Meclise Sunulan Kanun Teklifiyle Birlikte, Çalışanlara Ücretsiz 1.170 TL İzin Parası Verilecek: İşte Başvuru Şartları

Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapan ve kısa çalışma ödeneği alamayan çalışanlara İŞKUR üzerinden, 1.170 TL ücretsiz izin parası verilecek. Peki bu ücreti almaya kimler hak kazanacak? Kısa çalışma ödeneği alamayan vatandaşlara aylık 1.170 TL ücretsiz izin parasının nasıl ve şartlarda kimlere verileceği haberimizin detaylarında.

Meclise sunulan torba yasa kanun teklifine göre vatandaşlara ücret ödenmeye başlanacak. İşte başvuru şartları

Bakan Selçuk, en yüksek artışın Kısa Çalışma Ödeneği başlığı altında yaşandığına dikkat çekerek, “Yılın ilk aylarında Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili bin 2 bine yakın çağrı gelirken, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği’nin kullanılmaya başlanması ile bu rakam 372 bin 126’a ulaştı. ALO 170 çağrı merkezimiz vasıtasıyla, Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanma sürecinde firmalar bilgilendirilerek, başvuruların doğru bir şekilde yapmaları sağlanıyor.” açıklamasını yaptı. 

Aynı zamanda günde 39 TL'lik ücretsiz izin ücretine de düzenleme geldi. Bu ücreti işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneği alamayan işçiler alabilecek.

Böylece kısa çalışma ödeneği çıkmayan çalışanlara ayda 1.170 TL ücret verilmiş oldu. Çalışanların hak kazanması durumunda alabilecekleri en düşük kısa çalışma ücreti 1561 TL oluyordu. Kısa çalışma ücretinin tavan ücreti ise ayda 4.380 TL.


 
Sendikalar ücretsiz izin parası sebebiyle müfettiş incelemesi sonucu pek çok çalışanın kısa çalışma ödeneği alamayacağından endişe ediyordu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneği başvurularını almaya başladı. İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama olan kısa çalışma ödeneği, şartları taşıyan tüm başvuru sahiplerine verilmektedir.

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin soru üzerine, bunun herhangi bir iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen durması ya da üçte bir oranında azaltılması durumunda devreye soktukları bir program olduğunu belirtti.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nde çalışanların son 12 aydaki prime esas kazancı üzerinden ortalamanın alınacağını ve brüt kazancının yüzde 60'ının verileceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Bu brüt kazancının yüzde 60'ı denildiğinde yüzde 40'ı kalacak gibi düşünülüyor ama öyle değil. Nete vurduğumuz zaman bu oran yüzde 75-78'lere çıkıyor. Son 12 aylık brüt kazanç ortalaması 2943 TL olan çalışanımız maaşının %75 ine kadar almış olacak. 1752 lira ile 4 bin 380 lira arasında bir ücreti ödemeyi, gelir desteğini bu dönemde çalışanlarımıza sunmuş olacağız."


 
Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında başvuru şartlarının kolaylaştırıldığını, istenen belge sayısının azaltıldığını, 600 prim ödeme gün sayısını 450'ye indirdiklerini, 120 gün hizmet akdine tabi olma şartını da 60 güne çektiklerini anımsatan Selçuk, böylelikle daha fazla çalışanın bu destekten faydalanmasını sağladıklarını vurguladı.

"Mücbir sebeple kapatılan iş yerlerinin başvurularını bekliyoruz." çağrısını yapan Selçuk, başvuruların da en hızlı şekilde sonuçlandırmaya gayret edildiğini aktardı. Bu desteğin hem çalışanı hem işvereni koruduğuna işaret eden Selçuk, başvurularda sektör ve çalışan sayısı ayrımının olmadığını hatırlattı.

"BAŞVURAN FİRMALARIMIZIN YÜZDE 77'Sİ 10 KİŞİDEN AZ ÇALIŞANI OLANLAR"

Bakan Selçuk, "Şu ana kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuran firmalarımızın yüzde 77'si 10 kişiden az çalışanı olan firmalarımız." dedi.

Başvuru sürecinin 3 ay boyunca geçerli olacağını aktaran Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gerektiğinde bu süreyi uzatma yetkisinin bulunduğuna işaret etti.

"BU SÜRECİ ATLATACAĞIZ VE ÜRETİM HER ZAMAN DEVAM EDECEK"

Süreçten çalışma hayatının olumsuz etkilenmemesi için alınan önlemlere ilişkin soruya karşılık da Selçuk, temel gayelerinin çalışanı, işvereni, istihdamı korumak ve artırmak olduğunu vurguladı. Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınmasının yanı sıra telafi çalışma sürelerinin 2 aydan 4 aya çıkarıldığını, Ekonomik İstikrar Paketi ile önlemler alındığını anımsatarak, "İstihdamı, çalışanı korumak çok önemli. Çünkü bu süreci atlatacağız ve üretim her zaman devam edecek. Ekonomimiz her zaman canlı olarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

Kısa çalışma ödeneği başvuru için kısa çalışma talep formu, uygulanacak işçi listesi ve kısa çalışma başvurularında kullanılacak elektronik posta adresleri aşağıda verilmiştir. Belirtilen linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Peki, kimler İŞKUR’un işsizlik ödeneği uygulamasından faydalanabilir? Koşullar nelerdir? Kişi ne kadar bu ödenekten faydalanabilir? İşyerinin kısa çalışma yapması için asgari çalışan sayısı şartı var mı? Ve diğer tüm sorularınızın cevaplarını buradan bulabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI BAKIMINDAN “ZORLAYICI SEBEPLER”

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.

KISA ÇALIŞMA KAPSAMINDA;

İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi, hizmetleri sağlanmaktadır.

İŞYERİNDE KISA ÇALIŞMA UYGULANABİLMESİ İÇİN;

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN;

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

KISA ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNULMASI VE TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formu ve Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVİD-19) ETKİLİ KISA ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNULMASI VE TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ,

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

Kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.

İŞVERENE KISA ÇALIŞMA TALEBİNİN SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ, MİKTARI VE ÖDENMESİ

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ ÜÇ AYI AŞMAMAK KAYDIYLA KISA ÇALIŞMA SÜRESİ KADARDIR.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDA FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİ

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALINAN SÜRE İÇİN ÖDENEN PRİMLER

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.

KISA ÇALIŞMANIN ERKEN SONA ERMESİ

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN KESİLMESİ

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

İŞKUR İL ELEKTRONİK POSTA ADRESLERİ

Sincan Hizmet Merkezikisacalisma.sincan@iskur.gov.tr

Ostim Hizmet Merkezikisacalisma.ostim@iskur.gov.tr

Polatlı Hizmet Merkezikisacalisma.polatli@iskur.gov.tr

Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.antalya@iskur.gov.tr

Alanya Hizmet Merkezikisacalisma.alanya@iskur.gov.tr

Manavgat Hizmet Merkezikisacalisma.manavgat@iskur.gov.tr

Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.ardahan@iskur.gov.tr

Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.artvin@iskur.gov.tr

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.aydin@iskur.gov.tr

Kuşadası Hizmet Merkezikisacalisma.kusadasi@iskur.gov.tr

Nazilli Hizmet Merkezikisacalisma.nazilli@iskur.gov.tr

Söke Hizmet Merkezikisacalisma.soke@iskur.gov.tr

Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.balikesir@iskur.gov.tr

Bandırma Hizmet Merkezikisacalisma.bandirma@iskur.gov.tr

Edremit Hizmet Merkezikisacalisma.edremit@iskur.gov.tr

Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.bartin@iskur.gov.tr

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.batman@iskur.gov.tr

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.bayburt@iskur.gov.tr

Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.bilecik@iskur.gov.tr

Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.bingol@iskur.gov.tr

Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.bitlis@iskur.gov.tr

Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.bolu@iskur.gov.tr

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.burdur@iskur.gov.tr

Bucak Hizmet Merkezikisacalisma.bucak@iskur.gov.tr

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.bursa@iskur.gov.tr

Gemlik Hizmet Merkezikisacalisma.gemlik@iskur.gov.tr

İnegöl Hizmet Merkezikisacalisma.inegol@iskur.gov.tr

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.canakkale@iskur.gov.tr

Biga Hizmet Merkezikisacalisma.biga@iskur.gov.tr

Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.cankiri@iskur.gov.tr

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.corum@iskur.gov.tr

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.denizli@iskur.gov.tr

Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.diyarbakir@iskur.gov.tr

Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.duzce@iskur.gov.tr

Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.edirne@iskur.gov.tr


 
Keşan Hizmet Merkezikisacalisma.kesan@iskur.gov.tr
Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.elazig@iskur.gov.tr

Kovancılar Hizmet Merkezikisacalisma.kovancilar@iskur.gov.tr

Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.erzincan@iskur.gov.tr

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.erzurum@iskur.gov.tr

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.eskisehir@iskur.gov.tr

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.gaziantep@iskur.gov.tr

Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.giresun@iskur.gov.tr

Gümüşhane Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.gumushane@iskur.gov.tr

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.hakkari@iskur.gov.tr

Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.hatay@iskur.gov.tr

İskenderun Hizmet Merkezikisacalisma.iskenderun@iskur.gov.tr

Iğdır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.igdir@iskur.gov.tr

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.isparta@iskur.gov.tr

Bahçelievler Hizmet Merkezikisacalisma.bahcelievler@iskur.gov.tr

Başakşehir Hizmet Merkezikisacalisma.basaksehir@iskur.gov.tr

Bayrampaşa Hizmet Merkezikisacalisma.bayrampasa@iskur.gov.tr

Beyoğlu Hizmet Merkezikisacalisma.beyoglu@iskur.gov.tr

Büyükçekmece Hizmet Merkezikisacalisma.buyukcekmece@iskur.gov.tr

Kadıköy Hizmet Merkezikisacalisma.kadikoy@iskur.gov.tr

Pendik Hizmet Merkezikisacalisma.pendik@iskur.gov.tr

Sancaktepe Hizmet Merkezikisacalisma.sancaktepe@iskur.gov.tr

Şişli Hizmet Merkezikisacalisma.sisli@iskur.gov.tr

Sultangazi Hizmet Merkezikisacalisma.sultangazi@iskur.gov.tr

Tuzla Hizmet Merkezikisacalisma.tuzla@iskur.gov.tr

Ümraniye Hizmet Merkezikisacalisma.umraniye@iskur.gov.tr

Bornova Hizmet Merkezikisacalisma.bornova@iskur.gov.tr

Çiğli Hizmet Merkezikisacalisma.cigli@iskur.gov.tr

Karabağlar Hizmet Merkezikisacalisma.karabaglar@iskur.gov.tr

Konak Hizmet Merkezikisacalisma.konak@iskur.gov.tr

Torbalı Hizmet Merkezikisacalisma.torbali@iskur.gov.tr

Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.kahramanmaras@iskur.gov.tr

Elbistan Hizmet Merkezikisacalisma.elbistan@iskur.gov.tr

Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.karabuk@iskur.gov.tr

Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.karaman@iskur.gov.tr

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.kars@iskur.gov.tr

Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.kastamonu@iskur.gov.tr

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.kayseri@iskur.gov.tr

Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.kilis@iskur.gov.tr

Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.kirikkale@iskur.gov.tr

Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.kirklareli@iskur.gov.tr

Lüleburgaz Hizmet Merkezikisacalisma.luleburgaz@iskur.gov.tr

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.kirsehir@iskur.gov.tr

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.kocaeli@iskur.gov.tr

Dilovası Hizmet Merkezikisacalisma.dilovasi@iskur.gov.tr

Gebze Hizmet Merkezikisacalisma.gebze@iskur.gov.tr

Gölcük Hizmet Merkezikisacalisma.golcuk@iskur.gov.tr

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.konya@iskur.gov.tr

Akşehir Hizmet Merkezikisacalisma.aksehir@iskur.gov.tr

Beyşehir Hizmet Merkezikisacalisma.beysehir@iskur.gov.tr

Ereğli Hizmet Merkezikisacalisma.eregli@iskur.gov.tr

Seydişehir Hizmet Merkezikisacalisma.seydisehir@iskur.gov.tr

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.kutahya@iskur.gov.tr

Tavşanlı Hizmet Merkezikisacalisma.tavsanli@iskur.gov.tr

Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.malatya@iskur.gov.tr

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.manisa@iskur.gov.tr

Akhisar Hizmet Merkezikisacalisma.akhisar@iskur.gov.tr

Salihli Hizmet Merkezikisacalisma.salihli@iskur.gov.tr

Soma Hizmet Merkezikisacalisma.soma@iskur.gov.tr

Turgutlu Hizmet Merkezikisacalisma.turgutlu@iskur.gov.tr

Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.mardin@iskur.gov.tr

Kızıltepe Hizmet Merkezikisacalisma.kiziltepe@iskur.gov.tr

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.mersin@iskur.gov.tr

Anamur Hizmet Merkezikisacalisma.anamur@iskur.gov.tr

Erdemli Hizmet Merkezikisacalisma.erdemli@iskur.gov.tr

Silifke Hizmet Merkezikisacalisma.silifke@iskur.gov.tr

Tarsus Hizmet Merkezikisacalisma.tarsus@iskur.gov.tr

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.mugla@iskur.gov.tr

Fethiye Hizmet Merkezikisacalisma.fethiye@iskur.gov.tr

Milas Hizmet Merkezikisacalisma.milas@iskur.gov.tr

Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.mus@iskur.gov.tr

Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.nevsehir@iskur.gov.tr

Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.nigde@iskur.gov.tr

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.ordu@iskur.gov.tr

Fatsa Hizmet Merkezikisacalisma.fatsa@iskur.gov.tr

Ünye Hizmet Merkezikisacalisma.unye@iskur.gov.tr

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.osmaniye@iskur.gov.tr

Kadirli Hizmet Merkezikisacalisma.kadirli@iskur.gov.tr

Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.rize@iskur.gov.tr

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.sakarya@iskur.gov.tr

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.samsun@iskur.gov.tr

Bafra Hizmet Merkezikisacalisma.bafra@iskur.gov.tr

Çarşamba Hizmet Merkezikisacalisma.carsamba@iskur.gov.tr

Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.sanliurfa@iskur.gov.tr

Akçakale Hizmet Merkezikisacalisma.akcakale@iskur.gov.tr

Siverek Hizmet Merkezikisacalisma.siverek@iskur.gov.tr

Viranşehir Hizmet Merkezikisacalisma.viransehir@iskur.gov.tr

Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.siirt@iskur.gov.tr

Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.sinop@iskur.gov.tr

Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.sirnak@iskur.gov.tr

Cizre Hizmet Merkezikisacalisma.cizre@iskur.gov.tr

Silopi Hizmet Merkezikisacalisma.silopi@iskur.gov.tr

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.sivas@iskur.gov.tr

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.tekirdag@iskur.gov.tr

Çerkezköy Hizmet Merkezikisacalisma.cerkezkoy@iskur.gov.tr

Çorlu Hizmet Merkezikisacalisma.corlu@iskur.gov.tr

Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.tokat@iskur.gov.tr

Erbaa Hizmet Merkezikisacalisma.erbaa@iskur.gov.tr

Turhal Hizmet Merkezikisacalisma.turhal@iskur.gov.tr

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.trabzon@iskur.gov.tr

Sürmene Hizmet Merkezikisacalisma.surmene@iskur.gov.tr

Vakfıkebir Hizmet Merkezikisacalisma.vakfikebir@iskur.gov.tr

Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.tunceli@iskur.gov.tr

Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.usak@iskur.gov.tr

Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.van@iskur.gov.tr

Erciş Hizmet Merkezikisacalisma.ercis@iskur.gov.tr

Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.yalova@iskur.gov.tr

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.yozgat@iskur.gov.tr

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğükisacalisma.zonguldak@iskur.gov.tr

Karadeniz Ereğli Hizmet Merkezikisacalisma.karadenizeregli@iskur.gov.tr


 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol