Hafta Sonu DYK'larda Nöbetçi İdarecilere Ek Ders Ödenir mi?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi gereğince 20 Ekim 2014 tarihi itibarıyla başlatılan destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ilgili olarak il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından Bakanlığımıza intikal ettirilen soruların açıklığa kavuşturulabilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8’inci maddesinde; "(1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi
ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;
a) Ders yılı içinde;
1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme
programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,
2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,
3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,
4) Okuma-yazma kurslarında,
5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,
6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,
b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;
1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf129-9b09-319a-930a-ff29 kodu ile teyit edilebilir.
2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.
(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında
verilir.
(3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." hükmü yer almaktadır. Aynı Karar’ın 5’inci maddesinde, kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylıkları karşılığında haftada kaç saat ders okutacakları, 6’ncı maddesinde de bunların ek ders ücreti karşılığında haftada kaç saate kadar ders okutabilecekleri belirlenmiştir.
Söz konusu Karar’ın 9’uncu maddesinde ise; “Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim
kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi
verilebilir..." hükmüne yer verilmiştir.
Bu çerçevede, destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan;
1- Yöneticilerin (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), normal müfredat kapsamında okuttukları dersler de dâhil olmak üzere haftada en fazla 22 saat ders okutmaları mümkün olup; bu derslerden hafta içinde okuttuklarının öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.
2- Genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerinin, normal müfredat kapsamında okuttukları dersler de dâhil olmak üzere haftada en fazla 40 saat ders okutmaları mümkün
olup; bu derslerden hafta içinde okuttuklarının öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.
3- Yönetici ve öğretmenlerin cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen okuttukları ders görevlerinin, aylık karşılığı ders görevlerinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.
4- Yöneticilerden cumartesi ve pazar günlerinde yönetim görevini yerine getiren bir yöneticiye, fiilen görev yaptığı anılan günler için 2’şer saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Ancak yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu kapsamda ayrıca ek ders ücreti ödenmesi mümkün
değildir

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol