T.C. İnkılap Tarihi Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Plan

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

fSÜRE

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR  

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU ADI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

3. HAFTA

12-16 EYLÜL

2

İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.

İnsan hakları ve Vatandaşlık

[!]Atatürkçülükle ilgili Konular

“Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır. Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.”

“Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.”

AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER VE OSMANLI DEVLETİ

Bu ünitenin her kazanımının sonunda ve ünite sonunda öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, değerlendirme, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler kullanılarak değerlendirme yapılacaktır.

Ünite içinde verilecek değerler:

Türk Büyüklerine Saygı

Sorumluluk

Ünite verilecek beceriler:

Zaman ve kronolojiyi algılama

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü

[!]Fransız İhtilali ile ortaya çıkan siyasi düşüncelere, Avrupa devletlerinin sömürgecilik faaliyetlerine, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin Osmanlı siyasi ve sosyal yapısına etkisine kısaca değinilir.

[!]Osmanlı Devleti ile Avrupa devletlerinin yirminci yüzyılın başlarındaki durumu harita üzerinde gösterilir.

[!]Osmanlı Devleti’nin son döneminde siyasi ve sosyal hayatı etkileyen başlıca fikir akımlarına

(Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık) kısaca değinilir.

[!]Mustafa Kemal’in kişilik gelişimi ve yetişmesinde rol oynayan şahsiyetlere değinilir.

[!]Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaptığı görev ve hizmetler üzerinde durulur.

[!]31 Mart Olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları’na kısaca değinilir

4. HAFTA

19-23 EYLÜL

2

İTA.8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

MUSTAFA KEMAL’İN ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE ÖĞRENİM

HAYATI

5. HAFTA  

26-30 EYLÜL

2

İTA.8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.

MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATI

EKİM

1. HAFTA

3-7 EKİM

2

İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI

SÜRE

2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU ADI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM

2.HAFTA

10-14 EKİM

2

İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.

İnsan hakları ve Vatandaşlık

"Ben, size taarruz emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum! Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir!"

I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)

Bu ünitenin her kazanımının sonunda ve ünite sonunda öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, değerlendirme, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler kullanılarak değerlendirme yapılacaktır.

Ünite içinde verilecek değerler:

Vatanseverlik

Ünite verilecek beceriler:

İletişim, Karar verme

[!]Savaş öncesinde ülkeler arasındaki bloklaşmalara değinilir.

[!]Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler taarruz ve savunma özellikleri belirtilerek (Kafkas, Kanal, Çanakkale, Hicaz-Yemen, Irak ve Suriye) harita üzerinde gösterilir.

[!]1915 Olayları ve Tehcir Kanunu’na değinilir.

[!]Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları ele alınır.

*29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

3. HAFTA

17-21 EKİM

2

İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

I. DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ

4. HAFTA

24-28 EKİM

2

İTA.8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin,halkın veMustafa Kemal’in tutumunu analiz eder.

Girişimcilik

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI’NIN İMZALANMASI VE

UYGULANMASI

KASIM

1.HAFTA

31 EKİM 4 KASIM

2

İTA.8.2.4.KuvâyıMillîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

“Geldikleri gibi giderler!”

KUVÂ-YI MİLLÎYE HAREKETİ

10 KASIM ATATÜRKÜ ANMA GÜNÜ

[!]Mustafa Kemal’in ve halkın tepkisi millî birlik ve beraberlik ile vatanseverlik açısından ele alınır.

[!]Millî cemiyetler ve millî varlığa düşman cemiyetlerin başlıca özelliklerine değinilir

2. HAFTA

7-11 KASIM

2

İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.

Rehberlik

“Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.”

“Ya istiklal, ya ölüm!”

MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

I.DÖNEM I.YAZILI

7-11 KASIM

HAFTASI

1. ARA TATİL 14-18 KASIM 2022

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ARA DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU ADI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

KASIM

4.HAFTA

21-25 KASIM

1

İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.

İnsan hakları ve Vatandaşlık

“Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.”

“Ya istiklal, ya ölüm!”

MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

MİSAK-I MİLLÎ’NİN KABULÜ (28 Ocak 1920) VE BÜYÜK

MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)

Bu ünitenin her kazanımının sonunda ve ünite sonunda öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, değerlendirme, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler kullanılarak değerlendirme yapılacaktır.

[!]Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Amasya Görüşmeleri ele alınır.

[!]Millî Mücadele’nin hazırlık aşamasında karşılaşılan sorunlara Mustafa Kemal’in bulduğu çözüm yollarına değinilir.

1

İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.

ARALIK

1. HAFTA 

28 KASIM

2 ARALIK

2

İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.

İnsan hakları ve Vatandaşlık

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

“Eşkıya gibi dağda, komiteci gibi sokakta adam mı vuracağız? Bizim devlet anlayışımızda bu yoktur. Bundan sonra bu memlekette vatandaş ancak mahkeme kararıyla cezalandırılacaktır.”

MİSAK-I MİLLÎ’NİN KABULÜ (28 Ocak 1920) VE BÜYÜK

MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)

Bu ünitenin her kazanımının sonunda ve ünite sonunda öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, değerlendirme, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler kullanılarak değerlendirme yapılacaktır.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

[!]Millî Mücadele Dönemi’nde basının rolüne kısaca değinilir.

[!]Birinci Büyük Millet Meclisinin nasıl teşekkül ettiğine kısaca değinilir.

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerine ve kanunun uygulanma sürecine değinilir.

2. HAFTA

5-9 ARALIK

2

İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.

BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE KARŞI İSYANLAR

3. HAFTA

12-16 ARALIK

2

İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.

SEVR ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920)

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol