İl Dışı Atamaya Başvuracak Öğretmenin Bilmesi Gerekenler

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Soru 1) Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin başvuruları; a)Hangi tarihler arasında alınacak, b)Sonuçlar ne zaman açıklanacak, c) Ataması yapılan öğretmenler görev yerlerinden İlişiklerini ne zaman kesilebilecek? Öğretmenlerin  İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme
 

Soru 2: İl içi atama başvuruları ile atanıp yer değiştiren öğretmen il dışı atamalarına başvurabilecek mi?
Cevap :İl içi yer değişikliği döneminde ataması yapılan öğretmenler, bir yıl geçmeden yer değiştirme isteğinde bulunamaz ve iller arası yer değiştirme başvurusunda da bulunamayacaktır.Sadece il içi atama sonrası oluşan özür durumuna başvurabilirler.

Soru 3: Öğretmenlerden,  il dışı yer değiştirme talebinde bulunabilmeleri için kaç yıl çalışmak gerekir?Bu süre hangi öğretmenler için geçerlidir?
Cevap :*Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 52. Maddesinin birinci fıkrasındaki “Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır.” hükmü ile *Öğretmenlerin 2018 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusu’nun 1. Maddesindeki “Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayan veya muaf olan öğretmenlerden ( Değişik: 22/05/2018 tarih ve 19303 sayılı onay ) 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir” hükmü * Duyurunun 6. maddesindeki “06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaktır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.” hükmü, * Duyurunun 8. maddesindeki “Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yılını dolduranlar iller arasında, bulundukları eğitim kurumunda 3 yılını dolduranlar ise il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir” hükümlerine göre; (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan,tamamlayan veya muaf olan öğretmenler, (2)Şu an zorunlu hizmet sayılmayan okullarda (1.-2.-3.Hizmet alanı) çalışan zorunlu hizmetini hiç yapmamış veya eksik yapmış (6 aydan fazla kalmış) öğretmenlerden 3 yıllık süreyi tamamlayan öğretmenler , Not: bu öğretmenlerin zorunlu hizmet sayılan (4.-5.-6.hizmet alanı) il içindeki yada dışındaki okullara tayin istemesi zorunludur aksi takdirde re sen atamaları yapılacaktır (3)Zorunlu hizmet sayılan okulda (4.-5.-6.hizmet alanı) görev yapıp geri kalan zorunlu hizmetini başka zorunlu hizmet sayılan okulda yerine getirmek isteyen öğretmenler, bulundukları ilde 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il dışı atama isteğinde bulunabilecektir. Not: MEB 22/05/2018 tarih ve 19303 sayılı onay ile 30 Eylül olan başvuruya esas tarihi 31 Ekim 2018 olarak bu atama dönemine özgü yeniden düzenlemiştir

Soru 4: İller arası yer değiştirmeye başvurabilmek için aranan 3 yıllık hizmet süresi aynı okul için mi yoksa il içindeki toplam süre için mi geçerlidir?
Cevap: İller arası yer değiştirmelere başvurma hakkına sahip olabilmek için il içi yer değiştirme başvurularında aranan “aynı okulda görev yapma” esasının aksine “aynı ilde görev yapma” esasına dayanmaktadır. Yani 3 yıl sürenin hesabında farklı farklı okullar dahi olsa aynı ilde yapılan göreve bakılmaktadır.

Soru 5: Öğretmenler il Dışı atamada il içindeki okulları da tercih edebilirler mi?
Cevap: Evet ama bazı şartları var. Duyurunun 8. maddesindeki “Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yılını dolduranlar iller arasında, bulundukları eğitim kurumunda 3 yılını dolduranlar ise il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.” hükmüne göre bulunduğu ildeki 3 yıl çalışma süresinin tamamını şu anki okulunda tamamlayanlar il içindeki zorunlu hizmet sayılan okulları da tercih edebilirler aynı okulda tamamlamayanlar ise il dışındaki zorunlu hizmet sayılan okullara tayin isteyebilirler. Bu konuya “Öğretmen Hakları ve Hukuku 1” kitabımda detaylıca yer vermiştim.

Soru 6: Geçen yıl il içi atamayla yer değiştirmiş öğretmen bu yıl il dışı atama isteğinde bulunma hakkına sahip mi yoksa geçen yıl il içiyle atandığı okulda 3 yıl görev yaptıktan sonra mı il dışı atama isteğinde bulunabilecek?
Cevap : Öğretmenlerin 2018 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu’nun 11.maddesindeki “İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama dönemimde; İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır” hükmü ile MEB Atama yer değiştirme yönetmeliğine göre il içi atamayla atanan öğretmen sadece sinifcilar.com bir yıl geçmedikçe isteğe bağlı atama isteğinde bulunamayacağı için;il dışı atamada da “aynı okulda görev yapma” esasının aksine “aynı ilde görev yapma” esası olduğu için il içiyle atandığı okulda 3 yıl beklemeden 1 yıl sonundaki ilk il dışı atama başvuru isteğinde bulunup atanabilir.

Soru 7:2018 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı yer değiştirme talebinde bulunacak öğretmenlerin başvuru yapabilmeleri için hizmet süresine esas tarih olarak hangi tarih baz alınıyor?
Cevap : 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla bulundukları ilde toplam en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar 2018 Yılı iller arası ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilecekler. Hatırlatma: MEB 22/05/2018 tarih ve 19303 sayılı onay ile 30 Eylül olan başvuruya esas tarihi 31 Ekim 2018 olarak bu atama dönemine özgü yeniden düzenlemiştir.

Soru 8: iller arası ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin atamaya esas hizmet puanlarının hesaplanmasında hangi tarih baz alınıyor?
Cevap: Öğretmenlerin İl dışı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı atamaya esas hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Dolayısıyla 8 Haziran 2018 tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Soru 9: İl dışı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı atamalarda kaç tercih hakkı var?
Cevap: Öğretmenler, İl dışı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değişikliği başvurularında en çok 40 (kırk) eğitim kurumu tercih edebilecektir.

Soru 10 : Atamalar yapılırken aynı okulu tercih eden öğretmenlerin puanlarının eşit olması durumunda kimin önceliği var?
Cevap: Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılmaktadır ve tercihlere yerleştirmeler yapılırken hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana yani öğretmenliğe daha erken göreve başlayan öğretmene öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde ise bilgisayar kurasına başvurulacaktır.

Soru 11 : Norm fazlası olarak kendi tercihleri dahil önceden yer değiştirmiş öğretmenlerde yeni okulunda 3 yıl görev yapma şartı aranır mı, İl Dışı atama isteğinde bulunması için şartlar nelerdir ?
Cevap: İl dışı atama hakkı için aynı ilde 3 yıl çalışma şartı arandığı için norm fazlası olup il içinde yer değiştiren öğretmenlerin zaten eski ve şimdiki okulundaki görev sürelerinin toplamına bakılarak aynı ildeki 3 yıl çalışma şartına bakıldığı için norm fazlası olduğu ve il içiyle atandığı yeni okulundaki toplam süre 3 yıl oluyorsa il dışına başvurabilir. Duyurunun 13. maddesindeki “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle görev yerleri resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına değiştirilen öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaktır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile başvuruda bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.” hükmüne göre sadece re sen zorunlu hizmet sayılmayan okullara atanan öğretmenlerin eski ve yeni okulundaki hizmet süreleri değerlendirilmektedir. Not: 2018 yılı il içi atama başvurularında norm fazlası olup atanmış öğretmenin mevcut duyurular ve meri mevzuatta herhangi bir karşılığı bulunmadığı için 2018 yılı il dışı atamaya başvurma hakkı ( 1 yıl isteğe bağlı yer değiştirememe engel hükmünden dolayı) net ifadelerle bulunmamaktadır. Bu durumun giderilmesi için gerek yönetmeliğe gerekse duyuruya açıklayıcı ek madde konulması gerekmektedir.

Soru 12: İller arasına başvurmak için illa 3 yıl çalışmak mı gerekiyor, hangi öğretmenler 3 yıl çalışmasa da il dışı atamalarına başvurma hakkına sahip?
Cevap: 2018 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurunun 7. maddesindeki “Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında(zorunlu hizmet sayılmayan okulda) görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden; (a) Sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar, (b) Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamdaki öğretmenlerde 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak; tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ise bulundukları yerlerde görevlerine devam edecektir.” Denilerek ; *Zorunlu çalışma yükümlüsü olan ve 8 haziran 2018 itibari ile adaylığı kalkmış olanların, *Sağlık ve eş özründen dolayı zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenen ve şu an zorunlu hizmet sayılmayan (1-2-3. Hizmet alanlar) okulda görevli öğretmenler, İller arası yer değiştirmeye 3 yıl çalışma süresi aranmadan başvurabilirler. Not: Bu öğretmen arkadaşlar sadece zorunlu hizmet sayılan okulları (il içindeki veya il dışındaki) yani 4.-5.-6.hizmet alanı olan okulları tercih edebilirler.

Soru 13:3 Yıllık süre hesabında hangi durum başka İllerde görev yapılan sürelerin toplam da süre hesabına alınmaktadır?
Cevap :2018 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme klavuzunun 3. maddesinde “Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri 3 yılın hesabında birlikte değerlendirilecektir.” denilmiştir.Yani 3 yıl içinde il dışına atanıp görevine başlayan ama atamasının gerek yanlış olmasından kaynaklı gerekse idarenin hatasından dolayı yanlış atamanın tespit edilmesi gibi bazı durumlardan ötürü eski iline geri dönen öğretmenler ile soruşturma ile başka ile atanıp yargı kararı ile eski yerine iade edilen öğretmenin 3 yıllık süre hesabında geri döndürüldüğü ilde geçen ve şimdiki ildeki toplam süre birlikte hesaplanıyor.

Soru 14 : Şartları taşımasına rağmen İl dışı atama başvurusu kaydedildikten sonra öğretmenin başvurusunun onaylanmaması mümkün mü,onaylanmaması sinifcilar.com facebook sayfası halinde sorumluluk kime ait ?
Cevap: Duyurunun 23.maddesindeki “Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.” hükmü ile 24.maddesindeki “Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.” hükümleri ile Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır diyerek bu konuda sorumluluğun onlarda olduğunu ifade etmiştir.Ayrıca gerek gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmen ve gerekli denetimi yapmadan buna onay veren amirler hakkında yasal işlem yapılacağı söylenerek de MEB tarafından hem öğretmen hemde idareciler dolaylı olarak uyarılmıştır.

Soru 15: İl Dışı atama başvuru dönemi içinde başvurular bitmeden (5 ila 8 Haziran) yer değiştirme başvurusunu kaydettikten sonra öğretmenler başvurusunu iptal ettirebilirler mi?
Cevap:Başvuru Formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden(okuldan) belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilir ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilirler. Ancak başvurunun il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılamaz.Yani okulca bilgileri düzeltilebilir fakat bu süre 5-8 haziran içinde olabilir ayrıca başvuru il MEM’ce onaylanmış ise hiçbir şekilde düzeltme işlemi yapılamaz .

Soru 16 : İl dışı atama sonuçlarına göre ataması yapılan öğretmenler atamasını iptal ettirebilirler mi ? Ettirebilirlerse hangi öğretmenlerin iptal ettirme hakları var şartları nelerdir?
Cevap:Ataması yapılan öğretmenlerin atamasını iptal ettirme hakları bulunmamaktadır fakat ; Duyurunun 37. maddesindeki “İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaktır.” hükmü ile yine aynı duyurunun 18.maddesindeki “Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.” hükümlerine göre (1) İl dışı atamayla atanan öğretmenin atandıktan sonra mazeret durumu oluştuysa, (2) Her ikisinin de ataması farklı illere çıkan öğretmenler, görev yerlerinden ayrılmamış olmak kaydı ile atamalarını iptal ettirebilirler.

Soru 17: İl dışı atamayla atanan öğretmen yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerine başvurabilir mi?
Cevap : Yukarıda da dile getirdiğim hüküm gereği eğer atandıktan sonra özür durumu mevcut ise evet başvurabilirler.

SORU 18 : Çalıştığı okul ,Zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmaz(1-2-3 hizmet alanı)iken zorunlu çalışma yükümlülüğüne alınmış okula(4-5-6 hizmet alanı) dönüştürülen öğretmenler iller arası atamaya başvurabilecek mi?
Cevap: Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken Ocak 2018 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde de bulunabileceklerdir.

SORU 19: 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenler tespit edilmez veya öğretmenlere haber verilmez ise ve öğretmen de bundan dolayı il dışı atamasına başvurmaz ise ne olur?
Cevap : Klavuzun madde 10 hükmünde “Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerimizin yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaktır. Başvuru formu doldurmayanların formları eğitim kurumu müdürlüklerince doldurularak onaylanacaktır. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır ”denilmesinden de anlaşılacağı zorunlu çalışma yükümlüğüne bağlı atamaya tabi öğretmenlerin tespiti ve başvurmalarını sağlamak il ve ilçe MEM ve Okul Müdürlüklerinin sorumluluğunda,eğer öğretmenlere haber vermez ve başvurmalarını sağlamaz ise bu idareciler hakkında soruşturma açılacak ve ceza alacaklardır.Her şeye rağmen idareciler öğretmenlere haber vermemesinden dolayı ceza öngörülürken öğretmenler yine de il dışı atamalarda zorunlu çalışma yükümlülüğüne gitmedikleri için bakanlıkça resen atamaya tabi tutulacaklardır. SORU 20: Özür durumu biten veya belgeleyemeyenler il dışına başvurmak zorunda mı? Cevap : Özür Durumundan Atanan Öğretmenin Mazereti Sürdükçe Zorunlu Hizmeti Ertelenir.17 Nisan 2015 CUMA günü 29329 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler” başlığı altındaki 45. Maddenin 1. Fıkra “a” bendindeki “Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar, zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.” hükmüne göre Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme isteğinde bulunup mazeretinin bulunduğu il veya ilçeye atananlardan sağlık veya eş özrünün devam ettiğini belgelendirenler her yıl zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar ertelenir. MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 43. madde 3. Fıkrasındaki “Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aile birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle atanır” hükmü ile 6. Fıkrasındaki “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır.” hükümleri gereği zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenlerden özür durumunun devam ettiğini belgelendiremeyenler(mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde), ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere atama başvurusunda bulunmak zorundalar. Ayrıca duyurunun 12. maddesindeki “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanacaktır.” hükmü ile de mazereti sona eren öğretmenin zorunlu hizmet sayılan okula atanacağı hüküm altına alınmıştır. Not : Mazereti sona eren öğretmenlerden zorunlu hizmet yükümlüsü olan ve şu an zorunlu hizmet sayılmayan okulda (1.-2.-3. hizmet alanı )İl İçindeki zorunlu sayılan (4.-5.-6. hizmet alanı) okulları da tercih edebilirler. Zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri il dışı atama şeklinden farklı olup aynı anda başvuruların alınmasından dolayı da birçok eğitimci tarafından karıştırılmaktadır. Bu yüzden öncelikle “il dışı atama” ve “zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı atamalarının” birbirinden farklı olduğunun ayrımına varmak gerekiyor. Bunun için de 17 Nisan 2015 CUMA günü 29329 sayılı resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler başlığındaki 43 maddesini incelemek gerekir.Bu madenin 4. Fıkrasında yazılı bulunan “Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir.” Hükmü gereği zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülüklerini devam ettirebilmesi adına il dışındaki kurumlar ile beraber il içindeki zorunlu hizmet sayılan (4-5-6. Hizmet alanı) okulları da tercih edebilme hakları MEB tarafından yasal olarak tanınmıştır.

SORU 21: Eş özrü bulunan ve zorunlu çalışma yükümlüsü olduğu için zorunlu hizmet sayılan okullara tayin olmak zorunda olan öğretmen il dışına başvurmak zorunda mı?
Cevap : Duyurunun 15.maddesindeki “Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden eşleri aynı ilin farklı bir ilçesinde ya da başka bir il’de görev yapanlar, istemeleri halinde zorunlu yer değiştirme başvurusunda bulunmayabilecektir. Bu durumda bulunan öğretmenler eşlerinin bulunduğu yere 2018 yılı yaz tatilinde mazeret durumundan yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunacaktır.” hükmüne göre sonradan yapılacak mazeret atamasına başvurmak koşulu ile il dışı atamaya başvurmayabilirler

SORU 22: İkisi de öğretmen olan eşlerden ikisinin de ataması çıkarsa il dışı atamalardan sonra özür durumuna başvurabilir mi,şartları nelerdir?
Cevap : İkisi de öğretmen olan öğretmenler eğer ; * Farklı illere atanandıysa Öğretmen eşlerden biri görev yerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirip eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme döneminde eşinin bulunduğu il’e eş özründen tayin isteyebilir *Aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.(duyurunun 18. maddesi)

SORU 23:İl dışı atamayla atanan öğretmen ayrıldığı il’e yaz dönemi mazeret ataması ile tekrar tayin isteyebilir mi ?
Cevap : İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan öğretmen , aynı atama döneminde ayrıldığı il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.Duyurunun 19. maddesindeki bu hükme göre il dışı ile atanan öğretmen yazın mazeret ataması ile tekrar ayrıldığı ile eş mazeret atama isteğinde bulunamaz.

SORU 24:Her ikisi de il dışı atamaya başvuran öğretmenlerden yalnız birinin ataması çıkarsa diğer ataması yapılmayan öğretmenin durumu ne olacak ?
Cevap : Ataması çıkmayan öğretmen farklı il’e ataması yapılan eşinin bulunduğu ile yaz dönemi eş mazereti atamasına başvurma hakkına sahip olur.

Soru 25: Hangi çalışma süreleri 3 yıllık çalışma süresinden sayılır?
Cevap: 3 yıllık görev süresinin bulundukları eğitim kurumu yani okulda geçirmesi gerekiyor fakat bazı hallerde de “bulunduğu eğitim sinifcilar.com facebook sayfası kurumunda 3 yıl çalışma “şartı delinebilmektedir. 3 Yıllık çalışma sürenin için öğretmenin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda; *Sözleşmeli öğretmen *Asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil,(acemi kısmı hariç) *fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler, *Diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler, görev süreleri birlikte değerlendirilir ve sürelerinin toplamı aynı ilde 3 yıl çalışma süresinin içinde birlikte değerlendirilir.

SORU 26: Hangi haller 3 yıllık sürenin hesabından sayılmaz ?
Cevap : **Aylıksız izinli geçen süre (kısa dönem askerlik,ücretsiz doğum izni …vb) **Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler 3 yıllık hizmet sürelerinden sayılmaz.

Soru 27: Kısa Dönem Askerlik 3 yıllık çalışma süresinin hesabında sayılıyor mu ?
Cevap : Kısa dönem askerlik için ücretsiz izin alındığı için yani fiili olarak öğretmenlik yapılmadığı için öğretmenlerin çalışma süresinden sayılmamaktadır,bu yüzden kısa dönem askerlik olan 6 ay,3 yıllık çalışma süresinin içinde sayılmamaktadır.

Soru 28: Askeri Öğretmenlik Hizmeti 3 Yıllık Çalışma süresinden sayılır mı?
Cevap : Askeri öğretmenlikte il içi atamalara başvurularda çalışma sürelerinden sayılmaktadır,Duyurunun 3 yıllık hizmet sürenin hesabının gösterildiği 16. Maddesi uyarınca kadrosunun bulunduğu ilde (aynı ilin farklı okulu da olabilir) asker öğretmen olarak geçirdiği süreler sayılmaktadır fakat bu görevin yine aynı il’de yapılmış olması gerekir.Ayrıca asker öğretmenlik süresinin içinde acemi asker olarak geçirdiği sürelerin hariç olduğunun da altını çizmek isterim.

Soru 29: Zorunlu Hizmet Yükümlüsü öğretmenler,zorunlu hizmet sayılsın yada sayılmasın tüm okulları tercih edebilirler mi yoksa sadece zorunlu hizmet sayılan okulları mı tercih edebilirler?
Cevap: 17 Nisan 2015 Tarih ve 29329 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 43. Maddenin 8. Fıkrasındaki “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz.” Hükmü ile zorunlu hizmet yükümlüsü tüm öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülüklerini tamamlamadıkça hiçbir suretle ( mazeret durumu atamaları hariç) zorunlu hizmet olmayan okula atanamayacaklarını hukuki bir zemine oturtmuştur.Dolayısıyla mazeretlerinden dolayı zorunlu hizmetleri ertelenenler dahil zorunlu hizmet yükümlülükleri devam eden tüm öğretmenler sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edebilirler.Kaldı ki duyurunun 34. maddesindeki “Zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında yer değiştirecek öğretmenler, bu tercihlerini dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yapacaktır. “ hükmü ile bu zorunluluğu MEB öğretmenlerden duyurusu ile de istemiştir.Aksi durumda yanlışlıkla da olsa atanırsa fark edildiğinde ataması iptal edilmesi gerekebilir ki duyurunun 22 ile 29. maddelerinde bu hususa atıfta bulunulmuştur.

Soru 30: Üç yıl aynı ilde görev yapma şartına sahip ve zorunlu hizmet Yükümlülüğü öngörülen okullarda (4.-5.-6. Hizmet alanı okullar) görevli öğretmenler Zorunlu hizmet sayılmayan (1.-2.-3. alanı okul) okulları tercih edebilirler mi?
Cevap : Öğretmenlerin 2018 İl Dışı Atama duyurusunun 2. Maddesine göre zorunlu hizmet yükümlüsü olup yine zorunlu hizmet sayılan okulda (4.-5.-6. hizmet alanı okul) görev yapan ve ildeki 3 yıldır çalışma şartını doldurmuş öğretmenlerden zorunlu hizmet yükümlülüğü devam eden öğretmenler geri kalan zorunlu hizmet zorunluluğunu tamamlayabileceği yine zorunlu hizmet sayılan okullara(4.-5.-6.hizmet alanı okullar) tayin isteyebilirler.Yani zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen 4. ,5.,veya 6. Hizmet alanı olan okullarda görevli ve 3 yıllık çalışma süresini doldurmuş öğretmenler yine zorunlu hizmet sayılan herhangi bir okula yer değiştirme isteğinde bulunmak zorundalar kaldı ki zaten MEBBİS başvuru sistemi 1.2. veya 3. Hizmet olan okullara tayin istemesine engel olması lazım.

Soru 31: Zorunlu çalışma yükümlülüğü devam eden öğretmen, il dışı yer değiştirme başvurularında şu anda bulunduğu hizmet alanı ile eş değer aynı hizmet alanı olan okula mı tayin istemek zorunda ?
Cevap: Duyurunun 8. maddesindeki “Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yılını dolduranlar iller arasında, bulundukları eğitim kurumunda 3 yılını dolduranlar ise il içinde zorunlu sinifcilar.com facebook sayfası çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. ” hükmü gereği zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmen zorunlu hizmet olan okulundan tayin isterken yine aynı hizmet alanı okula tayin istemek zorunda değil önemli olan tayin olacağı okulun zorunlu hizmet kapsamında olup olmadığıdır.Yani 4. hizmet alanı olan okulda görev yapan öğretmen illa 4. hizmet sayılan başka bir okula tercih etme zorunluluğu yok 4.-5.-6. hizmet sayılan herhangi bir okula tercih etme hakkına sahipler. Örneğin: Muğla Milas’ın 5. Hizmet alanı olan Sakarkaya ortaokulunda görev yapan bir fen ve teknoloji öğretmeni Aydın’nın herhangi bir ilçesinde bulunan 4.-5. Veya 6. hizmet alanı olan okullardan her hangi bir okulu tercih edebilir.

Soru 32: öğretmenlerden Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenler yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için şartlar nelerdir ?
Cevap : Duyurunun 4. Maddesine göre MEB’de veya diğer kamu kuruluşlarda görevlendirilen öğretmenler görevlendirmeleri 30 Eylül 2018 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan edenler bulunduğu ildeki 3 yıl görev süre şartını taşıyorsa il dışı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.Ayrıca bu öğretmenlerden en geç 01 Ekim 2018 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Soru 33: Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenler (ücretsiz doğum izni,askerde olan öğretmen…) hangi durumda il dışı atama başvurusunda bulunabilir?
Cevap : Aylıksız izinde olan (askerlik ,yurt dışı,ücretsiz doğum izni …) öğretmenlerden eğer bulunduğu ilde 3 yıl görev yapmış olma şartını taşıyorlarsa , aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2018 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler il dışı yer değiştirme başvurusunda bulanabilirler fakat 1 Ekim 2018 tarihine kadar eğer atandığı kurumda göreve başlamaz ise atamaları otomatikman iptal edilmiş sayılır.Yani kısa dönem askerde olan,ücretsiz doğum izninde olan,yurt dışında öğretmen olup ücretsiz izinde olan veya isteği ile ücretsiz izinde olanlar 30 Eylül 2018 itibari ile ücretsiz izinlerinin biteceğini belgelendirdikleri takdirde atama şartlarını da sağlıyorsa atama isteğinde bulunabilirler.(duyurunun 5. maddesi )

Soru 34: Doğum izninde olan öğretmen il dışı atama başvurusunda bulunabilir mi?
Cevap : Ücretli doğum izninde olan öğretmenler göreve başlamadan tayin isteğinde bulunabilirler ama ücretsiz doğum izninde bulunan öğretmen ise aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2018 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirdikleri takdirde ve diğer atama süre şartlarını taşımaları kaydıyla ancak tayin isteğinde bulunabilirler.1 Ekime kadarda göreve başlamak zorundalar.(duyurunun 5. maddesi )

Soru 35:Askerde olan öğretmen il dışı atama başvurusunda bulunabilir mi?
Cevap : Askerde olan öğretmen 30 eylül itibari ile askerliğinin yani askerlik için ayrılmış ücretsiz izinlerinin 30 Eylül 2018 itibari ile biteceğini belgelendirdiği takdirde ve atama şartlarını da sağlıyorlarsa tayin isteğinde bulunabilirler.Yine askerde olan bu öğretmenler atamaları olduğu takdirde 1 Ekime kadarda göreve başlamak zorundalar.(duyurunun 5. maddesi )

Soru 36: Soruşturma ile il dışına görev yeri değiştirilen öğretmenler için il dışı atama şartları nelerdir tekrar eski il’ine geri dönmek için kaç yıl beklemesi gerekir?
Cevap : İl dışına soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınır. (eski ve yeni okulunda geçen sürelerin toplamı)Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.(duyurunun 17.maddesi)

Soru 37: İl Dışı atamayla tayini çıkan öğretmen hangi tarihe kadar ilişiğini kesmek zorunda?
Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. Maddesinin göre , farklı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine sinifcilar.com facebook sayfası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.Yani farklı yere atanalar tebliğ edildikten sonraki 15 iş günü mesai saatleri bitimine kadar göreve başlamak zorundalar.

Soru 38 : Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem ile il içi yer değiştirme isteğine başvuran öğretmenin ataması iptal edilir mi süreç nasıl işler ?
Cevap : Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 62. Maddesinde bulunan “Bu Yönetmelik kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte bilgi ve belge düzenlediği ya da durumlarında meydana gelen değişiklikleri bildirmediği sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.” Hükümden de anlaşılacağı üzere başvuru iptal edilir atanmışsa ataması iptal edilir ve öğretmen eski görev yerine gönderilir.

Saygılar ...
Sedat DEĞER
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak