2023 Yılı 23 Nisan Kutlama Programı ve Evrakları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

...................................................................................................................................................MÜDÜRLÜĞÜNE 
                                         

Okulumuzda kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına ait kutlama programı aşağıda olup ekleri ilişiktedir.
    Bilgilerinize arz ederiz. 


                                           
                                                                                                          Sınıf Öğretmeni


23 Nisan Kutlama Programı
1.    Açılış
2.    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3.    Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma: 
4.    Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma: 
5.    Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma: 
6.    Şiirlerin Okunması;

•  .: “23 Nisan” şiiri
•   .:”“23 Nisan” şiiri
•    ..........ı:”“23 Nisan” şiiri
•    ..............:”“23 Nisan Söyledi” şiiri
•    ...............:”“23 Nisan” şiiri
•    ................”“23 Nisan” şiiri
•    ............: “Bizim Bayramımız” şiiri
7.    Halk Oyunları ve Çeşitli Gösteriler;
•  .............................: “Yedi Türkiye” gösterisi,
•    ..................................: ”Hoş Gelişler Ola M. Kemal Paşa ”gösterisi,
•    .................sınıfı: “Potpuri” Halk Oyunları,
•    ................. “Kafkas” Halk Oyunu,
8.    Yarışmalar;
•   ............sınıfı “Top Taşıma” yarışması,
•    .....................sınıfı “Balon Patlatma” yarışması,
•    ............................“Çuval” yarışması,
•    .....................”İpte Elma Yeme” yarışması,
•   .............................”Sandalye Kapma” yarışması.
9.    Kapanış.

OLUR


Okul Müdürü


23 NİSAN KUTLAMA PROGRAMI 


Sayın Müdürüm, 
Sayın öğretmenlerim, 
Saygı değer misafirler, 
Sevgili öğrenciler! 
Büyük Önder Atatürk’ün 1920’de Türk Milletinin bağımsızlığı ve çağdaşlaşması yolunda atılan ilk adım olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının......................... Yılı Kutlama Programına HOŞ GELDİNİZ. 

Bugün bu mutlu günün, yıldönümünü milletçe yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi okulumuzda da kutlamanın sevinci ve mutluluğu içindeyiz.

Tören programı
–    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
–    Günün anlam ve önemine belirten konuşmalar.
–    Şiirler. 
–    Halk oyunları ve çeşitli gösteriler
–    Yarışmalar.
–    Kapanış.            
                                          ARZ EDERİM. 

“Türk olmak, gurur duymaktır; şanlı bir tarihe sahip olduğun için. 
Türk olmak, özgür olmaktır, hürriyeti damarlarında taşıdığın için. 
Mutlu olmaktır Türk olduğunu söylemekten. 
Türk olmak, tüyleri diken diken olmaktır İstiklal Marşı’nı dinlerken” 
 
     Sizleri bu güzel günün mimarı büyük önder Mustafa kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından öğretmenimiz İsmail SERT yönetiminde İstiklal Marşımız okunacaktır. Dikkat!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Atatürk diyor ki:
Yetişecek çocuklarımıza tahsilin hududu ne olursa olsun, her şeyden evvel Türkiye’nin istiklaline, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.
Bayram açılış konuşmasını Okul Müdürümüz Sayın Mustafa YILDIZ yapacaktır.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Atatürk diyor ki:
Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, Karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.
1.    Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gazi İlkokulu öğretmenlerinden ………………………………………………… yapacaktır.


“Vur ozan tellere özgürcesine 
Milli egemenlik türküsüdür bu  
Dinle bak kulak ver Türk’ün sesine 
Milli egemenlik ülküsüdür bu 

2.    Okulumuz ......................................... sınıfı öğrencilerinden................ günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmaları için davet ediyorum.
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Türk çocukları, Türk çocukları   
Gözler ileri, başlar yukarı!    
Yarınki hayat, yurt ufukları    
Her şey sizindir, Türk çocukları!  

3.    Okulumuz ................................sınıfı öğrencilerinden Melike KAYA, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmaları için davet ediyorum.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Atatürk diyor ki:
Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.

4.    Okulumuz .................................sınıfı öğrencileri “23 Nisan” adlı şiiri okumaları için davet ediyorum.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Atatürk diyor ki:
Türk Milleti'nin istikbali, bugünkü çocuklarının isabetli görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

5.    Okulumuz .....................................öğrencileri “Dünya Çocukları” adlı şarkılarını söylemeleri için davet ediyorum.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Önce adını öğrenir çocuklarımız  
Eli kalem tutup yazanda.  
Binler yaşa, yurdumuza hizmeti büyük Kemal Paşa! 
Ölümsüz insan! Şanlı Atatürk!  

6.    Okulumuz ..........................................öğrencileri “23 Nisan” adlı şiirlerini okumaları için davet ediyorum.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Bugün tarih boyunca hür yaşamış bir millet, 
Üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet! 
İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi, 
Hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi...

7.    Okulumuz .............. sınıfı öğrencilerinden..................................., “23 Nisan” adlı şiirini okumaları için davet ediyorum.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşınız.
Göğsünüz kanasa da akmasın gözyaşınız,
Temiz olsun kalbiniz, çelik olsun kolunuz,
Şen olsun bayramınız aydın olsun yolunuz.

8.    Okulumuz....................... öğrencilerinden.................... “23 Nisan” adlı şiirini okumaları için davet ediyorum.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Atamızdan bize bir emanetsin
Gençliksin, zafersin, sen hürriyetsin,
Milletin kurduğu hâkimiyetsin
Gurursun bayrakta 23 Nisan.

9.    Okulumuz .................sınıfı öğrencileri “23 Nisan Söyledi” adlı şiiri okumaları için davet ediyorum.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Atatürk diyor ki:
Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.

10.    Okulumuz ...................sınıfı öğrencilerinden …………………………….. “23 Nisan” adlı şiirini okumaları için davet ediyorum.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Atatürk diyor ki: 
“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar değerli, önemli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz.”

11.    Okulumuz ............ sınıfı öğrencilerinden ........................., “23 Nisan” adlı şiirini okumaları için davet ediyorum.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Atatürk diyor ki:
Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.

12.     Okulumuz ...........sınıfı öğrencilerinden ................, “Bizim Bayramımız” adlı şiirini okumaları için davet ediyorum.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Atatürk diyor ki:
Türk Milleti'nin istikbali, bugünkü çocuklarının isabetli görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

13.    Okulumuz ........................ sınıfı öğrencileri “Yedi Türkiye” adlı gösterilerini sunmaları için davet ediyorum.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Atatürk diyor ki:
Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.

14.    Okulumuz ............ sınıfı öğrencileri “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” adlı gösterilerini sunmaları için davet ediyorum.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Atatürk diyor ki:
Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

15.    Okulumuz ................... sınıfı öğrencileri ülkemizin çeşitli yörelerine ait folklor gösterilerini sunmaları için davet ediyorum.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Atatürk diyor ki:
Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

16.    Okulumuz .................... sınıfı öğrencileri “Kafkas Oyunu” gösterilerini sunmaları için davet ediyorum.
          …………………………………………………………………………………………………………………………………….


Atatürk diyor ki:
Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. 

17.    Okulumuz ....................... sınıfı öğrencilerini “Top Taşıma” yarışması için davet ediyorum.
          …………………………………………………………………………………………………………………………………….

18.    Okulumuz ............. sınıfı öğrencilerini “Balon Patlatma” yarışması için davet ediyorum.
          …………………………………………………………………………………………………………………………………….

19.    Okulumuz .........sınıf öğrencilerini “Çuval” yarışması için davet ediyorum.
          …………………………………………………………………………………………………………………………………….

20.    Okulumuz .......sınıf öğrencileri “İpte Elma Yeme” yarışması için davet ediyorum.
          …………………………………………………………………………………………………………………………………….

21.    Okulumuz .....................sınıf öğrencilerini “Sandalye Kapma” yarışması için davet ediyorum.
          …………………………………………………………………………………………………………………………………….

22.     Ödül Töreni;
          …………………………………………………………………………………………………………………………………….
     
23.    Törenimiz burada sona ermiştir katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. 
24.    Kapanış.    


 Sınıf Öğretmeni                                                                                                                       Sınıf Öğretmeni


Öğretmen Konuşması:……………………………………………..
Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim, kıymetli misafirler, sevgili öğrenci arkadaşlarım…
      Bugün 23 Nisan ..................; yani Türkiye Büyük Millet meclisimizin............. açılış yıl dönümü…
     Bu millet ve bu vatan için önemli bir dönüm noktasıdır 23 Nisan İşgalci devletlerin baskısı altında görevini yerine getiremeyen Osmanlı Meclisinin yerine, bu milletin gerçek sesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş tarihidir 23 Nisan. Ulusumuzun egemenliğinde önemli bir basamaktır 23 Nisan. Tabii bir de çocukların bayramıdır 23 Nisan.
     Atatürk, çocukları çok seven, onlara değer ve önem veren bir liderdi. Cumhurbaşkanlığı sırasında da gittiği yerlerde okulları ziyaret eder, çocuklarla yakından ilgilenirdi. Ülkenin gelişip yükselmesinin çocukların iyi şekilde yetiştirilmesiyle sağlanabileceğine inanır, bu nedenle de millî eğitim işleriyle yakından ilgilenirdi.
     TBMM'nin açılması, çocuklarımızın daha özgür bir ortamda yaşamasını, gelişmesini ve eğitim görmesini sağlayacaktı. Kurtuluş Savaşında kararlıca canlarını verenler, bunu vatanlarının geleceği için yapmışlardı. Bu memleketin geleceği de çocuklar değil miydi? Onun için Atatürk: "Bu bayramı Türk çocuklarına armağan ediyorum." diyerek TBMM'nin açılış sevincini çocuklarla paylaşabilme yüceliğini gösterdi. 
     Bu nedenle, 23 Nisan bir anlamda "Çocuk Bayramı" olarak gelenekleşti, tören halini aldı. Bu arada Türk çocukları da, dünyada özel bayramı olan tek ülkenin çocukları olmanın kıvancını yaşamaktadır.
     Bu duygu ve düşüncelerle hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor; saygılar sunuyorum.

Sevgili Arkadaşlar; 
23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gündür. Atatürk, 23 Nisan gününü, bayram yapalım diye biz çocuklara armağan etmiştir. 
Meclisimiz, Kurtuluş Savaşı’nın en ateşli günlerinde açıldı. Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu, düşmanlarımızın yurdumuzu paylaşmak için topraklarımıza nasıl saldırdıklarını ve Atatürk’ün Samsun’a, Amasya’ya Erzurum’a ve Sivas’a hangi zor şartlar altında gittiğini hepiniz biliyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk, düşmanı topraklarımızdan, ancak savaşarak atacağımıza inanıyordu. Bu nedenle, ülkemizin ileri gelenlerini bir meclis çatısı altında toplamak için var gücüyle çalıştı. 23 Nisan 1920 günü, Ankara’da ilk Meclis Toplantısı yapıldı. Padişah İstanbul’da, milletin vekilleri ise Ankara’daydı. Artık padişahın hiçbir etkinliği kalmamıştı. Çünkü bu millet, ulusal egemenliğini kazanmak istiyordu. Bütün kararları meclis veriyor ve padişahı devreden çıkarıyordu. Sonunda Kurtuluş Savaşımız kazanılmış, Ulusal egemenliğimiz ise padişahın elinden alınıp, milletimize verilmişti. 
Ulusal kelimesi ulustan türemiştir. Ulus, aynı zamanda Millet kelimesinin de karşılığıdır. Aralarında dil, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanlar topluluğuna ulus, ya da millet diyoruz. Egemenlik ise; hâkim olma, yönetme gücünü elinde bulundurma anlamına gelir. 
Öyleyse, Ulusal Egemenlik sözlerinden şunları anlayabiliriz; Ulusu meydana getiren insanların, yönetme yetkisini bütünüyle elinde bulundurması. Elbette ki, bir ulusu meydana getiren bütün fertlerin yönetici olması düşünülemez. Ulus, yani millet, yetkisini vekilleri aracılığı ile kullanmaktadır. Kim bilir belki de, gelecekte milletimiz, kendisine vekil olmak için bizlere de yetki verebilir. 
Bu büyük bayram, hepimize kutlu olsun!

Değerli Büyüklerim, 
 
     Atatürk, biz çocukları ülkenin her şeyi olarak görüyordu. Konuşmalarının birinde çocuklara hitaben, “Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz, diyerek bize verdiği değeri ifade ediyor, görev ve sorumluluğumuzu belirtiyordu. Dünün çocukları olan ecdadımız yine dünde yetişkin olup büyük işler başardı. Biz de bu büyük başarıları, çoğaltıp bu vatanı, vatanlar içinde en büyük vatan, bu milleti, milletler içinde en büyük millet yapmayı en büyük görev olarak biliyoruz. Sizlerden tek isteğimiz, bizlere güvenmeniz, bizlerin yetişmemize önem vermenizdir. 
      Sözlerime burada son verirken, sizlerin ve arkadaşlarımın bayramını kutluyor, bu vesileyle bu günleri bize armağan eden büyük önderimizin önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum. Saygılarımla.


Öğrenciler

23 NİSAN 

Sana armağan etti, 
Ata bu güzel günü, 
23 Nisan bugün, 
Çocuk Bayramı günü. 

Sevin, oyna, gez, dolaş, 
Senin bayramın bugün. 
Bayrağı sev arkadaş. 
Dalgalandıkça öğün. 

                             R. Gökalp ARKIN 

 Öğrencileri

23 NİSAN
Seneler kutlu bana,
Aylar umutlu bana.
Her an haykırıyorum :
Türk'üm ne mutlu bana.

Cesaretim candadır.
Şöhretim dört yandadır,
Benim bütün cevherim,
Nabzımdaki kandadır.

Tarihten eski yaşım, 
Harpte eğilmez başım, 
Toplar can yoldaşımdır, 
Silahlar arkadaşım.

İzmir benim, Van benim 
Şeref benim, şan benim, 
Kars, Erzurum, Erzincan, 
Konya Ardahan benim. 

Yurda nasıl doyarım? 
Uğruna can koyarım, 
Ona, bir yan bakanın, 
Gözlerini oyarım.

Türk, dünyada bir tektir, 
Milletlere örnektir, 
Türklüğün meşalesi 
Asla sönmeyecektir.

Halil SOYUER

1/D Alas Sevda ALKAN

23 NİSAN

23 Nisan... 
Yurdu koruyan, 
Yarını kuran, 
Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut, 
Yeni yolu tut, 
Türklüğe umut, 
Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran, 
Öndere inan, 
Sözünü tutan, 
Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün, 
Yarın büyürsün, 
Her işte üstün 
Sen ol çocuğum,

Çalışıp öğren, 
Her şeyi bilen 
Yurduna güven 
Sen ol çocuğum. 

Hasan Ali YÜCEL

Alıntı

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol