İLKSAN Temsilci Seçimlerine İlişkin Resmi Yazı

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : E-41289672-819-23331116 30.03.2021
Konu : İLKSAN Temsilci Seçimleri
BAKANLIK MAKAMINA
İlgi : a) 29.01.2021 sayılı E-41289672-819-19874937 sayılı Makam Onayı.
b) İLKSAN Genel Müdürlüğünün 30.03.2021 tarihli ve E-92573718-870-5685 sayılı yazısı.
c) İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarihli ve E-897808685-153-3514 sayılı yazısı.
Bilindiği üzere ilgi (a) Onayda, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) 9'uncu dönem
ilçe temsilci seçimlerinin 3 Nisan 2021, il temsilciliği seçimlerinin ise 12 Haziran 2021 tarihinde yapılması uygun görülmüştü.
İLKSAN Genel Müdürlüğünce ilgi (b) yazıda, İçişleri Bakanlığının ilgi (c) yazısının 9'uncu maddesinde yer alan
açıklamaya bağlı olarak 9 uncu dönem İLKSAN İlçe ve İl Temsilciliği Seçimlerinin ileri bir tarihte yapılması talep
edilmektedir.
İçişleri Bakanlığının ilgi (c) yazısının 9'uncu maddesinde; "Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin
bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 m² alan bırakma ve
aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir
alınarak yapılabilecektir.
Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel
kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlik ertelenecektir.
Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya
gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı
takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara
ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacaktır." denilmektedir.
Bu çerçevede söz konusu seçimlerin, ilgi (c) yazının 9'uncu maddesinde belirtilen "Çok yüksek risk grubunda yer
alan illerimizde ise yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine
neden olan her türlü etkinlik ertelenecektir." açıklaması kapsamında alınacak "yeni bir karar"da belirlenecek hususlara uygun
olarak daha sonra yapılmak üzere ertelenmesini, Olurlarınıza arz ederim.
Ömer İNAN
Genel Müdür
OLUR
Ziya SELÇUK
Bakan

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol