İlçe Zümre Toplantı Tutanağı ve Alınan Kararlar

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

 İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                         

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Sene Başı ....... İlçe Zümre Başkanları toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere ........2022 Perşembe günü saat .................. sınıfında yapmak istiyoruz.

              Gereğini bilgilerinize arz ederim.       
                                               2022

                                                                                                           Zümre Başkanı    


GÜNDEM MADDELERİ
1.    Açılış ve yoklama
2.    Gündemin okunması ve başkan ve yazman seçimi
3.    Yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. Maddesinin okunması
4.    Bir önceki yılda alınan kararlar 
5.    Bir önceki  eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi
6.    Covid 19 önlemleri ve uygulanması ile ilgili esasların gözden geçirilmesi
7.     İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması
8.    Öğretim programında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması
9.    İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin İncelenmesi
10.    İşgünü Takviminin incelenmesi  
11.    Tema ve ünite sürelerinin belirlenmesi. 
12.    Atatürkçülük konularının planlanması 
13.    Öğrenci başarısını artırmak için alınacak tedbirler
14.    İlçe düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavlar
15.    Zümre ve alanlar arası işbirliği
16.    Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi
17.    Derslerde kullanılacak araç-gereçler, uygulanacak yöntem ve teknikler
18.    İş sağlığı ve güvenliği
19.    Dilek ve temenniler 
UYGUNDUR
 


Okul Müdürü

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR SENE BAŞI İLÇE ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI YERİ        : 
TOPLANTI TARİHİ    : 
TOPLANTI SAATİ        : 
TOPLANTI NO        : 

GÜNDEM MADDELERİ
1.    Açılış ve yoklama
2.    Gündemin okunması ve başkan ve yazman seçimi
3.    Yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. Maddesinin okunması
4.    Bir önceki yılda alınan kararlar 
5.    Bir önceki  eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi
6.    Covid 19 önlemleri ve uygulanması ile ilgili esasların gözden geçirilmesi
7.     İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması
8.    Öğretim programında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması
9.    İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin İncelenmesi
10.    İşgünü Takviminin incelenmesi  
11.    Tema ve ünite sürelerinin belirlenmesi. 
12.    Atatürkçülük konularının planlanması 
13.    Öğrenci başarısını artırmak için alınacak tedbirler
14.    İlçe düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavlar
15.    Zümre ve alanlar arası işbirliği
16.    Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi
17.    Derslerde kullanılacak araç-gereçler, uygulanacak yöntem ve teknikler
18.    İş sağlığı ve güvenliği
19.    Dilek ve temenniler 
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1-    AÇILIŞ VE YOKLAMA

Serdivan İlçe Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı Mehmet Zorlu İlkokulunda 08.09.2022 tarihinde saat 14.00’de Mehmet Zorlu ilkokulu öğretmeni Sinan DEMİRKOL’ un açılış konuşması ile başladı. Tüm öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılı için başarı dileklerinde bulunuldu. Toplantıya başlanması için yeter çoğunluğun olup olmadığı için an itibarı ile yapılan yoklamada Serdivan ilçe zümre öğretmenlerinin 12 Devlet ve 5 özel okul öğretmeninin toplantıya katılımlarının sağlandığı ve toplantıya başlamak için yeter sayıya ulaşıldığı  görüldü.
2-    GÜNDEMİN OKUNMASI, BAŞKAN VE YAZMAN SEÇİMİ
Mehmet Zorlu ilkokulu öğretmeni Sinan DEMİRKOL tarafından gündem maddeleri okundu. Eklenmesi veya çıkarılması gereken gündem maddeleri belirlendi. Bir önceki toplantıda alınan kararlar okundu. Serdivan İlçe Zümre Başkanlığı seçimi kura yolu ile yapıldı. Başkanlığa Yunus Emre İlkokulu öğretmeni Uğur ÇAKMAK , Başkan Yardımcılığına Neyyir Hanım İlkokulu öğretmeni Fatma AKAN seçildi. Yazmanlığa Fatma Özkan İlkokulu öğretmeni Selçuk KİBAR seçildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.
3-     YÖNETMELİĞİN ZÜMRE İLE İLGİLİ 35. MADDESİNİN OKUNMASI
Yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. Maddesini Zümre Başkanı Uğur ÇAKMAK okudu. Zümre toplantılarının her eğitim öğretim yılının başında ortasında ve sonunda planlamaya uygun olarak en az üç defa yapıldığı, gerektiğinde de her zaman yapılabileceğini belirtti. 
Öğretim programlarında yapılan değişikliklere ttkb.meb.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.
4-    BİR ÖNCEKİ YILDA ALINAN KARARLAR 
Mehmet Zorlu ilkokulu öğretmeni Sinan DEMİRKOL tarafından bir önceki yıl alınan kararlar okundu.
5-    BİR ÖNCEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Kazımpaşa İlkokulu öğretmeni Gülçin AKBABA geçen yıl yüz yüze öğretimin başlaması ile bazı çocuklarda öğrenme kayıplarının tespit edildiğini, bunları tamamlamak için planlamalar yapıldığını, bunlardan güzel sonuçlar alındığını söyledi.
Zümre Başkanı Uğur ÇAKMAK 1. Sınıftayken pandemiye rağmen beklemediğimiz kadar iyi sonuçlar aldığımızı geçtiğimiz yıl derse devam eden öğrencilerin çoğunun eğitim öğretiminin başarılı olduğunu söyledi. Geçen yıl konuları müfredata uygun şekilde işledik. Planımıza uygun şekilde müfredatımızı bitirdik.
Mehmet Zorlu ilkokulu öğretmeni Sinan DEMİRKOL, Bu yılki kitapları incelediğini bir eksiklik görmediğinii kitapların gayet güzel olduğunu söyledi.
6-    COVİD 19 ÖNLEMLERİ VE UYGULANMASI İLE İLGİLİ ESASLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Zümre Başkanı Uğur ÇAKMAK  Covit belasından neredeyse kurtulduk sayılır. Ancak yüz yüze eğitim modelinde uygulanan temel kuralların bu yılda önemle uygulanması gerektiğini söyledi. İsteyen öğrencilerin , toplantı ve görüşme için gelen velilerin maske takabileceği gibi bizlerde mesafe ve temizlik kurallarına riayet edeceğiz diye belirtti.
Kapalı mekânların yeterli havalandırılması da göz önünde tutularak sağlık öncelikli bir eğitim öğretim süreci gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin alınması ve ilgili kişilerin de bu hususta uyarılması konusu paylaşıldı.         


7-     İLÇE DÜZEYİNDE UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
Zümre Başkanı Uğur ÇAKMAK ilçedeki tüm 3.sınıf öğretmenlerinin ortak hareket etmesinin ilçedeki eğitim birliği açısından önemli olduğunu söyledi. Basitçe ele alırsak geçen yıldan farklı olarak Matematik dersinde 2,3 ve 4 basamaklı sayılarla işlemler yapacağız. Farklı olan Fen Bilgisi derslerimiz aslen daha önceki yıllarda okuttuğumuz Hayat Bilgisi konularının benzeri. Geçen yıl 3. Sınıf okutan öğretmenlerden edindiğimiz bilgiye göre çocuklar Fen Bilgisi derslerini eğlenceli bulmuşlar. Biz de aynı şekilde eğlenceli dersler işlersek başarılı da olacağımız kanaatindeyim dedi.
Yazlık İlkokulu öğretmeni Serhat KARAYEL , Bu yıl Matematik üstünde daha ağırlıklı durmak gerektiğini, çocukların Fen Bilgisi Dersi ile tanıştırılıp sevdirileceğini söyledi.
8-    ÖĞRETİM PROGRAMINDA BELİRLENEN ORTAK HEDEFLERE ULAŞILMASI

Şehit Fethi Sekin İlkokulu öğretmeni Nuray YALÇIN, sınıflar ve okullar arasında seviye farklılıklarını gidermek açısında yüz yüze eğitimin büyük fırsat sağlayacağını söyledi. Belirlenen sürelere riayet edildiği takdirde uygulama birliğinin sağlanabileceğini belirtti.
Mehmet Demir İlkokulu öğretmeni Şener ATAY MEB tarafından dağıtılan kitaplara uygun olarak hazırlanan yıllık planlara uyulmasının önemli olduğunu belirtti. 
Fevzi Çakmak ilkokulu öğretmeni Vahide GÖLCÜK aksi bir durum olmadıkça planlara sadık kalınarak eğitim öğretimin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. 
Zümre Başkanı Yunus Emre İlkokul öğretmeni Uğur ÇAKMAK, Yabancı uyruklu öğrencisi olanların Türkçe üzerinde daha fazla durarak bu öğrencilerin sınıfa ve topluma uyum sağlamasına yardımcı olunması gerektiğini söyledi.
9-    İLKÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS SAATLERİ ÇİZELGESİNİN İNCELENMESİ
Talim Terbiye Kurulu’nun 28.05.2013 tarih ve 22 sayılı kararıyla değişikliği kabul edilen İlköğretim Kurumları haftalık ders saatleri çizelgesi incelenerek 3.sınıflar Haftalık Ders Saatleri incelendi:
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

#Uzman öğretmenlik #Telegram #Başöğretmenlik #Deneme sınavı #Çalışma kağıdı #Soru cevap #Örnek sorular #Meb #Öğretmen #Uzman öğretmenlik soruları #Başöğretmenlik sorular #UZMAN ÖĞRETMENLİK DENEME #Öğretmenlik Deneme Sınavları Tüm Modüller İçin #Ölçme Ve Değerlendirme Soru Föyleri – Denemeleri #Öğrenme Ve Öğretme Süreçleri Mini Denemeler #2022 Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı PDF #2022 Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı PDF Indir #ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DENEME VE FÖYLERİ #ÖĞRENME VE ÖĞRETMEN SÜREÇLERİ DENEME VE FÖYLERİ #Uzman Öğretmenlik 12. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 11. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 10. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 9. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 8. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 7. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 6. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 5. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 4. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 3. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 2. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 1. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 4. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 3. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 2. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 1. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları Tüm Modüller İçin #Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları #Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı