4. Sınıf Tüm Dersler Yıllık Plan

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

 

 • TÜRKÇE
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • 2.KONUŞMA          
 • T.4.2.3.    Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • T.4.2.4.Konuşma stratejilerini uygular
 • 3.OKUMA    T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.11.Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
 • T.4.3.30.Metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli noktaları vurguladığını kavrar.
 • T.4.3.13.Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • 4. YAZMA    T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • T.4.4.4.    Bilgilendirici metin yazar.
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.1.    Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • MATEMATİK-DOĞAL SAYILAR(18 DERS SAATİ)
 • M.4.1.1.1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 • M.4.1.1.2. 10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 
 • M.4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların
 • basamak değerlerini belirler ve çözümler.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.1.1.1. Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.
 • F.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
 • SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.1.1. İnsan olmanın niteliklerini açıklar.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.1. Trafikte kendisinin ve başkalarının hayatının önemli olduğunu fark eder.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.A.2. İstiklâl Marşı’nı doğru söylemeye özen gösterir.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.1. Görsel sanat çalışmasını oluştururken biçimlendirme basamaklarını kullanır.
 • 2.HAFTA 13-17 EYLÜL 2021    
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.4.1.1.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.4.3.8.Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
 • T.4.3.9.Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
 • T.4.3.1.Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
 • T.4.3.12.Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.4.3.26.    Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.1.Şiir yazar.
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • MATEMATİK-
 • M.4.1.1.4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
 • M.4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.
 • F.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
 • SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.1. Trafikte kendisinin ve başkalarının hayatının önemli olduğunu fark eder.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.A.1. Birlikte söyleme kurallarına uyar
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.1.1.2. Oyunlarda dengeleme gerektiren hareketleri etkili kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.2. Deneyimlerini farklı fikirler, sanat formları ve kültürel temalarla ilişkilendirerek görsel sanat çalışması oluşturur
 • 3.HAFTA 20-24 EYLÜL 2021
 • TÜRKÇE-1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • T.4.1.9.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.
 • T.4.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.23.Metin türlerini ayırt eder.
 • T.4.3.4.Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur.
 • T.4.3.24.Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır.
 • T.4.3.8.Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
 • T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • MATEMATİK-
 • 4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar.
 • M.4.1.1.6. Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.1.3. Haklarına kendi yaşamından örnekler verir.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.2. Trafikle ilgili temel kavramları açıklar.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.B.1. Temel müzik yazı ve ögelerini tanır.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.1.1.2. Oyunlarda dengeleme gerektiren hareketleri etkili kullanır
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.3. Görsel sanat çalışmasında kompozisyon birliğini oluşturmak için seçimler yapar.
 • 4.HAFTA 27 EYLÜL- 1 EKİM 2021
 • TÜRKÇE-1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • T.4.1.5.Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
 • T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.34.Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.
 • 4. YAZMA    T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • MATEMATİK-2 DERS  SAATİ TOPLAMA/  3 DERS SAATİ   DOĞAL SAYILAR
 • 4.1.1.6. Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.
 • a) Artan veya azalan bir örüntüde her bir terimi (ögeyi), adım sayısı ile ilişkilendirir.
 • Örneğin 2, 5, 8,11, … örüntüsünde birinci terim 2, ikinci terim 5 gibi.
 • 2.ÜNİTE  TOPLAMA İŞLEMİ  2 DERS SAATİ
 • M.4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.1.4. Çocuk ile yetişkin arasındaki farkları açıklar.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.3. Trafik işaretleri ve işaret levhalarının önemini araştırır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.B.1. Temel müzik yazı ve ögelerini tanır.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.1.1.3. Oyunlarda nesne kontrolü gerektiren hareketleri etkili kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.4. İki boyutlu yüzey üzerinde derinlik etkisi oluşturur.
 • 5.HAFTA 4-8 EKİM 2021
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.10.Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
 • T.4.1.13.Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
 • T.4.1.1.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • T.4.1.6.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.4.1.1.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • T4.2.5.Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.25. Yönergeleri kavrar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular.
 • MATEMATİK-
 • 4.1.2.2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.Toplamları en çok dört basamaklı sayılarla işlem yapılır.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
 • TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.1.4. Çocuk ile yetişkin arasındaki farkları açıklar.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.4. Yaya olarak trafik kurallarına uyar. 
 • MÜZİK-
 • Mü.4.A.4. Belirli gün ve haftaların anlamına uygun müzikler söyler.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.1.1.3. Oyunlarda nesne kontrolü gerektiren hareketleri etkili kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.5. Gözleme dayalı çizimlerinde kontur çizgisini ve gölgeleme tekniklerini kullanır.
 • 6.HAFTA-11-15 EKİM 2021
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.4.1.7.    Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.19. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.7.    Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
 • T.4.3.30.Metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli noktaları vurguladığını kavrar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • MATEMATİK-
 • 4.1.2.3. En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar.
 • Elde edilecek toplamların en fazla dört basamaklı olmasına dikkat edilir
 • 4.1.2.3. En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar.
 • Elde edilecek toplamların en fazla dört basamaklı olmasına dikkat edilir
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak ailesinin geçmişine dair soyağacı oluşturur.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.2.1. Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.5. Günlük yaşantısında çevresindeki güvenli yolları kullanır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.B.1. Temel müzik yazı ve ögelerini tanır.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenlerde sorumluluk alır.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.6. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar.
 • 7.HAFTA  18-22 EKİM 2021
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.4.1.1.Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
 • T.4.1.2.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.37.Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.
 • T.4.3.19.Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.4.3.7.Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
 • T.4.3.8.Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.1.    Şiir yazar.
 • MATEMATİK-
 • 4.1.2.3. En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar.
 • Elde edilecek toplamların en fazla dört basamaklı olmasına dikkat edilir 
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.2.1.2. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.2.2. İnsan olma sorumluluğunu taşımanın yollarını açıklar.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.5. Günlük yaşantısında çevresindeki güvenli yolları kullanır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.B.1. Temel müzik yazı ve ögelerini tanır.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.1.1.4. Özgün, danslar yapar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.7. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • 8.HAFTA 25-29 EKİM 2021
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • T.4.2.4.Konuşma stratejilerini uygular
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.11.Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
 • T.4.3.30.Metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli noktaları vurguladığını kavrar.
 • T.4.3.13.Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • T.4.4.4.    Bilgilendirici metin yazar.
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.1.    Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • MATEMATİK-ÇIKARMA İŞLEMİ 
 • 4.1.3.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.2.3. Hak ve özgürlüklerini kullanabilen ve kullanamayan çocukların yaşantılarını karşılaştırır.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.6. Taşıt trafiğine kapalı alanlarda oyun araçlarını güvenli kullanır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.A.4. Belirli gün ve haftaların anlamına uygun müzikler söyler.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.1.1.5. Kurallı takım oyunları oynar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.2.1. Sanatçı ve zanaatkârın rollerini söyler.
 • 9.HAFTA 1-5 KASIM 2021
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular.
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.37.Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.
 • T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.29.Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.12.Yazdıklarını paylaşır.
 • T.4.4.4.Bilgilendirici metin yazar.
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • MATEMATİK-
 • 4.1.3.2. Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
 • 4.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 • 4.1.3.4. Doğal sayılarla toplama
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.2.1.4. İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.2.4. Hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumlarda hissettiklerini ifade eder.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.7. Ulaşım araçlarını çeşitli özellikleri açısından karşılaştırır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.B.1. Temel müzik yazı ve ögelerini tanır.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.1.1.5. Kurallı takım oyunları oynar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.2.2. Türk kültürüne ve diğer kültürlere ait mimari yapıların belirgin özelliklerini karşılaştırır
 • 10.HAFTA  8-12 KASIM 2021
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.4.    Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.1.    Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.4.2.2.    Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.4.3.4.Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur.
 • T.4.3.7.Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.11.Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
 • T.4.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
 • 4.3.27. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.
 • T.4.3.28.Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.3.Hikâye edici metin yazar.
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • MATEMATİK-
 • 4.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
 • a) Problem çözme etkinliklerinde en çok dört işlem gerektiren problemlere yer verilir.
 • b) En çok üç işlem gerektiren problem kurma çalışmalarına da yer verilir.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.2.1.5. Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar
 • TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.2.5. Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumların çözümünde ne tür sorumluluklar üstlenebileceğine ilişkin örnekler verir
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.8. Trafikte geçiş üstünlüğü olan taşıtları tanır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.A.4. Belirli gün ve haftaların anlamına uygun müzikler söyler.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.1.2.1. Hareket becerileri ile ilgili kavramları yerinde kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.2.3. Farklı kültürlerde yapılmış sanat eserlerinin genel özelliklerini karşılaştırır.
 • 11.HAFTA 22-26 KASIM 2021
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.8.Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
 • T.4.1.5.Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
 • T.4.1.6.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • 2.KONUŞMA    
 • T4.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
 • T.4.3.3.Şiir okur.
 • T.4.3.21.Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler.
 • T.4.3.28.Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.4.Bilgilendirici metin yazar.
 • T.4.4.7.Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
 • T.4.4.12.Yazdıklarını paylaşır.
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • MATEMATİK-  4  DERS SAATİ    ÇARPMA -   1 DERS    SAATİ   ÇIKARMA
 • 4.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
 • a) Problem çözme etkinliklerinde en çok dört işlem gerektiren problemlere yer verilir.
 • b) En çok üç işlem gerektiren problem kurma çalışmalarına da yer verilir.
 • 3.ÜNİTE4.1.4. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ14  DERS  SAATİ
 • 4.1.4.1 Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.2.6. Hak ve özgürlüklere saygı gösterir.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.9. Trafikle ilgili meslekleri ve kurumları araştırır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.A.4. Belirli gün ve haftaların anlamına uygun müzikler söyler.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.1.2.2. Oynadığı oyunların içindeki hareket becerilerini tanımlar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.2.4. Müzedeki farklı kültürlere ait sanat eserlerindeki ortak özellikleri söyler.
 • 12.HAFTA 29 KASIM 2021- 3 ARALIK 2021
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.8.Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
 • T.4.1.5.Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
 • T.4.1.6.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
 • T.4.3.3.Şiir okur.
 • T.4.3.7.Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
 • T.4.3.11.Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • MATEMATİK-
 • 4.1.4.2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.
 • İşlemlerde parantez işareti bulunan örneklere de yer verilir.
 • 4.1.4.3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.2.7. Hak ve özgürlüklerin kullanılmasının birlikte yaşama kültürüne etkisini değerlendirir.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.9. Trafikle ilgili meslekleri ve kurumları araştırır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.B.4. Öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt eder.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.1.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendisinin ve arkadaşlarının performanslarını değerlendirir.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.2.5. Görsel sanat alanındaki meslekleri söyler.
 • 13.HAFTA 6-10 ARALIK 2021
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.1.Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
 • T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular.
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • T.4.2.4.Konuşma stratejilerini uygular.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.15.Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar 
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • MATEMATİK-
 • 4.1.4.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
 • 4.1.4.5. En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 • 4.1.4.6. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
 • a) En çok üç işlemli problemlerle çalışılır.
 • b) Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.2.7. Hak ve özgürlüklerin kullanılmasının birlikte yaşama kültürüne etkisini değerlendirir.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.10. Trafikte toplu taşıma araçlarını kullanmanın önemini kavrar.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.B.3. Şarkı, türkü ve oyun müziklerinde hız değişikliklerini fark eder.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.1.3.1. Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak oyunlar tasarlar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.3.1. Soyut, gerçekçi ve figüratif sanat eserleri arasındaki farkları açıklar.
 • 14.HAFTA 13-17 ARALIK 2021
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.3.Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • T4.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
 • T.4.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.3.Şiir okur.
 • T.4.3.7.Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.32.Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar.
 • T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
 • T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular.
 • MATEMATİK-4.1.5. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ 20 DERS SAATİSEMBOLLER: ≠ :
 • 4.1.5.1. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
 • a) Bölünen ve bölüm arasındaki basamak sayısı ilişkisi fark ettirilir.
 • b) Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirleyerek işlemin doğruluğunun kontrol edilmesi sağlanır.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder.
 • F.4.3.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.3.1. İnsanların farklılıklarına saygı gösterir.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.11. Taşıtlara binerken, taşıtlardan inerken ve taşıtlarda yolculuk ederken kurallara uyar.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.B.5. Dinlediği müziklerdeki gürlük değişikliklerini fark eder.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.1.3.1. Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak oyunlar tasarlar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.3.2. Bir sanat eserini seçmesindeki tercih sebebini açıklar.
 • 15.HAFTA 20-24 ARALIK 2021
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • T4.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.7.    Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.4.3.15.Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
 • T.4.3.10.Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
 • T.4.3.25.Yönergeleri kavrar.
 • T.4.3.28.Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.18.Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.
 • T.4.4.8.    Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
 • T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular.
 • MATEMATİK-
 • M.4.1.4.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
 • M.4.1.4.5. En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 • 4.1.5.2. En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.3.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
 • F.4.3.2.4. Mıknatısların yeni kullanım alanları konusunda fikirlerini açıklar.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.3.2. Adalet ve eşitlik kavramlarını birbiriyle ilişkili olarak açıklar
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.12. Trafikte karşılaşılabilecek tehlikelere örnekler verir.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.B.6. Temel müzik yazı ve ögelerini (yükseklik, süre, hız, gürlük) bilişim destekli müzik teknolojilerini kullanarak ayırt eder.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.1.3.2. Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak tasarladığı oyunları arkadaşlarıyla oynar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.3.3. Estetik tercihlerin kişilere göre nasıl değiştiğini ifade eder.
 • 16.HAFTA 27-31 ARALIK 2021
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.19.Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.10.Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
 • T.4.3.36.Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
 • T.4.3.35.Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.4.Bilgilendirici metin yazar.
 • T.4.4.12.Yazdıklarını paylaşır.
 • MATEMATİK-
 • 4.1.5.3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.
 • 4.1.5.4. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.3.5. Yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.3.3. İnsanların hak ve özgürlükler bakımından eşit olduğunu bilir.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ
 • TG.4.1.12. Trafikte karşılaşılabilecek tehlikelere örnekler verir.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.C.1. Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.1.1. Okul dışında oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.3.4. Görsel sanat alanındaki etik kurallara uyar.
 • 17.HAFTA 3-7 OCAK 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular.
 • T.4.1.1.Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.4.1.5.Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
 • T.4.1.6.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • T.4.1.1.Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • 4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir.
 • T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
 • T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular.
 • 4.YAZMA    
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular.
 • MATEMATİK-
 • 4.1.5.5. Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • 4.1.5.6. Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
 • a) Problem çözerken en çok üç işlem gerektiren problem üzerinde çalışılır.
 • b) En çok iki işlem gerektiren problem kurma çalışmalarına da yer verilir.
 • 4.1.5.7. Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar.
 • 4.1.5.8. Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri açıklar.
 • Örneğin 8+5 ≠ 12-3 ifadesinde eşitlik durumunun sağlanabilmesi için yapılabilecek işlemler üzerinde durulur.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.
 • F.4.4.2.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.3.4. Adaletin veya eşitliğin sağlandığı ve sağlanamadığı durumları karşılaştırır.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.13. Trafikte karşılaşabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri nedenleriyle açıklar.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.C.2. Müziklere kendi oluşturduğu ritim kalıpları ile eşlik eder.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.1.2. Fiziksel uygunluğunu geliştirmek için hazırladığı programları uygular.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.1. Görsel sanat çalışmasını oluştururken biçimlendirme basamaklarını kullanır.
 • 18.HAFTA 10-14 OCAK 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.1.Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
 • 2.KONUŞMA    
 • T4.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.12.Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.19.Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.4.3.13.Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • MATEMATİK-4.ÜNİTE4.1.6. KESİRLER 10 DERS SAATİ
 • Terimler veya kavramlar: basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir
 • 4.1.6.1. Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.
 • a) Kesrin farklı anlamlarına göre okunuşlarının değişebileceği vurgulanır.
 • b) Modeller (sayı doğrusu, alan modeli vb.) kullanılarak isimlendirme çalışmaları yapılır.
 • 4.1.6.2. Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
 • a) Paydası en çok 20 olan kesirler üzerinde çalışma yapılır.
 • b) Birim kesirlerin hangi büyüklükleri temsil ettiği uygun modeller üzerinde incelenir.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.4.3.1. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.
 • F.4.4.3.2. Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.3.5. Adil veya eşit davranılmadığında insanlarda oluşabilecek duyguları açıklar.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.13. Trafikte karşılaşabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri nedenleriyle açıklar.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.C.3. Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.2.1. Fiziksel uygunluğunu geliştirecek uygun programlar tasarlar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.2. Deneyimlerini farklı fikirler, sanat formları ve kültürel temalarla ilişkilendirerek görsel sanat çalışması oluşturur
 • 19.HAFTA-17-21 OCAK 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.2.1.Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
 • T.4.3.25.Yönergeleri kavrar.
 • T.4.3.34.Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.11.Yazdıklarını düzenler.
 • MATEMATİK-
 • 4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
 • a) Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını bulma çalışmalarına modellerle başlanır, daha sonra işlem yaptırılır.
 • b) Çokluğu belirten sayı en çok üç basamaklı olmalıdır.
 • c) Doğal sayı ile kesrin çarpma işlemine girilmez.
 • 4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.
 • a) Karşılaştırma çalışmaları yapılırken uzunluk, alan, sayı doğrusu gibi modeller kullanılır.
 • b) Karşılaştırma yapılırken büyük/küçük sembolleri kullanılır.
 • c) Verilen bir kesri sayı doğrusu üzerinde sıfır, yarım ve bütünle karşılaştırma çalışmalarına da yer verilir.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.4.4.1. Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar.
 • F.4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
 • TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.4.1. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların nedenlerini açıklar.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.14. Taşıt trafiğinde tehlikeli hareketlerden kaçınır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.C.3. Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.2.2. Sağlığını korumak için günlük ve haftalık beslenme listesi hazırlar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.3. Görsel sanat çalışmasında kompozisyon birliğini oluşturmak için seçimler yapar.
 • 20.HAFTA  7-11 ŞUBAT 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.12.Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 
 • T.4.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
 • 4.3.27. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.
 • T.4.3.21.Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler.
 • T.4.3.26.Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.
 • T.4.3.7.    Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.17.Sayıları doğru yazar.
 • T.4.4.14.Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, grafik ve görseller kullanır.
 • T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular.
 • MATEMATİK-4.1.7. KESİRLERLE İŞLEMLER 6 DERS  SAATİ
 • 4.1.7.1. Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.
 • 4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
 • 4.2.1. Geometrik Cisimler ve Şekiller
 • 4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir.
 • 4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler.
 • 4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.
 • 4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.4.5.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar.
 • F.4.4.5.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
 • SB.4.4.2. Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.4.2. Uzlaşı gerektiren ve gerektirmeyen durumları karşılaştırır.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.15. Trafikte sorumlu, saygılı ve sabırlı olmanın gerekliliğini sorgular.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.C.4. Farklı ritmik yapıdaki ezgilere uygun hareket eder.
 • Mü.4.C.5. Müziklerde aynı ve farklı ezgi cümlelerini dansa dönüştürür
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklere uygun spor kıyafetiyle katılır.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.4. İki boyutlu yüzey üzerinde derinlik etkisi oluşturur.
 • 21.HAFTA-14-18 ŞUBAT 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.1.Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.4.1.3.Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.
 • T.4.1.10.Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
 • T.4.1.5.Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
 • T.4.1.6.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.11.Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
 • T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
 • T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.9.Formları yönergelerine uygun doldurur.
 • T.4.4.11.Yazdıklarını düzenler.
 • T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular.
 • MATEMATİK-
 • 4.1.7. Kesirlerle İşlemler
 • 4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.
 • 4.3.4. ZAMAN ÖLÇME 6 DERS  SAATİ
 • Terimler veya kavramlar: saat (sa.), dakika (dk.), saniye (sn.)
 • 4.3.4.1. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • a) Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüştürmeler yaptırılır.
 • b) Yıl-ay-hafta, ay-hafta-gün arasındaki dönüştürmeler yaptırılır.
 • c) Dönüştürme yapılırken artık yıl konusuna da değinilir.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.4.5.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.
 • F.4.4.5.3. Karışımların ayrılmasını, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.4.3. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.4.3. Anlaşmazlıkları çözmek için uzlaşı yolları arar.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.15. Trafikte sorumlu, saygılı ve sabırlı olmanın gerekliliğini sorgular.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.C.4. Farklı ritmik yapıdaki ezgilere uygun hareket eder.
 • Mü.4.C.5. Müziklerde aynı ve farklı ezgi cümlelerini dansa dönüştürür
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklere uygun spor kıyafetiyle katılır
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.5. Gözleme dayalı çizimlerinde kontur çizgisini ve gölgeleme tekniklerini kullanır.
 • 22.HAFTA 21-25 ŞUBAT 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.1.Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
 • T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular.
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.4.1.10.Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.3.    Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.26.Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.
 • T.4.3.22.Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.18.Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.
 • T.4.4.1.Hikâye edici metin yazar.
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • MATEMATİK-
 • 4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
 • a) Problemlerde zaman yönetiminin önemine vurgu yapılır.
 • b) Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
 • 4.4.1. VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME
 • Terimler veya kavramlar: sütun grafiği
 • 4.4.1.1. Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar.
 • 4.4.1.2. Sütun grafiğini oluşturur.
 • Sütun grafiği oluşturulmadan önce veriler nesne veya şekil grafiği yardımıyla düzenlenir. Çetele ve sıklık
 • tabloları da kullanılabilir. İlk yapılan çalışmalarda kareli kâğıt ve renkli birimkareler kullanılabilir.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.4.4. Anlaşmazlık ve uzlaşı durumlarının sonuçlarını örneklerle karşılaştırır.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.16. Trafik kurallarına uymanın birey ve toplum hayatına etkilerini tartışır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.D.3. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik kültürünü geliştirir.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendinin ve başkalarının güvenliğiyle ilgili sorumluluk alır.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.6. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar.
 • 23.HAFTA 28 ŞUBAT-4 MART 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
 • T.4.1.3.Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
 • T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular.
 • T.4.3.12.Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.4.3.4.Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur.
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.7.Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler.
 • 4.3.27. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.
 • T.4.3.28.Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
 • T.4.3.11.Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular.
 • T.4.4.5.Hayalî ögeler barındıran kısa metin yazar.
 • T.4.4.12.Yazdıklarını paylaşır.
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.6.Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.
 • T.4.4.7.Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler
 • MATEMATİK-
 • 4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır.
 • a) Yatay veya dikey sütun grafiği, şekil grafiği, nesne grafiği, tablo, ağaç şeması gibi farklı gösterimler
 • kullandırılır.
 • b) Veri toplama sırasında düzeye uygun çalışmalar yapılmasına dikkat edilir.
 • c) Veri toplama sürecinde seçilen konu ya da sorunun veri toplamaya uygun olup olmadığı üzerinde
 • konuşulur.
 • ç) Öğrencilerin bu aşamaya kadar öğrendiği tablo ve grafik gösterimlerine uygun sorular kullanılır.
 • d) Verilere uygun grafik başlıkları ve birimler kullandırılır.
 • e) Sınıflanabilir (cinsiyet, göz rengi gibi) ve sıralanabilir (boy sırası, yarışma sonuçları gibi) veriye uygun farklı grafik gösterimlerinin kullanılması ve uygun gösterimin belirlenmesi sağlanır.
 • f) İki veya daha fazla özellik kullanılır.
 • g) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
 • h) Verilerin farklı gösterimlerinden yararlanılarak tasarruf bilinci ile finansal okuryazarlık arasında ilişki kurulur.
 • 4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer.
 • Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.5.1.2. Gelecekte kullanılabilecek aydınlatma araçlarına yönelik tasarım yapar.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
 • TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.4.4. Anlaşmazlık ve uzlaşı durumlarının sonuçlarını örneklerle karşılaştırır.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.16. Trafik kurallarına uymanın birey ve toplum hayatına etkilerini tartışır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.D.3. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik kültürünü geliştirir.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.2.5. Oyun ve fiziki etkinliklerde zamanını etkili kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.7. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • 24.HAFTA   7-11 MART 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.13.Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
 • T.4.3.12.Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • 4.3.27. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.
 • T.4.3.28.Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
 • T.4.3.30.Metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli noktaları vurguladığını kavrar.
 • T.4.3.28.Metinler arasında karşılaştırma yapar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.19.Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır.
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • MATEMATİK-5.ÜNİTE4.2.1. GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER 10 DERS SAATİ
 • 4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir.
 • 4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler.
 • 4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.
 • 4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.
 • F.4.5.2.2. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.5.1. Kural kavramını sorgular.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.16. Trafik kurallarına uymanın birey ve toplum hayatına etkilerini tartışır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.A.5. Müzik çalışmalarını sergiler.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.2.6. Oyun ve fiziki etkinliklerde çevreye duyarlılık gösterir.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.2.2. Türk kültürüne ve diğer kültürlere ait mimari yapıların belirgin özelliklerini karşılaştırır.
 • 25.HAFTA 14-18 MART 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.3.    Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.24.Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır.
 • T.4.3.37.Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.
 • T.4.3.11.Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.12.Yazdıklarını paylaşır.
 • T.4.4.1.Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar.
 • T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular.
 • MATEMATİK-
 • 4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir.
 • 4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler.
 • 4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.
 • 4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur.
 • 4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.5.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.5.2. Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır 
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.5.2. Kuralın, özgürlük ve hak arasındaki ilişkiye etkisini değerlendirir.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.17. Trafik kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik önerilerde bulunur.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.D.1. Müzik arşivi oluşturmanın önemini fark eder.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliği yapar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.2.3. Farklı kültürlerde yapılmış sanat eserlerinin genel özelliklerini karşılaştırır.
 • 26.HAFTA 21-25 MART 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.1.Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
 • T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular.
 • T.4.1.1.Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
 • T.4.1.8.Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • T.4.1.6.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.4.1.9.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • T.4.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.3.Şiir okur.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.8.Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • MATEMATİK-4.2.3. GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR 10 DERS  SAATİ
 • Terimler veya kavramlar: düzlem, dar açı, dik açı, geniş açı, doğru açı
 • 4.2.3.1. Düzlemi tanır ve örneklendirir.
 • 4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.
 • 4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar.
 • 4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
 • a) Dik açı referans alınarak karşılaştırma yapılır.
 • b) Geniş açı modelleri incelenirken doğru açıdan büyük olmamalarına dikkat edilir.
 • 4.2.3.5. Standart açı ölçme araçları kullanarak ölçüsü verilen açıyı oluşturur.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.5.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.
 • F.4.5.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.5.3. Kurallara uymanın toplumsal ahenge ve birlikte yaşamaya olan katkısını değerlendirir.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.17. Trafik kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik önerilerde bulunur.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.D.2. Sınıfça ortak müzik arşivi oluşturur.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde adil oyun anlayışı sergiler.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.2.4. Müzedeki farklı kültürlere ait sanat eserlerindeki ortak özellikleri söyler.
 • 27.HAFTA 28 MART -1 NİSAN 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.1.Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.4.1.3.Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.
 • T.4.1.10.Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
 • T.4.1.5.Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
 • T.4.1.6.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.11.Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
 • T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
 • T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.9.Formları yönergelerine uygun doldurur.
 • T.4.4.11.Yazdıklarını düzenler.
 • T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular.
 • MATEMATİK-
 • 4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
 • a) Dik açı referans alınarak karşılaştırma yapılır.
 • b) Geniş açı modelleri incelenirken doğru açıdan büyük olmamalarına dikkat edilir.
 • 4.2.3.5. Standart açı ölçme araçları kullanarak ölçüsü verilen açıyı oluşturur.
 • a) Açı ölçmeye yarayan araçların (iletki, gönye vb.) yardımıyla açının, bir ışının başlangıç noktası
 • etrafında döndürülmesi ile oluştuğu fark ettirilir.
 • b) Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılığın, açının ölçüsünde etkili olmadığı vurgulanır.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.5.4.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.5.4. Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.6.1. Birlikte yaşamak için bir yurda ihtiyaç olduğunu bilir.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.17. Trafik kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik önerilerde bulunur.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.B.6. Temel müzik yazı ve ögelerini (yükseklik, süre, hız, gürlük) bilişim destekli müzik teknolojilerini kullanarak ayırt eder.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.2.9. Oyun ve fiziki etkinliklerde karşılaştığı problemleri çözer.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.2.5. Görsel sanat alanındaki meslekleri söyler.
 • 28.HAFTA 4-8 NİSAN 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.3.Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.
 • T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
 • T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular.
 • T.4.3.12.Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.28.Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
 • T.4.3.13.Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.25.Yönergeleri kavrar.
 • 4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular.
 • T.4.4.16.Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar.
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • MATEMATİK- 4.2.2. UZAMSAL İLİŞKİLER 5 DERS  SAATİTerimler veya kavramlar: ayna simetrisi
 • 4.2.2.1. Ayna simetrisini, geometrik şekiller ve modeller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer.
 • Kelebeğin kanatları, çiçek, yaprak, kumaş, kilim desenleri, harfler vb. modeller üzerinde uygun yerlere
 • ayna yerleştirilip eş parçalar gözlemlenerek bu nesnelerin simetrik oldukları fark ettirilir. Bu tür simetriye
 • “ayna simetrisi” veya “aynaya göre simetri” veya “doğruya göre simetri” denildiği vurgulanır.
 • 4.2.2.2. Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.5.4.2. Şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır
 • TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.5.4. Kuralların uygulanmasına katkı sağlar.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.17. Trafik kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik önerilerde bulunur.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.A.4. Belirli gün ve haftaların anlamına uygun müzikler söyler.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenlerde sorumluluk alır.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.3.2. Bir sanat eserini seçmesindeki tercih sebebini açıklar.
 • 29.HAFTA 18-22 NİSAN 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • T.4.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
 • T.4.3.28.Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
 • T.4.3.12.Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • 4.3.27. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.11.Yazdıklarını düzenler.
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.1.Şiir yazar.
 • MATEMATİK-4.3.1. UZUNLUK ÖLÇMETERİMLER VEYA KAVRAMLAR: MİLİMETRE (MM)
 • 10 DERS SAATİ
 • 4.3.1.1. Standart uzunluk ölçme birimlerinden milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.
 • 4.3.1.2. Uzunluk ölçme birimleri arasındaki ilişkileri açıklar ve birbiri cinsinden yazar.
 • a) Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ikili dönüştürmelerle sınırlı kalınır
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.5.5.1. Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.6.1. Çocuk olarak haklarının farkına varır 
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.6.1. Birlikte yaşamak için bir yurda ihtiyaç olduğunu bilir.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.1.17. Trafik kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik önerilerde bulunur.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.A.4. Belirli gün ve haftaların anlamına uygun müzikler söyler.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.3.2. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait halk danslarını yapar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.3.3. Estetik tercihlerin kişilere göre nasıl değiştiğini ifade eder.
 • 30.HAFTA 25-29 NİSAN 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular.
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • T4.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.12.Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.28.Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
 • T.4.3.31.Metinler arasında karşılaştırma yapar.
 • T.4.3.13.Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.14.Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, grafik ve görseller kullanır.
 • T.4.4.11.Yazdıklarını düzenler.
 • T.4.4.20.Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
 • MATEMATİK-
 • 4.3.1.3. Doğrudan ölçebileceği bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Kilometre ile işlem yapılmaz.
 • 4.3.1.4. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı en çok üç işlem gerektiren problemleri çözer.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.5.5.2. Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.6.2. Birlikte yaşayabilmek için düzenleyici bir kuruma ihtiyaç olduğunu kavrar.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.2.1. Taşıtlarda bulunması gereken ilk yardım malzemelerini tanır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.D.2. Sınıfça ortak müzik arşivi oluşturur.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.3.2. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait halk danslarını yapar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.3.4. Görsel sanat alanındaki etik kurallara uyar.
 • 31.HAFTA 9-13 MAYIS 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.1.Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.4.1.3.Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.
 • T.4.1.10.Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
 • T.4.1.5.Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
 • T.4.1.6.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.3.    Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • T.4.2.2.    Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.11.Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
 • T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
 • T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.9.Formları yönergelerine uygun doldurur.
 • T.4.4.11.Yazdıklarını düzenler.
 • T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular.
 • MATEMATİK-6.ÜNİTE 4.3.2. ÇEVRE ÖLÇME
 • 4.3.2.1. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • a) Çevre ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin veya çevre uzunluğu verilen karenin bir kenarının
 • uzunluğunu bulma etkinlikleriyle çevre ve kenar uzunluklarının ilişkileri incelenir.
 • b) Bir karenin çevre uzunluğunun, bir kenarının uzunluğunun dört katı olduğu buldurulur.
 • 4.3.2.2. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur..
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.5.5.3. Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.6.2. Birlikte yaşayabilmek için düzenleyici bir kuruma ihtiyaç olduğunu kavrar.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.2.2. Trafikte ilk yardım gerektiren durumlarda kimlerden ve nasıl yardım istenmesi gerektiğini açıklar.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.D.5. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.3.2. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait halk danslarını yapar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.1. Görsel sanat çalışmasını oluştururken biçimlendirme basamaklarını kullanır.
 • 32.HAFTA 16-20 MAYIS 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.1.Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.4.1.3.Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.
 • T.4.1.10.Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
 • T.4.1.5.Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
 • T.4.1.6.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.       
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.11.Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
 • T.4.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.4.3.2.Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
 • T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.9.Formları yönergelerine uygun doldurur.
 • T.4.4.11.Yazdıklarını düzenler.
 • T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular.
 • MATEMATİK-4 DERS  SAATİ ALAN   1 DERS  SAATİ  ÇEVRE
 • 4.3.2.2. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.
 • Noktalı ya da izometrik kâğıttan faydalanılarak etkinlikler yapılır.
 • 4.3.2.3. Şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer.
 • a) Çemberin çevresine yer verilmez.
 • b) Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
 • 4.3.3. ALAN ÖLÇME
 • 4.3.3.1. Şekillerin alanlarının, bu alanı kaplayan birimkarelerin sayısı olduğunu belirler.
 • a) Tanınan şekillerin yanı sıra kareli kâğıt üzerine çizilen yaprak, el gibi girintili şekillerle de çalışılır.
 • b) Örnekler verilirken çevre uzunlukları aynı, alanları farklı şekiller üzerinde çalışmalar yapılır.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.6.1.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir 
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.6.3. Devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarını açıklar.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.2.3. İlk yardım uygulamalarında doğru müdahalenin önemini tartışır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.C.1. Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.3.3. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait çocuk oyunlarını oynar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.3. Görsel sanat çalışmasında kompozisyon birliğini oluşturmak için seçimler yapar.
 • 33.HAFTA 23-27 MAYIS 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.4.Konuşma stratejilerini uygular.
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.12.Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.28.Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
 • T.4.3.13.Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.3.Hikâye edici metin yazar.
 • T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular.
 • MATEMATİK-1 DERS  SAATİ ALAN  4 DERS  SAATİ TARTMA
 • 4.3.3.2. Kare ve dikdörtgenin alanını toplama ve çarpma işlemleri ile ilişkilendirir.
 • a) Kare ve dikdörtgenin alanlarını birimkareleri sayarak hesaplar.
 • b) Sayma, tekrarlı toplama ve çarpma işlemleri yapılarak alan hesaplama çalışmaları yapılır.
 • c) Bu çalışmalar yapılırken satır-sütun ilişkisinden yararlanılır.
 • 4.3.5. TARTMA
 • Terimler veya kavramlar: ton (t), miligram (mg)
 • 4.3.5.1. Yarım ve çeyrek kilogramı gram cinsinden ifade eder.
 • 4.3.5.2. Kilogram ve gramı kütle ölçerken birlikte kullanır.
 • 4.3.5.3. Ton ve miligramın kullanıldığı yerleri belirler.
 • Tonun ve miligramın kısaltma kullanılarak gösterimine yer verilir.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.6.1.2. Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark eder.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.6.4. Yurttaş olmanın sorumluluklarını açıklar.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.2.4. Hafif yaralanmalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarını araştırır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.A.4. Belirli gün ve haftaların anlamına uygun müzikler söyler.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.3.3. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait çocuk oyunlarını oynar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.4. İki boyutlu yüzey üzerinde derinlik etkisi oluşturur.
 • 34.HAFTA 30 MAYIS-3 HAZİRAN 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular.
 • T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.19.Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.4.3.32.Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.11.Yazdıklarını düzenler.
 • T.4.4.10.Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.12.Yazdıklarını paylaşır.
 • T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular.
 • MATEMATİK-
 • 4.3.5.3. Ton ve miligramın kullanıldığı yerleri belirler.
 • Tonun ve miligramın kısaltma kullanılarak gösterimine yer verilir.
 • 4.3.5.4. Ton-kilogram, kilogram-gram, gram-miligram arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürür.
 • Ondalık gösterim gerektirmeyen dönüştürmeler yapılır.
 • 4.3.5.5. Ton, kilogram, gram ve miligram ile ilgili problemleri çözer.
 • Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.7.1.1. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleri ile tanır.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.6.5. Birlikte yaşama kültürünün günlük hayattaki yansımalarına örnekler verir.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.2.4. Hafif yaralanmalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarını araştırır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.A.1. Birlikte söyleme kurallarına uyar.
 • Mü.4.A.5. Müzik çalışmalarını sergiler.
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.3.3. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait çocuk oyunlarını oynar.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.5. Gözleme dayalı çizimlerinde kontur çizgisini ve gölgeleme tekniklerini kullanır.
 • 35.HAFTA 6-10 HAZİRAN 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular.
 • T.4.3.16.Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.4.3.17.Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.18.Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.21.Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler.
 • T.4.3.28.Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
 • T.4.3.29.Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
 • T.4.3.7.Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
 • T.4.3.8.Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
 • T.4.3.9.Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
 • 4. YAZMA    
 • T.4.4.19.Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır.
 • T.4.4.13.Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.4.4.21.Yazma stratejilerini uygular.
 • MATEMATİK-4.3.6. SIVI ÖLÇMETERİMLER VEYA KAVRAMLAR: MİLİLİTRE (ML)
 • 4.3.6.1. Mililitrenin kullanıldığı yerleri açıklar.
 • Günlük hayatta en çok kullanılan yerlere ve durumlara örnek verilir.
 • 4.3.6.2. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürür.
 • Ondalık gösterim kullanılmaz.
 • 4.3.6.3. Litre ve mililitreyi miktar belirtmek için bir arada kullanır.
 • a) Modeller kullanılarak etkinlikler yapılır. Örneğin 1 bardak su 200 mL, 6 bardak su 1 litre 200 mL şeklinde ifade edilir.
 • b) Ondalık gösterim kullanılmaz.c) Tasarruf konusuna değinilir.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.7.1.2. Çalışan bir elektrik devresi kurar.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.7.2. Türkiye’nin komşuları ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini kavrar.
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.6.5. Birlikte yaşama kültürünün günlük hayattaki yansımalarına örnekler verir.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.2.4. Hafif yaralanmalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarını araştırır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.D.4. Öğrenilen müzikler aracılığıyla millî ve manevi bilinç kazanır.
 • Mü.4.D.5. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.3.4. Uluslararası müsabakalarda başarılı olmuş Türk sporcularını araştırır.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.6. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar.
 • 36.HAFTA 13-17 HAZİRAN 2022
 • TÜRKÇE-
 • 1.DİNLEME / İZLEME    
 • T.4.1.12.Dinleme stratejilerini uygular.
 • T.4.1.4.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.4.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • T.4.1.8.Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
 • T.4.1.5.Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
 • T.4.1.6.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • 2.KONUŞMA    
 • T.4.2.2.Hazırlıksız konuşmalar yapar.
 • T.4.2.3.Hazırlıklı konuşmalar yapar.
 • 3.OKUMA    
 • T.4.3.29.Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
 • T.4.3.11.Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
 • 4. YAZMA
 • T.4.4.15.İmza atar.
 • T.4.4.12.Yazdıklarını paylaşır.
 • T.4.4.6.Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.
 • T.4.4.21. stratejilerini uygular.
 • MATEMATİK-
 • 4.3.6.4. Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.
 • 4.3.6.5. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer.
 • Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
 • FEN BİLİMLERİ-
 • F.4.7.1.3. Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin ve kabloların birer devre elemanı olduğunu bilir.
 • SOSYAL BİLGİLER-
 • SB.4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.
 • SB.4.7.4. Farklı kültürlere saygı gösterir
 • TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
 • İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ-
 • Y.4.6.5. Birlikte yaşama kültürünün günlük hayattaki yansımalarına örnekler verir.
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ-
 • TG.4.2.4. Hafif yaralanmalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarını araştırır.
 • MÜZİK-
 • Mü.4.D.4. Öğrenilen müzikler aracılığıyla millî ve manevi bilinç kazanır.
 • Mü.4.D.5. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır
 • BEDEN EĞİTİMİ-
 • BO.4.2.3.4. Uluslararası müsabakalarda başarılı olmuş Türk sporcularını araştırır.
 • GÖRSEL SANATLAR
 • G.4.1.6. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar.
 • www.egitimhane.com

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol