Okul Öncesi Günlük Eğitim Akışı Aylık Etkinlik Planları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI AYLIK EĞİTİM PLANI
Okul Adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarih : ... / . . . / . . . . . . .
Yaş Grubu (Ay) : . . . . . . . . . . . .
Öğretmen Adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOTOR GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür. Isınma ve soğuma
hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda koşar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirli
bir mesafeyi sürünerek gider. Sekerek belirli mesafede ilerler.)
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. (Göstergeleri: Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.)
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Küçük
top ile omuz üzerinden atış yapar. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.)
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri yan yana dizer.
Nesneleri ipe vb. dizer. Nesneleri çıkarır. Nesneleri takar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar.
Malzemelere elleriyle şekil verir.)
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri
kullanarak ritim çalışması yapar. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.)
BİLİŞSEL GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.)
Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni
durumlarda kullanır. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler.)
Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Göstergeleri: Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. İleriye/geriye doğru birer birer
ritmik sayar.)
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın sesini söyler.
Nesne/varlığın rengini söyler.)
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleriyle
eşleştirir. Nesne/varlıkları sesine göre ayırt eder, eşleştirir. )
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.)
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların sesini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır.)
Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar. (Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bir bütünü parçalara böler. Parçaları
birleştirerek bütün elde eder.)
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)
DİL GELİŞİMİYLE İLGİLİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.)
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı
söylerken sesinin tonunu ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin
şiddetini ayarlar.)
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.)
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.)
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap
verir. Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergiler.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Göstergeleri: Adını/soyadını söyler. Fiziksel özelliklerini söyler. Duyuşsal
özelliklerini söyler.)
Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. (Göstergeleri: Anne/babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler. Teyze/amca
gibi yakın akrabalarının isimlerini söyler.)
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir. (Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri
olduğunu söyler.)
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar. (Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı
özelliklerini söyler.)
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Göstergeleri: İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.)
Kazanım 15: Kendine güvenir. (Göstergeleri: Gerektiğinde liderliği üstlenir.)
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. (Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve
görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler)
ÖZBAKIM BECERİLERİYLE İLGİLİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
(Göstergeleri: Dişini fırçalar. Elini/yüzünü yıkar.)
KAVRAMLAR
 Renk: Kırmızı
 Miktar: Az-Çok / Parça-Bütün
 Yön / Mekânda Konum: Ön-Arka
 Sayı / Sayma: 1-10 arası sayılar
 Duyu: Tüylü-Tüysüz
 Zıt: Kirli-Temiz
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
 İlköğretim Haftası (Eylül ayının üçüncü haftası)
 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Ders Yılının Başladığı 2. Hafta İçinde)
ALAN GEZİLERİ
 Okul gezilir, tanıtılır.
 Okul bahçesi gezilir ve tanıtılır.
 Okulda görevli kişiler ziyaret edilir, tanışılır.
AİLE KATILIMI
 Ailelerle veli toplantıları yapılır. Okula uyuma yönelik bilgiler, karşılıklı ihtiyaç ve beklentiler belirlenir.
 Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu’nun aileler tarafından doldurulması sağlanır.
 Aile Katılımı Tercih Formu’nun formların ailelerce doldurulması sağlanır.
 Okul Tanıtım ve Aile Tanıma Dosyasında Bulunan Formlar’ın aileler tarafından doldurulması sağlanır.
DEĞERLENDİRME
 Gelişim Gözlem Formları ve Gelişim Raporları, çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak değerlendirilir.
 Gelişim Dosyası’nın (portfolyo) hazırlanması için çocukların, kendi çalışmalarından seçimler yapmasına olanak sağlanır.
 Uygulanan ve planlanan eğitim süreçlerinin tutarlığı gözden geçirilerek yeni aya yönelik ihtiyaçlar belirlenir.
 Eğitim ortamına ve süreçlerine yönelik eksiklikler ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak, alınması gereken tedbirler belirlenir.
 Kazanım ve Göstergelere Aylık Eğitim Planında Yer Verme Çizelgesi (Ek-12)’nin, Eylül ayı bölümü doldurularak Ekim ayına yönelik kazanım ve göstergeler belirlenir.
 Kavramlara Aylık Eğitim Programında Yer Verme Durumu Çizelgesi (Ek-5)’nin, Eylül ayı bölümü doldurularak Ekim ayı kavramları belirlenir.

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Tarih :   / Eylül / 
Yaş Grubu (Ay) : ..........................
Öğretmen Adı : ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı, Temizlik
Etkinlik Zamanı
“Okuluma Merhaba” isimli bütünleştirilmiş gezi ve sanat etkinliği
Öğle Yemeği, Temizlik
Dinlenme Zamanı
Kahvaltı, Temizlik
Etkinlik Zamanı
“Okulu Gezelim” isimli bütünleştirilmiş gezi ve sanat etkinliği
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Genel Değerlendirme

YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Tarih :
Yaş Grubu (Ay) : ..........................
Öğretmen Adı : ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güne Başlama Zamanı
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun
Kahvaltı, Temizlik
Etkinlik Zamanı
“Okuluma Merhaba” isimli bütünleştirilmiş gezi ve sanat etkinliği
“Okulu Gezelim” isimli bütünleştirilmiş gezi ve sanat etkinliği
Günü Değerlendirme Zamanı
Eve Gidiş
Genel Değerlendirme

1A: OKULUMA MERHABA
Etkinlik Adı, İçeriği: Okuluma Merhaba (Okula Uyum, Tanışma, Öğrenme Merkezlerini Tanıma)
Etkinlik Çeşidi: Türkçe, Sanat, Drama (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM GÖSTERGELERİ
D G: K: Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmak için
sırasını bekler.)
S D G: K: Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Adını/soyadını
söyler.)
MATERYALLER: Kukla, sınıf oyuncakları SÖZCÜKLER: Öğrenme merkezi KAVRAMLAR:
ÖĞRENME SÜRECİ DEĞERLENDİRME
 Güne başlama zamanı etkinliği olarak çocuklar karşılanır ve birlikte sohbet çemberi oluşturulur. Ardından seçilen bir kuklayla karşılıklı
“Oooo, bak ÇıtPıt, sınıfımıza bir sürü yeni arkadaş gelmiş. Ne dersin, onlarla tanışalım mı?” diyaloğu kurulup öncelikle kuklamız ÇıtPıt, ardından da biz adımızı, yaşımızı ve sınıfın öğretmeni olduğumuzu ifade ederek kendimizi tanıtırız. Ardından kukla, çocuklara tek tek dokunup “Senin adın ne?” diye sorarak söz verir. İlk gün gerginliğini rahatlatmak amaçlı kukla aracılığıyla her birinin kendini özgü bir özelliğini vurgulayarak onlara iltifatlarımızı sunarız (“Ne kadar güzel
gözlerin var.” “Elbisenin rengine bayıldım, bu renk sana çok
yakışmış.” “Ayakkabıların ışıklı mı? Ne kadar da havalı.” vb.).
 Tanışma etkinliğinin ardından çocuklara sınıflarını tanımaya yönelik sınıf içindeki öğrenme merkezleri tanıtılır. Bu amaçla çocuklara, “Sınıfımızda birçok oyuncak var. Sınıfta her oyuncağın bir yeri var.
Sizlerden de seçtiğiniz oyuncakla oynadıktan sonra, onu kendi yerine koymanız istiyorum. Yoksa tekrar oynamak istediğimizde, aradığımız oyuncağı bulamayabiliriz.” gibi öğrenme merkezlerinin işlevine yönelik bir açıklama yapılır.
 Yukarıda bahsedildiği biçimde tüm öğrenme merkezlerindeki eşya ve oyuncaklar incelendikten sonra çocuklara tek tek hangi öğrenme merkezinde oynamak istedikleri sorulur. Çocukların seçimlerine dayalı olarak her çocuk bir öğrenme merkezine yerleştirilerek oynamaları sağlanır. Zaman zaman öğrenme merkezlerindeki çocukların oynadığı kişiler ve merkezleri değiştirilir.
 Öğrenme merkezlerinde oyunun ardından çocuklarla halka olunur ve oturulur. Çocuklara “Şimdi hep birlikte müzik eşliğinde dans edeceğiz. Müzik durunca herkes kendine bir eş bulacak ve el ele tutuşacak. Sonra da eşinin adını sorup aklında tutacak” denir. Sonra müzikle birlikte dansa başlanır. Bir süre sonra müzik kapatılır ve çocuklar yönergeye uygu hareket etmeleri konusunda yönlendirilir.
Ardından eşli gruplara teker teker “Arkadaşının ismi neymiş?” sorusu sorulur. Her turda müzik sonu hareket değiştirilir (el ele tutuşalım, sırt sırta verelim, kafa kafaya verelim, burun buruna değdirelim gibi…).
 Ardından çocuklardan halıya U şeklinde oturmaları istenir. Aşağıdaki parmak oyunu oynanır.
Bu bizim Beyza (Başparmak gösterilir.).
Yürümüş okul yolunda (İki parmak kolda yürütülür.).
Okuluna gelmiş (İki elin parmakları birleştirilerek çatı yapılır.)
Öğretmenine “Günaydın.” demiş (Başparmak sallanır.)
Ona çiçek vermiş (İki el, kalpten öne doğru açılır.)
 Okulun nasıl bir yer? Burada neler var? / Bugün okulda neler yaptın? Hangi öğrenme merkezlerinde oynadın? Oradaki oyuncaklarla nasıl bir oyun kurdun? Kurduğun oyunu kimlerle oynadın?
 Bugün kimlerle tanıştın? / Sınıfımızda hangi öğrenme merkezleri var?
 Senin en sevdiğin öğrenme merkezi hangisiydi? Neden onu daha çok seviyorsun?
 Daha önce hiç okula gitmiş miydin? / Öğrenme merkezlerindeki oyuncaklardan hangilerini daha önce gördün? Nerede görmüştün?
Bunların haricinde: Her bir öğrenme merkezinden bir oyuncak alınır, karıştırılır ve çocuklardan hangi öğrenme merkezine ait olduğunu bulmaları istenir.
AİLE KATILIMI
 İlk gün anne ve babalar okula davet edilip, öğrenme merkezlerinde
çocuklarıyla oyun oynarlar.
UYARLAMA BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
İlköğretim Haftası
ÖNERİLER
 Eşli oyunlara yer verilebilir.
1B: OKULU GEZELİM
Etkinlik Adı, İçeriği: Okulu Gezelim (Okula uyum, Okul Bölümlerini Tanıma)
Etkinlik Çeşidi: Gezi, Sanat (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM GÖSTERGELERİ
D G: K: Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmak için
sırasını bekler.)
S D G: K: Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Adını/soyadını
söyler.)
MATERYALLER: A4 kâğıdı, pastel boyalar SÖZCÜKLER: Duygu, merhaba KAVRAMLAR: - ÖĞRENME SÜRECİ DEĞERLENDİRME
 Çocuklara okulumuzu tanımak için okul bölümlerini gezeceğimiz ve
okulumuzda görevli kişilerle tanışacağımız ifade edilir.
 Sıra olunur ve okulun diğer bölümleri gezilir. Okulda çalışan
görevlilerle tanışılır. Görevleri hakkında sohbet edilir. Diğer sınıflar
ziyaret edilir. Bizim sınıfımızla benzer ve farklı olan yönleri hakkında
konuşulur.
 Ardından masalara yerleşilir. Her birine A4 kâğıtları ve pastel boyaları verilir. Sınıflarında ya da okullarında en sevdikleri, beğendikleri yerin/eşyanın/oyuncağın resmini çizmelerini istenir.
 Okulumuzda neler var?
 Sen okulun en çok hangi bölümünü beğendin?
 Okulda kimlerle tanıştık?
 Tanıştığımız insanlara ne demeliyiz? Birisiyle ilk kez
karşılaştığında kendini nasıl hissedersin?
 Birisiyle tanışmak için ne yaparsın?
AİLE KATILIMI
 Ailelerden çocuklarının doğumundan itibaren anaokuluna
başlayana kadarki sürecini anlatan fotoğraflardan ve kısa
metinlerden oluşan (renkli kartonlar üzerine fotoğraflarının
yapıştırılmasıyla elde edilen) posterler hazırlamaları istenir.
Hazırlanan posterler sınıf içinde birkaç hafta süreyle sergilenir.
Çocuklara eşlik edilerek posterlerin tanıtımları yapılır.
UYARLAMA BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
İlköğretim Haftası
ÖNERİLER

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al