5 EKİM: DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

5 Ekim Birleşmiş Milletlerin Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü (UNESCO) tarafından 1994’ten beri Dünya Öğretmenler günü ilan edilmiştir ve 100’den fazla ülkede her yıl kutlanmaktadır. Bu günde, uluslararası öğretmen çatı örgütlerinin katkılarıyla öğretmenlerin statüsüne ilişkin tavsiye kararları alındı. Bu belge öğretmenlerin sadece okul içinde değil, toplum içinde de yerine getirdikleri işlevlerin taşıdığı önemi, uluslararası düzeyde belgeleyen, öğretmenlerin tüm sorunlarını ele alan ve durumlarını tüm ayrıntıları ile düzenleyen bir belgedir, Dünya Öğretmenler Günü öğretmenlerin dünya çocukları için daha iyi bir gelecek sağlamada öğretmenlerin rolünün anlaşılmasında toplumun dikkatinin çekilmesi fırsatını sağlamaktadır. Aynı zamandan devletlerin eğitime daha fazla pay ayırmasını ve eğitimin önemini vurgulamayı sağlamayı amaçlamaktadır.   Ülkemizde de eğitime ve geleceğimizi şekillendirecek öğretmenlere gereken önem verilmeli, eğitime, bilime, araştırmaya ve teknolojiye her aşamada gerekli pay ayrılmalıdır. Eğitime ve eğiticiye yapılan yatırım çok önemlidir. Kaliteli eğitim kaliteli öğretmenler ile sağlanabilir. Zengin toplumlar kaliteli eğitimi ancak kendi içinde kaliteli öğretmenleri varsa verebilirler. Suudi Arabistan bugün çok zengindir ama kaliteli eğitim verememektedir. Para her şeyi satın alsa da Kaliteli öğretmenlerden yoksun toplumların geleceği karanlıktır ve başka ulusların kölesi olmaya mahkûmdur. Düşünmeyen, araştırmayan, incelemeyen, buluş yapamayan gelişmiş ülkeleri izlemeye çalışan taklitçi ve tercümeci toplumlar asla gelişemez. Basın, medya, sivil toplum örgütleri ve öğretmenlerin kişisel taleplerine bakıldığında öğretmenlerin layık oldukları saygınlık ve yerde olmadıkları gerçeği ortaya çıkmaktadır. Düşük ücretler nedeniyle ek iş yapan öğretmenler yaşayabilmek için mesleğin saygınlığını düşürmekte, kendisini geliştirmek için meslek içi eğitim alamamakta, görevlerini iyi yapan başarılı öğretmenlerin ödüllendirilmediği gibi, görevini tam yapmayan öğretmenlerin mükâfatlandırılması kırgınlıkları/küskünlükleri artırmaktadır. Kendilerinin bilgi görgü ve tecrübelerinin artması için yurt dışı hareketlilikleri sübvanse edilmelidir. Öğretmenler, Öğretmenler Gününde öğrencilerinden hediye bekler duruma gelmiştir. Aslında öğretmen başarılı/nitelikli öğrencilerine burs bulan/sağlayan statüde olmalıdır.   — Öğretmenlerin bilgisayar ve internet kullanımı özendirilmelidir. 
— Atama ve yükseltmelerde torpil ve siyaset olmamalıdır. Objektif kriterler uygulanmalıdır. 
— Öğretmen evleri kağıt/tavla oynanan ve içki içilen yer olmaktan çıkıp öğretmenlerin moral, pedagojik formasyon aldığı, mesleki yayınların okunduğu/tartışıldığı çağdaş ve laik yapıda ölmelidir. 
— Öğretmen az şey verip çok not dağıtan değil, çok şey öğreten, eğitim ve öğretimi ciddiye alan, disiplinli ve öğrencilerin örnek alacağı bilgi, görgü ve tecrübeye sahip olmalıdır. 
— Öğretmenler eğitimin ciddiyetini algılayıp, elbirliği ile ekip çalışmasına açık halde, siyasi, etnik, yöre, cinsiyet, zengin-fakir, din, mezhep ayrımı yapmaksızın görevini en iyi şekilde yapmalıdır.  Eğitim hakkı toplum için en temel insan haklarından biri olup toplumun tüm üyelerine ayrım yapılmaksızın Devlet tarafından ücretsiz sağlanmalıdır. Uluslararası Eğitim Birliği (Dünya Eğitim Sendikaları Federasyonu) anaokulundan Üniversite öğretim üyelerine kadar 161 ülkede 338 üye organizasyona bağlı 29 milyon eğitim personeli adına KALİTELİ EĞİTİM İÇİN KALİTELİ ÖĞRETMENLERİN misyonu su SÖZLERLE açıklamaktadır. 
 "BİZ, DÜNYA ÖĞRETMENLERİ, Dünya çapındaki eğitim otoritelerinin,1966 Öğretmenlerin Durum Tavsiyeleri ve 1997 Yüksek Öğretim Personelinin Durum Tavsiyelerini öğretmenlerin çalışma koşulları ve öğrencilerin öğrenme ortamlarını gerekli standartlara getirmek için uygulayacağını beklemekteyiz.  Her çocuğun serbest, kaliteli, devletçe finanse edilen eğitim hakkını tüm dünyada garanti edilmesini talep etmekteyiz.  Hükümetler arası organizasyonların ve onların üye kurumlarının herkes için eğitim ve eğitimin bir mal olmayıp kamu hizmeti olduğunu ifade eden UNESCO Milenyum Gelişme Amaçlarını başarmak için taahhütlerini yerine getirmeye zorlayacağız.  Devletlere gelecek nesillerin ihtiyacını karşılamak ve uluslararası yardım kurumlarının bu konuya tam destek vermesi için yeterli miktarda kaliteli öğretmen yetiştirme planlarını hatırlatacağız.  Tüm seviyelerde ve her ulusun yapıcı sosyal diyalog pratiğinin gelişmesi ve karar vermede profesyonel katılımcı olması için kaliteli eğitim tartışmalarında öğretmenlerin ve sendikalarının dinlenmesi ve seslerinin duyulması için daha yüksek makamlardan isteklerde bulunacağız. Dünyadaki tüm çocukların daha iyi kaliteli eğitimi alabilmeleri için yüksek derecede profesyonelce çalışmayı taahhüt ederiz.  Kaliteli eğitimin yüksek nitelikli eğitim almış, meslek içi eğitimden geçen, pedagojik yolları kullanan kaliteli öğretmenler tarafından verileceğine inanılmaktayız. Hükümetleri eğitim standartlarını işyerlerinde uygulamada kadınlar için eşit ödeme ve eşit haklar vermedeki sözlerini yerine getirmeye zorlayacağız.  Dünya öğretmenlerinin tüm çocukların kaliteli eğitimini sağlamada başarılı olabilmesi için ulusal, bölgesel ve dünya toplumlarının tam desteği şarttır. "  Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geleceğimizin garantisi ve en önemli yatırımı olan genç nesilleri şekillendirecek kutsal öğretmenlerimizin Dünyadaki gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi gereken ilgi, alaka, saygı, ücret, iş yükü, sosyal haklar, sağlık güvencesi, eşit değerlendirme, iş güvenliği ve işe girişte/alınışta adalete sahip olması onların en doğal hakkı olarak görmemiz gerekmektedir.  DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE EĞİTİME YAPILAN YATIRIM UZUN VADEDE EN ÖNEMLİ YATIRIMDIR. GELECEK NESİLLERE BIRAKABİLECEĞİMİZ EN İYİ MİRAS İYİ ve NİTELİKLİ BİR EĞİTİM SİSTEMİ VE İYİ YETİŞMİŞ NESİLLER OLMALIDIR. NOT: 24 Kasım, yerli öğretmenler günüdür. 1981 yılından beri (Atatürk’ün 100. doğum yıldönümü ve başöğretmen olduğu gün” 24 Kasım ülkemizde öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim UNESCO tarafından Dünya Öğretmenler Günü ilan edilmiştir. Öğretmen, köyünde, kentinde, ülkenin her yerinde bin bir yokluk ve yoksulluk içinde, kimi zaman canı pahasına görev yapan kişidir. 1984 ile 1996 arasında 152 öğretmen terör yüzünden yaşamını yitirdi. Bilgi ve teknoloji ne denli gelişirse gelişsin öğretmenin yeri doldurulamaz. Bir kişi, eğitiminin herhangi bir aşamasında iyi bir öğretmene rastlamışsa, aradan yıllar geçse de onu unutamaz. 
Onun kazandırdığı ilk alışkanlıklar yaşam boyu sürer. 
Prof.Dr. Muammer Kaya, Eskişehir-Osmangazi Üniversitesi

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol