2022-2023 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Zümre Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

................................................................... LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ: 
TOPLANTI SAATİ:  
TOPLANTI YERİ: 

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEM MADDELERİ
1-    Açılış yoklama.
2-  2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Zümre Kararlarının okunması
3-    Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
4-    Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
5-    Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,
6-    Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
7-    Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
8-    Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,
9-    Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
10-    Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
11-    Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
12-    Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
13-    Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi, 
14-    Öğrencilere verilecek proje ve performans konularının belirlenmesi,
15-    Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür.
16-    Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi,
17-    Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
18-    Devam devamsızlıkla ilgili strateji belirlenmesi,
19-    Başarının artırılması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
20-    Mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarıyla,
21-    Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları ilgili konular da görüşülür.
    
                       ALINAN KARARLAR
1-Açılış ve yoklama bölüm şefi Zühal KUMAŞ tarafından yapıldı. Yoklamada ...............................................................................................................hazır bulunduğu görülmüştür.
2-2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Zümre Kararları............................. okundu. 
3-Uygulanan yıllık planlarda uygulamalı derslerde uygulamaya ayrılan zamanın yetersiz kaldığı belirtildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında uygulamalı derslerin planlarında uygulamaya ayrılacak ders saatlerinin artırılmasına oy birliği ile karar verildi.
Atölyelerin hoparlör, projeksiyon, yazıcı, internet bağlantısı gibi donanım yetersizliklerinden; oyun atölyesinin zemininin bozuk olmasından dolayı drama, oyuncak yapımı, erken çocuklukta program gibi uygulamalı derslerin işlenişinde zorluklar yaşandı. Bu yetersizliklerin giderilmesi ve eksiklerin tamamlanması ile ilgili okul yönetimi ile görüşmeler yapıldı.
4- Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat  tarafından, Türk millî eğitiminin genel amaçları .................................. okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamalar okundu. Planlamanın bu doğrultuda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5-Tüm derslerin yıllık planlarında Atatürkçülük ile ilgili konulara yer verilmesine, derslerde yapılacak etkinliklerde bu konuların göz önünde bulundurulmasına oy birliği ile karar verildi. Erken Çocuklukta Program dersinde Atatürkçülük konuları ile ilgili sanat, müzik, drama, Türkçe dil etkinliği, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yer verilmesine ayrıca Atatürk köşesi oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi. Çocuk etkinliklerine müzik dersinde Atatürkçülük ile ilgili şarkı ve marşlara yer verilmesine; drama ve animasyon derslerinde Atatürkçülük ile ilgili canlandırmalara yer verilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Aşağıda belirtilen metot ve tekniklerin derslerde uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
 
-Okuma
-Anlama
-Anlatım
-Soru-cevap
-Uygulama
-İnceleme
-Araştırma
-Beyin fırtınası
-Gösterip yaptırma
-Gözlem yapma
-Grup çalışması
-Proje çalışması
-Doğaçlama
-Rol oynama
-Eğitsel oyunlar
-Örnek olay incelemesi
-Drama
-Tartışma
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak