Danışman Öğretmen Örnek Form-2 Aday Öğretmen Ders İçi Gözlem Genel Değerlendirme Formu

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

ADAY ÖĞRETMEN DERS İÇİ GÖZLEM  GENEL DEĞERLENDİRME FORMU

Aday Öğretmen : ..............................…..………         Okulu: .............................................. 
Danışman Öğretmen: ..........................…………        Tarih: ............................................... 

Bu değerlendirme formundaki maddelerin karşısında bulunan kısaltmaların anlamı: 
(E) = Eksiği var (K) = Kabul edilebilir (İ) = İyi yetişmiş Uygun olan seçeneği (+) ile işaretleyiniz 
(Bu form danışman öğretmen tarafından bütün ders uygulamaları bittikten sonra genel değerlendirme amaçlı olarak doldurulacaktır.)

Genel Kanaat:
Öğretmen adayının yukarıdaki yeterlik alanlarının her birinde yapmış olduğu çalışmalara ilişkin düşünceler:
Konu Alanı ve Alan Eğitimi
Konu ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme, konuda geçen temel ilke ve kavramları mantıksal bir tutarlılıkla ilişkilendirebilme, konunun gerektirdiği sözel ve görsel dili uygun biçimde kullanabilme, konu ile alanın diğer konularını ilişkilendirebilme, özel öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerini bilme, öğretim teknolojilerinden yararlanabilme, öğrenci sorularına uygun ve yeterli yanıtlar oluşturabilme, öğrenme ortamının güvenliğini sağlayabilme hususlarında yaptığı çalışmalar ile kendini yetiştirmiş ve yeterli düzeydedir.
Öğretme – Öğrenme Süreci
Ders planını açık, anlaşılır ve düzenli biçimde yazabilme, amaç ve hedef davranışları açık bir biçimde ifade edebilme, hedef davranışları uygun yöntem ve teknikleri belirleyebilme, uygun araç-gereç ve materyal seçme ve hazırlayabilme, hedef davranışlara uygun değerlendirme biçimleri belirleyebilme, konuyu önceki ve sonraki derslerle ilişkilendirebilme, çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini uygun biçimde kullanabilme, zamanı verimli kullanabilme, öğrencilerin etkin katılımı için etkinlikler düzenleyebilme, öğretimi bireysel farklılıklara göre sürdürebilme, öğretim araç-gereç ve materyalini sınıf düzeyine uygun biçimde kullanabilme, özetleme ve uygun dönütler verebilme, konuyu yaşamla ilişkilendirebilme, hedef davranışlara ulaşma düzeyini değerlendirebilme hususlarında yaptığı çalışmalar ile kendini yetiştirmiş ve yeterli düzeydedir.
Sınıf Yönetimi
Derse uygun bir giriş yapabilme, derse ilgi ve dikkati çekebilme, demokratik bir öğrenme ortamı sağlayabilme, derse ilgi ve güdünün sürekliliğini sağlayabilme, kesinti ve engellemelere karşı uygun önlemler alabilme, övgü ve yaptırımlardan yararlanabilme, dersi toparlayabilme, gelecek dersle ilgili bilgiler ve ödevler verebilme, öğrencileri sınıftan çıkarmaya hazırlayabilme hususlarında yaptığı çalışmalar ile kendini yetiştirmiş ve yeterli düzeydedir.
İletişim
Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme, anlaşılır açıklamalar ve yönergeler verebilme, konuya uygun düşündürücü sorular sorabilme, ses tonunu etkili biçimde kullanabilme, öğrencileri ilgi ile dinleme, sözel dili ve beden dilini etkili biçimde kullanabilme hususlarında yaptığı çalışmalar ile kendini yetiştirmiş ve yeterli düzeydedir.
Genel olarak birlikte yürüttüğümüz aday öğretmen yetiştirme sürecinde kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz tamamlamıştır. Süreç boyunca yaptığı çalışmalar ile kendini yetiştirmiş, çalışmalarda sergilediği özveri ve gayretiyle süreci başarılı bir şekilde tamamlamıştır. 

Danışman Öğretmen
İmza                                                                                                                                                     
 

Öğretmen adayının görüşleri (Aday, danışmanının kanaatleriyle ilgili görüş ve açıklamalarını aşağıya yazacaktır)

Aday öğretmen yetiştirme sürecinde danışman öğretmenim ……………..……….’in rehberliğinde tarafıma verilen görevleri eksiksiz tamamlamaya çalıştım. Bu süreçte danışman öğretmenim ……………..………. yaptığım çalışmalarda eksik ve yanlışlarımı her zaman yapıcı bir dil ile tarafıma bildirmiş, yerinde ve zamanında müdahaleleri ile süreci başarılı bir şekilde tamamlamamı sağlamıştır. Süreç boyunca tecrübe ve bilgi birikimiyle bana yol gösteren ve her hususta bana yardımcı olan danışman öğretmenim ……………..……….’e teşekkür ederim.

Kaynak: Webdeöğren.com

                                                                                                                                                                   

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz