Bilişim Teknolojileri Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanakları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama.
2- Zümre öğretmenlerince,  eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi.
3-Eğitim öğretim programlarının incelenmesi ve ortak bir anlayış oluşturulması.
4-Programların uygulamalarında karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yolları.
5-Yeni Ders Öğretim Programlarının incelenmesi .(www.meb.gov.tr.)
6-Öğrencilerin çalışması ve eğitim durumları ve çevrenin özelikleri incelenip alınacak önlemlerin değerlendirilmesi yapılacak.
7-Ders araçlarından, laboratuardan, kütüphane ve işliklerden yararlanmasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları.
8-Planların uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve alınabilecek tedbirler nelerdir?
9-Derslerde izlenen yöntem ve teknikler görüşülmesi.
10-Mesleki eserlerin incelenmesi ve yeniliklerin gözden geçirilmesi.
11-Uygulanan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının nasıl sonuca ulaştığının görüşülmesi.      ( Özellikle  1-6. Sınıflarda: Öz Değerlendirme, Grup Değerlendirme, Öğrenci Gözlem Formu, Proje Değerlendirme Formu, Akran Değerlendirme Formu,Öğrenci Ürün Dosyası, Öğrenme – Öğretme Sürecini Gözlem Ölçeği, Öğrenme Alanlarını Değerlendirme Ölçeği, Kendini Değerlendirme Ölçeği,Gözlem Ölçeği )
12-Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç – gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fiziki durum ve öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar. (Ek: 2.5.2006/26156 RG )
13-Dilek ve temenniler
14-Kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1.    Oturum Başkanı, iyi dilek ve temenniler ile toplantıyı açtı. Tüm öğretmenlerin toplantıya eksiksiz katıldığı görüldü. 
2.    Yapılan genel değerlendirmede, zümre öğretmenleri  Eğitim – Öğretim yılının genel olarak verimli ve başarılı geçtiği ortak kanısına vardılar. Öğrencilerin uygun basamak düzeyinde olduğu ve bulundukları basamak düzeylerini başarıyla tamamlayarak bir sonraki basamağa hazır oldukları tespit edildi.
3.    Bilişim Teknolojisi Dersi Programının İncelenmesi :
 Bilişim Teknoloji dersi öğretim programı değerlendirildi. 1. ve 2. Dönem süresince yıllık planda belirlenen konuların başlıkları ele alınarak işlenip işlenmediği görüşüldü. Tüm sınıfların kontrolü yapılırken eksik kalan sınıf olup olmadığı görüşüldü. 
4.    Dersimizin uygulanmasın da karşılaşın en büyük güçlük güneşli günlerde sınıfın aşırı derece ısınmasından uygun bir ders ortamını bozmasıdır. Sınıfta klimanın olmamasından dolayı öğrenciler derse yeterince konsantre olamıyorlar.
5.    Bu öğrenme alanında Bilişim Teknolojileri konusunda temel bilgi ve becerileri
kazanmış olan bireylerin bu teknolojileri kullanarak diğer alanlarda nasıl çözüm
üretebilecekleri konusunda gerekli becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir. Bilişim
Teknolojileri doğası itibariyle daha çok yaparak yaşayarak öğrenilen ve kullanılan bir alan olduğu için temel işlemler ve kavramlardan başlayarak öğrencilerin gruplar hâlinde gerçek hayatla ilgili problemlere proje tabanlı çözüm üretmeleri amaçlanmıştır.
6.    Eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili alınan kararların devam ettirilmesi gerektiği bildirildi. Laboratuar kullanımı ile ilgili planlamanın bilgisayar dersini aksatmayacak biçimde oluşturulmasına özen gösterilmeli denildi.
7.    Söz alan öğretmen ders araç ve gereçleri olarak çevrede yararlanılabilecek kaynaklar olarak sınıf içindeki akıllı tahtası, projeksiyon cihazı ve bilgisayar kullanıldığı ifade edilerek Bilgi Teknolojisi Sınıfında bulunan bilgisayar ve diğer donanımların periyodik bakımlarının yapıldığı arızalanan bilgisayarların ve diğer donanımların bakım ve onarımının acilen giderilmesi yönünde önlemler alınmıştır. Öğretim yılı boyunca meydana gelen arızalara hemen müdahale edilmiş ve bilgi teknoloji sınıfında bulunan tüm donanımların düzgün bir şekilde kullanılması sağlanılmıştır dedi.
8.    Planların uygulanmasında herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır. Ünite sonlarında yer alan “Neler Öğrendim?” etkinlikleri 2. kademede ders sayısının 1 ders saati olmasından dolayı ev ödevi şeklinde verilmiş ama kontrollerinin yapılması zor olmuştur. 
9.    Bu mevzuda şu maddelere değinildi.

    Bilgisayarı öğrencilere sevdirmek ve öğrencileri dersten yıldırmamak için ders esnasında uygun zamanda bilgisayar uygulamaları yapılmalı
    Öğrenci ile diyalog halinde ders işlenmeli.
    Konu ile alakalı anlaşılmayan noktalar daha iyi irdelenmeli, bol örnek verilmeli.
    Ders sonunda anlatılan konunun özeti yapılmalı.
    Vasat sınıflarda basit örnekler bol olmalı, öğrencileri bilgisayardan soğutacak sorulardan kaçınmalı.
    Bilgisayarı öğrenmesinin neleri kaybettirip, neleri kazandıracağı çok iyi izah edilmeli, sık sık öğrencilere bilgisayarın çok kolay bir ders olduğu, çalışmakla çok güzel öğrenileceği anlatılmalı, öğrenciler önyargılardan kurtulmalıdır.
    Sempatik ve anlayışlı olmalıyız.

Müdür yardımcısı şunları ekledi:
    Soruya karşı önyargısız olabilmeyi aşılamalı.
    Konuyu güncelleştirmeli, güncel örneklerle konuyu süslemeli.
    Öğrencilere verilen ödevler kontrol edilmeli.
    Başarısız öğrencilerle özel ilgilenilmeli.
    Sınıf seviyesine göre ders anlatılmalı.
    Öğrencilere bilgisayar başında uygulama, 
    CD, flash disk kullanımı yaygınlaştırılmalı, 
    Ders kitapları, 
    Anlatım, soru ve cevap, tekniklerini kullanarak dersin anlatılması kararlaştırıldı.
10.    Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeniliklerin sürekli incelenmesi gerektiğini söyledi. Bilgisayar teknolojisinin çok hızlı geliştiğini bu gelişmelerin takip edilerek derse yansıtılması gerekir dedi.
11.    Dersimiz seçmeli ders olduğu için notla değerlendirilmemektedir. Karnede dersin ismi bulunmakta fakat karşılığında bir not bulunmamaktadır. Bu yüzden herhangi bir yazılı veya sözlü yapılmasına gerek yoktur. Ancak ünite sonlarında performans ve yıl sonunda proje ödevleri verilmeli bunlar dikkatle kontrol edilmelidir. 
Ödev konuları öğrencilerin düzeylerine göre seçilerek tüm öğrencilere dağıtılmıştır. Öğrencilerden ödev hakkında araştırma yapıp sunu programı kullanarak sunu hazırlanması istendi. Ödevler hakkında araştırılan bilgilerin rapor halinde ders öğretmenine sunulması istendi.
12.    (Değişik dördüncü fıkra: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilişim teknolojileri dersleri branş öğretmenlerince okutulur. Ancak, ihtiyacın branş öğretmenlerince karşılanamaması hâlinde bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu branşlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler, sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir.

Öğretmenler, derslik ve laboratuarlardaki araç-gereç ile okul kütüphanesindeki kitapların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlar. Okulda aynı dersi okutan birden fazla öğretmenin bulunması hâlinde teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik derslikleri, fen ve teknoloji laboratuarı ile spor salonu gibi yerler amacı doğrultusunda yapılan bir plan dâhilinde etkin ve verimli olarak kullanılır.

İlköğretim Yönetmeliği 5.Kısmında yer alan bu iki madde doğrultusunda bilişim sınıfı diğer öğretmenlerin kullanımıma istekleri doğrultusunda açılacaktır.
ALINAN KARARLAR

1. Ünitelendirilmiş yıllık planlar yapılırken ders amaçlarına uygun öğrencilere daha çok pratik ağırlıklı öğretmeyi esas alan bir plan yapılması kararlaştırıldı.
2. Öğrencilere dersin pekiştirilmesi için bilgisayar başında uygulama yaptırarak anlatılmasının etkili olduğu ve seneye de uygulanması gerektiği belirlendi.
3. Diğer zümre öğretmenleri ile sık sık bilgi alışverişinde bulunulacak.
4. Öğrencinin geldiği seviyenin belirlenmesi için rapor hazırlanacak.


Bilişim Teknolojileri Öğretmeni                           Müdür Yardımcısı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al