9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 1. BİYOLOJİ SINAVI
A GRUBU

KLASİK SORULAR ( 35 puan )
1- Canlıların ortak özelliklerinden 10 tanesini yazınız (10 puan)
2- İnorganik bileşikleri yazınız (5 puan)
3- Organik bileşiklerin altı tanesini yazınız (6 puan )
4- Suyun canlılar için öneminden beş tanesini yazınız (5 puan)
5 Karbonhidrat yağ protein bileşiklerini en çok enerji verenden en aza doğru sıralayınız ) (5 puan)
6- biyoloji biliminin HangiSoru.comımızdaki önemi nedir yorumlayınız ? (5 puan)
Doğru yanlış soruları (20 puan)
1-………canlıların en küçük organik bileşikleri monomerdir.
2………bütün canlılar sindirim yaparlar. 3……….amip,öglena,bakteriler bir hücreli canlılara örnektir
4 ……….organik bileşikler sindirime uğramazlar. 5………..Canlıların hepsinde pasif hareket gözlenir. 6………..fruktoz denilen monosakkarit, hayvanlarda bulunur.
7 ……..ph metrede 7 rakamı nötr, 0-7 arası bazikliği, 7-14 arası ise asitliği belirtir.
8 ………..en fazla enerji veren enerji kaynağı karbonhidratlardır.
9.. ..….Bir problemin geçici çözümüne hipotez (varsayım) denir.
10…….glikojen hayvanların yanı sıra mantar ve bakterilerdede görülen bir polisakkarittir.
11 …….selüloz ve sükroz bitkisel , glikojen ise hayvansal disakkaritlerdir.
BOŞLUK DOLDURMA SORUARI (24 PUAN)
Kitin nicel nitel karbon hidrojen katabolizma ıyot anabolizma kemikler
Adezyon adaptasyon riboz selüloz

1Guatr hastalığı ………………minerali eksikliğinde görülür.
2-Monosakkaritlerden (5C) lu……………….. şekeri ; nüklek asitlerin yapısına katılması açısından önemlidir.
3-Beş duyu organı ve ölçme aletleriyle yapılan gözlemlere ……………….. gözlem denir
4-Kalsiyum vücudumuzda en çok diş ve …………………… yapısına katılır
5-Metabolizma olayları ;…………………..ve ……………………..olarak iki kısımda incelenir.
6-Organik bileşikler yapısında ……………………..elementleri bulunur.
7-böceklerin dış iskeletini oluşturan polisakkarit…………………..’dir
8- Canlıların yaşama ve üreme şansını arttıran .çevresel değişimlere uyum özelliğine ……………………… denir.
9-  enerjice zengin ve büyük moleküllü moleküllerin daha küçük moleküllere parçalanmasına …………….. denir.
10-Sıvı molekülleri ile kap çeperleri ( farklı moleküller) arasındaki çekim  kuvvetine …………….. denir . .
11- Bitkilerde hücre duvarının yapısına katılan polisakkarit ……………. dir

TEST SORULARI (20 PUAN)
1. İnorganik bileşikler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Enerji verici olarak kullanılma B) Hücre zarından geçebilme C) Yapısal olarak kullanılma D) Dışarıdan hazır halde alınma E) Düzenleyici göreve sahip olma

2) I. Vitamin II. NaCl III. C6H12O6 IV. NaOH V. Mineral Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri inorganiktir?
A) Yalnız I B) II ve III C) II ve V D) I, III ve IV E) II, IV ve V
3. Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış- tır? A) Tüm canlılarda yapıya en fazla katılan moleküldür. B) Eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. C) İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilir. D) Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılır. E) Metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir
4. Bir bitki hücresi aşağıda verilenlerden hangisini dış ortamdan hazır halde almak zorundadır?
A) Yağ B) Karbonhidrat C) ATP D) Mineral E) Protein
5. Su için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış- tır? A) Kararlı bir yapıda olmasından dolayı çok miktarda hidrojen bağı içerir. B) İyi bir çözücü olmasından dolayı madde taşınmasında rol oynar. C) İnorganik maddelerden organik madde elde edilirken kullanılır. D) Metabolik atıkların uzaklaştırılmasında kullanılır. E) Vücut sıcaklığının ayarlanmasında kullanılır.

6. Minerallerin görevleri ile ilgili; I. Ca : Kasların çalışmasını sağlar. II. Fe : Kemik dokunun sertleşmesini sağlar. III. F : Hemoglobinin yapısında bulunur. IV. K : Sinirlerde uyartı iletiminde etkilidir. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

7. Organik besinlerin tümünde ortak olarak bulunan elementler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Karbon – Oksijen – Demir B) Karbon – Azot – Oksijen C) Oksijen – Azot – Demir D) Karbon – Hidrojen – Oksijen E) Oksijen – Hidrojen – Azot

8- Aşağıdakilerden hangisinde karbonhidrat yönünden zengin besinler bir arada verilmiştir?
A) Fındık, Elma, Köfte
B) Yumurta, Ekmek, Elma
C) Köfte, Patates, Yumurta
D) Makarna, Elma, Köfte
E)Ekmek, Makarna, Patates

9-Nişasta ve glikojen molekülleri için;
I. Çok sayıda glikoz molekülünden oluşma
II. Bitkiler tarafından sentezlenme
III. Dehidrasyon sentezi ile oluşma
verilenlerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
C) I ve III

10-.Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden birisi değildir. A)Boşaltım yapma. B)Solunum yapma. C)Adaptasyon. D)Metabolizma E)Işık enerjisiyle besin üretme

——————————————————————————————————

A.Aşağıdaki sorulardaki boşlulara uygun kelimeleri yerleştiriniz

    Enzimlerin çalışmasını durduran maddelere İNHİBİTÖR denir.
    DEMİR; hemoglobinin yapısına katılan mineraldir.
    C vitamini kas liflerinin yapısında bulunan KOLLOGEN adlı

proteinin yapısına katılır.

    KİTİN; eklembacaklıların ve böceklerin dış iskeletini oluşturur.
    NÜKLEOTİT ler yapısında bulunan azotlu baza göre isimlendirilir.

    Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

6. Doğadaki bütün canlılar düşünülecek olursa, aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak olamaz?

A) Üreme B) Enerji Üretme C) Boşaltım

D) Uyarılara tepki verme E) Organik Besin Üretme

7. İnorganik maddelerle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) CO2 ve H2O organik maddelerin üretiminde kullanılır.

B) Su, karasal canlılarda vücut sıcaklığının düzenlenmesinde rol oynar.

C) Bazı iyonlar pasif enzimleri aktifleştirir.

D) Suda çözünenleri, ortamın su yüzdesini değiştirerek osmotik basıncı etkiler.

E) Gerek görüldüğünde bazı hücrelerde enerji verici olarak kullanılır.

8. Glikoz + X = Sakkaroz + Y

Yukarıda bir disakkarit oluşurken gerçekleşen tepkime gösterilmiştir.

Verilen tepkimeye göre,

I. Olay bir dehidrasyon tepkimesidir ve Y su molekülüdür.

II. X molekülü galaktoz olabilir.

III. Reaksiyon gerçekleşirken peptit bağı oluşmuştur.

ifadelerinden hangileri doğru değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

9. Aşağıdakilerden hangisi steroidler için söylenemez?

A) Üreme hormonlarının yapısına katılır.

B) En önemli steroid kolesteroldür.

C) Yağların sindirilmesine yardımcı olur.

D) A vitaminin yapısına katılır.

E) Sinir hücresinin yapısına katılır.

10. Proteinler ve aminoasitler ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Bitkisel hücreler bütün aminoasitleri sentezleyebilir.

B) Proteinler DNA daki şifrelere uygun üretilir.

C) Aminoasitler amfoter özellik gösterir.

D) Karbonhidrat ve yağlar gerektiğinde proteine dönüştürülür.

E) Hayvansal hücreler esansiyel aminoasitleri hazır alırlar.

11. B grubu vitaminleri için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kansızlığı önler.

B) Meyve, sebze, süt ve yumurta ve karaciğerde bulunur.

C) Kemiklerin normal gelişmesini sağlar.

D) Hücrelerde katalizör görevi yapar.

E) Eksikliklerinde beriberi, pellegra gibi hastalıklar görülür.

12. Bir hayvan hücresinde, enzim sentezi sonucunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarı artar.

A) ATP B) tRNA C) Aminoasit D) mRNA E) Su

13. Bir DNA molekülünün birinci kolunda A/T = 2/3 oranı vardır. Karşı kolda ise 900 Guanin bulunmaktadır. Bu DNA nın birinci kolundan üretilen bir RNA molekülünde kaç tane Urasil bulunur?

A) 300 B) 600 C) 900 D) 1500 E) 1800

14. Nükleik asitlerin;

I- Organel yapısında yer alma

II- Protein sentezinde rol alma.

III- Aminoasitleri tanıma

Özelliklerinden hangileri RNA çeşitlerinin tümünde bulunur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

15. Toplam 12000 nükleotitli bir DNA molekülünün 2. ipliğindeki nükleotitlerin 1/3 ü Guanindir. Aynı iplikte 1500 A ve 1100 T vardır.

Buna göre; DNA daki toplam zayıf hidrojen bağ sayısı kaçtır.

A) 1000 B) 1500 C) 2500 D) 15400 E) 20.000

    Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.

16. Doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitlerinin farklarını yazınız?

Doymuş Yağ Asitleri: C zincirleri arasında çift bağ yoktur. Oda sıcaklığında katı olup, hayvansal kökenlidir. Palmitik asit, bütirik asit ve stearik asit örnek verilebilir.

Doymamış Yağ Asitleri: C zincirleri arasında çift bağ bulunur. Oda sıcaklığında sıvı olup, Bitkisel kökenlidir. Oleik asit, Linoleik asit örnek verilebilir. Yüksek basınç ve sıcaklıkta H ile doyurularak Margarin elde edilir.

17. Sıcaklık enzimlerin çalışmasını nasıl etkiler?

Kural olarak enzimler 0-55 C derecede çalışırlar. Ancak yüksek sıcaklıklarda bozulurlar. Düşük sıcaklık enzim yapısını bozmaz. Ancak çalışması yavaşlar. Enzimlerin en iyi çalıştıkları ısı seviyesine OPTİMUM SICAKLIK denir.

18. DNA ve RNA arasındaki farklar nelerdir?

1. RNA ‘da 5 karbonlu riboz şekeri bulunur.

DNA ‘da ise riboza benzeyen 5 karbonlu deoksiriboz şekeri bulunur.

2. RNA’ da Timin (T) bazı yoktur. Bunun yerine Urasil (U) bazı bulunur.

3. RNA sitoplazmada,DNA çekirdek ve bir kısımda mitokondriler de, plastitlerde bulunur.

4. RNA protein sentezinde rol oynar. DNA ise bir kalıtım maddesidir.

5. DNA çift sarmal iplik içerirken, RNA tek ipliklidir.

    Nükleik asitlerde bulunan azotlu organik bazların çeşitlerini

yazınız ?

Pürin Bazları; Adenin ve Guanin bazlarıdır. Çift halkalı yapıya sahiptir.

Pürimidin Bazları; Timin Sitozin ve Urasil dir. Tek halkalı yapıya sahiptir.

20. Aminoasidin yapısı hakkında bilgi veriniz?

Aminoasitlerbir C atomuna bağlı dört farklı grubun birleşmesi sonucu oluşur. Bu gruplar; Amino Grubu (NH2, Karboksil grubu (-COOH) ve Radikal (Reel=değişken) grup ve bir de 4. olarak H vardır. Radikal Grup dediğimiz R grubunun bulunduğu yere farklı maddelerin gelmesi sonucu amino asit çeşitliliği olur.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al