Sene Sonu İngilizce Zümre Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………….. İLKOKULU İNGİLİZCE DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi : 
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası
Toplantı Saati: 
Toplantı Sayısı : 
Toplantıya Katılanlar  : ………………………………..
GÜNDEM MADDELERİ:

1.    Açılış ve yoklama
2.    Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması
3.    Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması
4.    Yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması
5.    2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması
6.    Covid-19 salgını uzaktan eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi
7.    Pandemi dönemi psiko-sosyal destek çalışmaları
8.    Covid-19 salgını kontrollü normalleşme sürecinde koruma tedbirleri kapsamında okul ortamlarında alınacak önlemlerin, yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi, öğrenci, öğretmen ce veli ile ilgili süreçlerin planlanması
9.    2504 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan yönerge gereği Atatürkçülük konularının işlenmesi
10.    Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi
11.    İngilizce dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler
12.    Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi
13.    Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi
14.    Ölçme ve değerlendirmenin görüşülmesi ve sınavların planlanması
15.    Değerler Eğitimi hususlarının görüşülmesi
16.    Öğrenci velileriyle ilişkiler ve işbirliği
17.    Dilek ve temenniler, kapanış


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 Toplantı iyi dilek ve temenniler ile açıldı. Yapılan yoklamada tüm İngilizce öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Yukarıda belirtilen gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

Eğitim öğretim ve İngilizce öğretimi ile ilgili mevzuatlar ………………………….tarafından okundu.

  Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayınlanan “İngilizce Dersi Öğretim Programı” incelendi. Ünitelendirilmiş Yıllık planların 2551 Sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki konulara göre ve müfredat programındaki amaçlar doğrultusunda hazırlanması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca bakanlıktan vereceği  karar doğrultusunda seyreltilmiş müfredat uygulanırsa yıllık planların buna göre düzenlenmesi gerektiği belirtildi.
 Ayrıca aktif ders yılı içinde yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı da hazırlıklı olduklarını ve her türlü senaryoya kısa sürede uyum sağlayacaklarını ifade etti. Her sınıf için ayrıca bir whatsapp grubu oluşturulması ve internet erişimi olmayan veya imkanı olmayan öğrencilerin idareye bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.
 

  2504 Sayılı Tebliğler Dergisinden Atatürkçülük konularının işlenmesi ile ilgili kısım …………………………. tarafından okundu.   Atatürk İlke ve İnkılaplarının 2504 Sayılı Tebliğler Dergisi doğrultusunda çağdaş bir anlayış içinde kavratılması, derslerde bu konulara yer verilmesi ve gerektiğinde Sosyal Bilgiler öğretmeniyle işbirliğine gidilmesi vurgulandı. ………………………….Atatürk’ün hayatının, barışa ve eğitime verdiği önemin, özellikle 10 Kasım, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs tarihlerinde ve ayrıca ders esnasında yeri geldikçe işlenmesinin uygun olacağını belirtti.

Yabancı dil öğretiminde öğretim yöntem ve teknikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. …………………………., ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin öncelikle sınıfın seviyesine ve öğrencinin algılama yeteneğine ve konuya göre seçilmesine önemle dikkat edilmesine ve bütün bunlar göz önünde bulundurularak uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine dikkat çekti. …………………………., dil öğrenmenin amacının iletişim olduğunu unutmadan, etkinliklerin ve ders işlenişinin konuşmaya odaklı hale getirilmesi, dersin çoğunluklu olarak İngilizce konuşarak anlatılması ve dilin temelinin kelime olduğu fikrinden hareketle kelime bilgisine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. …………………………., jest ve mimiklerin mutlaka kullanılmasına, derslerin öğrenci merkezli olmasına ve ders işlenişinde özellikle görsel ve işitsel materyallerden yararlanılmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. ………………………….;EBA’nın etkin kullanımının çok önemli olduğunu belirtti.

 Bir dili öğretmede başarılı olmanın ilk şartının öğrencilere o dili sevdirmek olduğu belirtilerek öğrencilerin dersi sevmelerinin dersteki başarıyı arttıracağı vurgulandı. Öğrendiği dili sınıf içerisinde arkadaşlarıyla kullanan öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artacağı ve dil öğrenme konusunda rahat hareket edecekleri belirtildi. Ayrıca aşağıda kararlaştırılan unsurların dil öğretiminde başarıyı arttıracağı vurgulandı. 
a) Ders içerisinde görsel öğeler kullanmak ve güncel örneklerle konuya giriş yapmak
b) Konuları sık sık tekrar etmek, konuları pekiştirici alıştırmalar çözmek
c) Pairwork ve Groupwork gibi tekniklerle öğrencileri sınıfta aktif hale getirmek
d) Öğrencileri yabancı dilde şarkı dinlemeleri ve söylemeleri (Listening / Speaking), yazılan kitap ve belgeleri okumaları (Reading), günlük tutmaları veya mektup yazmaları (Writing) için sürekli teşvik etmek

 Eğitim öğretim yılının başında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin tespit edilerek bunlar için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) yapılması ve bu konuda sık sık rehber öğretmenlerle işbirliği içinde olunması gerektiği ifade edildi.  Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için hazırlanan BEP planlarına uygun olarak ders işlenmesine/konu anlatılmasına ve sınav yapılmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

  Konuların daha iyi anlaşılması için diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasının önemli olduğu vurgulandı. Buna göre;
a) Güzel konuşma ve yazma, söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme, dinlediklerini düzgün olarak yazma, noktalama işaretlerini doğru kullanma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma, okuma güçlüğü gibi vb. konular için Türkçe dersi zümre öğretmenlerinden,
b) Poster, afiş, maket vb çalışmalar için; Görsel Sanatlar dersi zümre  öğretmenlerinden,
c) Atatürkçülük konuları ve milli bayramlar ile ilgili olarak Sosyal Bilgiler dersi zümre öğretmenlerinden,
d) Şarkı öğretimi, koro çalışması vb etkinlikler için Müzik dersi zümre öğretmenlerinden yardım alınabileceği, alan zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe birlikte çalışmalar yapılabileceği ifade edildi.

Ölçme ve değerlendirme işleminin önemi üzerinde durularak objektif olunması gerektiği, öğrencilerin başarıya ulaşmasında ve istenilen davranışların/bilgilerin kazanılıp kazanılmadığı hususunda, başarı düzeylerinin belirlenmesinde ölçme ve değerlendirmenin önemli bir yere sahip olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. Covid pandemisi sebebiyle okullarda eğitime ara verilmezse ve planlandığı gibi giderse Sınav tarihleri; 1. dönem için, Kasım Ayının 1. ve 2. haftası 2. yazılıların Ocak ayının 1. ve 2. haftası yapılması kararlaştırıldı.; 2. dönem için 1. yazılıların Nisanın 1. haftası 2. yazılıların Mayısın 4. haftası yapılması kararlaştırıldı.  Ancak öğretmenlerin eğer gerekirse konularına göre ve sınıfın durumuna göre bu tarihlerde değişiklik yapabileceği belirtildi.

Değerler Eğitimi konusunda söz alan …………………………., Değerler Eğitimi konusunun teknolojinin hızla ilerlediği ve toplumsal yaşamdan aynı hızla uzaklaştığımız günümüz yaşantısında sıkça konuşulmaya başlanan bir konu haline geldiğini belirterek, teknoloji bağımlılığı, tüketime önem veren bir toplum haline gelmek gibi nedenlerden dolayı değerlerimize eskiden olduğu kadar önem verilmediği konusunda yakınmaların gittikçe artmaya başladığını söyledi.  

  …………………………., dersine girilen şubelerin veli toplantılarına katılmanın, gerekli öğrencilerin velileri ile birebir görüşmeler yapmanın faydalı olacağını vurguladı.

   2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başarılı ve sağlıklı bir yıl olması dilekleriyle toplantı sonlandırıldı.

Okan GÜLTEKİN                    …………………………….    …………………………………..
 İngilizce Öğretmeni                        İngilizce Öğretmeni                        İngilizce Öğretmeni                        
 

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol