2021-2022 Tüm Kademelerin 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2021-2022 Tüm Kademelerin 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları (Örnek)
2021- 2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ……………. ORTAOKULU 5/A SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU 2. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI
   
    Toplantı No    : 2
    Toplantı Tarihi    : 16.02.2022
    Toplantı Saati    : 12.00
    Toplantı Yeri    : Öğretmeler Odası

GÜNDEM MADDELERİ:

1-    Açılış, yoklama,
2-    Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi(kılık-kıyafet, sosyal ilişkiler, öğrencilerin davranış bozukluklarının nedenleri ve alınacak önlemler),
3-    Öğretmen- Öğrenci İlişkileri ve Öğretmen- Veli İlişkileri,
4-    Birinci dönem sonunda şubenin başarı durumunun tespiti,
5-    Öğrencilerin  Ekonomik, Sağlık, Beslenme Alışkanlığı, Okula Devam Durumu, Başarı Durumu Ve Davranış Yönünden Durumlarının Tek Tek Ele Alınması,
6-    Başarıyı artırmak için alınacak tedbirlerin tespiti,
7-    Ölçme Değerlendirme,
8-    Salgın döneminde dikkat edilmesi gereken kurallar ve öğrenci sağlığı,
9-    Dilek ve temenniler.
 
GÜNDEM MADDELERİNİN TOPLANTI TUTANAĞI:
1.Açılış, yoklama
………………………………………………..başkanlığında, okulumuz öğretmenler odasında, 16.02.2022 tarihinde, saat 12: 00.’da Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı başladı. Yapılan yoklamada 5/A sınıfında derse giren tüm öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü:

2-Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi(kılık-kıyafet, sosyal ilişkiler, öğrencilerin davranış bozukluklarının nedenleri ve alınacak önlemler)   
 
 …………………………………….(5-A Türkçe Öğretmeni/5-A Sınıf Rehber Öğretmeni) sınıfının başarı durumunun  iyi olduğunu belirtti. Ancak bazı öğrencilerin kavrama ve algıma yeteneklerinin yetersiz olduğunu belirtti. Bu problemin öğrencilerin yeterince kitap okumamasından kaynaklandığını söyledi. Sınıfta çok başarılı öğrencilerin olduğu kadar başarısız öğrencilerin de olduğunu belirtti.   
            
…………………………………(Matematik Öğretmeni) derse planlı programlı, istekli katılan öğrencilerin çoğunlukta olduğunu sınıfın düzeyinin orta seviyede olduğunu belirtti. Bazı öğrencilerin dersleri olumsuz etkilediklerinden dolayı başarı düzeyinin olması gerekenden düşük olduğunu belirtti.

 …………………………………(Sosyal Bilgiler Öğretmeni) sınıfında belirtildiği gibi başarılı öğrencilerin çokluğunun yanında başarısız, ilgisiz ve sorunlu öğrencilerin de yer aldığını belirtti. 

 ………………………………………(FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ)  derslere karşı ilgisiz kalan ve başarı durumu düşük olan öğrencilerin velileriyle iletişim halinde olunması gerektiğini belirtti. Bu öğrencilerle tek tek ilgilenilmesi gerektiğini ve bireysel rehberliğe yönlendirilmeleri gerektiğini vurguladı.   

………………………………………(Beden Eğitimi Öğretmeni) öğrencilerin dersine çok ilgili olduklarını çok enerjik olduklarını spor yapmayı sevdiklerini belirtti. Fakat spor yapmanın faydalarını tam olarak bilmediklerini oyunları kurallara uygun oynayamadıklarını, dengeli ve sağlıklı beslenmediklerini söyledi.

     ………………………………….(Görsel Sanatlar Öğretmeni)  sınıftaki öğrencilerin malzemeleri eksiksiz getirdiklerini ve aynı zamanda derslere öğrencilerin ilgi göstermelerinden dolayı etkinlikleri yaptıklarını ve derslerin zevkli geçtiğini belirtti.  


3.Öğretmen- Öğrenci İlişkileri ve Öğretmen- Veli İlişkileri
Öğretmen- Öğrenci İlişkileri

………………………………..(Matematik Öğretmeni), sınıfındaki öğrenciler ile öğretmenler arasındaki ders ve ders dışı iletişimin genel olarak olumlu düzeyde olduğunu belirtti. Genel olarak öğrencilerin derslerine giren öğretmenleri sevdiklerini ve bundan dolayı derslere ilgilerinin olumlu olduğunu gözlemlediğini belirtti. 
Öğretmen- Veli İlişkileri
       Okul ve veli işbirliğinin sağlanmasını başarıyı olumlu yönde arttıracağını belirten Sınıf Rehber Öğretmeni …………………………………………….öğretmenin tek başına başarı sağlamasının yeterli olmayacağını, velilerinin de üzerlerine düşen vazifeleri yapmaları gerektiğini, bu konuda velilerin pasif kaldıklarını, veli toplantılarında bu konunun velilere ev ziyaretleri ile iletilmesi gerektiğini söyledi. Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninin diyalog içinde olmasının başarıyı arttıracağını belirtti. 
Sosyal bilgiler Öğretmeni ………………………………., 5/A sınıfındaki öğrencilerin, öğretmenlerine tutumlarının, genel olarak olumlu oldğunu belirtti.
……………………………………..(Bilişim Teknolojileri Öğretmeni )öğretmen-öğrenci ilişkilerinde sorun yaşanmayan bir sınıf olduğunu belirtti ve öğrenci başarısında öğretmen-öğrenci ilişkisinin önemli olduğunu söyledi.


4. Birinci Dönemin sonunda şubenin başarı durumunun tespiti

Sınıf Rehber Öğretmeni ………………………………………….5-A sınıfının başarı durumunun genel olarak iyi olduğunu ve ilk dönem takdir belgesi alan öğrenci sayısının sınıf mevcuduna oranla çok iyi olduğunu belirtti. 
Bununla birlikte birkaç öğrencinin  derslerden başarısız olduklarını belirtti. Zayıf olan ve başarısız öğrencilerin, sosyal ilişkilerinde zayıf 
 olan öğrenciler -Özellikle ……………………………ve ……………………………………- olduğunu kaydetti. 

5. Öğrencilerin  Ekonomik, Sağlık, Beslenme Alışkanlığı, Okula Devam Durumu, Başarı Durumu Ve Davranış Yönünden Durumlarının Tek Tek Ele Alınması
Ek’te yer alan tabloda belirtilmiştir.

6.Başarıyı artırmak için alınacak tedbirlerin tespiti
        Türkçe Öğretmeni …………………………………………………….., öğrencilerde görülen davranış bozukluklarının en önemli nedeninin aile içinde faktörler olduğunu ve öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz olumlu davranışlar için aileden destek almak gerektiği belirtti. Yani eğitimin bir ekip işi olduğunu bu ekipte ailenin çok önemli bir role sahip olduğunu belirtti. 

         Matematik Öğretmeni ………………………………………., geleceğe faydalı öğrenciler yetiştirmek, ihtiyaçlarını karşılamak, ilgilerini yeteneklerini, geleceğe yönelik amaçlarını belirlemek ve kaliteli bir eğitim almalarını sağlamak için Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninin diyalog içinde olmasının bir şart olduğunu belirtti. Bu ilişkilerin gelişmesi de düzenli olarak yapılacak veli toplantılarına bağlı olacağı ve velilerle toplantı yapılacağı ve gerektiği zaman veliler okula çağırılarak birebir görüşmeler yapılacağı kararına varılmıştır.  
  
      ……………………………………………….(FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ), öğrencilerin başarısını artırmanın temel şartlarından birinin öğretmenler arasında işbirliği olduğunu belirtti. İşbirliği içerisinde çalışarak öğrencileri istenen seviyelere getirebileceklerini söyledi. Aynı zamanda başarın çok okumaktan geçtiğini öğrencilerin ders kitaplarıyla yetinmemesi gerektiğini kitap okuma konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Böylelikle okuduğunu anlayan, Türkçeyi güzel ve etkili konuşan öğrenciler yetişeceğini belirtti.

      …………………………………….(Sosyal Bilgiler Öğretmeni) ,öğrencilerin başarılarını artırmak için öncelikle onları motive etmememiz gerektiğini onlara sürekli söz hakkı verip öğrenci merkezli etkinlikler yapılması gerektiğini, aynı zamanda küçük başarılar bile olsa öğrencileri övmemiz ve ödüllendirmemiz gerektiğini belirtti.

     OKUL REHBER ÖĞRETMENİ ……………………………………, çoğu öğrencinin başarısızlığının nedeninin ders çalışma tekniklerini bilmediklerinden ve planlı programlı çalışmadıklarından olduğunu belirtti. Bu problemi ortadan kaldırmak için öğrencilerin evde nasıl çalıştıklarını bilmek için veli ile iletişime geçmemiz gerektiğini ve öğrencilerin bir plan ve program dâhilinde çalışmaları için rehberlik çalışmalarında bu konu üzerinde durmamız gerektiğini belirtti. Ayrıca davranışsal sorunları olan öğrencilere bireysel rehberlik yapılarak öğrencilerin başarılarının artacağını belirtti.

     Türkçe Öğretmeni ve Sınıf Rehber Öğretmeni ………………………………….öğrencilerin en büyük eksiğinin günlük tekrar etmeme ve soru çözmeme durumu olduğunu belirtti. 


7. ÖLÇME DEĞERLENDİRME    

1.    İlköğretim okulları Türkçe programı, ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 5, 6, 7 ve 8. sınıflarla ilgili bölümler incelendi. Yapılan yeni değişikliklere dikkat çekildi. 

Yeni İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki (31.01.2018 değişiklikleriyle) “Ölçme ve Değerlendirme” maddeleri gözden geçirildi.

Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları
MADDE 20 – 

(1) İlköğretim kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;
a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.
c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.
 (4) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı
MADDE 22 – 

(1) “a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır.” 
b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.
c) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.
ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.
d) İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar yapılabilir.
e) Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir.
f) Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.”

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.
(3) Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.
(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.


Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar
MADDE 23 – 
 (1) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile  velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. 
 (2) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.
(3) Merkezî sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır. (Yürürlükten  kaldırılmıştır.)
(4) Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez.e-okul sistemine “G”(girmedi) ibaresi işlenir. Ancak dönem puanı hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır. 
Sağlık durumu engeline göre dersler
MADDE 24 – 
(1) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir.
(2) Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o eğitim ve öğretim yılı için geçerli sayılır.


Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması
MADDE 25 –
(1) Sınav sonuçları sınavların yapıldığı, projelerin değerlendirilmesi ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde e-Okul sistemine işlenir ve öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.” 
(2) Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

MADDE 27 – (1) İlkokul 4 üncü sınıfta bir dersin dönem puanı; öğrencinin sınavlar ve ders etkinliklerine katılımından aldığı puanların aritmetik ortalaması ile belirlenir. (2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında bir dersin dönem puanı; a) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) Proje puanlarının aritmetik ortalaması ile ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ayrı ayrı alınarak toplanıp ikiye bölünür. Bulunan sonuçla birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek elde edilir. b) Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Dönem puanı, yarım ve yarımdan büyük kesirler bir üst tam puan olarak değerlendirilir.

Türkçe Öğretmeni ve Sınıf Rehber Öğretmeni …………………………: Değişen müfredatla artık 2 (iki)  yazılı yoklama yapılacak,  haftalık ders saatine göre 2 veya 3 ders içi performans notu ve en az  1 (bir)proje görevi notu verilecektir.

a.    Yazılı yoklamalar: Yazılı sınavlar işlenilen konular paralelinde, konunun özelliğine göre test ya da klasik olarak sorulacak , sorular açık ve herkesçe anlaşılır olacak. Yazılı sınav tarihlerinin öğrencilere sınavdan en az bir hafta önce duyurulacak, bu tarihler  e-okula işlenecek.  Cevap anahtarının yazılıdan önce not baremiyle hazırlanacak ve yazılı yoklamalarda değerlendirmenin açık ve anlaşılır bir şekilde yapılması hususuna dikkat edilecek.  Gereken açıklamalar ve bilgilendirmeler yapılacak.

b.    Test soruları 20-25 adet arasında değişecek. Toplam puan 100 olacak şekilde dağılım yapılacak. Ayrıca yazılı sınav soruları hazırlanırken ağırlık en son işlenen konulara verilmek şartıyla önceki konulara doğru azalan oranlarda yer verilecek. Sınavlardan önce cevap anahtarı hazırlanacak ve bu cevap anahtarlarında hangi soruya kaç puan verdiğini ayrıntılı bir şekilde belirtilecek.

c.    Proje konuları sınıf seviyesine göre farklılık gösterebilir. Öğretmen isterse konunun içeriğine uygun özgün ödev verebilir.

d.    Ders içi performansı: Ders içi performansı, öğrencilerin derse katılımları ve çalışmaları yaptıkları etkinlikler ve sınıf içerisindeki gayretleri göz önünde bulundurularak bütün öğrencilere üç ders içi performans notu verilecek.

e.    Not sistemi değiştiği için artık yazılı notları daha önemli hale geldi. Yazılı sorusu hazırlarken müfredatın dışına kesinlikle çıkılmayacak. 


8.Dilek ve Temenniler

2017-2018 eğitim öğretim yılının 2. Döneminin tüm öğretmen ve öğrenciler için başarılı ve verimli geçmesi temennisi ile toplantı sona erdi.
Toplantıya Katılan Öğretmenin
SN    Adı soyadı    Branşı    İmzası
1        TÜRKÇE (SINIF REHBER ÖĞRETMENİ)    
2        MATEMATİK    
3        SOSYAL BİLGİLER     
4        FEN BİLİMLERİ    
5        BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ    
6        İNGİLİZCE    
7        MÜZİK    
8        GÖRSEL SANATLAR    
9        BEDEN EĞİTİMİ    
10        REHBERLİK    

……………………..            
5/A  Sınıf Öğretmeni                 

Uygundur.
…/…/….
……………………
Okul Müdürü


2021 -2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ……… ORTAOKULU
5/A SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU
2. DÖNEM TOPLANTI KARARLARI

    Toplantı No    : 2
    Toplantı Tarihi    : 16.02.2022
    Toplantı Saati    : 12.00
    Toplantı Yeri    : Öğretmeler Odası


GÜNDEM MADDELERİ:

1-    Açılış, yoklama
2-    Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi(kılık-kıyafet, sosyal ilişkiler, öğrencilerin davranış bozukluklarının nedenleri ve alınacak önlemler)
3-    Öğretmen- Öğrenci İlişkileri ve Öğretmen- Veli İlişkileri
4-    Birinci dönem sonunda şubenin başarı durumunun tespiti
5-    Öğrencilerin  Ekonomik, Sağlık, Beslenme Alışkanlığı, Okula Devam Durumu, Başarı Durumu Ve Davranış Yönünden Durumlarının Tek Tek Ele Alınması
6-    Başarıyı artırmak için alınacak tedbirlerin tespiti
7-    Ölçme Değerlendirme
          8-Dilek ve Temenniler
ALINAN KARARLAR
1.Öğrencilere Türkçeyi en iyi ve doğru şekilde kullanmaları için gerekli bilgi ve davranışlar kazandırılmasına, kitap okumaları konusunda öğrencilerin teşvik edilmesine karar verildi.
2.Öğrencilerin kişilik gelişimi açısından iyi yaptığı işlerin üzerine gidip özgüvenlerinin arttırılmasına, başarılarının ödüllendirilmesine, sosyalleşmeleri için sosyal etkinliklerde daha fazla rol verilmesine, sık sık konuşma fırsatı tanınmasına karar verildi.
3.Öğrencilere planlı çalışmanın önemi anlatılmasına, düzenli ve etkili ders çalışma programının hazırlanması konusunda gerekli yardımın yapılmasına, sınıfın öğrenci başarısını arttırmak için öğrenciyi motive etmek amacıyla onlara aktif olma fırsatı verilmesine, öğretmen merkezli öğretim yöntemlerinin terk edilmesine, mümkün olduğunca fazla öğrenciye söz hakkı verilmesine, gerekirse öğretim yönteminin değiştirilmesine, sınıfta öğretmenin sürekli aynı yöntemleri kullanmamasına, ortaya çıkabilecek istenmeyen davranışların, dersin işlenişinde, öğretim yöntemlerinde, araç ve gereçlerde değişiklikler yapılarak ortadan kaldırılmasına, öğrencilerin ilgilerini anlamak ve derse ilgiyi artırmak için ders ortamını uygun bir şekilde düzenlenmesine, 
4.Tüm şube öğretmenleri başarıyı artırmak amacıyla yeri geldiğinde işbirliği içinde olacağına karar verildi.
5.Öğrencilerin derse hazır bir şekilde gelmeleri ve sık tekrar yapmaları hususunda rehberlik yapılmasına karar verildi.
6.Öğrencilerin başarılarının artırılması için ayrıca test, ödevlendirme gibi uygulamaların yanında; kolaydan zora ve grupla çalışma gibi tekniklerin de kullanılmasına karar verildi. 
7. Rehberlik ihtiyacı olan öğrenciler tespit edilerek onlarla özel olarak ilgilenilecek.
8. Velileri eğitim ortamına çekmek amacıyla Veli toplantı sayıları arttırılmasına, eğitim öğretimde yaşanan sıkıntılar velilerle paylaşılarak ortak bir çözüm arayışına girileceğine, tespit edilen eksiklikler hususunda idare ile dayanışma içerisinde giderilmeye çalışılmasına ve veli ziyaretlerinin yapılmasına karar verildi.

2021-2022 5. Sınıf 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

 6. Sınıf 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

7. Sınıf 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

8. Sınıf 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Anahtar Kelimeler:
1. Dönem Şube Öğretmenler Kuruluözel Eğitim Zümre Toplantı Tutanağı2023 şök Toplantı Tutanağı2022 şök Toplantı Tutanağı11. Sınıf şök Toplantı Tutanağı 202312.sınıf şök Toplantı Tutanağı 2.dönem 202312.sınıf şök Toplantı Tutanağı 2.dönem 202210. Sınıf şök Toplantı Tutanağı12.sınıf şök Toplantı Tutanağı 2022 20232022 2023 şök Toplantı Tutanağı2021 2022 şök Toplantı TutanağıŞube Rehber Öğretmenler ŞOK Toplantı TutanağıŞube Rehber Öğretmenler ŞÖK Toplantı Tutanağı İNDİR2. Dönem Toplantı TutanaklarıÖğretmenler Kurulu 2. Dönem Toplantı Tutanakları2021 2022 Öğretmenler Kurulu 2. Dönem Toplantı TutanaklarıTüm Kademelerin 2. Dönem Zümre Öğretmenler2. Dönem Zümre Öğretmenler2021 2022 Tüm Kademelerin 2. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı2021 2022 2.Dönem Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantı TutanaklarıÖğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları2021 2022 Eğitim Öğretim Yılı Şube Öğretmenler Kurulu ToplantısıŞÖK TOPLANTI TUTANAKLARI2022 ŞÖK TOPLANTI TUTANAKLARI2021 2022 ŞÖK TOPLANTI TUTANAKLARI2022 2023 2. Dönem şube öğretmenler Kurulu Toplantısı2021-2022 Tüm Kademelerin 2. Dönem Şube Öğretmenler Toplantı Tutanakları2021-2022 Tüm Kademelerin 2. Dönem Şube Öğretmenlerşube öğretmenler Toplantısı2. Dönem şube öğretmenler Toplantısı2. Dönem Şube Öğretmenler KuruluIkinci Dönem Zümre Toplantı Tutanakları 2022Birinci Dönem şube öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları1. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları2. Dönem şök Toplantı Tutanakları2. Dönem şube öğretmenler Toplantı TutanaklarıIkinci Dönem Zümre Toplantı Tutanakları2. Dönem şube öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz