Açık Öğretim Kurumları Sınavı Dikkat Edilecek Hususlar

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE
09/12/2016 Tarih 29913 Resmi Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, sınav uygulamaları kapsamındaki fiilleri işleyen görevlilere işlediği fiilin türüne göre cezai müeyyideler getirilmiştir. Sınav binasına cep telefonu ya da diğer iletişim araçları ile girilmesi kesinlikle yasaktır.
Sınav paketlerinin açılması ve sınav evrakı dönüş zarfının kapatılması 8. ve 9. sayfada yer alan talimatlara göre yapılacaktır. Sınav evrakı dönüş zarfında bulunan “yapışkan koruyucu bandı” kesinlikle, sınav evraklarını zarfa koyduktan sonra kaldırınız.
Sınav Adı: Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı
Sınav Merkezi: 81 İl ve Yurt Dışı Sınav Merkezleri
Sınav Tarihi ve Saati: 1. Oturum: 23 Aralık 2023 Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Türkiye saati ile 14.00’te
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Türkiye saati ile 10.00’da
Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde yukarıda belirtilen tarihlerde merkezî olarak aynı anda başlayacak ve aynı anda sona erecektir.
Soru Sayısı ve Sınav Süresi: Her ders için 11 soru bulunacak ve her bir oturum için 100 dakika süre verilecektir.
Sınava Giriş: Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.
Ayrıca; yabancı uyruklu öğrenciler için T.C. İçişleri Bakanlığı ve T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen belge veya ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belge veya geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi dolmamış pasaport ile sınava alınabileceklerdir.
Millî Eğitim Bakanlığı
Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı
Askerlik görevini yapmakta olan asker öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenmiş onaylı Erbaş ve Erlere Mahsus Kimlik Kartı ile sınava alınabileceklerdir.
Sınav giriş belgeleri toplanmayacaktır. Sınavda soru kitapçıkları toplanacak ve son oturum bittikten 1 saat sonra isteyen öğrencilere dağıtılabilecektir.
I. GENEL HUSUSLAR
 Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri aynı salonlara, Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri farklı salonlara yerleştirilmektedir. Sınavlarda, yedek sınav evrakı ile sınava alınacak öğrencilerin hangi
Açık Öğretim Okulunun öğrencisi olduğu kontrol edilip salon etiketine dikkat edilerek
yedek sınav paketi kullanılmalıdır.
 Bina sınav komisyonu geçerli kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport) ibraz edemeyen öğrencileri yedek salonda sınava girmesi
uygun görülmüş olsa bile sınava almayacaktır.
 Yedek salonda sınava girecek öğrencilerin cevap kâğıtlarındaki aday bilgileri, T.C. kimlik numarası ve ders kodlarının bulunduğu bölümler boş gelecektir. Bu öğrencilerin aday bilgilerini, T.C. kimlik numaralarını ve seçtiği derslerin ders kodlarını cevap kâğıdına kodlamaları gerekmektedir. Cevap kâğıdında eksik kodlama yapan öğrencinin cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Yedek salonda sınava alınan öğrencilerin geçerli kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport) fotokopileri salon yoklama listesine eklenecektir.
BİNA SINAV KOMİSYONUNUN YAPACAĞI VE DİKKAT EDECEĞİ İŞLEMLER
1. Bina Sınav Komisyonu başkanı, Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya katılır.
2. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav planlamasını ve organizasyonunu yapar.
3. Sınava girecek adayların, salon aday yoklama listelerini MEBBİS modülünden alarak, sınavdan en az 1 (bir) gün önce adayların görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder.
4. Sınav salonlarını (*) ve salondaki sıraları, sınav oturma planı (**) doğrultusunda numaralandırarak sınavdan 1 (bir) gün önce hazır duruma gelmesini sağlar ve sınav süresince salonları kontrol eder.
*1 nolu salon zemin kattan başlamak suretiyle üst katlara doğru artarak devam eder.
**1 nolu sıra öğretmen masasının önünden başlayacaktır. “S” kuralı gereğince devam eder.
5. Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az 1 (bir) saat önce toplantı yaparak salon görevlilerinin görev ve sorumluluklarını açıklar. Toplantıya katılmayan salon görevlisinin
yerine yedek gözetmenlerden görevlendirme yapar.
6. Toplantıya katılmayan, görevine geç gelen ve/veya sınav binasına getirilmemesi gereken (kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar,
anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah,
Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri) maddeler ile sınav salonuna girmekte ısrar eden salon görevlisine (yedek gözetmen dâhil) görev vermez. Bu salon görevlisini tutanakla belirleyerek Bölge Sınav Yürütme Komisyonuna bildirir.
7. Sınav görevlilerinin MEBBİS Modülünden aldıkları Görevli Kartı’nın sınav süresince görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar.
8. Sınav günü, sınav güvenlik kutularını/çantalarını Bölge Sınav Yürütme Komisyonu tarafından görevlendirilen sınav evrakı nakil koruma görevlilerinden tutanakla teslim alır.
Sınavın başlamasına 45 dakika kala sınav güvenlik kutularını/çantalarını açıp içindeki sınav paketlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun talimatına göre işlem yapar.
9. Sınav evrakı dönüş zarfı, cevap kâğıtları, soru kitapçıkları ve salon yoklama listesinin bulunduğu sınav paketini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder.
10. Adayları binaya geçerli kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport) ve fotoğraflı sınav giriş belgesini kontrol ederek alır. Fotoğraflı sınav
giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
11. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen adayların sınava katılmalarını sağlar. Bu adaylara ek süre verilmez. İlk 15 dakikadan sonra gelen
adayları sınav binasına almaz.
12. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurur.
13. Sınav binasına görevliler haricinde giriş yapılmamasını sağlar.
14. Bütün sınav salonlarında sınavın aynı saatte başlamasını ve 100 dk. sonunda bitmesini sağlar.
15. Sınav sırasında gerekmedikçe yedek sınav paketini kesinlikle açmaz. Yedek sınav paketini Bina Sınav Komisyonunun bulunduğu yerde muhafaza eder. Yedek salonda sınava girecek aday olması veya beklenilmeyen bir durumla karşılaşılması hâlinde yedek sınav paketini açar ve kullanılan sınav evrakı için ayrıntılı olarak tutanak düzenler. Düzenlenecek tutanakta; bina bilgileri, yedek sınav paketinin açılış saati, yedek sınav paketinin açılma nedeni, paketten çıkan sınav evrakı sayısı ve kaç adet sınav evrakı kullanıldığı açıkça belirtilir. Bina Sınav Komisyonu tarafından imza altına alınan tutanak, varsa kullanılmayan sınav evrakı (cevap kâğıdı, soru kitapçığı, salon yoklama listesi) ile birlikte sınav güvenlik dönüş kutusuna/çantasına konulur.
16. Sınav sırasında, sınavın akışını bozmayacak şekilde salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar.
17. Salon görevlilerine sınav evrakı dönüş zarfının sınav salonundan dışarı çıkarılmadan kapatılması gerektiği hususunu duyurur.
18. Sınav bittikten sonra, salon başkanları tarafından getirilen ve içinde cevap kâğıtları, salon yoklama listesi ve varsa diğer evrakın (tutanak vb.) bulunduğu ağzı kapatılmış sınav evrakı
Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı dönüş zarfı ile soru kitapçıklarını imza karşılığı teslim alır. (Soru kitapçıkları sınav evrakı dönüş zarfına konulmayacaktır.)
19. Sınav evrakı dönüş zarflarını salon sıralı olarak ve varsa kullanılan/kullanılmayan diğer sınav evraklarını ait oldukları sınav güvenlik kutularına/çantalarına koyarak seri numaralı
güvenlik kilidi ile kilitleyip il/ilçe sınav evrakı nakil koruma görevlilerine tutanakla teslim eder.
20. Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.
SALON GÖREVLİLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
Sınav Başlamadan Önce;
1. Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur ve sınav öncesi bina sınav komisyonu başkanı tarafından yapılacak toplantıya katılır.
2. Salon başkanı, görevli olduğu salona ait sınav paketini imza karşılığı teslim alır.
3. Gözetmen, görevli olduğu salona giderek adayları karşılar.
4. Adayları, geçerli kimlik ve fotoğraflı sınav giriş belgelerini kontrol ederek salona alır.
Geçerli kimlik ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi adaylarda kalacaktır.
5. Adayların, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturmasını sağlar. (Gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına aittir.)
6. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde salona gelen adayların sınava katılmalarını sağlar. Bu adaylara ek süre verilmez.
7. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini adayların görebileceği şekilde tahtaya yazar ve anons ile sınavı başlatır.
8. Adayın sınav giriş belgesinde ve Bina Sınav Komisyonundan alınan salon aday yoklama listesinde belirtilen süreleri dikkate alarak, adayların sınav salonunda bu süreden fazla bulunmamasına dikkat eder. Yedek salon görevlileri, yedek salonda sınava girecek adayın sınav süresi ve varsa sınav tedbir hizmetinin tespiti için adaya ait sınav giriş belgesini Bina Sınav Komisyonundan talep eder.
9. Kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınav paketini adayların önünde ve sınavın başlamasına 15 dakika kala açar.
10. Sınav paketinden çıkan soru kitapçıklarının ve cevap kâğıtlarının kontrolünü yapar, eksik veya fazla olması hâlinde bunu tutanakla belgeler.
11. Kitapçığın ön veya arka sayfasında bulunan açıklamaları yüksek sesle okur, adayların sorularını cevaplar ve adaylarla sınav süresince gerekmedikçe konuşmaz.
12. Adaylara, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması hâlinde sınavlarının geçersiz olacağını bildirir.
13. Salon aday yoklama listesinde yazılı sıraya göre yerleştirilen adaylara, kendi isimlerine göre basılmış olan cevap kâğıtlarını dağıtır. Adayın kendine ait cevap kâğıdında yer alan bilgilerini kontrol ettirir ve cevap kâğıdında yer alan imza bölümünü adaya kurşun kalem ile imzalatır.
14. Adayın cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerinde hata varsa, cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa, cevap kâğıdında baskı hatası varsa ya da adayın adına düzenlenmiş cevap Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı kâğıdı bulunmuyorsa, sınav başlamadan önce salon görevlileri tarafından tutanak hazırlanır. Bu adaya yedek cevap kâğıdı verilir. Aday bilgileri ve ders kodları yedek cevap kâğıdında boş olarak gönderileceği için bu bilgiler aday tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanır. Kullanılan yedek cevap kâğıdının doğru ve eksiksiz olarak kodlandığı salon görevlilerince kontrol edilir.
15. Adaya verilen yedek cevap kâğıdında aday bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan hatalı veya eksik kodlamadan aday ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.
16. Adaylara,
 Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yapacakları yazı yazma/işaretleme/silme işlemleri için koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi kullanmalarını,
 Her sorunun 4 (dört) seçeneği olduğunu,
 Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesinin doğru cevap olduğunu,
 Yanlış cevap sayısının doğru cevap sayısını etkilemeyeceğini,
 Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevapların optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirileceğini, belirtir.
17. Soru kitapçığına işaretlenen cevapların, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacağını söyler.
18. Adaya ait geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport) ve fotoğraflı sınav giriş belgesi ile cevap kâğıdındaki basılı aday bilgilerini kontrol eder.
19. Soru kitapçıklarını adaylara dağıtır.
20. Aday tarafından kontrol edilen soru kitapçığında, eksik sayfa veya baskı hatası varsa bu kitapçığı yenisi ile değiştirir.
21. Adaylara sınav başlamadan önce soru kitapçıklarını açmamalarını söyler.
22. Adaylara soru kitapçığının ön yüzüne ad, soyad ve T.C. kimlik numarasını yazmalarını söyler.
23. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala adaylara sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurur.
24. Adayların, sorulara verdiği cevapları almaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavının geçersiz sayılacağını duyurur.
25. Sınav sırasında kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım eden adayların sınavlarının geçersiz sayılacağını söyler.
26. Tek kişilik salonlarda aday sınava gelmediğinde sınav evrakının bulunduğu sınav paketi açılmaz, tutanak düzenlenir ve bu tutanak Bina Sınav Komisyonu tarafından da imzalanır.
Sınav Süresince;
1. Sınav başladığı andan itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve sınava girmesi Bina Sınav Komisyonunca uygun görülen adayları sınava alır ve bu adaylara ek
süre vermez. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir adayı sınav salonundan dışarı çıkarmaz.
Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı

2. Sınav anında kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde
bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduranlar hakkında, sınav güvenlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavın geçersiz sayılacağına dair tutanak düzenler. (Hazırlanan tutanakta sınavın iptal edileceğine dair ibare mutlaka bulunacaktır.)
3. Sınava girmeyen adayların, salon yoklama listesinde isimlerinin karşısına silinmeyen kalemle “GİRMEDİ” yazar, salon yoklama listesi ve cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” kutucuğunu kurşun kalemle kodlar.
4. Cevap kâğıdında adayın imzasının olup olmadığını ve cevaplarını kodladığını kontrol eder.
5. Kopya çekmeye teşebbüs eden adayı uyarır, kopya çektiği belirlenen adayla ilgili tutanak düzenler. Bu tutanağı sınav evrakı dönüş zarfına koyar. Bu durumda olan adayların sınava
devam etmelerine ve sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav binasından
ayrılmalarına izin verilmez.
6. Sınav bitimine 15 dakika kala “15 dakikanız kaldı cevaplarınızın cevap kâğıdına kodlanmış olmasına dikkat ediniz.” ve sınav bitimine 5 dakika kala “5 Dakikanız Kaldı” şeklinde uyarır.
7. Adaya ait cevap kâğıdındaki salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölümü silinmeyen kalemle imzalar.
Sınav Süresi Sonunda;
1. Sınav süresinin sonunda sınavı durdurur. Cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını adaylardan teslim alır. Sınav evrakını teslim eden adaya, salon yoklama listesini silinmeyen
kalemle imzalatır. (Bu işlemi sınav başlamadan önce ya da sınav sırasında yapmaz.)
2. Cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını salon yoklama listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını kontrol eder. Salonda sınav evrakı kalmadığından emin olur.
3. Cevap kâğıtlarını, salon yoklama listesini ve varsa diğer sınav evrakını (tutanak gibi), tam ve sıralı olarak sınav evrakı dönüş zarfına yerleştirir. Bu işlemi, zarfta bulunan kapatma
şeridi koruyucu bandı kaldırmadan önce yapar. (Soru kitapçıkları dönüş zarfına konulmayacaktır.)
4. Sınav evrakı dönüş zarfını sınav salonunda kapatır.
5. Sınav evrakı dönüş zarfını ve soru kitapçıklarını Bina Sınav Komisyonuna imza karşılığında teslim eder.
6. Sınav salonundan ayrılmadan önce salonu kontrol eder, unutulan evrak veya eşya varsa Bina Sınav Komisyonuna teslim eder.
7. Sınav salonunda unutulan, sınav evrakı dönüş zarfına konulmayan cevap kâğıtları işleme
alınmayacak olup yasal sorumluluk salon görevlilerine ait olacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı
 

Dikkat Edilecek Hususlar

Yukarıda belirtilen kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların sınav iptal nedenleri ve kimlik bilgileri salon yoklama listesinde yer alan TUTANAKTIR bölümüne yazılacak ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
Yedek Gözetmenin Görevleri
 Sınav salonundaki görevliler ile Bina Sınav Komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.
 Sınavda görevi olmayanların bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.
 Bina Sınav Komisyonunun verdiği diğer görevleri yapar. Ayrıca, salon görevlileri;
 Salonda soru kitapçığı, gazete, kitap vb. dokümanı okuyamaz.
 Yüksek sesle konuşamaz.
 Gürültü çıkaran ayakkabılarla sınav salonuna gelemez.
 Sınav süresince salonu terk edemez.
 Çay, kahve vb. içemez.
 Adayın başında uzun süre bekleyemez.
 Adaylarla sınav başladıktan sonra ve sınav süresince konuşmaz. Sorular hakkında yorum yapamaz.
 Adaylara ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde inceleyemez. Çalışmalarımıza verdiğiniz destek için teşekkür eder, başarılar dileriz.


 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al