İlkokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI…………………………………….. İLKOKULU  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SENE SONU ZÜMRE TUTANAĞI
Toplantı No    : 
Toplantının Öğretim Yılı     : 2022-2023
Toplantının Dönemi     : 2. Dönem Sonu
Toplantının Tarihi ve yeri    : …......... Saat: ........ -  Öğretmenler Odası
Toplantının Başkanı     : ………………..(Okul Müdürü veya Müdür Yardımcısı)
Toplantıya Katılanlar     : ………………… ( Zümre Öğretmenleri) 

Gündem Maddeleri:
1- Açılış ve yoklama
2- 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Ve 2. Dönem Zümrelerinde Alınan Kararların Okunması
3- Öğretim programlarının incelenerek yıllık planların derslerde uygulanmasının değerlendirilmesi
4- 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı I. ve  II.  Döneminin Başarı Açısından Değerlendirilmesi.  
5- Özel ihtiyacı olan öğrenciler açısından (BEP) eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi
6- Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak olan ortak çalışmaların değerlendirilmesi
7- Yıl boyu ders esnasından kullanılan kitap, araç ve gereçlerin değerlendirilmesi
8- Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılan gezi ve gözlemlerin değerlendirilmesi
9- Dönem içerisinde yapılan sınav takviminin değerlendirilmesi
10- Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürkçülük konularının derslerde anlatılması.
11- İş Sağlığı ve Güvenliği
12- Dilek, Temenniler ve Kapanış

Alınan Kararlar:
1- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Sene Sonu Zümre Toplantısı İçin  ………/ ../ 2023 tarihinde saat ..........’da öğretmenler odasında toplantı başladı. 

Zümre başkanı ………………………….. tarafından yapılan yoklamada tüm zümrelerin hazır olduğu görüldü. Toplantının herkese hayırlı olmasını dileyerek zümre kurulunu başlattı. 
Toplantıda alınan kararların yazılması için ise yazman olarak …………………………………………….. seçildi. 

2- Zümre başkanı …………………………… tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 1.Dönem başı ve 2.Dönem başı zümresi kararları okundu. Genel itibari ile eğitim – öğretim yılı içerisinde alınan kararlara riayet edildiği, herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı tesbit edildi

3- Zümre Başkanı …………………, eğitim-öğretim dönemi içerisinde derslerin eğitim-öğretim programlarına uygun olarak sene başında hazırlanan Ünitelendirilmiş Yıllık Planlara göre işlendiğini, bu konuda herhangi bir sıkıntının yaşanmadığın belirtti. Geçtiğimiz iki yıl boyunca yaşanan COVİD nedeni ile yüzyüze eğitimde görülmeyen konular zaman kaldıkça derslerde tekrar edilmiştir. 

4- Zümre öğretmenleri tarafından 2022-2023 Eğitim – Öğretim Yılı’nda genel başarının çok yüksek olduğu ifade edildi. Başarısız olan çok az öğrenci olduğu onların da genellikle okula sürekli devamsız bulunan öğrenciler olduğunu ifade ettiler. Gelecek eğitim-öğretim yılında da bu başarının devam etmesi için daha ilgi çekici etkinliklerin yapılacağını ve öğrencilerin hem dersi daha severek geçireceklerini hem de derse aktif olarak katılacakları için daha başarılı olacaklarını ifade ettiler.  
 
5- Zümre öğretmeni …………………………………. sene başında hafif ve orta düzeydeki zihinsel engelli kaynaştırma öğrencileri için yakın ve uzak hedeflerinin belirtildiği özel BEP hazırlandığını söyledi. Yıl boyu derslerde de bu plana sadık kalındığını vurguladı. Ayrıca dönem içerisinde yapılan yazılı sınavlarda da BEP Öğrencilerine yönelik özel soruların hazırlandığını söyledi. 

6- Toplantı Başkanı ……………………………., yıl boyunca Türkçe’nin doğru kullanımı, öğrencilerin yazı yazma becerilerinin geliştirilmesi ve kendilerini toplum içerisinde daha iyi ifade edebilmeleri için Sınıf öğretmeni ile sürekli iletişim halinde olunduğunu ifade etti. 

8- Zümre öğretmeni ……………………………………………….yıl boyu derslerde kullanılan kaynaklar ile ilgili şöyle dedi:
Bu yıl ki eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimiz derslerin daha iyi ve verimli bir şekilde işlenebilmesi için ana kaynak olarak ders kitabını kullanmışlardır. 
Ayrıca derslerin işlenişinde teknolojik imkanlardan yararlanılış,  akıllı tahtalar aktif olarak kullanılmış, derslerin sunu, çalışma kağıdı, etkinlik vb. şeylerle desteklenerek öğrencilerin daha aktif katılımlarının sağlanmasına, beceri temelli bir eğitim anlayışının oluşturulmuştur
Konularla ilgili olarak internet sitelerinde hazırlanan videolar öğrencilere izletilmiştir.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü sayfasında yer alan interaktif etkinlikler de derslerin son bölümlerinde öğrencilere uygulamalı olarak yaptırılmıştır.  

9-  Zümre Öğretmeni ………………………………. Pandemi süresince iyice bunalan öğrenciler için okul olarak bu yıl geziler yapıldığını, hafta sonu çeşitli etkinlikler ve piknikler ile öğrencilerin sosyalleşmelerinin sağlandığını ifade etti.
Ayrıca Bursa, İstanbul, Çanakkale, Malazgirt ve Ankara gibi şehirlere geziler düzenlendiğini bu geziler ile öğrencilerin milli ve manevi duygularını en üst seviyeye ulaştırılmasının hedeflendiği vurgulandı.
Ayrıca 4. Sınıf öğrencilerine 5. Ünitede Yer alan Abdest konusunu iyi bir şekilde anlatmak için yakınımızda bulunan bir camiye gidilerek uygulamalı olarak abdest alınmasıgösterilmiştir. 

10- Zümre Öğretmeni …………………………………… yıl içerisinde yapılan sınav takvimi ile ilgili şöyle değerlendirmede bulunmuştur: 
Öğrencilerimize her kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi  2 yazılı , 2 ders etkinliklerine katılım puanı olmak üzere her öğrenciye 4 adet puan verilmiştir.
Yazılı sınavlar, genellikle test tekniğinde yoruma dayalı ya da bilgi ölçer şekilde veya çok sorulu kısa cevaplı, karşılaştırmalı, boşluk doldurmalı olarak hazırlanmıştır.
Zümre Öğretmeni ………………………………….. şöyle demiştir:  
Yazılı sınavlar yapıldıktan sonra öğrencilerin yazılı kağıtları incelenerek  sınav analizi yapılmıştır.  Öğrencilerin en çok hangi soruda zorlandıkları tespit edilmiş, yanlış yapılan sorular tekrar sınıfta anlatılarak o kazanımı öğrencilerin daha iyi anlamaları sağlanmıştır.  
Yazılı sınavlar sene başında yapılan zümrede belirtildiği gibi kararlaştırılan tarihlerde yapılmıştır. 
Buna göre;
1. Dönem yazılı sınavlar; 
1. Yazılı sınav:  ………., 
2. Yazılı Sınav: ……….. tarihlerinde
2. Dönem yazılı sınavların;
1. Yazılı Sınav: 
2. Yazılı Sınav: …………tarihlerinde başarılı bir şekilde yapılmıştır.

10-  Zümre Öğretmeni …………………………………. Derslerde Atatürkçülük ve Inkılapları konularının işlenmesine dair şöyle demiştir: 
Sene başında ünitelendirilmiş yıllık planlar yapılırken konularda Atatürk İlke ve Inkılaplarının yer almasına özen gösterilmiştir. Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk Haftası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi milli bayramlarımızın kutlandığı gün ve haftalarda, ders konularının işlenişi sırasında konuya uygun olarak Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürkçülük konularının derslerde anlatılmıştır.

11-  Zümre Öğretmeni ……………………………… iş güvenliği ile ilgili şöyle dedi:
Eğitim-Öğretim yılı içerisinde  okul içinde, ders sırasında veya nöbetlerde, öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir kazayla ve olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınmış olup herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. 

12-  Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından başkan ……………………………. Toplantıya katılan öğretmenlere teşekkür ederek herkese mutlu ve huzurlu bir yaz tatili geçirmelerini temenni ederek toplantıyı kapattı.      

           …..………………                                                                            ……………………..                                           
             Zümre Başkanı                                                                       DKAB Öğretmeni


………………………………………. İLKOKULU  2022-2023 EĞTİM - ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ   SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI KARARLARI

1- 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 1.Dönem başı ve 2.Dönem başı zümresi kararları okundu. Genel itibari ile eğitim – öğretim yılı içerisinde alınan kararlara riayet edildiği, herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı tesbit edildi.

2- Eğitim-öğretim dönemi içerisinde derslerin eğitim-öğretim programlarına uygun olarak sene başında hazırlanan Ünitelendirilmiş Yıllık Planlara göre işlendiğini, bu konuda herhangi bir sıkıntının yaşanmadığın belirtti

3- 2022-2023 Eğitim – Öğretim Yılı’nda genel başarının çok yüksek olduğu ifade edildi. Başarısız olan çok az öğrenci olduğu onların da genellikle okula sürekli devamsız bulunan öğrenciler olduğu ifade edildi. Gelecek eğitim-öğretim yılında da bu başarının devam etmesi için daha ilgi çekici etkinliklerin yapılması kararlaştırıldı. 
 
4- Peygamberimizin hicri olarak doğum gününe gelen Mevlid-i Nebi Haftasına yönelik okul içinde etkinlikler düzenlenmiş bu haftada Hz. Muhammed sevgisinin öğrencilerde ön plana çıkarılması için onun hayatını anlatan kitap okuma yarışmaları yapılmıştır. 

5- Hafif ve orta düzeydeki zihinsel engelli kaynaştırma öğrencileri için yakın ve uzak hedeflerinin belirtildiği özel BEP hazırlanmıştır. Yıl boyu derslerde de bu plana sadık kalınmış, dönem içerisinde yapılan yazılı sınavlarda da BEP Öğrencilerine yönelik özel sorular hazırlanmıştır. 

6- Derslerde ana kaynak olarak ders kitabını kullanılmıştır. Ayrıca derslerin işlenişinde teknolojik imkanlardan yararlanılış,  akıllı tahtalar aktif olarak kullanılmış, derslerin sunu, çalışma kağıdı, etkinlik vb. şeylerle desteklenerek öğrencilerin daha aktif katılımlarının sağlanmasına, beceri temelli bir eğitim anlayışının oluşturulmuştur.  Din Öğretimi Genel Müdürlüğü sayfasında yer alan interaktif etkinlikler de derslerin son bölümlerinde öğrencilere uygulamalı olarak yaptırılmıştır.  

7.  Okul olarak bu yıl çeşitli şehirlere geziler yapılmış, hafta sonu çeşitli etkinlikler ve piknikler ile öğrencilerin sosyalleşmelerinin sağlanmıştır.  

8- Her kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi 2 yazılı, 2 derse katılım puanı olmak üzere her öğrenciye 4 adet Puan verilmiştir.
9- 5-6-7.8 Sınıflarda 1. Dönem 1. Yazılıların Kasım 1. Hafta ( 01-05 Kasım 2021), İkinci Yazıları Ocak 1. Hafta ( 3-7 Ocak 2022 ) 2. Dönem 1. Yazılı Nisan 1. Hafta (28 Mart- 1 Nisan 2022), 2. Yazılının ise Mayıs 4. Hafta (23-27 Mayıs 2022) tarihinde yapılmıştır. 
10- Sınıf öğretmeni ile eğitim-öğretim yılı içerisinde işbirliği yapılmış, öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde toplantılar yapılmıştır   
11- Sene başında ünitelendirilmiş yıllık planlar yapılırken konularda Atatürk İlke ve Inkılaplarının yer almasına özen gösterilmiştir. 

12- Eğitim-Öğretim yılı içerisinde  okul içinde, ders sırasında veya nöbetlerde, öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir kazayla ve olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınmıştır.

13-  İlk hafta işlenen derslerde 15 Temmuz Şehitleri anılmış, öğrencilere vatan sevgisi konusunda İslam ve Türk Tarihinden örnekler verilmesi kararlaştırıldı


                             ………………………….                                                                             …………………..
Zümre Başkanı                                                                                       DKAB Öğretmeni
UYGUNDUR
…  /  / 2023

…………………………..
Okul Müdürü
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

Dolar Yorum