FİZİK 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

A- Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz (5×3=15 Puan)

1-Yönü,büyüklüğü,doğrultusu ve başlangıcı ile birlikte ifade edilebilen büyüklüklere ………….. büyüklükler denir

2-Bilimsel teoriler herkes tarafından kabul edilir ve bilimdeki yeni gelişmelerle desteklenirse bilimsel bir ………………….. olur

3-Gerçek bir olay yada olguya benzetilerek yapılan kopyalara ……………………. denir

4-Fiziğin,atom çekirdeğinde olan olayları inceleyen dalı ……………………… fiziktir.

5-Yaşadığımız dünyayı ve evreni tanımak için yapılan çalışmalara ……………….. denir.

B- Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının yanına D , Yanlış olanlarının yanına Y yazınız. (5×3=15 Puan)

(….))1- Nitel ve nicel gözlemler birlikte kullanılamaz

(….))2- Tüm ölçüm hataları insandan kaynaklanır

(….))3- Bilimsel çalışma sorularla başlar

(….))4- Modelleme yapmak olayları daha görsel hale getirir.

( ….)5- Fizikteki kırılma ve yansıma olayları ile biyolojide görme olayının gerçekleşmesi arasında ilişki vardır

C-Fiziğin alt alanlarının karşısına verilen konulardan hangisi ile ilgili olduğunu yazınız (5x=15 Puan)

Manyetizma

Katı hal Fiziği

Mekanik

Termodinamik

Atom Fiziği

D-Aşağıdaki birimleri birbirine çeviriniz(10×2=20 Puan)

600mm…. ….dm

5,3g……………………mg

120 s……………….dak

50m……………..mm

1600g…………………kg

7200 s…………….h

4dm……………..mm

1kg……………………g

300 dak…………..h

400km………..m

E-Aşağıda verilen büyüklüklerin karşılarına birimlerini tablodan seçerek yazınız (5×3=15 Puan)

Akım Şiddeti ………….. Saniye

Uzunluk ………….. Amper

Kütle ………….. Metre

Sıcaklık ………….. Kilogram

Zaman ………….. Kelvin

F-Aşağıdaki soruları cevaplayınız (2×10=20 puan)

1-Boş bir kap tartılıyor ve 50 g ve 20 g lık kütlelerle dengeye geliyor.Kap su ile doldurulup (bilgi yelpazesi. com) tartıldığında ise 2 adet 100 g, 1 adet 20 g, 1 adet 5 g ve 2 adet de1 g ile dengeleniyor. Buna göre kaptaki suyun kütlesini bulunuz.

2-Modellemenin yararlarından 4 tanesini yazınız

BAŞARILAR DİLERİM…

FİZİK 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI İNDİR

9. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Sınav Kağıdı

9. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Sınav Soruları

CEVAP ANAHTARI

A- Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz (5×3=15 Puan)

1-Yönü,büyüklüğü,doğrultusu ve başlangıcı ile birlikte ifade edilebilen büyüklüklere…VEKTÖREL büyüklükler denir

2-Bilimsel teoriler herkes tarafından kabul edilir ve bilimdeki yeni gelişmelerle desteklenirse bilimsel bir ……YASA……….. olur

3-Gerçek bir olay yada olguya benzetilerek yapılan kopyalara…MODELLEME……………. denir

4-Fiziğin,atom çekirdeğinde olan olayları inceleyen dalı……NÜKLEER…………… fiziktir.

5-Yaşadığımız dünyayı ve evreni tanımak için yapılan çalışmalara…BİLİM……….. denir.

B- Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının yanına D , Yanlış olanlarının yanına Y yazınız. (5×3=15 Puan)

(Y )1- Nitel ve nicel gözlemler birlikte kullanılamaz

(Y)2- Tüm ölçüm hataları insandan kaynaklanır

( D)3- Bilimsel çalışma sorularla başlar

( D)4- Modelleme yapmak olayları daha görsel hale getirir.

( D)5- Fizikteki kırılma ve yansıma olayları ile biyolojide görme olayının gerçekleşmesi arasında ilişki vardır

C-Fiziğin alt alanlarının karşısına verilen konulardan hangisi ile ilgili olduğunu yazınız (5x=15 Puan)

Manyetizma MIKNATISLAR Atomların yapısı

Katı hal Fiziği KATI VE KRİSTAL MAD Madde ve ısı ilişkisi

Mekanik KUVVET VE HAREKET Katı ve kristal maddeler

Termodinamik MADDE VE ISI İLİŞKİSİ Kuvvet ve Hareket

Atom Fiziği ATOMLARIN YAPISI Mıknatıslar

D-Aşağıdaki birimleri birbirine çeviriniz(10×2=20 Puan)

600mm…. 6….dm

5,3g………5300……………mg

120 s………2……….dak

50m…50,000…………..mm

1600g……1,6……………kg

7200 s……2……….h

4dm……400………..mm

1kg……1000………………g

300 dak……5……..h

400km…400,000………..m

E-Aşağıda verilen büyüklüklerin karşılarına birimlerini tablodan seçerek yazınız(5×3=15 Puan)

Akım Şiddeti AMPER Saniye

Uzunluk METRE Amper

Kütle KİLOGRAM Metre

Sıcaklık KELVİN Kilogram

Zaman SANİYE Kelvin

F-Aşağıdaki soruları cevaplayınız (2×10=20 puan)

1-Boş bir kap tartılıyor ve 50 g ve 20 g lık kütlelerle dengeye geliyor.Kap su ile doldurulup tartıldığında ise 2 adet 100 g, 1 adet 20 g, 1 adet 5 g ve 2 adet de1 g ile dengeleniyor.Buna göre kaptaki suyun kütlesini bulunuz.

DARA:50+20_70g GRAMLAR: 200g+20g+5g+2g=227g SUYUN KÜTLESİ:227-70=157g

2-Modellemenin yararlarından 4 tanesini yazınız

Görseldir-zaman sınırlamaz-ekonomiktir-güvenilirdir-hızı ayarlanabilir-iletişim aracıdır-test aracıdır-kontrol edilebilir-tekrarlanabilir-düşündürücüdür-zaman kazandırır.

BAŞARILAR DİLERİM

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol