İngilizce'de aşağıdaki okuyacağınız 68 kelime yazılardaki kelimelerin yaklaşık yüzde ellisini oluşturur

İngilizce'de aşağıdaki okuyacağınız 68 kelime yazılardaki kelimelerin yaklaşık yüzde ellisini oluşturur

✤ About : hakkında
✤ An : bir / an error : bir hata / an hour : bir saat
✤ Back : geri / arka / Go back : geri git
✤ Been : be fiilinin 3. hali (be / was / been)
✤ Before : önce / before the party : partiden önce
✤ Big : büyük / big man : büyük adam
✤ By : ile / vasıtasıyla / by car : arabayla
✤ Call : çağırmak / telefon etmek / I called my brother : Kardeşimi aradım
✤ Came : gelmek - dili geçmiş / I came to work : İşe geldim
✤ Can : yardımcı fiil .. bilir / I can go : Ben gidebilirim
✤ Come : gel / I come to work at 8 : Ben 8 de işe gelirim
✤ Could : can yardımcı fiilinin dili geçmişi / I could go to school : Ben okula gidebildim
✤ Did : do fiilinin dili geçmişi / I did my work : Ben işimi yaptım
✤ Do : Yapmak fiili / I do my work every day : Ben hergün işimi yaparım
✤ down : aşağı / sit down : otur aşağı
✤ first : birinci / first lesson : birinci ders
✤ from : den / dan / from Ankara : Ankara’dan
✤ get : almak / elde etmek / ulaşmak / I will get water for you : Senin için su alacağım
✤ go : gitmek / I go to school every morning : Her sabah okula giderim
✤ has : have fiilinin 3. şahıs çekimi / He has a book : O bir kitaba sahiptir.
✤ Her : Onun (kadın için) / Her book is on the table : Onun kitabı masanın üzerindedir.
✤ Here : burada / buraya
✤ İf : eğer / if you come early we will go to the cinema (eğer erken gelirsen ….)
✤ İnto : içine / Come into the room : odanın içine gel / odaya gir
✤ Just : yalnızca
✤ Like : beğenmek / hoşlanmak / I like music : Müzik severim
✤ Little : az / little Money : az para / we have little Money / Az paramız var
✤ Look : bak / Look at me : Bana bak
✤ Made : make (yapmak) fiilinin dili geçmişi / I made a mistake / Ben bir hata yaptım
✤ Make : Yapmak / I make a toast every morning : Her sabah bir tost yaparım
✤ More : daha fazla / I have more Money : Benim daha fazla param var
✤ Me : beni / bana (zamir) / Give me Money : Bana para ver
✤ Much : çok (sayılamayan isimler için) / much love : çok sevgi / much patience : çok sabır
✤ Must : meli.. malı (yardımcı fiil) / I must go : Ben gitmeliyim
✤ My : benim / my book : benim kitabım
✤ No : hayır / hiç / No I dont have a book : Hayır, bir kitaba sahip degilim.
✤ New : yeni / New chance : yeni şans / new car : yeni araba
✤ Now : şimdi / I will go now : Şimdi gideceğim
✤ Off : kapalı / edat / the radiator is off : radyatör kapalıdır
✤ Old : eski / yaşlı / an old lady : yaşlı bir kadın
✤ Only : yalnız / only children : yalnız çocuklar
✤ Or : veya
✤ Our : bizim / our friends : arkadaşlarımız
✤ Other : diğer / other ways : diğer yollar
✤ Out : dışarı / go out : dışarı git
✤ Over : üzerinde / üzerinden / jump over the wall / duvarın üzerinden atla
✤ Right : sağ / doğru / haklı / You are right : Haklısın
✤ She : O (kadın için) / She is a good girl : O iyi bir kızdır
✤ See : gör / I see a woman : Bir kadın görürüm (görüyorum)
✤ Some : bazı / we need some Money : Bizim biraz paraya ihtiyacımız var
✤ Their : onların / their friends : onların arkadaşları
✤ Them : onlara / onları / I love them : Onları severim (seviyorum)
✤ Then : o zaman / ondan sonra / öyleyse / Then I went to work : Ondan sonra işe gittim
✤ There : Orada / oraya / I will go there : Oraya gideceğim
✤ This : bu / this book : bu kitap
✤ Two : iki / two girls : iki kız
✤ Up : yukarı / stand up : Ayağa (yukarı) kalk
✤ Want : istemek / I want Money : Para isterim (istiyorum)
✤ Well : iyi (zarf) / He speaks well : O iyi (şekilde) konuşur.
✤ Went : gitmek (dili geçmiş hali) / I went to work : Ben işe gittim
✤ Were : be fiili dili geçmiş zaman / They were friends : Onlar arkadaştılar
✤ What : ne / What do you want / Ne istersin (istiyorsun)
✤ When : Ne zaman / When do you go to school ? : Ne zaman okula gidersin?
✤ Where : Nerede / Nereye / Where are you ? : Neredesin ?
✤ Which : hangi / Which car do you want ? : Hangi arabayı istersin ?
✤ Who : kim / kime / Who are you : Sen kimsin ?
✤ will : cek / cak / I will go to school : Ben okula gideceğim
✤ your : senin / sizin / Your school : senin okulun

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol