4. Sınıf Veli Toplantı Tutanakları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

                        

…………………. İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                            ………………

 

İlkokul Dokümanları İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni olarak ………….. tarihinde saat 13.00’de 4/A sınıfında öğrenci velileri ile aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.

             Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                      ……………………..

                                                                                                                    4-A Sınıf Öğretmeni

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Branş derslerine girecek öğretmenlerinin tanıtılması,
 3. Öğretmen – Veli Diyalogu – İşbirliği
 4. Kılık- kıyafet, temizlik ve okula zamanında gelinmesi.
 5. Geçen eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi
 6. Yazılılar ve bu yıl uygulanacak ölçme ve değerlendirme esasları.
 7. Verilen ihtiyaç listesi hakkında bilgi verilmesi
 8. Sınıf ders programı hakkında gerekli açıklamaların yapılması,
 9. Kullanılan ders araç-gereçlerinin ve ders kitaplarının konuşulması
 10.  Öğrenci davranışları ve iyi örnek olma
 11.  Öğrenci başarının arttırılması için neler yapılabilir
 12.  Öğrencilerin ev çalışmalarında aile bireylerine düşen görevler ve öğrenci çalışmalarının takip edilmesi
 13.  Çocuklara verilecek harçlığın miktarı ve günü,
 14.  Çocuk kulüpleri ve izcilik çalışmalarımız,
 15.  Bağışlar ve fotokopi parası,
 16.  Sınıf veli temsilcisinin seçimi,
 17.  Okuma alışkanlığı,
 18.  Dilek, temenni ve velilerin görüşleri,
 19.  Kapanış.

UYGUNDUR

                                                                               ………….

                                                                             Okul Müdürü

                                                   

4/A SINIFI 1. DÖNEM 1. VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

 1. Açılış:

Toplantı belirtilen tarih, yer ve saatte, öğretmen ve diğer öğrenci velilerimizin katılımıyla başladı. Toplantıya katılanların imzaları alındı.

2. Branş derslerine girecek öğretmenlerinin tanıtılması:

Branş öğretmeni olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine (Öğretmen 1), İngilizce dersine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da (Öğretmen 2)’ ın gireceği, diğer bütün derslere sınıf öğretmeni olarak benim gireceğim belirtildi.  

3. Öğretmen – Veli Diyalogu – İşbirliği;

Öğrenci başarısı için öğretmen-okul-veli işbirliğinin çok önemli olduğu tarafımdan vurgulandı. Öğrenci başarısı için evde öğrencilere yardım edilmesi gerektiği, ödevlerde öncelikle çocukların yapmaları, daha sonra veli kontrollerinin gerekli olduğu üzerinde duruldu.

Velilerin okul ziyaretlerini ve görüşmelerini, derslere branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde yapabileceklerini, dersin aksamaması ve daha rahat ve verimli bir görüşme gerçekleşmesi için bu zamana ayarlamalarının daha iyi olacağı tarafımdan söylendi.

Öğretmen-veli işbirliğinin sağlıklı yürümesi için velilerin iletişim bilgileri güncellendi.

           

4. Kılık, kıyafet, temizlik ve okula zamanında gelinmesi:

Öğrencilerin okula okul idaresinin belirtmiş olduğu kıyafetlerle ve temiz olarak gelmeleri gerektiği; tırnak ve saç bakımlarına önem verilmesi gerektiği belirtildi. Özellikle beden eğitimi dersinin olduğu gün, öğrencilerin okula yedek tişört, atlet, çorap ve havlu getirmeleri gerektiği ve okul dönüşü mutlaka duş almalarının sağlanması gerektiği vurgulandı.

 Bütün öğrencilerin çantalarında ıslak mendil ve tuvalet kâğıdı bulundurmasının gerekliliğinden bahsedildi.

Okulda derse başlama saatinin 08:00 olduğu, derse girişten önceki hazırlıklar için öğrencilerin en geç 07:40’da okul bahçesinde olmaları gerektiği;  çıkış saatinin ise 12:50 olduğu, çocukların mağdur olmamaları için çıkış saatinden 15- 20 dakika önce okula gelinmesi gerektiği söylendi. 

            Öğrencilerimizin geç gelmeleri hem derslerimizin bölünmesi hem de öğrencilerimizin motivasyonunun bozulmasına neden olan bir durumdur. Bu nedenle derse zamanında gelinmelidir. Öğrencilerin çok önemli bir mazereti olmadıkça devamsızlık yapmamaları gerektiği, eğer önemli bir mazereti varsa da veli tarafından öğretmenin önceden bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı. Devamsızlığın ve derse geç gelmenin başarıyı olumsuz yönde etkileyeceği söylendi.

5. Geçen eğitim öğretim yılı öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi:

Öğrencilerin durumları hakkında özele inilmeden genel bilgiler verildi. Başarı durumlarını artırabilmek için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Bundan sonra yapılabilecek çalışmalar hakkında velilere bilgiler verildi. Öğrenci başarısında anlamlı ve seri okumanın, okuduğunu anlamanın, yazılı anlatım becerisinin önemi üzerinde duruldu. Olumlu davranışlar kazanmaları, sorumluluk duygusuna sahip olmaları ve sınıf ortamına uyum sağlamaları gerektiği anlatıldı.

Öğrencilerin evde ders çalışmaları ve çalışmaların veliler tarafından sürekli olarak kontrol edilmesi ve denetlenmesi istendi. Boş zamanlarında uygun kitaplar okumaları ve okumaya teşvik edilmeleri istendi. Öğrenilen konunun pekiştirilmesi ve sorumluluk alma amacıyla verilen öğrenciyi sıkmayacak kısa ödevlerin bazı öğrenciler tarafından yapılmadığı anlatıldı. Bu gibi olaylarda velilerin daha duyarlı olması istendi.

6. Yazılılar ve bu yıl uygulanacak ölçme ve değerlendirme esasları:

             MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.

             Öğrencilerin bu yıldan itibaren alacakları notların eokul sistemine direk işleneceği bunların karnelere geçeceği söylendi. Bu yüzden yazılılara önem vermeleri gerektiğini açıkladı.

             Yazılı tarihlerinin ve adetlerinin sınıfta duyurular panosunda asılı olacağını, yazılılardan bir hafta önce de öğrencilere tekrar duyuru yapılacağını hatırlatıldı.

             Öğrencilerin yazılılara geçen yıldan yapılan denemeler dolayısıyla zaten alışık olduklarını, yine de gerekli uyarı ve açıklamayı devamlı yaptığını, velilerin de yazılıların önemi konusunda öğrencileri bilinçlendirmesi gerektiğini ve yazılılara öğrencilerin iyi hazırlanması konusunda gerekli çalışmaları yapmaları gerektiği vurgulandı.

7. Verilen ihtiyaç listesi hakkında bilgi verilmesi:

            İhtiyaç listesi ile ilgili açıklamalar tarafımdan yapılarak var olan şeylerin alınmaması, listedeki açıklamalara uyulması söylendi.

8. Sınıf ders programı hakkında gerekli açıklamaların yapılması:

            Ders programına uyulması, gerekli gereksiz her şeyin çantalara konularak ağırlık yapmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Aslolanın öğrencilerin kendi çantalarını hazırlamaları gereği olmasına rağmen zaman zaman çantaların kontrol edilmesi gerektiği söylendi.

 1. Kullanılan ders araç-gereçlerinin ve ders kitaplarının konuşulması:

15 Temmuz kalkışması dolayısıyla ders kitaplarımızın dağıtımının biraz gecikmesinin derslere başlamayı geciktirse de her hangi bir aksaklığa yol açmayacağı, çalışmalarımızı yine kararlılıkla sürdüreceğimiz, bu konuda velilerimizin de bizlere yardımcı olmaları gerektiği vurgulandı.

             Derslerde kullanılacak öğrencinin bulundurması gereken ders araç-gereçleri ile ilgili varsa eksiklikleri en kısa zamanda tamamlamaları gerektiğini söyledi.

             Veliler ders araç gereçlerini aldıklarını, ihtiyaç halinde yine bilgilendirilmeleri halinde de alacaklarını söylediler. Veliler öğrencilere ek kaynak olarak kitaba ihtiyaç olup olmadığını sordular. Tarafımdan, bakanlığın verdiği kitapların yeterli olduğunu, zaman zaman fotokopi çalışma kâğıtları ile konuyu pekiştirici yaprakların öğrencilere dağıtıldığını, ancak farklı soru tiplerinin görülmesi ve bu yıl girecekleri sınavlara hazırlık olması açısından çeşitli kaynak kitaplar alabilecekleri ama zorunluluk olmadığı tarafımdan söylendi.

10. Öğrenci davranışları ve iyi örnek olma:

Öğrencilerde görülen davranış bozuklukları hakkında veliler uyarıldı. Çok fazla olmasa da bazı öğrencilerimin davranış bozuklukları olduğu, bunun bir an önce düzeltilmesi gerektiği, bu noktada birinci sorumlunun aile ve çevre olduğu tarafımdan anlatıldı.

Çocuğunuzu iyi yetiştirmek sizin göreviniz. Bu konuda üstünüze düşeni yapmak zorundasınız. Öğrenci velilerinin,  çocukları ile yeterince ilgilenemediklerini, onların kötü davranışlar kazanmasına engel olamadıklarını dile getirdi. Öğrencilerde görülen davranış bozukluklarını düzeltmek için her şeyin okuldan ve öğretmenden beklenmesinin yanlış olduğunu, çocuğun toplumsal bir varlık olduğunu, onun için de çocuğun arkadaşlarını, çevresini iyi seçmenin davranışları düzeltmede bir yöntem olabileceğini söyledi. Onlara çevrelerindeki iyi ve olumlu örnekleri göstermek gerektiğini, onları karşımıza alıp, ona değer verdiğimizi hissettirerek konuşmamızın, gerektiğinde onları, sözlerini kesmeden dinlememizin yararlı olabileceğini söyledi.

11. Öğrenci başarının arttırılması için neler yapılabilir:

 Öğrenci başarılarının artırılması için velilerin neler yapabileceklerini,  aile bireylerine bu konuda ne gibi görevler düştüğünü maddeler halinde açıklayarak söylendi.

Çocukların Başarılarını Artırabilmesi İçin Evde Alınabilecek Önlemler:

 • Sessiz, sakin, güvenli bir ortam oluşturma
 • Dikkatini dağıtabilecek şeyleri ortadan kaldırma
 • Varsa, kardeşini uzak tutma
 • Heyecanlandıracak durumlara sebep olmamak
 • Rahat ve düzenli ders çalışabileceği bir yer ayarlama
 • Mümkünse bir oda verme
 • Zaman-zaman hissettirmeden kontrol
 • Dersleriyle ilgili konuşma zemini hazırlama
 • Anlattıklarını sabırla, eleştirmeden dinleme
 • Dersleriyle ilgili konuşma zemini hazırlama,
 • Eve dönünce güler yüzle karşılama,
 • Gününün nasıl geçtiğini sorma ve dinleme,
 • Başkalarıyla kıyaslamama, yapabileceğinden fazlasını istememe,
 • Çalışmalarını ve ödevlerini izleme,
 • Arkadaşlarıyla ilgilenme, anlattıklarını dinleme,
 • Fazla eleştirmeme, ayrıntıyla uğraşmama, çatışma ortamına sebep olmama,
 • Zorlandığı dersleri konusunda düşüncelerini dinleme, gerekirse destek olma yollarını birlikte arama
 • Hafta içinde sık-sık misafir kabul etmeme
 • TV, radyo... vb. sesini fazla açmama.            

Televizyon, oyun ve bilgisayarın kontrollü olması, çünkü bu faaliyetlerin aşırıya kaçması durumunda derslerini aksattığı, çocuğun şiddete başvurabileceği anlatıldı.

12. Öğrencilerin ev çalışmalarında aile bireylerine düşen görevler ve öğrenci çalışmalarının takip edilmesi:

Öğrenci eve geldiği zaman okulda neler yapıldığının kontrol edilmesi ve öğrencinin konu tekrarlarını ve sorumluluklarını yapmasının sağlanması, akşam da sonraki günkü ders programının hazırlanmasının ve ön hazırlık yapılmasının kontrol edilmesinin velinin en önemli görevleri arasında olduğu söylendi.

13. Çocuk Harçlığı:

            Öğrencilere durumlarına göre ve ihtiyaçlarına göre harçlık verilmesi gerektiğini, hiç vermemenin ya da çok az vermenin de aşırı harçlık vermenin de yanlış olduğunu vurguladı.

14. Çocuk kulüpleri ve izcilik çalışmalarımız:

            Geçen yıl olduğu gibi bu yılda okulumuzda Çocuk Kulüplerinin açılacağı, İzcilik çalışmalarımızın devam edeceği, isteyen velilerin çocuklarını bu faaliyetlere gönderebilecekleri söylendi. Hatta yapılan bu sosyal faaliyetlerin çocuk gelişiminde çok önemli olduğu imkânlar ölçüsünde çocuklarımızı bu faaliyetlere yönlendirmenin aslında bir görev olduğu öğretmenimiz tarafından söylendi.

 1. Bağışlar ve fotokopi parası:

Her yıl Ekim ayında okul aile birliğinin genel kurulunun toplanarak yeni bir yönetim kurulu ve denetim kurulu seçildiğini, bu kurulun okulun tahmini gelir ve gider bütçelerini oluşturduklarını ve okulun ihtiyaçlarının okul aile birliği vasıtasıyla giderildiğini söyledi. Velilerden durumu iyi olan velilerin okul aile birliğine imkânları dâhilinde gönüllülük esasına dayanarak bağış yapmalarının eğitim-öğretim açısından önemine değinildi.

Yine fotokopi çekimleri için velilerimizden yıllık olarak 30 TL alacağımız bu konuda ne düşündükleri konuşuldu.

 1. Sınıf veli temsilcisinin seçimi

Sınıfımızdaki ve okulumuzdaki bir takım eksikliklerin giderilmesi için işbirliği yapılması ve öğrencilerin daha iyi ve güzel bir ortamda eğitim yapmalarına destek olunmasının gerekliliği söylenerek, bunun için sınıfımızda bir sınıf veli temsilcisinin olmasının gerekliliği anlatıldı. Önceki yıllarda bu koordinasyonu sağlayan velimizle devam edilmesi uygun bulunuldu.

17. Okuma Alışkanlığı:

Öğrencilerin yazın okudukları kitapları sınıf kütüphanesine bağışlamasıyla, sınıf kütüphanesinin zenginleştirildiğini ve seviyeye uygun güncellendiğini bundan dolayı öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Kitap okumanın zihni geliştirdiği, yorum gücünü arttırdığı, konuşmayı akıcı hale getirdiği, hayal gücünü zenginleştirdiği, hem yazıların hem de resimlerin olduğu, maceraya yönelik kitapların alınmasının faydalı olduğu anlatıldı.

Evde velilerinde okuma alışkanlığı konusunda öğrencilere örnek olacak davranışlar sergilemesinin üzerinde duruldu. Günlük 20 dk’lık bir zaman diliminde ailece kitap okuma saati ayarlanabileceği söylendi.

18. Dilek, temenni ve velilerin görüşleri – Kapanışı:

Toplantı başarılı ve verimli bir eğitim öğretim dönemi dileğiyle kapatıldı.

ALINAN KARARLAR

 1. Öğretmen veli diyalogunun sağlıklı devam ettirilmesi için bireysel veli görüşmelerinin yapılması,
 2. Çocukların veliler tarafından da evde takip edilmesi,
 3.  Bireysel veli görüşmesinin derslere branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde yapılabileceği,
 4. Öğrencilere, dördüncü sınıfın genel özellikleri dikkate alınarak yaklaşılması,
 5. Çantalarda ıslak mendil ve kâğıt havlu bulundurulması,
 6. Çocuklara evde iyi bir ders çalışma ortamı oluşturulması,
 7. Temizlik ve devam konularına aşırı hassasiyet gösterilmesi,
 8. Öğrenci harçlığı verilirken miktarının iyi ayarlanmasına,
 9. Okuma alışkanlığı için öğrencilere örnek olunması, gazete okumaya alıştırma çalışmalarının yapılması
 10.  Düzenli beslenme, meyve tüketimi ve su tüketimi konularında gerekenin mutlaka yapılması ve takip edilmesi,
 11.  Yazılılar ve öğrenci çalışmaları ile ilgili üzerimize düşenlerin mutlaka yapılması ve takip edilmesi,

          Öğretmen ve veliler tarafından kararlaştırıldı.

                                                             

                                               

                   ……………..                         

                   Sınıf Öğretmeni                     

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak