2021 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları

2021 KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam, Cümle Yorumu
 • Paragraf (Parçada Anlam)
 • Sözcükte Yapı (Ekler)
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • İsimler (Adlar), İsim Tamlamaları
 • Zamirler
 • Sıfatlar
 • Zarflar (Belirteçler)
 • Edat-Bağlaç-Ünlem
 • Fiiller (Eylemler)
 • Fiilimsiler (Eylemsiler)
 • Fiilde Çatı (Eylemde Çatı)
 • Cümlenin Öğeleri
 • Cümle Türleri (Cümle Çeşitleri)
 • Anlatım Bozukluğu
 • Sözel Mantık
   

2021 KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları

 • ► Temel Kavramlar,
 • ► Sayılar,
 • ► Bölme-Bölünebilme Kuralları,
 • ► Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,
 • ► Birinci Dereceden Denklemler,
 • ► Rasyonel Sayılar,
 • ► Üslü Sayılar,
 • ► Köklü Sayılar,
 • ► Çarpanlara Ayırma,
 • ► Eşitsizlik – Mutlak Değer,
 • ► Oran – Orantı,
 • ► Problemler,
 • ► Kümeler,
 • ► İşlem – Modüler Aritmetik,
 • ► Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
 • ► Tablo ve Grafikler
 • ► 2020 KPSS Ortaöğretim Matematik Soru Sayısı: 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
   

2021 KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları

 • ► İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • ► Türk – İslam Tarihi
 • ► Türkiye Tarihi
 • ► Osmanlı Devleti’nin Genel Özellikleri
 • ► Osmanlı Devleti Kültür Ve Medeniyeti
 • ► Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
 • ► Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
 • ► Avrupa’daki Bazı Gelişmelerin Osmanlı Üzerindeki Etkileri
 • ► Osmanlı Devleti Dağılma Ve Çöküş Dönemi
 • ► İnkılâp Tarihi
 • ► Atatürk’ün İnkılap Anlayışı
 • ► Türk İnkılabı’nın Özellikleri
 • ► XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu
 • ► XIX. Yüzyılın Sonu ve XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • ► I. Dünya Savaşı ve Sonuçları
 • ► Mondros Ateşkes Antlaşması Ve Cemiyetler
 • ► Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • ► I.TBMM’nin Açılması
 • ► Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
 • ► Cumhuriyet (İnkılâplar) Dönemi
 • ► Atatürk İlkeleri
 • ► Cumhuriyet Dönemi Dış Politika
   

2021 KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları

 • ► Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • ► Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
 • ► Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • ► Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • ► Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • ► Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • ► Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
 • ► Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
   

2021 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları

 • ► Hukukun Temel Kavramları
 • ► Yasama
 • ► Yürütme
 • ► Yargı
 • ► İdare Hukuku
 • ► Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar
 • ► T.C. Anayasası

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol