28 Kasım 1938 Atatürk’ün vasiyeti açıldı

5. Eylül.1938 - Atatürk, vasiyetnamesini yazdırdı. Vasiyet, Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimi Osman Selçuk Selçuk tarafından 28 Kasım 1938'de açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm malvarlığını bağışlaması için çıkarmış olduğu kanun
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin kanunu medeninin 452 nci maddesine göre olan tasarruflarının,
mahfuz hisseler hakkındaki hükümden müstesna olduğuna dair kanun
2307 sayılı Kanun
Kabul tarihi : 13.Haziran .1933
Resmi gazete No : 2431
Resmi gazete tarihi: 19.Haziran 1933
Sayıfa : 2742
Madde 1 — Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin kanunu medeninin
452 nci maddesi dairesindeki tasarrufları, mahfuz hisseler hakkındaki hükümden müstesna olup bütün mallarında muteberdir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri
Heyeti memurdur.
17/6/1933

743 sayılı mülga Türk Medeni Kanunun 452 maddesi:
I - ŞÜMULÜ
MADDE 452 - Füruu, baba ve anası, erkek ve kız kardeşi yahut karısı veya kocası sağ iken vefat eden murisin ölüme bağlı tasarrufları, bu kimselerin mahfuz hisseleri miktarından fazla olan mallarında muteberdir.
Bu mirasçılardan kimse bulunmazsa, muris, bütün mirasta tasarruf edebilir. Şeklindedir

Mahfuz hisse: mirasçılara intikal etmesi gereken miras payı demektir. Mirasçıların bulundukları sıraya göre bu hisseleri kanunda belirlenmiş olup, miras bırakan bu payları bağışlamaya konu yapamaz.
Usul- Miras bırakanın üst soyu yani baba ve dedeler, ana ve nineler
Füruu- Miras bırakanın alt soyu yani evlatlar, torunlar demektir.
Çıkarılmış olan bu kanunla mahfuz hisselerle ilgili bağışlama yasağı kaldırılmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vasiyetname düzenleyerek tüm malvarlığını bağışlamıştır.

"Atatürk'ün 5 Eylül 1938 tarihli Dolmabahçe'deki vasiyeti, Başbakanlık Bakanlar Kurulu Sekreterliği tarafından Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne 17 Mart 1989'da teslim edilmiştir. Devlet Arşivleri Genel Müdürü tarafından teslim alınan bu belgeler; ilgili başkanlığa teslim edilerek kurum arşivi çelik kasalarında günümüze kadar güvence altında saklanmıştır. Atatürk'ün vasiyeti; Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Cumhuriyet Arşivi Kataloglarında: fon no: 30 10 0 0 ve yer numarası: 269, dosya gömleği no:808, sıra no:1 olarak araştırmaya açıktır".
Cumhuriyet Arşivi'nde yer alan 5 Eylül 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamenin içeriği ise şöyle:

"Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum: Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır. Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule'ye ayda bin, Afet'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülkü'ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki yüzer lira verilecektir. Sabiha Gökçen'e bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir. Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev de emrinde kalacaktır. İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır. Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil kurumlarına tahsis edilecektir."

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol