2020 - 2021 Mesleki Gelişim Dersi 1. dönem 1. sınav soruları ve cevapları

………………………………………. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV SORULARI

1- Meslek nedir, tanımını yazınız. (10 puan)
2- Meslek Ahlakı İlkeleri nelerdir, yazınız? (10 puan)
3. Kutu içinde verilen kelimeleri aşağıdaki boşluklara uygun şekilde doldurun. (30 puan)

Ahi Evran – Kırşehir
İcazet
Lonca
Şed
Fütüvvetname
700
açık-kapalı
13

Ahilik ….. yy da Anadolu’da kurulmuş bir meslek teşkilatıdır.

Ahiliğin kuralları ….…………….. adlı eserde yazılı olarak belirtilmiştir.

Ahilik Osmanlı Döneminde ………. adı altında varlığını sürdürmüştür.

Ahilik ……’ü aşkın kuralla iş ve sosyal hayatı düzenlemeye çalışan bir teşkilattır.

Ahinin gözünün ……… ve ……….. olmasını gerektiren kurallar vardır.

Bir ahinin usta olabilmesi için ustasından ………. alması gerekir.

Ahilikte “yol atası ve yol kardeşliği, yol sahibi olma ve …….. kuşanma “törenleri vardı.

Ahiliğin kurucusu olan …….………… 1205 yılında ……………’de Ahilik Teşkilatını kurmuştur.

Aşağıda verilen testlerden doğru olan cevabı(şıkkı) işaretleyiniz.(10×5=50 puan)

1. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından biri değildir?

A) Vicdan B) İyi/kötü kavramları C) Ahlaki bildiri D) Erdem/fazilet

2. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka uygun bir davranışlardan değildir?

A) Çıkarlarına göre davranmak  B) Anneye babaya hürmet etmek
C) Otobüste büyüklere yer vermek  D) Hasta ziyaretinde bulunmak

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ahlak kurallarından biridir?
A) Yalan söylememek. B) Kin duymamak.
C) Riyakâr (ikiyüzlü) olmak D) Sırada öne geçmemek

4. Aşağıdakilerden hangisi Ahilik kültürünün oluşmasında en önemli payı içerir?
A) Eleman eksikliği B) Ahlaklı ve nitelikli personel ihtiyacı
C) Kazancın önemi D) Dini temeller

5. Osmanlı döneminde Esnaf Birliklerinin manevi merkezi neresiydi?
A) Kayseri B) Nevşehir C) Kırşehir D) Yozgat

6. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir?
A) Toplumsal değerler B) Çevre ve aile C) Hukuk kuralları D) Eğitim

7. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakına uygun davranmanın meslek erbabına katkılarındandır?
A) İş ortamında saygınlık kazanmak B) İş ortamındaki güvenilir olmak
C) İş hayatında iyi bir imaja sahip olmak D) Hepsi

8. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ahlak kurallarından ayıran bir özelliktir?
A) İlahi kaynaklı olması B) Toplumsal olması C) Sözlü olması D) Kanuni yaptırım içermesi

9. Aşağıdakilerden hangisi ahi törenlerinden biri değildir?
A) Yiğitbaşlık töreni B) Yol Sahibi Olma töreni C) Yol Kardeşliği töreni D) Şed Kuşanma töreni

10. Aşağıdakilerden hangisi Ahilikte eğitim sisteminin özelliklerinden biridir?
A) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır.
B) İş başı eğitimiyle iş dışı eğitim bağımsızdır.
C) Eğitimin süresi sınırlıdır.
D) Eğitim ücretlidir.

Not: Sınav süresi 40 dk. Dır. Puanlamalar soruların yanında verilmiştir. Başarılar dileriz.

……………………………….. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  9.SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV SORULARI
CEVAPLAR

1. Belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş işe meslek denir.

2. Doğruluk Güvenilirlik Yasallık Mesleğe Bağlılık Yeterlik

Ahilik …13.. yy da Anadolu’da kurulmuş bir meslek teşkilatıdır.

Ahiliğin kuralları …. Fütüvvetname.. adlı eserde yazılı olarak belirtilmiştir.

Ahilik Osmanlı Döneminde … Lonca… adı altında varlığını sürdürmüştür.

Ahilik …700…’ü aşkın kuralla iş ve sosyal hayatı düzenlemeye çalışan bir teşkilattır.

Ahinin gözünün …açık…… ve …kapalı…….. olmasını gerektiren kurallar vardır.

Bir ahinin usta olabilmesi için ustasından … İcazet ……. alması gerekir.

Ahilikte “yol atası ve yol kardeşliği, yol sahibi olma ve …şed….. kuşanma “törenleri vardı.

Ahiliğin kurucusu olan ……Ahi Evran.………… 1205 yılında ……Kırşehir………’de Ahilik Teşkilatını kurmuştur.

Test Soruları: 1-C 2-A 3-D 4-B 5-C 6-C 7-D 8-D 9-A 10-A

Daha fazlası için yorum yapmayı, paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol