Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Nasıl Belgelendirilir?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları

Destek eğitim odasında fiilen ders okutmuş olmak
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı kapsamında valilik/kaymakamlık onayıyla okullarca yürütülen çalışmalar, süresine bakılmaksızın bu başlıkta değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

Evde veya hastanede eğitim hizmetleri kapsamında fiilen ders okutmuş olmak
İlgili mevzuatına göre evde veya hastanede yapılan eğitim hizmetlerinde ders okutma görevi süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutmuş olmak
İlgili mevzuatına göre İYEP kapsamında ders okutma görevleri süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında fiilen ders okutmuş olmak
İlgili mevzuatına göre DYK kapsamında ders okutma görevleri süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.


Özel okullarda görev yapan öğretmenler bakımından takviye kurslarında fiilen ders okutmuş olmak
Özel okullarda takviye kursları kapsamında yapılan ders görevleri süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler bakımından yaygın eğitim kursları kapsamında fiilen ders okutmuş olmak
Örgün eğitim kurumlarında çalışmakta iken yaygın eğitim kurslarında yapılan görevler süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.


Ders dışı eğitim çalışmalarında öğretmen olarak fiilen görev yapmış olmak

İlgili mevzuatına göre ders dışı eğitim çalışmaları (egzersiz) kapsamında yapılan çalışmalar süresine bakılmaksızın bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.


Okulca/kurumca yapılacak görevlendirme kapsamında tercih danışmanlığı yapmış olmak
Rehber öğretmenlerin yıllık çalışma programları kapsamında yürüttükleri görevlerden ayrı olmak üzere valilik/kaymakamlık onayı ile yürüttükleri tercih danışmanlığı görevleri bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.


Çocuk kulüpleri çalışmasında görev almış olmak
İlgili mevzuatı gereği valilik/kaymakamlık onayı ile yürütülen çocuk kulüpleri çalışmaları bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında; gezi, öğrenci kulübü, yarışmalar ve toplum hizmeti çalışmasına katılmış olmak
İlgili mevzuatı gereği yapılan gezi, öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile ilçe ya da il düzeyinde yapılan yarışmalarda yürütülen görevler bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında yapılan görevlerden geziler, uygulanmış olması kaydıyla gezi planıyla; toplum hizmeti ve öğrenci kulübü çalışmaları ile yarışmalar kapsamında yürütülen görevler ise görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


Pansiyonlu eğitim kurumlarında en az bir dönem belleticilik görevi yapmış olmak veya yatılı özel eğitim okullarında grup gözetimi ve eğitimi görevini fiilen yürütmüş olmak

 İlgili mevzuatı çerçevesinde valilik/kaymakamlık onayı ile en az bir dönem yapılan belleticilik görevleri veya yatılı özel eğitim okullarında grup gözetimi ve eğitimi görevini fiilen yürütmüş olanlar değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, belleticilik görevi valilik/kaymakamlık onayı ile grup gözetimi ve eğitimi görevini görevlendirme belgesi ile belgelendirilir.


İlçe ya da il düzeyinde; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, yetenek ve beceri alanlarında yapılan etkinliklere öğrenci/kursiyer hazırlamış olmak
İlçe ya da il düzeyinde olmak üzere ilgili alanlarda valilik/kaymakamlık onayı ile yapılan etkinliklere yönelik çalışmalar bu kapsamda değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, valilik/kaymakamlık onayı veya okul/kurumca yapılan görevlendirme yazısıyla belgelendirilir. Bu kapsamda yapılan görevlendirmelerde onay yazılarında isim listesi olmaması halinde, katılımcıların listesi okul/kurum müdürünün yazısı ile belgelendirilir.


Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde, danışman öğretmen olarak görev almış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılan görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


Hayat boyu öğrenmeye katılım oranının artırılması ve farkındalığın oluşturulması için yapılan faaliyetlerde görev almış olmak
İlgili mevzuatı gereği yapılan planlama doğrultusunda olmak kaydıyla bu çerçevede verilen kurul, komisyon vb. görevler ile bu çerçevede yapılan bilgilendirme ve tanıtım görevleri bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


Açık öğretim öğrencilerine eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili rehberlik yapmış olmak
İlgili mevzuatı gereği yapılan planlama doğrultusunda olmak kaydıyla bu çerçevede verilen kurul, komisyon vb. görevler ile bu çerçevede yapılan bilgilendirme ve tanıtım görevleri bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

Okuma-yazma oranının artırılması çalışmalarında bulunmuş olmak
Yapılan planlama doğrultusunda verilen kurul, komisyon vb. görevler ile bu çerçevede yapılan bilgilendirme ve tanıtım görevleri bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


İHL meslek dersleri öğretmenleri için öğrencilerin mesleki uygulama programı çalışmaları kapsamında fiilen rehberlik yapmış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin, özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında, sorumluluk bölgelerinde bulunan okullarda fiilen müşavirlik hizmeti sunmuş olmak.
Rehber öğretmenlerin valilik/kaymakamlık onayı ile bu kapsamda yaptıkları danışmanlık hizmetleri değerlendirilir. Bu mesleki çalışma valilik/kaymakamlık onayı ile belgelendirilir.


Tam gün tam yıl eğitim kapsamında görev yapmış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


Yabancı uyruklu çocuklar ile dezavantajlı çocukların eğitime katılmalarına yönelik çalışma yapmış olmak
Valilik/kaymakamlık onayı ile yapılan planlama doğrultusunda gerçekleştirilen okullaştırma çalışmaları ve bu bağlamda yapılan görevler bu mesleki gelişim çalışması, kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik erken çocukluk dönemi eğitim hizmetlerinde, tamamlayıcı eğitim faaliyetlerinde veya grup eğitimine hazırlık uygulamalarından herhangi birinde fiilen görev almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


Okulda/kurumda planlanmış veli eğitimlerinde görev almış olmak.
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


İl/ilçe düzeyinde özel eğitim ihtiyacı olan bireyler veya ailelerine yönelik sosyal kabul ve farkındalık kazandırılması amacıyla çalışmalar yürütmek (Kurs/seminer/toplantı vb.).
Bu kapsamdaki görevler Bakanlık ya da valilik/kaymakamlıklarca verilen onay belgesi ile belgelendirilir.

YÖNETİME KATILIM

Yöneticilik görevinde bulunmuş olmak
Vekâleten ya da geçici görevlendirme suretiyle yapılanlar da dâhil olmak üzere eğitim kurumu yöneticiliği (Müdür yetkili öğretmenlik ve kurucu müdürlük dâhil) ile Bakanlık daire başkanı ve şube müdürü veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, şube müdürü gibi yönetici kadrolarında yapılan görevler bu mesleki gelişim kapsamında değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, Bakanlık/valilik/kaymakamlık onayı veya atama kararnamesi/hizmet cetveli ile belgelendirilir.


Alan/bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliği yapmış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan görevlendirme onayı ile belgelendirilir.


Birim/bölüm başkanlığı yapmış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan görevlendirme onayı ile belgelendirilir.


Okul/kurum zümre başkanlığı /koordinatör rehber öğretmen/ psikolojik danışman olarak görev yapmış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


İlgili mevzuatına göre oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, öğretmenler kurulu, şube ve zümre öğretmenler kurulları ve okul aile birliği kurulu gibi ilgili mevzuatına göre öğretmenlerin daimi üyesi oldukları kurul ve komisyonlar hariç olmak üzere görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


Okul/kurum düzeyinde eylem/gelişim planı veya stratejik planlama vb. çalışmaların hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev almış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


Okulun/kurumun geliştirilmesine yönelik kurul, komisyon, ekip vb. iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda görev almış olmak
İlçe, il ve Bakanlık düzeyinde yürütülen çalışmaların devamı niteliğinde veya okul/kurum geliştirme çalışmaları kapsamında yürütülen görevler değerlendirilir. Bu mesleki gelişim çalışması, görev yazısı ile belgelendirilir.


Bakanlık/valilik/kaymakamlık veya il millî eğitim/ilçe millî eğitim müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarda görev almış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir. 


Merkezî/mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim yöneticisi olarak görev yapmış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, Bakanlık/valilik/kaymakamlık onayı ya da görevlendirme yazısı ile belgelendirilir.


Bakanlığın e-Sınav uygulamalarında e-Sınav merkez görevlisi olarak görev almış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


BEP Geliştirme Biriminde fiilen görev yapmış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, görev yazısı ile belgelendirilir.

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, mezuniyet belgesi ile belgelendirilir.


İlçe, il, ulusal ya da uluslararası düzeyde yürütülen projelerde görev almış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, görev yazısı ile belgelendirilir.


Ulusal ya da uluslararası kongrelerin düzenleme kurullarında görev almış olmak
Bu kapsamdaki görevler kurumlarınca verilecek izin belgesi veya yürütülen bilimsel çalışmaya katıldığına dair belge ile belgelendirilir.


Sanat, spor veya mesleki alanda yeni bir beceri ya da yeterlik kazandığını gösterir belge, sertifika ya da lisans sahibi olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, belge, sertifika ya da lisans ile belgelendirilir.


Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, yetenek veya beceri alanlarında il, bölge, ulusal veya uluslararası düzeyde düzenlenen yarışmalarda derece yapmış olmak ya da sergilenmeye değer çalışması bulunmak
Bu mesleki gelişim çalışması, dereceye girildiğine veya çalışmasının sergilendiğine dair belge ile belgelendirilir.


Araştırma ve geliştirme alanına yönelik; kurul, komisyon, ekip ve iş birliği çalışmalarında görev almış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, görev yazısı ile belgelendirilir.


YDS veya eşdeğerliğe sahip bir sınavdan D (60) düzeyi ve üzerinde puan almış olmak
İlgili mevzuatına göre söz konusu puanın geçerliliğinin bulunması kaydıyla sınav sonuç belgesi ile belgelendirilir.


ISBN sistemine girmiş kitap künyesinde ismi yer almış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, ISBN kapsamında yer alan yayına ait; kitap künyesi veya ön/arka kapağı görseli ile belgelendirilir


Ders kitabı/eğitim aracı/eğitim materyali hazırlama ve yazma veya inceleme sürecinde görev almış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


Okulda/kurumda çıkarılan dergi, gazete, duvar gazetesi, kitap, yıllık ve benzeri yayınların hazırlanmasında danışman/koordinatör/editör olarak görev yapmış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


Okullarda/kurumlarda döner sermaye kapsamında üretim sürecinde görev almış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


Okul veya kurumlarda Millî Eğitim Bakanlığı Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi kapsamında yürütülen çalışmalarda görev almış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


Ulusal veya uluslararası izleme ve değerlendirme çalışmalarında görev yapmış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.


Bakanlık bilişim projelerinin geliştirilmesinde görev almış olmak
Bu mesleki gelişim çalışması, görevlendirme yazısıyla belgelendirilir.

UZMAN ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSU

Anahtar Kelimeler:
UZMAN ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSU 2022Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları 2022MebbisUzman öğretmenlik şartlarıUzman öğretmenlik şartları Memurlar NetUzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Ve Eğitim YönergesiÖğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları NasılUzman öğretmenlik Mesleki GelişimUzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışma Alanları Ve AçıklamalarıUzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışma Alanları Ve Açıklamaları OKUEğitim-Öğretim Ve Rehberlik ÇalışmalarıUZMAN ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSUöğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim çalışmalarıBakanlık Bilişim Projelerinin Geliştirilmesinde Görev Almış OlmakUlusal Veya Uluslararası Izleme Ve Değerlendirme çalışmalarında Görev Yapmış OlmakOkul Veya Kurumlarda Millî Eğitim Bakanlığı Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi Kapsamında Yürütülen çalışmalarda Görev Almış OlmakOkullarda/kurumlarda Döner Sermaye Kapsamında üretim Sürecinde Görev Almış OlmakYıllık Ve Benzeri Yayınların Hazırlanmasında Danışman/koordinatör/editör Olarak Görev Yapmış OlmakKitapDuvar GazetesiGazeteOkulda/kurumda çıkarılan DergiDers Kitabı/eğitim Aracı/eğitim Materyali Hazırlama Ve Yazma Veya Inceleme Sürecinde Görev Almış OlmakISBN Sistemine Girmiş Kitap Künyesinde Ismi Yer Almış OlmakYDS Veya Eşdeğerliğe Sahip Bir Sınavdan D (60) Düzeyi Ve üzerinde Puan Almış OlmakEkip Ve Iş Birliği çalışmalarında Görev Almış OlmakAraştırma Ve Geliştirme Alanına Yönelik; KurulUlusal Veya Uluslararası Düzeyde Düzenlenen Yarışmalarda Derece Yapmış Olmak Ya Da Sergilenmeye Değer çalışması BulunmakBölgeYetenek Veya Beceri Alanlarında IlBilimselSertifika Ya Da Lisans Sahibi OlmakSpor Veya Mesleki Alanda Yeni Bir Beceri Ya Da Yeterlik Kazandığını Gösterir BelgeSANATUlusal Ya Da Uluslararası Kongrelerin Düzenleme Kurullarında Görev Almış OlmakUlusal Ya Da Uluslararası Düzeyde Yürütülen Projelerde Görev Almış OlmakIlİlçeYüksek Lisans Eğitimini Tamamlamış OlmakBEP Geliştirme Biriminde Fiilen Görev Yapmış OlmakBakanlığın E-Sınav Uygulamalarında E-Sınav Merkez Görevlisi Olarak Görev Almış OlmakMerkezî/mahallî Hizmet Içi Eğitim Faaliyetlerinde Eğitim Yöneticisi Olarak Görev Yapmış OlmakBakanlık/valilik/kaymakamlık Veya Il Millî Eğitim/ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde Yürütülen çalışmalarda Görev Almış OlmakEkip Vb. Iş Birliği Içerisinde Yürütülen çalışmalarda Görev Almış OlmakKOMİSYONOkulun/kurumun Geliştirilmesine Yönelik KurulOkul/kurum Düzeyinde Eylem/gelişim Planı Veya Stratejik Planlama Vb. çalışmaların Hazırlanmasında Ve Yürütülmesinde Görev Almış Olmakİlgili Mevzuatına Göre Oluşturulan Kurul Ve Komisyonlarda Görev Almış OlmakOkul/kurum Zümre Başkanlığı /koordinatör Rehber öğretmen/ Psikolojik Danışman Olarak Görev Yapmış OlmakBirim/bölüm Başkanlığı Yapmış OlmakAtölye Ve Laboratuvar Şefliği Yapmış OlmakALAN/BÖLÜMYöneticilik Görevinde Bulunmuş Olmakİl/ilçe Düzeyinde özel Eğitim Ihtiyacı Olan Bireyler Veya Ailelerine Yönelik Sosyal Kabul Ve Farkındalık Kazandırılması Amacıyla çalışmalar YürütmekOkulda/kurumda Planlanmış Veli Eğitimlerinde Görev Almış OlmakOkulda/kurumda Planlanmış Veli Eğitimlerinde Görev Almış OlmaTamamlayıcı Eğitim Faaliyetlerinde Veya Grup Eğitimine Hazırlık Uygulamalarından Herhangi Birinde Fiilen Görev Almış OlmakÖzel Eğitim Ihtiyacı Olan öğrencilere Yönelik Erken çocukluk Dönemi Eğitim HizmetlerindeYabancı Uyruklu çocuklar Ile Dezavantajlı çocukların Eğitime Katılmalarına Yönelik çalışma Yapmış OlmakTam Gün Tam Yıl Eğitim Kapsamında Görev Yapmış OlmakSorumluluk Bölgelerinde Bulunan Okullarda Fiilen Müşavirlik Hizmeti Sunmuş Olmaközel Eğitim Ile Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri KapsamındaRehberlik Ve Araştırma Merkezlerinde Görev Yapan öğretmenlerinİHL Meslek Dersleri öğretmenleri Için öğrencilerin Mesleki Uygulama Programı çalışmaları Kapsamında Fiilen Rehberlik Yapmış OlmakOkuma-yazma Oranının Artırılması çalışmalarında Bulunmuş OlmakAçık öğretim öğrencilerine Eğitim Ve öğretim Faaliyetleri Ile Ilgili Rehberlik Yapmış OlmakHayat Boyu öğrenmeye Katılım Oranının Artırılması Ve Farkındalığın Oluşturulması Için Yapılan Faaliyetlerde Görev Almış OlmakDanışman öğretmen Olarak Görev Almış OlmakAday öğretmenlerin Adaylık SürecindeYetenek Ve Beceri Alanlarında Yapılan Etkinliklere öğrenci/kursiyer Hazırlamış OlmakSportifSanatsalKültürelSosyalİlçe Ya Da Il Düzeyinde; BilimselYarışmalar Ve Toplum Hizmeti çalışmasına Katılmış Olmaköğrenci KulübüMillî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Kapsamında; GeziÇocuk Kulüpleri çalışmasında Görev Almış OlmakOkulca/kurumca Yapılacak Görevlendirme Kapsamında Tercih Danışmanlığı Yapmış OlmakDers Dışı Eğitim çalışmalarında öğretmen Olarak Fiilen Görev Yapmış OlmakÖrgün Eğitim Kurumlarında Görev Yapan öğretmenler Bakımından Yaygın Eğitim Kursları Kapsamında Fiilen Ders Okutmuş OlmakÖzel Okullarda Görev Yapan öğretmenler Bakımından Takviye Kurslarında Fiilen Ders Okutmuş OlmakDestekleme Ve Yetiştirme Kursları (DYK) Kapsamında Fiilen Ders Okutmuş Olmak.İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Kapsamında Fiilen Ders Okutmuş OlmakEvde Veya Hastanede Eğitim Hizmetleri Kapsamında Fiilen Ders Okutmuş OlmakDestek Eğitim Odasında Fiilen Ders Okutmuş OlmakARAŞTIRMA Ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIYÖNETİME KATILIMEğitim Öğretim Ve Rehberlik ÇalışmalarıUzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları NasılUzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim ÇalışmalarıMesleki Gelişim Çalışmaları Nasıl BelgelendirilirUzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Nasıl Belgelendirilir?

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz