Usta Öğretici Kursu Soruları ve Cevapları 2022 2023

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Usta Öğretici Nasıl Olunur? Usta Öğretici Kursu Sınavı Çıkmış Eski Soruları Ve Cevapları. Usta Öğreticilik Belgesi İş Pedagojisi Dersi Sınavı Soru Ve Cevapları.

Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olanlar Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Düzenlenen Usta Öğreticilik Kursuna (40 Saat) Katılarak Başarılı Olmaları Durumunda Usta Öğretici Belgesi Almaya Hak Kazanır. Alanınızda Sahip Olduğunuz Usta Öğreticilik Belgesi İle Halk Eğitim Merkezlerinde, Belediyeler Tarafından Açılan (İsmek, Komek, Asmek) Kurslarda Öğretici Olarak Görev Alabilirsiniz.

Ustalık Belgesi Nasıl Alınır:
Ustalık Belgesi Verilmesi İçin O Mesleğin O İldeki 3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olması Gereklidir. Kanun Kapsamında Olmayan Mesleklerde Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Meslek Odaları Tarafından Verilir. Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Alabilmek İçin En Az İlköğretim Mezunu Olmak Gereklidir. 1996-1997 Eğitim Öğretim Döneminden Önce 5 Yıllık İlkokul Mezunlarında Bu Şart Aranmaz.

Örneğin El Sanatları Teknolojisi Alanındaki Meslek Dalları
Dekoratif El Sanatları
Dekoratif Ev Tekstili
El Dokuma
El Ve Makine Nakışı
Halı Desinatörlüğü
Sanayi Nakışı

Usta Öğretici Kursu Sınavı Soruları

1) 3308 sayılı kanunun çıkış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşyeri sahiplerine ustalık, kalfalık ve usta öğretici belgesi vermek.
b. Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemek.
c. Çıraklara, işyerlerinde öğretilemeyen pratik ve teorik bilgileri öğretmek.
d. Hepsi doğrudur.

2) Çırağın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşyerinde ustanın gözetiminde çalışan kişiye çırak denir.
b. Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetiminde kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişidir.
c. Sözleşme esaslarına göre bir meslek dalında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişilere çırak denir.
d. Mesleki eğitim merkezine giden ve kişilere çırak denir.

3) Çırak ve kalfaların eğitiminden sorumlu olan kişiye ne denir?
a) Usta öğretici b)Eğitici usta c)Usta d)İşyeri sahibi

4) Çıraklara bir ay süreli yıllık izin ne zaman verilir?
a. Her zaman
b. Hiçbir zaman
c. Teorik Eğitim olduğu zaman
d. Teorik Eğitim yapıldığı zamanlar dışında

5) Karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesheden taraflar kaç gün içerisinde Mesleki Eğitim Merkezi’ ne yazılı olarak bildirmek zorundadır?
a) 10 Gün b) 3 Gün c) 5 Gün d) 1 Ay

6) Yeni davranışlar kazanma veya mevcut davranışları değiştirme yada geliştirmeye ne denir?
a) Anlatım b) Öğrenme c) Karşılaştırma d) Soru

7) En iyi öğrenme şekli nasıl olmalıdır?
a) Tekrarla b) Yaparak ve yaşayarak c) Anlatımla d) Soruyla

8) İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı hangisidir?
a) Psikoloji b) sosyoloji c) İş güvenliği d) Ekonomi

9) Bilinmeyen bir değeri kendi cinsinden birim adı verilen bir değerle mukayese etme işlemine de denir?
a) Öğrenme b) Sınav c) Ölçme d) Tekrar

10) Yapılan Ölçmenin neticelerinin yorumlanması ile bir sonuca, hükme, kıymete ve karara varılmasına ne denir?
a) Alıştırma b) Değerlendirme c) İş güvenliği d) Öğrenme

11) Eğitimde bilgi konuları neyle ölçülür?
a) Yazılı-Sözlü sınavla b) İtimatla c) Tekrar d) Hiçbiri

12) İş ve mesleklerin öğretilebilecek unsurlarını belirlemek amacı ile yapılan sistemli öğretim envanteri çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş ve meslek analizi b) İstatistik c) Tahlil d) Çırakla ilgilenme

13) Aşağıdakilerden hangisi üretim mesleği değildir?
a) Mobilyacılık b) Tesviyecilik c) Garsonluk d) Ayakkabıcılık

14) Bir kişinin kazanç sağlamak amacı ile yaptığı çeşitli seviyede bilgi beceri ve iş alışkanlığı gerektiren faaliyetlerin hepsi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Analiz b) Meslek c) Yorulma d) Üretim

15) Meslekler bölümlere ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
a. O mesleğin endüstri ve hayattaki bölümü
b. Bölümün öğretim muhtevası
c. O meslekte yetişen kişinin iş bulabilmesi
d. Öğreticinin yeteneği.

16) Aşağıdakilerden hangisi iş alışkanlığı değildir?
a) Düzenli çalışma b) Güvenli çalışma c) Ekonomik çalışma d) Sigara

17) Aşağıdakilerden hangisi usta öğreticide olmamalıdır?
a. Mesleği ile ilgili yeterli bilgi
b. İşyerinin kural ve kaidelerini bilmeli
c. Çırakla senli benli olmalı
d. Çırağa iş disiplini sağlamalı, önemini açıklamalı.

18) Meslek Analizi yapılırken yapılacak ilk iş hangisidir?
a. İş alışkanlıklarının analizi yapılır
b. Meslek ana bölümlere ayrılır.
c. Üniteler işlemlere ayrılır.
d. Teknik bilgiler analiz edilir.

19) İşi meydana getiren başlıca hareketlerin her birine ne denir?
a) İşlem basamağı b) İşlem c) Teknik bilgi d) Analiz

20) Aşağıdakilerden hangisi usta öğreticinin görevlerinden değildir?
a) Eğitim b) Ölçme-Değerlendirme c) Organizasyon ve yönetim d) Öğrenme

21) Yapma – Söyleme ile öğrenme oranı yüzde kaçtır?
a) %10 b) %90 c) %20 d) %50

22) Hangisi beceri öğretiminde kullanılan metotlardan değildir?
a) Anlatım b) Yazma c) Gösteri d) Soru-Cevap

23) “Çırakların eğitim ve öğretiminde tek silahımız …………………….. olmalıdır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sevgi ve ilgi b) Merhamet c) Ceza d) Ödül

24) Öğrenilen konunun daha iyi pekiştirilmesi için verilen konulara ne denir?
a) Yazılı b) Sözlü c) Test d) Ödev

25) İletişimde duyulan etkinlik oranı bakımından göz yüzde kaçtır?
a) %83 b)%11 c) %3-5 d) %1-3

26) Aşağıdakilerden hangisi Anlatım metodunun sakıncalarından değildir?
a. Gurup eğitiminde kolaylık sağlar
b. Öğrencilerin aktif olmalarını azaltır.
c. Ezberciliği teşvik eder
d. Öğretilenler çabuk unutulur.

27) Öğrencilerin konuya karşı ilgilerinin en üst noktada olduğu öğretim metodu hangisidir?
a) Anlatım b)Soru-Cevap c) Demonstrasyon (gösteri) d) Deney

28) Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?
a. Emek b. Amaç c. Toprak d. Sermaye

29) Maliyete etki eden faktörlerden işçilik kısmına aşağıdakilerden hangisi girer?
a. Arazi b. Makine c. Ücret d. Takımlar

30) “Elde edilen ürünün meydana gelmesi ve pazarlanabilmesi için kullanılan ara malların ve unsurların parasal ifadesi,,
tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a. Maliyet b. Üretim c. Planlama d. İş Analizi

31) Eğitime tabi tutulan çırakların davranışlarında oluşması gereken gelişmelerin ve değişikliklerin ölçülmesi hangi ölçme
çeşidine girer?
a. Fiziksel ölçme b. Ön değerlendirme c. Son değerlendirme d. Eğitsel ölçme

32) Çırağın iş alışkanlıklarının ölçülmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Güvenlik kurallarına uyma b. Arkadaş çevresi c. Davranış alışkanlıkları d. Uygun araç-gereç seçimi

33) “Bir bilgiyi kişi yada kişiler arasında ortak kılmak.” İfadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ölçme b) Kanal c) İletişim d) Öğrenme

34) Aşağıdakilerden hangisi haberleşme elemanlarından değildir?
a) Kanal b) Kaynak c) Alıcı d) İş

35) Aşağıdakilerden hangisi İletişimi etkileyen faktörlerdendir?
a. Fiziki Alış bozuklukları.
b. Soyut kelimeler kullanmak.
c. Yabancı kelimeleri sık kullanmak.
d. Hepsi.

36) Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitimi yönteminin basamaklarındandır?
a) Çırağı hazırlayın b) İşi kendiniz yapın c) işi çırağa yaptırın d) Hepsi

37) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?
a. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada olan kazalar.
b. İş veren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla.
c. Sigortalının yolculuk yaptığı sırada.
d. Sigortalının işveren tarafından görevli olarak başka bir yere görevlendirildiği sırada.

38) Aşağıdakilerden hangisi kazaya neden olan faktörlerdendir?
a) Bilgisizlik b) Dikkatsizlik c) Emniyetsiz durumda çalışma d) Hepsi

39) Kazaya en fazla neden olan faktör hangisidir?
a) insan b) Makine ve Teçhizat c) Fiziksel ortam d) Aşırı gürültü ve sıcak.

40) Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını önleme tedbirlerinden değildir?
a) Planlama b) Organizasyon c) Eğitim d) İşçi sağlığı

Not: Her Soru 2.5 Puan Değerindedir.

Usta Öğretici Kursu Sınavı Sorularının Cevapları

1.D
2.C
3. A
4.D
5. B
6.B
7.B
8.A
9.C
10.B
11.A
12.A
13.C
14.B
15.D
16.D
17.C
18.B
19.A
20.D
21.B
22.B
23.A
24.D
25.A
26.A
27.B
28.B
29.C
30.A
31.D
32.B
33.C
34.D
35.D
36.D
37.C
38.D
39.A
40.A


2015 Yılında Usta Öğretici Kursu Sınavında Sorulmuş Sorulardır

Usta Öğretici Kursu Sınav Soruları
Mesleki Eğitim Merkezi Usta Öğretici Kursu Sınav Soruları. Sınavda 40 Soru Sorulmuş Olup, Her Soru 2,5 Puan Değerindedir. Usta Öğreticilik Kursunda Çıkmış Sınav Soruları.

1.) Ustalık Yeterliliğini Kazanmış Aday Çırak, Çırak Ve Öğrencilerin İş Yerlerindeki Eğitiminden Sorumlu, Meslek Eğitimi Tekniklerini Bilen Ve Uygulayan Kişiye Ne Denir?
A- Öğretmen
B- Usta
C- Usta Öğretici
D- Kalfa

2.) Aday Çırak Ve Çırak Öğrenciler Mesleğin Özelliğine Göre Haftada Kaç Saate Kadar Genel Ve Mesleki Eğitim Görürler?
A- 4-6 Saat
B- 6-8 Saat
C- 8 Saat
D- 10 Saat

3.) 3308 Sayılı Yasaya Göre Aday Çırak Ve Çırak Olabilmek İçin İş Yerinde Aşağıdakilerden Hangisinin Bulunması Zorunludur?
A- Usta
B- Kalfa
C- Usta Öğretici
D- İşçi

4.) Psikolojinin İlgi Alanı Aşağıdakilerden Hangisidir?
A- İnsanların Ruhsal Yapıları
B- İnsanların Bedensel Rahatsızlıkları
C- İnsanlar Arasındaki Farklar
D- İnsanların Ekonomik Problemleri

5.) Aşağıdakilerden Hangisi İyi Bir Usta Öğreticinin Özelliklerinden Değildir?
A- Devamlı Sert Ve Otoriterdir
B- Öğretme İsteğiyle Doludur
C- Mesleğinde Sürekli Kendini Yeniler
D- İş Güvenliği Teçhizatlarını Bulundurur

6.) Aşağıdakilerden Hangisi Çırağın Özelliklerindendir?
A- Duygusal Ve Alıngandır
B- Öğrendiklerini Hemen Uygulamak İster
C- Aktiftir
D- Hepsi

Sponsorlu Bağlantılar
7.) Aşağıdakilerden Hangisi Yeni Davranışlar Kazanmanın Adıdır?
A- İletişim
B- Öğrenme
C- Aktiflik
D- Gerçeklik

8.) Aşağıdakilerden Hangisi İletişimi Olumlu Yönde Etkiler?
A- Kaynağın İnanılır Olması
B- Haberin Doğru Ve Anlaşılır Olması
C- Kaynağın Güvenilir Olması
D- Hepsi

9.) Aşağıdakilerden Hangisi Yaygın Eğitim Kurumları Arasında Yer Almaz:
A- Halk Eğitim Merkezleri
B- Endüstri Meslek Liseleri
C- Mesleki Eğitim Merkezleri
D- Akşam Sanat Okulları

10.) Aşağıdakilerden Hangisi Analizin Yaralarından Değildir?
A- Programlardaki Hataları Ortadan Kaldırır
B- Bireysel Buluş Ve Kolaylıklar Sağlar
C- İşi Unsurlarına Ayırır
D- Program Yapma İşini Zorlaştırır

11.) Mesleki Analizi Yaparken Aşağıdakilerden Hangisi Göz Önüne Alınmaz?
A- Konular Bir Bütün Haline Getirilir
B- Meslek Ana Bölümlere Ayrılır
C- Ana Bölümler Temel Ünitelere Ayrılır
D- Üniteler İşlem Ve İşlem Basamaklarına Ayrılır

12.) Aşağıdakilerden Hangisi Üretim Meslekleri Grubunda Yer Almaz?
A- Tornacılık
B- Oto Tamirciliği
C- Soğuk Demircilik
D- Mobilyacılık

13.) Mesleki Analiz Yapılmadan Bir İşin Yapımına Geçmek Aşağıdakilerin Hangisine Neden Olur?
A- Doğru Yapılmasına
B- Verimli Yapılmasına
C- Bilinçsiz Ve Emniyetsiz Yapılmasına
D- Kaliteli Yapılmasına

14.) Aşağıdakilerden Hangisi Değişmez Maliyet Masraflarından Değildir.
A- Kira
B- Aşınma Payı
C- İşçilik Giderleri
D- Temizlik

15.) Birden Fazla Duyu Organına Hitap Eden Öğretim Metodu Aşağıdakilerden Hangisidir?
A- Anlatım
B- Gösteri
C- Soru-Cevap
D- Ölçme Faaliyeti

16.) Aşağıdakilerden Hangisi Öğretim Metodudur?
A- Anlatım
B- Soru-Cevap
C- Gösteri
D- Hepsi

17.) Öğretim Metotları Uygulanırken Aşağıdakilerden Hangisi Yapılmaz?
A- Uygun Öğretim Yöntemi Seçilir
B- Konuyla İlgili Örnekler Verilir
C- Öğrenciye Soru Sorma İmkanı Verilmez
D- Soru-Cevap İmkanı Verilir

18.) İş Güvenliğinin Amacı Aşağıdakilerden Hangisidir?
A- İşçiyi Korumak
B- İş Yerini Korumak
C- Maddi Kaybı Önlemek
D- Hepsi

19. ) Aşağıdakilerden Hangisi Meslek Hastalığı Değildir?
A- Organik Cisimlerden Meydana Gelenler
B- İş Kazalarından Meydana Gelenler
C- Madensel Cisimlerden Meydana Gelenler
D- Bulaşıcı Hastalıklardan Meydana Gelenler

20.) 506 Sayılı Kanun Aşağıdakilerden Hangisidir?
A- Borçlar Kanunu
B- Sosyal Sigortala Kanunu (Ssk)
C- Belediyeler Kanunu
D- Bağ-Kur Kanunu

21.) Aşağıdakilerden Hangisi İş Kazlarına Neden Olan Emniyetsiz Davranışlar’ Dandır?
A- Eğitim Eksikliği
B- Psikolojik Durum
C- Çalışan Makinede Bakım Yapma
D- Koruyucu Kullanma

22.) Kaliteyi Belirleyen Özellik Aşağıdakilerden Hangisidir?
A- Kimyasal Nitelik
B- Sağlamlık
C- Dizayn
D- Hepsi

23.) Üretimin Kaliteli Ve Ucuz Olabilmesi İçin Aşağıdakilerin Hangisi Yapılmamalıdır?
A- Üretim İyi Planlanmalıdır
B- Uygun Üretim Teknolojisi Seçilmelidir
C- Ucuz Ve Vasıfsız İşçi Çalıştırılmamalıdır
D- Kalite Kontrolü Yapılmalıdır

24.) Aşağıdakilerden Hangisi Direk Maliyet Masraflarındandır.
A- Sigorta
B- Kira
C- Reklam
D- Üretim Malzemesi

25.) Aşağıdakilerden Hangisi Ölçme Araçlarında Aranılan Özelliklerden Değildir?
A- Güvenilirlik
B- Benzerlik
C- Kullanışlılık
D- Kapsamlılık

26.) Aşağıdakilerden Hangisi İletişim Araçlarından Değildir?
A- Televizyon
B- Toplu Taşıma Araçları
C- Gazeteler
D- Bilgisayar

27.) Çırak Öğrencilere, 3308 Sayılı Kanun Gereği Aylık Ödenmesi Gereken Ücret En Az Ne Kadardır?
A- Asgari Ücretin % 30 U Kadardır.
B- Asgari Ücretin Yarısı
C- Pazarlıkla Belirlenir.
D- Usta Öğreticisi Takdir Eder.

28.) Kazanç Sağlamak Amacıyla Yapılan Faaliyetler Bütününe Ne Denir?
A- İş Alışkanlıkları
B- Meslek
C- İşlem Basamakları
D- İşlem

29.) Öğretim Yöntemi Öğrenciyi Hangi Faaliyetlere Sevk Eder?
A- Okuma-Soru Sorma
B- Uygulama-Deney Yapma
C- Ödev Yapma-İnceleme
D- Hepsi

30.) Bir İşi Tahlil Etmeye Ne Denir?
A- Eğitim
B- Öğretim
C- Analiz
D- İş Güvenliği
31.) Ham Ve Yarı Mamul Maddeleri Mamul Hale Getirmeye Ne Denir?
A- Üretim
B- Meslek
C- Sanat
D- Hiçbiri

32.) Aşağıdakilerden Hangisi Çıraklık Eğitiminin Amacıdır?
A- Meslek Eğitimi
B- Sosyal Güvenlik
C- Teorik Eğitim
D- Hepsi

33.) Bir Ürünün Üretiminin Son Aşamasında Kullanım Uygunluğunun Anlaşılması İçin Yapılan İşlem Hangisidir?
A- Üretim
B- Kaza
C- Kalite Kontrol
D- Finansman

34.) İş Kazaların, Meslek Hastalıklarını Ve Sanayileşme Stresini Ortadan Kaldırmaya Yönelik Çalışmaların Tümüne;
A- Maliyet.
B- İş Güvenliği.
C- Kaza
D- Öğrenme.

35.) Güvensiz Davranış Veya Şartlardan Doğan Ve Faaliyeti Kesintiye Uğratan, Önceden Planlanmamış Olaya Ne Denir?
A- İş Kazası.
B- Olay.
C- Üretim.
D- Hastalık

(Doğru – Yanlış)
36.) Psikolojik Ve Sosyal Faktörler, Öğrenmeyi Etkilemez.
37.) En İyi Öğrenme; Yaparak, Yaşayarak Öğrenmedir.
38.) Öğretim Metotlarından, Gösteri Metodu, Beceri Eğitiminde Kullanılmaz.
39.) Çalışmakta Olan Bir Makinanın Bakım Ve Temizliğini Yapabiliriz.
40.) Aday Çırak Ve Çırakların Eğitimi Usta Öğretici Nezaretinde Yapılmamalıdır

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Nisa 4 ay önce

Cevap anahtarını nerede bulabiliriz

Avatar
Mustafa Eroğlu 2 ay önce

2015 yılı usta öğretici sınav sorularinin cevapları