BİLSEM GENEL YETENEK SINAVI NEDİR?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Bu çalışma, Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) mevcut durumunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla BİLSEM'ler fiziksel ortamları, araç-gereç yeterlilikleri, müfredatları, öğrenci seçimi ve tespiti, öğretmen seçimi ve veli-öğrenci-öğretmen işbirliği açısından incelenmiştir. Ayrıca bu merkezlerin öğrenci seçimi ile başlayan işleyiş sürecinde merkez yöneticilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu, yedi coğrafi bölgeden rastgele örnekleme yoluyla seçilen yedi ildeki (Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Şanlıurfa, Adana ve Trabzon) Bilim ve Sanat Merkezleri örneklemi ile tarama modelli betimsel bir çalışmadır. Nicel ve nitel veri toplama tekniklerini içeren karma bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından BİLSEM yönetici ve öğretmenleri için hazırlanan anketler çalışmanın nicel boyutunu, yönetici ve öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ise nitel boyutunu oluşturmaktadır.

Elde edilen veriler ilgili literatür ışığında tartışılmış ve çözüm önerileri ortaya konmuştur. Bilginin ve yaratıcılığın bu kadar önemsendiği çağımızda üstün yetenekli çocukların kendilerine, ülkemize ve medeniyete katkı sağlamaya kanalize edilmesi büyük önem taşımaktadır. ve gelişimlerine yardımcı olmak. Bu nedenle bu çalışma mevcut durumu betimlemeyi, sorunları ortaya koymayı, geleceğin bilim insanları ve liderleri olmaya aday üstün yetenekli gençlerin yetiştirilmesinde ve yetiştirilmesinde etkin rol oynayan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile ilgili çözümler önermektedir. Çalışma kapsamında BİLSEM'ler fiziksel ortamları, araç-gereç yeterlilikleri, müfredatları, öğrenci seçimi ve tespiti, öğretmen seçimi ve veli-öğrenci-öğretmen işbirliği açısından incelenmiştir. Ayrıca merkez yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Yöntemler: Tarama modelli betimsel bir çalışmadır. Nicel ve nitel veri toplama tekniklerini içeren karma bir araştırma yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmacılar tarafından BİLSEM yönetici ve öğretmenleri için hazırlanan anketler çalışmanın nicel boyutunu, yönetici ve öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ise nitel boyutunu oluşturmaktadır. Araştırma evreni, Türkiye genelindeki 66 BİLSEM'den oluşmaktadır. Araştırma örneklemi yedi coğrafi bölgeden rastgele örnekleme yoluyla seçilen yedi ildeki (Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Şanlıurfa, Adana ve Trabzon) BİLSEM'lerden oluşmaktadır. Araştırma örneklemini oluşturan merkezlerde görev yapan yönetici ve öğretmenlere araştırmacılar tarafından hazırlanan Bilim ve Sanat Merkezleri Durum Belirleme Anketi (BİLSEM-SİQ) uygulanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, öğretmen ve yöneticilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik hazırlanmış sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise üç alt başlık altında toplam 51 ifade/soru yer almaktadır. Bu alt bölümlerde öğrenci seçimi, BİLSEM'in fiziki ortamı, donanımı ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bazı ifadeler yer almaktadır.

Mevcut durumu ve karşılaşılan sorunları tespit etmek için bu yönetici ve öğretmenlerle de yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yönetici ve öğretmenlere şu sorular sorulmuştur: "Bilsem'i fiziki ortamı, donanımı vb. açılardan değerlendirir misiniz?", "Bilsem'lerde karşılaşılan sorunlar nelerdir?", "Bilsem'in geliştirilmesi için neler önerirsiniz? İkinci bölümde ise üç alt başlık altında toplam 51 ifade/soru yer almaktadır. Bu alt bölümlerde öğrenci seçimi, BİLSEM'in fiziki ortamı, donanımı ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bazı ifadeler yer almaktadır.

Mevcut durumu ve karşılaşılan sorunları tespit etmek için bu yönetici ve öğretmenlerle de yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yönetici ve öğretmenlere şu sorular sorulmuştur: "Bilsem'i fiziki ortamı, donanımı vb. açılardan değerlendirir misiniz?", "Bilsem'lerde karşılaşılan sorunlar nelerdir?", "Bilsem'in geliştirilmesi için neler önerirsiniz?

İkinci bölümde ise üç alt başlık altında toplam 51 ifade/soru yer almaktadır. Bu alt bölümlerde öğrenci seçimi, BİLSEM'in fiziki ortamı, donanımı ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bazı ifadeler yer almaktadır. Mevcut durumu ve karşılaşılan sorunları tespit etmek için bu yönetici ve öğretmenlerle de yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yönetici ve öğretmenlere şu sorular sorulmuştur: "Bilsem'i fiziki ortamı, donanımı vb. açılardan değerlendirir misiniz?", "Bilsem'lerde karşılaşılan sorunlar nelerdir?", "Bilsem'in geliştirilmesi için neler önerirsiniz? Mevcut durumu ve karşılaşılan sorunları tespit etmek için bu yönetici ve öğretmenlerle de yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yönetici ve öğretmenlere şu sorular sorulmuştur: "Bilsem'i fiziki ortamı, donanımı vb. açılardan değerlendirir misiniz?", "Bilsem'lerde karşılaşılan sorunlar nelerdir?", "Bilsem'in geliştirilmesi için neler önerirsiniz? Mevcut durumu ve karşılaşılan sorunları tespit etmek için bu yönetici ve öğretmenlerle de yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.

Yönetici ve öğretmenlere şu sorular sorulmuştur: "Bilsem'i fiziki ortamı, donanımı vb. açılardan değerlendirir misiniz?", "Bilsem'lerde karşılaşılan sorunlar nelerdir?", "Bilsem'in geliştirilmesi için neler önerirsiniz?

Sorulara Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol