LİSE FİZİK 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 2021-2022

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 9/… SINIFI

FİZİK DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

AD SOYAD: …..……………

NU: ….

 

1) Aşağıda açıklaması olan bilim adamının ismini yazınız.10 puan

Dünya evrenin merkezidir ve Dünya’da her şey dört elementten oluşmuştur. Bunlar da toprak, su, ateş ve havadır. Toprak ve su daima yere inme, ateş ve hava ise daima göğe yükselme eğilimindedir. Hareketin nedeni de bu eğilimdir.

……………

 

2) Aşağıdaki birim çevirilerinin karşısına yazınız. (Her test 5 er puandır.)

a) 2km = ……………………... m

b) 100 kg = ………………… g

 

3) Aşağıdaki cümlelerin sonlarına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.(2 şer puan)

a) (    ) Fizik, madde ve enerjiyi inceler.

b) (    ) Fizik, doğa olaylarını akılcı yolla açıklamaya çalışır.

c) (    ) Fizik, çoğu zaman deney yapmayı gerekli görmez.

d) (    ) Bilimsel yöntem, fizik araştırmalarının temel özelliğidir.

e) (    ) Termodinamik, optik ve elektrik fiziğin alt alanlarındandır.

 

4) Aşağıdaki cümlelerin boşluklarına verilen kelimelerden uygun olanlarını yazınız (5 er puan)

kimya, eğik atış, fizik yasaları, kütle çekim, görüntüleme, astrofizik, fizik, biyoloji

a) Temel bilimler içinde fiziğe en yakın olan bilim dalı ............................... dır.

b) Sinirdeki iletim mekanizmasının, kas kasılmasının, genetik olayların ve virüs yapısı nın açıklanmasında .............................. kullanılır.

 

5) Aşağıdaki cümlelerin boşluklarına verilen kelimelerden uygun olanlarını yazınız (5 er puan)

kimya, Nükleer fizik, fizik yasaları, . kütle çekim, görüntüleme, astrofizik, fizik, biyoloji

a) Atom çekirdeğinin yapısını ve özelliklerini inceleyen fizik alt alanına .............................  denir.

b) Kıyılarda gözlenen gelgit olayı fizikte .............................. kanunuyla açıklanır.

 

6) Aşağıdaki cümlelerin boşluklarına verilen kelimelerden uygun olanlarını yazınız (5 er puan)

kimya, eğik atış, fizik yasaları, . kütle çekim, baskül, astrofizik, fizik, biyoloji

a) Maddelerin kütlelerini öğrenebileceğimiz ölçüm araçlarından birine ............................ denir.

b) Işığın doğası, atomların (bilgi yelpazesi. com) yapısı ve optik gibi konular .................................. dalının temelini oluştur.

 

7) Aşağıdaki testlerin cevaplarını soru üzerine işaretleyin. Her test 5 er puandır.

 

a) Aşağıdaki ifadelerden hangisi hem vektörel hem de türetilmiş bir büyüklüktür?

A)Enerji   B)Hacim C)Yerdeğiştirme D)Uzunluk E)Basınç

 

b) Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş büyüklüktür?

A)Sıcaklık B)Madde miktarı C)Kütle D)Akım şiddeti  E)Ağırlık

 

8) Aşağıdaki testlerin cevaplarını soru üzerine işaretleyin. Her test 5 er puandır.

 

a) Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerine bir örnek değildir?

A) Fizik B) Kimya C) Astronomi  D) Felsefe E) Biyoloji

 

b)

I-Bu gün hava çok güzel.

II-Benim boyum 160cm geldi.

III-Otomobil 30m/s hızla geçti.

Yukarıdakilerden hangileri nicel gözlemdir?

A)Yalnız I  B)Yalnız II C)Yalnız III D)II-III E)I, II ve III

 

9) Aşağıdaki testlerin cevaplarını soru üzerine işaretleyin. Her test 5 er puandır.

 

a) Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş büyüklük değildir?

A) Hacim B) Alan C) Hız D) Enerji E) Işık şiddeti

 

b)

Yukarıda verilen fiziksel kavram ve bu kavramları açıklayan bilim adamı eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II   C) Yalnız III

D) I ve II    E) I, II ve III

 

10) Aşağıdaki testlerin cevaplarını soru üzerine işaretleyin. Her test 5 er puandır.

a)

Fen bilimleri ile ilgili ifadelere doğru veya yanlış şeklinde cevap vererek ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılması beklenir?

A) I B) III C) V D) VI E) VII

 

b) Aşağıdakilerden hangisi fiziğe en yakın bilim dalıdır?

A) Astronomi   B) Biyoloji C) Jeoloji  D) Kimya E) Tarih

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 10/… SINIFI

FİZİK DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

AD SOYAD: …..……………

NU: ….

 

1.

Verilen  kapta bulunan K ve L cisimleri iple birbirlerine bağlanarak sıvıya bırakıldıklarında şekildeki gibi dengede durmaktadırlar. K’nin ağırlığı 4P L’nin ağırlığı ise 7P’dir.  Buna göre ipteki gerilme kuvveti kaç P’dir. (VK=2V, VL=3V)

 

2.

İbreli ağırlık ölçücüsü içinde su varken 350 Newton u gösteriyor.  Kap içine dinamo metreye asılı K cismi sarkıtıldığında ibreli ağırlık ölçücüsü 400 Newton u dinamometre ise 200 Newton u göstermektedir. Buna göre K cisminin öz kütlesini bulunuz. (g=10m/s2 ve kaptan dışarıya sıvı taşmamaktadır.)

 

3.

Şekil I deki X gazının molekül sayısı şekil II deki X gazının molekül sayısının 2/3 ü olduğuna göre Y gazının basıncının kaç cm-Hg olduğunu bulunuz (P= 76 cm-Hg)

 

4

Şekildeki kap 2h yüksekliğinde d yoğunluklu sıvı ile doluyken kabın tabanındaki sıvı basıncı P’dir.

Kap tamamen doluncaya kadar bu sıvı ile karışmayan 2d yoğunluklu sıvı ile doldurulduğunda kabın tabanındaki sıvı basıncı kaç P olur?

 

5. Öz kütlesi 3 gr/cm3 olan sıvıyla dolu bir kaba yoğunluğu 5 gr/cm3 olan cisim atılmış ve sıvıda askıda kalmıştır. Buna göre cismin % kaçı boşluktur.

 

 

 

 

6.

S1=1cm2,    S2=0,4mm2 F1=20 Newton

Şekildeki çivinin sivri ucunda oluşan basınç kaç Pascal’dır

 

7.

Şekildeki sistemde bölmelerin hacimleri ve basınçları eşittir. Basınç değerleri P0 hacimler ise Vo’dır. Hareketsiz piston üzerindeki tıpa, iki bölme arasındaki basınç farkı P0/8 olduğunda açılmaktadır. Hareketli piston ok yönünde ittirilip tıpa açıldığı anda piston durduruluyor buna göre son durumda bölmelerin ortak basıncı kaç P olur.

 

8.

Şekildeki kapta F1 ve F2 kuvvetlerinin uygulandığı pistonlar silindir biçiminde olup ağırlıkları ihmal edilmektedir. Buna göre F1 / F2 =?

 

9.

Şekildeki U kabında I. Kolun kesit alanı 3S II. Kolun kesit alanı ise 5S’dir kaptaki sıvının (bilgi yelpazesi. com) yoğunluğu 3d’dir. I. Kola 48 cm yüksekliğinde diğer sıvıyla karışmayan 2d yoğunluklu sıvı eklenirse II. Koldaki sıvı yükselmesi kaç cm olur.

 

10.

a)

Şekildeki katı cisim ters çevrildiğinde basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir.

 

b)

I.Kaptaki suyu II. Kaba boşalttığımızda kap tabanındaki sıvı basıncı ve sıvı basınç kuvveti nasıl değişir?

 

Anahtar Kelimeler:
Fizik Sınav Soruları 9. Sınıf9. Sınıf Fizik 2 Dönem 1. Yazılı Test Çöz9. Sınıf Fizik 1 Dönem 1 Yazılı Soruları9. Sınıf Fizik Klasik Sorular Ve Cevapları10. Sınıf Fizik 2.Dönem 1. Yazılı Soruları 20219.sınıf Fizik Yazılı Soruları Ve Cevapları9. Sınıf Fizik 1 Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz10. Sınıf Fizik Yazılı Soruları Ve CevaplarıFİZİK 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIFİZİK YAZILI SINAV SORULARI12. Sınıf Fizik Yazılı Soruları 2021-202211. Sınıf Fizik Yazılı Soruları 2021-202210. Sınıf Fizik Yazılı Soruları 2021-20229. Sınıf Fizik Yazılı Soruları 2021-2022LİSE FİZİK YAZILI SORULARI 2021-2022Fizik Yazılı Soruları 2021-2022LİSE FİZİK YAZILI SORULARI 2021Fizik YazılılarıLise Fizik Yazılıları12. Sınıf Fizik 2. Dönem 2. Yazılılar12. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılılar12. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılılar12. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılılar11. Sınıf Fizik 2. Dönem 2. Yazılılar11. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılılar11. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılılar11. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılılar10. Sınıf Fizik 2. Dönem 2. Yazılılar10. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılılar10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılılar10. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılılar9. Sınıf Fizik 2. Dönem 2. Yazılılar9. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılılar9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılılar9. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. YazılılarFİZİK YAZILI SORULARILİSE FİZİK YAZILI SORULARILİSE FİZİK 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 2021-2022LİSE FİZİK 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI2021-2022LİSE FİZİK 1. DÖNEM 1.YAZILI9. SINIF LİSE FİZİK 1. DÖNEM 1.YAZILI10. SINIF LİSE FİZİK 1. DÖNEM 1.YAZILI11. SINIF LİSE FİZİK 1. DÖNEM 1.YAZILI12. SINIF LİSE FİZİK 1. DÖNEM 1.YAZILI

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol