Auzef Sınav Merkezleri Listesi 2021 2022

Sınav Uygulama Şekli

Sınavlar, her bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınav, bir bitirme sınavı ve bir bütünleme sınavı (bitirme sınavının telafisi) olmak üzere yüz yüze gözetimli olarak yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.
 

Sınavlar Hakkında

Sınav Uygulamaları Hakkında

Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli test tipinin dışında Klasik veya Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Bu sınav tipleriyle ilgili açıklama aşağıda mevcuttur.

Sınav Takvimi ve Sınav Tarihleri

Sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunur. Akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz. Akademik takvimde belirtilen sınav tarihleri zorunlu durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Sınav Merkezi Tercihleri
Ara sınav (vize), Bitirme (Final) ve Bütünleme (Telafi) sınavları akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde ilan edilen sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerden sınav merkezi tercihleri her sınav öncesi fakültemizce belirlenip ilan edilen tarih aralığı içinde alınır. Tercihler ve tarihleri ile ilgili duyuru AUZEF web sayfasından ilan edilir. Sınav tercihi bulunmayan öğrenciler adrese dayalı olarak ikametgâhının bulunduğu il içinde AUZEF’in uygun gördüğü sınav merkezine yerleştirilir.

Sınav Değerlendirmesi

Sınavların değerlendirilmesi ve geçme notunun belirlenmesi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şekildeki koşulların sağlandığı tüm durumlarda Bağıl Değerlendirme Sistemine göre gerçekleştirilmektedir.
Bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınarak belirlenir. Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkında İÜ Senato tarafından belirlenen esaslar aşağıdaki linkten incelenebilir.
 

Ölçme ve değerlendirme esaslarını görmek için tıklayınız.

Ölçme değerlendirmeye ilişkin diğer kriterler yönetmeliğin beşinci bölümünde bulunmaktadır. Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliği görmek için tıklayınız.


Sınav Puanlarının Hesaplanması ve Notların İlanı
Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.

Açık öğretim programlarında;
Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)
Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.
Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;
Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.
Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

Sınav Puanlarının İlanı
Merkezi usul ile çoktan seçmeli test olarak yapılan tüm sınavlarda cevap optiklerinin okunması ve sınav puanlarının istatistiksel kontrollerinin ardından ders sınav puanları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr sayfasından ilan edilir. Aynı web sayfasından öğrenciye ait cevap optikleri de erişime açılır ve öğrencilerin kendi cevaplarını, itiraz süresince kontrol etmeleri sağlanır. Bitirme/Bütünleme Sınavı sonrası itiraz ve inceleme süreçlerinin ardından her ders için yönetmeliğe uygun olarak bağıl değerlendirme hesaplaması yapılır ve bağıl değerlendirmeye göre oluşturulan ders başarı puanı harf notu karşılıkları AKSİS öğrenci sisteminden ilan edilir. AKSİS sisteminden, her ders için bitirme ve bütünleme sınavından sonra oluşan bağıl değerlendirme harf notu puan aralıkları incelenebilir.

Sınav ve Soru İtirazları
Sınav süresince yönetmelikte belirlenen şekil ve sürelerde sınav soru itirazı ve sınav puanı itirazı alınmaktadır. Tüm itiraz süreçleri AUZEF web sayfasında ilan edilen tarih aralığında AUZEF Çözüm Merkezi üzerinden yürütülmektedir. Sınav esnasında oluşan herhangi bir durum için ilgili oturumdaki salon görevlileri ile itiraz tutanağı oluşturulabilir.
 

Klasik Sınav
 

  • Klasik sınav; açık uçlu, yorum gerektiren ve cevabın konuyla ilgili cümleler halinde belirtildiği sınav türüdür. 
  • Soru sayısı ve sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin talebine göre belirlenir ve derslere göre değişiklik gösterebilir. 
  • Klasik sınavın değerlendirmesi ilgili öğretim üyelerince yapıldığı için sonuçlar çoktan seçmeli test sonuçları ile aynı gün ilan edilmez. 
  • Klasik sınavlar sadece AKSİS (aksis.istanbul.edu.tr) otomasyon sisteminden ilan edilir. 
  • Bu ilana kadar diğer ölçme ve değerlendirme platformlarında klasik sınav sonuçları “0” olarak görünmektedir. Bu sonuçlar dikkate alınmamalıdır.

Sözlü Sınav

  • Sözlü sınavlar ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. 
  • Sınavın uygulaması ve sonuçların ilanı programın bağlı olduğu Fakülte tarafından gerçekleştirilir. 
  • Sınav esnasında ilgili dersin öğretim görevlisi sınav merkezinde bulunur. 
  • Soru sayısı ve sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir. 
  • Sözlü sınavlardaki her türlü itiraz programın bağlı olduğu fakülteye iletilmelidir.
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINAV MERKEZLERİ

SINAV MERKEZİNİN ADI

MERKEZ KAPSAMI

ADANA 1. BÖLGE

ADANA (İL MERKEZİ)

ADIYAMAN 1. BÖLGE

ADIYAMAN (İL MERKEZİ)

AFYON 1. BÖLGE

AFYON (İL MERKEZİ)

AĞRI 1. BÖLGE

AĞRI (İL MERKEZİ)

AMASYA 1. BÖLGE

AMASYA (İL MERKEZİ)

ANKARA 1.BÖLGE

ANKARA (ETLİK MERKEZLİ)

ANKARA 2. BÖLGE

ANKARA (BİLKENT MERKEZLİ)

ANTALYA 1. BÖLGE

ANTALYA (İL MERKEZİ)

ARTVİN 1. BÖLGE

ARTVİN  (İL MERKEZİ)

AYDIN 1. BÖLGE

AYDIN (İL MERKEZİ)

BALIKESİR 1. BÖLGE

BALIKESİR (İL MERKEZİ)

BALIKESİR 2. BÖLGE

BALIKESİR - BANDIRMA

BİLECİK 1. BÖLGE

BİLECİK (İL MERKEZİ)

BİNGÖL 1. BÖLGE

BİNGÖL (İL MERKEZİ)

BİTLİS 1. BÖLGE

BİTLİS (İL MERKEZİ)

BOLU 1. BÖLGE

BOLU (İL MERKEZİ)

BURDUR 1. BÖLGE

BURDUR (İL MERKEZİ)

BURSA 1. BÖLGE

BURSA (İL MERKEZİ)

ÇANAKKALE 1. BÖLGE

ÇANAKKALE (İL MERKEZİ)

ÇANKIRI 1. BÖLGE

ÇANKIRI (İL MERKEZİ)

ÇORUM 1. BÖLGE

ÇORUM (İL MERKEZİ)

DENİZLİ 1. BÖLGE

DENİZLİ (İL MERKEZİ)

DİYARBAKIR 1. BÖLGE

DİYARBAKIR (İL MERKEZİ)

EDİRNE 1. BÖLGE

EDİRNE (İL MERKEZİ)

ELAZIĞ 1. BÖLGE

ELAZIĞ (İL MERKEZİ)

ERZİNCAN 1. BÖLGE

ERZİNCAN (İL MERKEZİ)

ERZURUM 1. BÖLGE

ERZURUM (İL MERKEZİ)

ESKİŞEHİR 1. BÖLGE

ESKİŞEHİR (İL MERKEZİ)

GAZİANTEP 1. BÖLGE

GAZİANTEP (İL MERKEZİ)

GİRESUN 1. BÖLGE

GİRESUN (İL MERKEZİ)

GÜMÜŞHANE 1. BÖLGE

GÜMÜŞHANE (İL MERKEZİ)

HAKKARİ 1. BÖLGE

HAKKARİ (İL MERKEZİ)

HATAY 1. BÖLGE

HATAY (İL MERKEZİ)

HATAY 2. BÖLGE

HATAY - İSKENDERUN

ISPARTA 1. BÖLGE

ISPARTA (İL MERKEZİ)

MERSİN 1. BÖLGE

MERSİN (İL MERKEZİ)

İSTANBUL 1.BÖLGE

FATİH, ZEYTİNBURNU, BAKIRKÖY

İSTANBUL 2.BÖLGE

ESENLER, GÜNGÖREN, BAYRAMPAŞA

İSTANBUL 3.BÖLGE

BEŞİKTAŞ, ŞİŞLİ, BEYOĞLU, SARIYER

İSTANBUL 4.BÖLGE

AVCILAR, ESENYURT, BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL 5.BÖLGE

BAŞAKŞEHİR, GAZİOSMANPAŞA, SULTANGAZİ

İSTANBUL 6.BÖLGE

BÜYÜKÇEKMECE, ÇATALCA

İSTANBUL 7.BÖLGE

KADIKÖY, ÜSKÜDAR, ATAŞEHİR

İSTANBUL 8.BÖLGE

ÜMRANİYE, ÇEKMEKÖY

İSTANBUL 9.BÖLGE

KARTAL, PENDİK, MALTEPE

İZMİR 1. BÖLGE

İZMİR - GÜNEY

İZMİR 2. BÖLGE

İZMİR - KUZEY

KARS 1.BÖLGE

KARS (İL MERKEZİ)

KAHRAMANMARAŞ 1.BÖLGE

KAHRAMANMARAŞ (İL MERKEZİ)

KARABÜK 1.BÖLGE

KARABÜK (İL MERKEZİ)

KARAMAN 1.BÖLGE

KARAMAN (İL MERKEZİ)

KASTAMONU 1.BÖLGE

KASTAMONU (İL MERKEZİ)

KAYSERİ 1.BÖLGE

KAYSERİ (İL MERKEZİ)

LEFKOŞA 1.BÖLGE

KKTC

KIRIKKALE 1.BÖLGE

KIRIKKALE (İL MERKEZİ)

KIRKLARELİ 1.BÖLGE

KIRKLARELİ (İL MERKEZİ)

KIRŞEHİR 1.BÖLGE

KIRŞEHİR (İL MERKEZİ)

KİLİS 1.BÖLGE

KİLİS (İL MERKEZİ)

KOCAELİ 1.BÖLGE

KOCAELİ (İL MERKEZİ)

KOCAELİ 2.BÖLGE

KOCAELİ - GEBZE

KONYA 1.BÖLGE

KONYA (İL MERKEZİ)

KÜTAHYA 1.BÖLGE

KÜTAHYA (İL MERKEZİ)

MALATYA 1.BÖLGE

MALATYA (İL MERKEZİ)

MANİSA 1.BÖLGE

MANİSA (İL MERKEZİ)

MARDİN 1.BÖLGE

MARDİN (İL MERKEZİ)

MERSİN 1.BÖLGE

MERSİN (İL MERKEZİ)

MUĞLA 1.BÖLGE

MUĞLA (İL MERKEZİ)

MUŞ 1.BÖLGE

MUŞ (İL MERKEZİ)

NEVŞEHİR 1.BÖLGE

NEVŞEHİR (İL MERKEZİ)

NİĞDE 1.BÖLGE

NİĞDE (İL MERKEZİ)

ORDU 1.BÖLGE

ORDU (İL MERKEZİ)

OSMANİYE 1.BÖLGE

OSMANİYE (İL MERKEZİ)

RİZE 1.BÖLGE

RİZE (İL MERKEZİ)

SAKARYA 1.BÖLGE

SAKARYA (İL MERKEZİ)

SAMSUN 1.BÖLGE

SAMSUN (İL MERKEZİ)

SİİRT 1.BÖLGE

SİİRT (İL MERKEZİ)

SİNOP 1.BÖLGE

SİNOP (İL MERKEZİ)

SİVAS 1.BÖLGE

SİVAS (İL MERKEZİ)

ŞANLIURFA 1.BÖLGE

ŞANLIURFA (İL MERKEZİ)

ŞIRNAK 1.BÖLGE

ŞIRNAK (İL MERKEZİ)

TEKİRDAĞ 1.BÖLGE

TEKİRDAĞ (İL MERKEZİ)

TOKAT 1.BÖLGE

TOKAT (İL MERKEZİ)

TRABZON 1.BÖLGE

TRABZON (İL MERKEZİ)

TUNCELİ 1.BÖLGE

TUNCELİ (İL MERKEZİ)

UŞAK 1.BÖLGE

UŞAK (İL MERKEZİ)

VAN 1.BÖLGE

UŞAK (İL MERKEZİ)

YALOVA 1.BÖLGE

YALOVA (İL MERKEZİ)

YOZGAT 1.BÖLGE

YOZGAT (İL MERKEZİ)

ZONGULDAK 1.BÖLGE

ZONGULDAK (İL MERKEZİ)

ARDAHAN 1.BÖLGE

ARDAHAN (İL MERKEZİ)

IĞDIR 1.BÖLGE

IĞDIR (İL MERKEZİ)

BARTIN 1.BÖLGE

(İL MERKEZİ)

BATMAN 1.BÖLGE

(İL MERKEZİ)

BAYBURT 1.BÖLGE

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY 1.BÖLGE

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

AUZEF Akademik Takvim

Yarıyıl Başlangıç ve Sonları Güz Dönemi Bahar Dönemi
Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı 13 Eylül 2021 28 Şubat 2022
Eğitim-Öğretim Yılı Sonu 17 Aralık 2021 03 Haziran 2022
Kayıt Yenileme Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi
Yeni Kayıt Hakkı Kazananlar İçin Fakülteye İlk Kayıt Tarihleri 14 - 18 Şubat 2022
Kayıtlı Öğrenciler İçin 31Ağustos - 10 Eylül 2021 14 - 18 Şubat 2022
KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN DERSLERİ FAKÜLTE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR.
Yeni Öğrenci Kayıt Tarihleri
YKS İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt Tarihleri 06 Eylül - 10 Eylül 2021
DGS İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt Tarihleri ÖSYM'nin belirlediği tarihler
İÜYÖS ile Kayıt Hakkı Kazananların Kesin Kayıt Tarihleri 27 Eylül - 01 Ekim 2021
İkinci Üniversite Kayıt Tarihleri 16 Ağustos- 01 Ekim 2021
Ders Seçme, Ekleme, Silme ve Üstten Ders Alma Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi
Ders Seçim İşlemleri Tarihleri 06 Eylül - 10 Eylül 2021  21 Şubat - 25 Şubat 2022
Ders Ekle-Sil Tarihleri 13 Eylül - 17 Eylül 2021 28 Şubat - 04 Mart 2022
Üstten Ders Alma Tarihleri 13 Eylül - 17 Eylül 2021 28 Şubat - 04 Mart 2022
Muafiyet Başvuru Tarihleri 13 Eylül - 03 Ekim 2021 ----------
Muafiyet İtiraz Tarihleri 06 Ekim- 07 Ekim 2021 ----------
 Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi
Ek Madde-2 Kayıt ve Ödeme Tarihleri ---------- Rektörlüğün belirleyeceği tarihler
Kurumlararası Yatay Geçiş ve Kayıt ve Ödeme Tarihleri 13 Eylül - 17 Eylül 2021
Kurum İçi Yatay Geçiş Kayıt  ve Ödeme Tarihleri 13 Eylül - 17 Eylül 2021
Ek Madde -1 Kayıt ve Ödeme Tarihleri 13 Eylül - 17 Eylül 2021
Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi
Ara Dönem (Vize) Sınavları 13 - 14 Kasım 2021 16 - 17 Nisan 2022
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 18 - 19 Aralık 2021 04 - 05 Haziran 2022
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 22 - 23  Ocak  2022  02 - 03 Temmuz 2022
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol