9. Sınıf Lise 2. Dönem Sınav Konuları

9. Sınıf Matematik Konuları
 

9.1 Mantık

 • Önermeler ve Bileşik Önermeler

9.2 Kümeler

 • Kümelerde Temel Kavramlar
 • Kümelerde İşlemler

9.3 Denklemler ve Eşitsizlikler

 • Sayı Kümeleri
 • Bölünebilme Kuralları
 • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Üslü İfadeler ve Denklemler
 • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

9.4 Üçgenler

 • Üçgenlerde Temel Kavramlar
 • Üçgenlerde Eşlik
 • Üçgenlerin Benzerliği
 • Üçgenin Yardımcı Elemanları
 • Dik Üçgen ve Trigonometri
 • Üçgenin Alanı

9.5 Veri

 • Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 • Verilerin Grafikle Gösterilmesi

9. Sınıf Fizik Konuları


9.1 Fizik Bilimine Giriş

9.2 Madde ve Özellikleri

 • Kütle, Hacim, Özkütle
 • Dayanıklılık
 • Yapışma, Birbirini Tutma
 • Yüzey Gerilimi, Kılcallık

9.3 Hareket ve Kuvvet

 • Referans Noktası
 • Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme
 • Sürat, Hız
 • Anlık Hız, Ortalama Hız
 • Kuvvet
 • İvme
 • Eylemsizlik
 • Etki-Tepki Kuvvetleri
 • Sürtünme Kuvveti

9.4 Enerji

 • İş, Enerji, Güç
 • Öteleme Kinetik Enerjisi
 • Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi
 • Esneklik Potansiyel Enerjisi
 • Mekanik Enerji, Enerji Korunumu
 • Enerji Dönüşümü
 • Verim
 • Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji

9.5 Isı ve Sıcaklık

 • Isı, Sıcaklık, İç Enerji
 • Öz Isı
 • Isı Sığası
 • Hâl Değişimi
 • Isıl Denge
 • Enerji İletim Hızı
 • Isı Yalıtımı
 • Hissedilen Sıcaklık, Küresel Isınma
 • Genleşme, Büzülme

9.6 Elektrostatik

 • İletken, Yalıtkan, Yük Dağılımı
 • Elektriksel Kuvvet
 • Elektriksel Alan

9. Sınıf Kimya Konuları


9.1 Kimya Bilimi

 • Simyadan Kimyaya
 • Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
 • Kimyanın Sembolik Dili
 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

9.2 Atom ve Periyodik Sistem

 • Atom Modelleri
 • Atomun Yapısı
 • Periyodik Sistem

9.3 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

 • Kimyasal Tür
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
 • Güçlü Etkileşimler
 • Zayıf Etkileşimler
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

9.4 Maddenin Halleri

 • Maddenin Fiziksel Hâlleri
 • Katılar
 • Sıvılar
 • Gazlar
 • Plazma
 • Su ve Hayat

9.5 Çevre Kimyası

9. Sınıf Biyoloji Konuları


9.1 Yaşam Bilimi Biyoloji

 • Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler

9.2 Canlılar Dünyası

 • Canlılığın Temel Birimi Hücre
 • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
 • Canlı Âlemleri ve Özellikleri

9.3 Güncel Çevre Sorunları

 • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
 • Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

9. Sınıf Coğrafya Konuları

 • İnsan ve Doğa Etkileşimi
 • Coğrafyanın Konuları ve Bölümleri
 • Coğrafya Biliminin Gelişimi
 • Dünya’nın Şekli ve Sonuçları
 • Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları
 • Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları
 • Koordinat Sistemi
 • Mutlak ve Göreceli Konum
 • Türkiye’nin Konumu
 • Türkiye’nin Matematik Konumu ve Sonuçları
 • Harita Bilgisi
 • İzohips Haritası
 • Atmosfer
 • Hava Durumu ve İklim
 • Sıcaklık
 • Basınç ve Rüzgarlar
 • Nem ve Yağış
 • Yeryüzündeki İklim Tipleri
 • Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler
 • Türkiye’de İklim Elemanları
 • Türkiye’de Görülen İklim Tipleri
 • Yerleşmelerin Gelişimi
 • Yerleşme Doku Ve Tipleri
 • Türkiye’de Yerleşmelerin Gelişimi ve Fonksiyonel Özellikleri
 • Türkiye’den ve Dünya’dan Bölge türleri
 • İnsanların Doğal Çevreyi Kullanma Biçimler

9.Sınıf Tarih Konuları

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyeti Kabulü
 • İlk Türk İslam Devletleri

9.Sınıf Edebiyat Konuları

 • İletişim ve Dil
 • Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • Hikaye
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • İsim
 • Şiir
 • Sıfat
 • Masal/Fabl
 • Edat-Bağlaç-Ünlem
 • Roman
 • Zamir
 • Tiyatro
 • Zarf
 • Biyografi/Otobiyografi
 • Mektup
 • Fiil

9. Sınıf İngilizce Konuları

 • Studying Abroad
 • My Environment
 •  Movies
 • Wild Life
 • Celebrities
 • Intercultural Topics
 • Seven Wonders
 • Emergency and Health Problems
 • Party
 • Television
   

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

 • İslam’da Bilgi Kaynakları
 • İslam İnancında İmanın Mahiyeti
 • İman-Tasdik İlişkisi
 • İman-İkrar İlişkisi
 • Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet
 • Dinin Tanımı ve Kaynağı
 • İnsanın Doğası ve Din
 • İman ve İslam İlişkisi
 • İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
 • Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 136. Ayet
 • İslam’da İbadet ve Kapsamı
 • İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi
 • İslam’da İbadet Yükümlülüğü
 • İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri: Kur’an ve Sünnete Uygunluk
 • İslamda İbadetin Temel İlkeleri: Niyet ve İhlas
 • İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi
 • Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet
 • Değerler ve Değerlerin Kaynağı
 • Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi
 • Temel Değerler
 • İnsani Erdem ve Değerler:
 • Hikmet
 • Adalet
 • İffet
 • Şecaat
 • Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler
 • İslam Medeniyeti ve Özellikleri
 • İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri
 • Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 13. Ayet
Anahtar Kelimeler:
9. SINIF 2. DÖNEM 1. SINAV KONULARI2. DÖNEM 1. SINAV KONULARILİSELERİN 2. DÖNEM 1 SINAV KONULARILise 9. 10. 11. 12. Sınıf 2. Dönem Sınav KonularıLise 2. Dönem Sınav Konuları 9. 10. 11. 12. Sınıf9. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konuları9. Sınıf Din Kültürü Konuları9. Sınıf Din Kültürü Konuları Ve Müfredatı (2020-2021)9. Sınıf İngilizce Konuları9. Sınıf Yabancı Dil Konuları9. Sınıf İngilizce Konuları Ve Müfredatı (2020-2021)9. Sınıf Edebiyat Konuları9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Konuları Ve Müfredatı (2020-2021)9. Sınıf Tarih Konuları Ve Müfredatı (2020-2021)9. Sınıf Coğrafya Konuları9. Sınıf Coğrafya Konuları Ve Müfredatı (2020-2021)9. Sınıf Fizik Konuları9. Sınıf Kimya Konuları9. Sınıf Biyoloji Konuları9. Sınıf Biyoloji Konuları Ve Müfredatı (2020-2021)9. Sınıf Kimya Konuları Ve Müfredatı (2020-2021)9. Sınıf Fizik Konuları Ve Müfredatı (2020-2021)9.Sınıf Matematik Konuları2020-2021 1.Dönem Sınav Konuları9. Sınıfta Hangi Dersler Var?9. Sınıf Din Kültürü Konuları Ve Müfredatı9. Sınıf İngilizce Konuları Ve Müfredatı9. Sınıf Coğrafya Konuları Ve Müfredatı9. Sınıf Tarih Konuları Ve Müfredatı9. Sınıf Biyoloji Konuları Ve Müfredatı9. Sınıf Kimya Konuları Ve Müfredatı9. Sınıf Fizik Konuları Ve Müfredatı9. Sınıf Matematik Konuları9. Sınıf Matematik Konuları Ve Müfredatı9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Konuları9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Konuları Ve Müfredatı9. Sınıf 2. Dönem Yazılı Soruları 2020-20219. Sınıflar 2. Dönem Yazılı Sınav Konuları9. Sınıflar 2. Dönem Yazılı Sınav Tarihleri2020-20219. Sınıf Konuları Ve Müfredatı9. Sınıf Konuları Ve Müfredatı 2020-2021Liselerin 2.dönem 1 Sınavları Ne Zaman Yapılacak.Liselerin 2.dönem 1.yazılıları Yapılacak MıLiselerin 2.dönem 1 Yazılı KonularıLİSELERİN 2 DÖNEM 1 SINAV KONULARI9. Sınıf Lise 2. Dönem Sınav KonularıLise 2. Dönem Sınav Konuları

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol