KİMYA 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI YAZILI

9. SINIF I. DÖNEM I. KİMYA YAZILISI

a) Madde nedir tanımlayınız.

b) Maddeniz Fiziksen hallerini, hal değişimi sırasında gerçekleyen değişimlerin isimlerini bir şekil çizerek gösteriniz.

a) Madde nedir tanımlayınız.

b) Maddenin dış görünümü ile ilgili olan özelliklere ne denir? Bir örnek veriniz.

a) Madde nedir tanımlayınız.

b) Homojen karışım ne demektir bir örnekle tanımlayıniz.

a) Madde nedir tanımlayınız.

b) Hetorojen karışım ne demektir bir örnekle tanımlayıniz.

Maddenin ortak özellikleri nelerdir? Bu özellikler madde miktarına bağlımıdır? Neden?

Maddenin ayırt edici özelliklerinden 4 tanesinin yazınız. Bir tanesini açıklayınız.

Aşağıdaki olayların karşısına gelen boşluğa uygun değişme çeşidini koyunuz.

          Olay                                                                             Değişme                                  

Şeker kamışından şeker eldesi                           ………………………………….

Mumun erimesi                                                   …………………………………..

Mumun yanması                                                 …………………………………..

Petrolün yanması                                                …………………………………..

Petrolün damıtılması                                            …………………………………..

Sütten yoğurt eldesi                                            …………………………………..

Sütten ayran eldesi                                             …………………………………..

Petrolden benzin eldesi                                       …………………………………..

Üzümsuyunun oksijenli ortamda bekletilerek
sirke yapılması                                                    …………………………………..

Camın kırılması                                                   …………………………………..

Elektrikle ayrıştırma                                            …………………………………..

Demirin paslanması                                            …………………………………..

Aşağıdaki ifadelerinin doğruluğunu açıklayarak inceleyiniz:     

Fiziksel değişmelerde maddenin molekül yapısı değişir

Kimyasal tepkimelerde maddenin molekül yapısı değişmez

Kimyasal değişmelere eşlik eden enerji, fiziksel değişmelere göre fazladır.

Fiziksel değişmelerde eşlik eden enerji, kimyasal değişmelere göre azdır.

Kimyasal değişmeler, maddenin sadece dış yapısını değiştirir.

Kimyasal değişmeler sonucunda, tamamen yeni bir madde oluşur.

Yandaki şekil saf bir katının hal değişim grafiğidir. Buna göre;                        

1. bölgede maddenin tamamı katıdır.

3. bölgede maddenin tamamı sıvıdır.

2. ve 4. bölgede madde hetorojen görünümlüdür.

2. ve 4. bölgede madde tek fiziksel halde değildir.

2. bölgede potansiyel enerji sabittir.

4. bölgede potansiyel enerji sabittir1, ve 3, bölgede kinetik enerji artmaktadır.

1. ve 3. bölgede potansiyel enerji artmaktadır.Önermelerinden hangileri doğrudur.

Adı

Hali

Yoğunluğu

Özelliği

X

Katı

1 g/cm3

Y ve Z ile karışmaz

Y

Sıvı

0,5 g/cm3

Z ile karışır

Z

Sıvı

0,8 g/cm3

Y ile karışir
X ile karışmaz

Yandaki şekil X,Y ve Z maddeleri karıştırıldığında nasıl bir görüntü oluşur? Açıklayarak temsili bir şekil çiziniz.Ağzı açık iki özdeş kaptalara eşit miktarlarda

X ve Y sıvılarından ayrı ayrı konulmuştur. Bir süre sonra kaplardaki sıvıların hacimleri karşılaştırıldığında,

Y sıvısının miktarının daha az olduğu gözlenmiştir. Buna göre;X’in kaynama noktası Y’ninkinden düşüktür.

Y’nin kaynama noktası X’inkinden daha düşüktür.X’in moleküller arası çekim kuvveti, Y’ninkinden küçüktür.

X’in moleküller arası çekim kuvveti Y’nin kinden büyüktür.X’in buhar basıncı,

Y’den küçüktür.X’in buhar basıncı, Y’den büyüktür.Önermelerinden hangileri doğrudur.

A maddesi : Farklı tür atom ve farklı tür molekül içeriyor.B maddesi: Sabit sıcaklıkta hal değiştiriyor.

C maddesi: Homojen bir karışımdır.

D maddesi: Tek tür molekül molekül içermektedir.

                                                     Atom

                  İki tür atom veya molekül içermekte

Yukarıdaki bilgilere göre A,B,C ve D maddeleri için ne söyleyebilirsiniz. Açıklayınız.

Aşağıdaki ayrıştırma ilkeleriyle verilen karışımlardan hangilerini ayırabiliriz. Eşleştiriniz.          İlke                                                                               Karışım                                   

Uçuculuk farkı ile                                                      Demir – tebeşir tozu

Çözünürlük                                                                Alkol – su

Yoğunluk farkı                                                                      Tuz – naftalin

İletkenlik farkı                                                            CCl4 – su

Tanecik büyüklüğü                                                    Şekerli su

Mıknatıslanma                                                           Taş – kum

Aşağıdaki verilen karışımların karşısına uygun ayırma yöntemini yazınız.         

       İlke                                                                               Karışım                                   

Tuz – karabiber tozu                                                 …………………………………

Kum – nikel tozu                                                       …………………………………

Odun talaşı – kum                                                     …………………………………

Su – zeytinyağı                                                          …………………………………

Etil alkol – su                                                             …………………………………

Şeker – tuz                                                                …………………………………

Kum – odun talaşı                                                     …………………………………

Tuz – demir tozu                                                       …………………………………

Şekil 1. A tuzunun sıcaklıkla sudaki çözünürlüğünün değişimi

Aşağıdaki verilen grafik A tuzunun sıcaklıkla sudaki çözünürlüğünün değişimi grafiğidir.

40oC’de 200 gram suda kaç gram A tuzu çözünmelidir ki, çözelti doymuş olsun?
50oC’de 300 gram suda kaç gram A tuzu çözünmelidir ki, çözelti doymuş olsun?

20oC’de 300 gram suda kaç gram A tuzu çözünmelidir ki, çözelti doymuş olsun?

50oC’de 200 gram suda kaç gram A tuzu çözünmelidir ki, çözelti doymuş olsun?

................... EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU

KİMYA DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILISI

ADI SOYADI:………………... SINIF… NO…. PUAN…

1.    Fe2O3 ve C3H8 bileşiklerin birleşme oranlarını bulunuz. ( Fe: 56 , O: 16 , C: 12 , H: 1 )

2.    Aşağıdaki bileşikleri adlandırınız.

KNO3 ………………………………………………….. ,

SnCrO4 ………………………………

NH4O , ……………………………….. ,

N2O5 ………………………………….

CO2 ……………………...................

3.    Eşit kütlede Magnezyum ve okjijen alınarak magnezyumoksit bileşiği oluşturuluyor. Artan madde miktarı oluşan bileşiğin kütlece % kaçıdır? ( Mg: 24 , O: 16 )

4.    Aynı koşullarda 10L X2 gazı ile 30L Y2 gazı tepkimesinden 20L Z gazı oluştuğuna göre Z gazının formülü nedir?

5.    X2Y5 bileşiğindeki atomların oranı X/Y  7/8 ‘dir. Eşit kütlede alınan X ve Y elementlerinden 108 gram X2Y5 bileşiği elde edilirse hangi elementten kaç gram artar?

6.    Na2CO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + X + H2O reaksiyonunda X bileşiği nedir?

7.    X ve Y atomlarından oluşan iki farklı bileşiğin birincisinde kütlece %40 X , ikincisinde ise %60 X vardır. Buna göre Y atomlarının katlı oranlarını hesaplayınız.

8.    Katlı oranlar yasası nedir? NO2 ve N2O3 bileşikleri için oksijenin katlı oranını bulunuz.

9.    NH3 -> ( N )  ,   Mg(ClO3)2 -> ( Cl ) bileşiklerinde parantez içinde belirtilen atomların değerliklerini bulunuz.

10.  Simya neden bir bilim dalı değildir? Birkaç cümle ile açıklayınız.

Not Baremi: Her sorunun doğru cevap 10 puan olmak üzere toplam 100 puandır.

S.1) İnsanoğlunun arayış içinde olmasının sebebi nedir? (5p)

S.2) İnsanlar maddeleri karıştırıp yeni madde elde etme ihtiyacı neden doğmuştur? (5p)

S.3) Eski çağ insanlarının yararını keşfettiği maddelere örnekler veriniz? (5p)

S.4) Yıllar boyu tedavi amaçlı kullanılan bitkilere örnek veriniz? (5p)

S.5) Eskiden beri mide üşütmelerine hangi bitkiler kullanılır? (5p)

S.6) Simya nedir? Tanımlayınız. (5p)

S.7) Aristoya göre dört öge kuramı nedir? Yazınız. (5p)

S.8) Simya ya katkı yapan İslam alimlerini adlarını yazınız? (5p)

S.9) Fe  +   S =>   FeS     tepkimesinde 7 gram Fe ile 4 gram S birleşirse kaç gram FeS oluşur? (5p)

S.10) H2O  bileşiğinde  H / O = ? oranı kaçtır? Yazınız.  ( H =1,  O=16 ) (5p)

S.11) NO bileşiği ile NO2 bileşiğindeki O ‘ ler arası katlı oran nedir? (5p)

S.12) Kimyasal bağ nedir? Tanımlayınız. (5p)

S.13) Aşağıdaki atom ve iyonların katman elektron dağılımını yapınız? (5p)

a) 3Li =>

b) 8O-2 =>

S.14) Değerlik elektron sayısı nedir? Tanımlayınız. (5p)

S.15) H2 S O4 bileşiğindeki S elementinin (bilgi yelpazesi. com) yükseltgenme basamağını hesaplayınız? (5p)

S.16) 1A grubu elementlerinin genel özelliklerini yazınız? ( En az 3 tane ) (5p)

S.17)Aşağıdaki elementlerinin Lewis yapısını gösteriniz? (5p)

a) 1H  =>

b) 8O  =>

S.18) Kök nedir? Tanımlayınız. (5p)

S.19) Mg+2 iyonu ile Cl- iyonlarının oluşturacağı formülü yazınız. (5p)

S.20) Aşağıdaki bileşiklerin adlarını yazınız. (5p)

a) MgBr2 =

b) H2O =

CEVAP ANAHTARI

1- Kendini koruma ve yaşamını sürdürebilme.

2- Maddelerin dayanıklılığını artırmak için.

3- Tuz, göz taşı, şap bunları hastalıklardan korunma ve tedavi amaçlı kullanmışlardır.

4- Rezene, maydonoz.

5- nane- limon kabuğu.

6- Teorik temelleri olmayan sınama yanılma yoluna denir.

7- Su, toprak, hava, ateş

8- Cabir, Razi ve İbn-i Sina

9- 7+4=11 gram FeS oluşur.

10- H/O = 2/16 = 1/8

11- O’ler arası katlı oran ½ dir.

12- Atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir.

13-

a) 3Li 2 1

b) 8O-2 2 8

14-Atomların son katmanında bulunan toplam elektron sayısına denir.

15- H2 S O4 2*1+ x +(-2)*4=0 2+ x +(-8)=0 x=+6 dır.

16-Bu elementler sırayla; H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

* Bu elementlerin atom numaraları sırayla; 1,3,11,19,37,55,87 dir.

* Hidrojen hariç hepsi metaldir.

* Oda şartlarında hidrojen hariç hepsi katı halde bulunurlar.( Hidrojen gaz)

* Atomları arasında metalik bağ bulunur. Metalik bağ kuvvetleri zayıf olduğundan erime ve kaynama noktaları diğer metallere göre daha düşüktür.

* Son katmanlarında 1 er elektron bulundurduklarından, kimyasal tepkimelerde 1elektron vererek +1 yükle yüklenirler. Yükseltgenirler. İndirgendirler.

* Aktif metallerdir. Havanın oksijeniyle bile tepkimeye girerler.

* Tabiatta bileşikleri genellikle oksitleri halinde bulunurlar.

* Alkali metaller olarak bilinirler.

* Saf halde, organik bileşiklerde saklanabilirler.

17-

a) 1H H

b) 8O O

18-Kimyasal tepkimelerde tek bir iyon gibi davranan atom gruplarına kök denir.

19- MgCl2

20- a- MgBr2 = Magnezyum bromür b- H2O = Su

9. SINIFLAR KİMYA I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
A- Aşağıdaki bilgileri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işaretleyiniz .

1) (...) Petrokimya, petrolden yeni ham maddeler üretme çalışmaları yapar.
2) (...) Aristo’ya göre herşey topraktan doğup toprağa döner.
3) (…) Simyacılar tarafından kullanılan alet ve yöntemlerden bazıları imbik, fırın ve kavurmadır.
4) (…) İyi bir kimyager fikirli ve bilimsel düşünme sistematiğine sahip olmalıdır.
5) (…) fizikokimya kimyanın bir alt disiplinidir.
6) (…) elementlerin adları da sembolleri gibi her dilde aynıdır.
B- Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz .

1) Kimya karbon temelli bileşikleri inceleyen kimya ana bilim dalıdır.
2) Bir maddenin bileşenleri ile ilgili nitelik ve nicelik belirleme çalışmalarıyla …… Kimya ana bilim dalı ilgilenir.
3) Simya ……… yanılmayla, kimya ise sistematik olarak çalışır.
4) Kimya, atomların çekirdeklerinden kaynaklanan olayları inceler.
5) Organik bileşikler dışındaki bileşikleri inceleyen kimya alt bilim dalı kimyadır.
C- Aşağıda verilen terimleri ilgili olduğu terimlerle eşleştiriniz .

1) Simyacı     a) Kimyanın babası
2) Filojiston    b) dört element
3) Kimya        c) yanma
4) Aristo         d) deney
5) İbn-i Sina   e) Alşimist
D- Aşağıda sembolleri verilen elementlerin adlarını yazınız.

1) Fe (…………)
2) Cu (…………)
3) Na (…………)
4) K (…………)
5) P (…………)
E- Aşağıda adları verilen elementlerin sembollerini yazınız.

1) Civa (…………)
2) Altın (…………)
3) Gümüş (…………)
4) Kalsiyum (…………)
5) Alüminyum (……)
F- Aşağıda verilen isimleri ilgili olduğu formüller ile eşleştiriniz .

1) Yemek tuzu    a) HCl
2) Kostik             b) H2SO4
3) Glikoz             c) NaOH
4) Zaç yağı         d) C6H12O6
5) Kezzap           e) NaCl
6) Tuz ruhu        f) HNO3
G- Aşağıda formülleri verilen bileşikleri adlandırınız.

1) MgBr2
2) CaCO3
3) Mn2O7
4) (NH4)3PO4
5) (NH4)2S
6) PCl5
H- Aşağıda adları verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.

1) Potasyumflorür
2) Magnezyumsülfat
3) Demir (II ) klorür
4) Amonyumnitrat
5) Amonyumnitrür
6) Diazottetraoksit
I- Aşağıdaki bileşikleri anyonlarına ve katyonlarına ayırınız.

Bileşik            Katyon     Anyon
1) CaCl2
2) K2Cr2O7
3) NH4OH
J- Aşağıdaki anyonları ve katyonları verilen iyonlardan bileşik yazınız.

                              BİLEŞİK
1) Ba+2 N-3
2) Al+3 PO4-3
3) Sn+4 O-2
K- Aşağıdakilerden hangisi kimyacılar döneminde , hangisi simyacılar döneminde bulunan maddelerdir?

MADDE             SİMYA    KİMYA
1) Zaçyağı
2) Kauçuk
3) Kostik
4) Elektrik Motoru
5) İmbik
6) Plastik
7) Kezzap
L- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1)Modern olarak elementlerin sembollerini kimya bilimine kazandıran ilk bilim insanı kimdir ?
A) Berzellius B) Aristo C) Lavoisier D) Helmont E) Dalton
 
2) Aşağıda verilen taneciklerden hangisi katyondur ?
A ) O-2 B) F- C) K D) N-3 E) Ca+2
 
3) Aşağıdakilerden hangisi nitrat kökünün formülüdür ?
A)NH4+ B) NO3- C) N-3 D) NO2 E) NH3
 
4 ) Aşağıdakilerden hangisi Aristo’ ya göre herşeyin özünü oluşturan elementlerden biri değildir ?
A)Hava B) Altın C)Toprak D) Su E) Ateş
 
5 ) I- Kozmetik ürünleri
II- Cam
III- Plastik kaplar
Yukarıda verilen maddelerden hangileri ilk kez simyacılar tarafından keşfedilmiştir ?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E ) I, II ve III
 
6 ) Aşağıdakilerden hangisi Aristo’ya göre maddelerin özelliklerinden değildir?
A) Kuru B) Yakıcı C)Soğuk D) Sıcak E) Islak
 
7 ) Kimya bilimi,
I – Maddenin şekli
II – Maddenin iç yapısı
III- Maddenin birbiri ile olan etkileşimleri
Hangileri ile ilgilenir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
 
8 ) Maddelerin ayırt edici özellikleri ile ilgili ;
I – Madde miktarına bağlı olarak değişmezler
II – İki maddenin farklı olması için ayırt edici özelliklerinden en az birinin farklı olması gerekir
III – Farklı koşullardaki ayırt edici özellikleri aynı olan maddeler aynı madde örnekleridir
Yukarıdaki açıklamalardan hangileri yanlıştır?
A ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E ) II ve III
 
9 ) Saf maddeler ile ilgili ;
I – Homojendirler
II – Aynı tür atomlardan oluşurlar
III – Sabit basınçta, hal değişimi süresince sıcaklıkları sabittir
Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
 
10 ) Elementlerle ilgili olarak yapılan bazı tanımlamalar aşağıdaki gibidir ;
I – Kendinden daha basit maddelere dönüşmeyen saf maddelere element denir.
II – Tüm maddeler toprak, su, hava ve ateş elementlerinden oluşmuştur.
III – Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir.
Buna göre , bu tanımların kronolojik olarak günümüze kadar sıralanışı hangisi olabilir ?
A) II-III-I B) III-I-II C) II-I-III D) III-II-I E)I-II-III

Anahtar Kelimeler:
9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Cevapları9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Kağıdı9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Sınav9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Sınav Kağıdı9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Sınav Soruları9. SINIF KİMYA 1. DÖNEM 1. YAZILI9. SINIF I. DÖNEM I. KİMYA YAZILISI9 Sinif Kimya 1 Donem 1 Yazili Sorulari9. SINIFLAR KİMYA I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Ve Cevapları9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Müfredata Uygun9. Sınıf 1.dönem 1. Yazılı Biyoloji9.sınıf Kimya 1.dönem 1.yazılı Soruları Bilgiyelpazesi9. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Matematik9. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Fizik9.sınıf Kimya 1.dönem 1.yazılı Soruları 2020Kimya 9.sınıf 1.dönem 1.yazılı Pdf9. Sınıf Kimya 1.Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz9.sınıf Kimya 1.dönem 1.yazılı Test çözKİMYA 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları9. Sınıf Kimya Dersi 1. Dönem 1. Yazılı SorularıImam HatipMeslek LisesiAnadolu LisesiFen Lisesi2021 Kimya 1.yazılı2020Ne SorulurNE ÇIKACAKNedir9.SINIF KİMYA 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI9.SINIF KİMYA 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI9.SINIF KİMYA 1.DÖNEM 1.YAZILICevap AnahtarıKİMYA DERSİ 9.SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILISIKimya Yazılı SorularıCevapları9.SINIF KİMYA YAZILI SORULARIKİMYA DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILISIKİMYA 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI YAZILI 2020KİMYA 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI YAZILIKİMYA 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol