24 Haziran Seçimlerinde Görev Alacak Öğretmen ve Diğer Görevliler 31 Mayıs'ta Belirlenecek

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

 -K A R A R -

Kurulumuz Başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi YAKUPOĞLU, Adalet ve Kalkınma Partisi YSK Temsilcisi Recep ÖZEL ve Halkların Demokratik Partisi YSK Temsilcisi Mehmet Ruştu TİRYAKİ tarafından verilen 28/05/2018 tarihli dilekçede; Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2018 tarihli, 289 sayılı kararı ile kabul edilen 24 Haziran 2018 Pazar Günü Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takviminde; 22 Mayıs 2018 tarihi itibariyle “Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi” öngörüldüğü, Sandık birleştirme ve taşıma işlemleri ve bazı seçim çevrelerinde seçmen bilgilerindeki eksiklikler nedeniyle 61 İlin sandık bazlı seçmen listesinin 27 Mayıs 2018 tarihinde geç vakitlerinde temin edildiği, diğer illerde ise birleştirme ve taşıma kararlarının işlenmesi nedeni ile henüz sandık atamalı seçmen listelerinin alınamadığı bildirilerek sandık kurulu üyelerinin ilçe seçim kurullarına bildirilme tarnihinin son günü olan 1 Haziran 2018 tarihinin seçim iş ve işlemlerini aksatmayacak şekilde ötelenerek siyasi partilere süre tanınması istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Resmî Gazete’nin 26/04/2018 tarihli, 30403 2. Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2018 tarihli kararı ile kabul edilen 24 Haziran 2018 Pazar Günü Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takviminde;

31 Mayıs 2018 Perşembe günü;

“1- İlçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS’e girilmesi, (Saat 15.00),

2- İlçe seçim kurulu başkanınca, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi,”

1 Haziran 2018 Cuma günü;

“2- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü (298/23),”

2 Haziran 2018 Cumartesi günü;

“1-Yurt içi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanması (298/23).”

4 Haziran 2018 Pazartesi günü;

“2- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması (Saat 08.00) (298/119- 1).”

5 Haziran 2018 Salı günü;

“ 3- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetlerin son günü (298/119-1).”

6 Haziran 2018 Çarşamba günü;

“1-Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü (298/119-1)."

           T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU    Karar No: 656

7 Haziran 2018 Perşembe günü;

“3-Yurt içi sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (298/119-2).”

8 Haziran 2018 Cuma günü;

“2-Yurt içi sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (298/119-2).” düzenlemesi yer almaktadır. Siyasi Partilerin sandık kurulu üyelerini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin başlangıç ve bitiş işlemlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2018 tarihli, 2018/289 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takviminde belirtilen tarihlerin;

“2 Haziran 2018 Cumartesi günü;

“1-İlçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS’e girilmesi, (Saat 15.00),

2- İlçe seçim kurulu başkanınca, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi,.

” 3 Haziran 2018 Pazar günü;

“Yurt içi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü (298/23),

” 4 Haziran 2018 Pazartesi günü;

“Yurt içi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanması (298/23).

” 6 Haziran 2018 Çarşamba günü; “Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması (Saat 08.00) (298/119-1).”

7 Haziran 2018 Perşembe günü;

“Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetlerin son günü (298/119-1).”

8 Haziran 2018 Cuma günü;

“Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü (298/119-1).”

9 Haziran 2018 Cumartesi günü; “Yurt içi sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (298/119-2).”

10 Haziran 2018 Pazar günü; “Yurt içi sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (298/119-2).” olarak değiştirilmesine karar verilmesi gerekmiştir. 

S O N U Ç: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Siyasi Partilerin sandık kurulu üyelerini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin başlangıç ve bitiş işlemlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2018 tarihli, 2018/289 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takviminde belirtilen tarihlerin; “

2 Haziran 2018 Cumartesi günü;

“1-İlçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS’e girilmesi, (Saat 15.00),

2- İlçe seçim kurulu başkanınca, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi,.”

3 Haziran 2018 Pazar günü;

“Yurt içi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü (298/23),”

4 Haziran 2018 Pazartesi günü;

“Yurt içi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanması (298/23).”

6 Haziran 2018 Çarşamba günü;

“Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması (Saat 08.00) (298/119-1).”

7 Haziran 2018 Perşembe günü;

“Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetlerin son günü (298/119-1).”

8 Haziran 2018 Cuma günü;

“Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü (298/119-1).”

9 Haziran 2018 Cumartesi günü;

“Yurt içi sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (298/119-2).”

10 Haziran 2018 Pazar günü;

“Yurt içi sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (298/119-2).” olarak değiştirilmesine,

2- Karar örneğinin Resmî Gazete ’de yayımlanmasına,

3- Karar örneğinin;

a) Seçime katılabilme yeterliliğine sahip oldukları tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına, gönderilmesine, 

b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,

c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine, 29/05/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

#Uzman öğretmenlik #Telegram #Başöğretmenlik #Deneme sınavı #Çalışma kağıdı #Soru cevap #Örnek sorular #Meb #Öğretmen #Uzman öğretmenlik soruları #Başöğretmenlik sorular #UZMAN ÖĞRETMENLİK DENEME #Öğretmenlik Deneme Sınavları Tüm Modüller İçin #Ölçme Ve Değerlendirme Soru Föyleri – Denemeleri #Öğrenme Ve Öğretme Süreçleri Mini Denemeler #2022 Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı PDF #2022 Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı PDF Indir #ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DENEME VE FÖYLERİ #ÖĞRENME VE ÖĞRETMEN SÜREÇLERİ DENEME VE FÖYLERİ #Uzman Öğretmenlik 12. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 11. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 10. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 9. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 8. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 7. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 6. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 5. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 4. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 3. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 2. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 1. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 4. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 3. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 2. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik 1. Modül Föy Ve Denemeler #Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları Tüm Modüller İçin #Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları #Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı