2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

1.    Aşağıdakilerin hangisinden fosil oluşmaz?

A)    Kemik parçası    B) Kulak parçası    C) Boynuz    D) Diş

2.    Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendie etrafındaki bir tam dönüşünün süresini ifade eder?

A)    1 gün    B) 1 hafta    C) 10 ay    D) 2 yıl

3.    I. Kayaçları farklı yapan maddelerdir.
II. Doğal yollala oluşan belli özellikteki katı maddelerdir.
III. Ayna, ampul gibi eşyaların yapımında kullanılır.
Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Mineral        B) Maden     C) Kayaç     D) Taş

4.    Aşağıda Dünya’nın hareketleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)    Dünya’nın bir yüzü gündüzü yaşarken diğer yüzü de gündüzü yaşar.
B)    Dünya Güneş’in çevresini 2 yılda dolanır.
C)    Dünya’nın kendi etrafında dönüşü sonucu gece ile gündüz oluşur.
D)    Dünya belli zamanlarda kendi etrafında döner.

5.    Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Maden                Kullanım alanı

A)    Demir                    Otomobil yapımı
B)    Bakır                        Mutfak eşyası yapımı
C)    Aliminyum                    Uçak yapımı
D)    Taş kömürü                    İnşaat yapımı


6.    Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Alkol, soluk alıp verme organlarına zarar verir.
B)    Sigara ve alkol kanser riskini arttırır.
C)    Alkol kişinin bilincinin kaybolmasına neden olur.
D)    Sigara ve alkol bağımlılık yapmaz.

7.    Aşağıdaki besinlerden hangisi yağ bakımndan zengindir?

A)    Ekmek        B) Domates        C) Mısır    D) Portakal


8.    Aşağıda verilen besin içeriklerinden hangisi düzenleyici görevde değildir?    
A)    Karbonhidrat    B) Su        C) Mineral        D) Vitamin

9.    Aşağıdaki besinlerden hangisi protein bakımından zengindir?

A)    Portakal        B) Pirinç        C) Makarna        D) Yumurta

10.     Aşağıdaki ifadeleri başına doğruysa (D), yanlış ise (Y) yazınız.

(    ) Pilav karbonhidrat bakımından zengindir.
(    ) Yumurtada yağ yoktur.
(    ) Yoğurt protein bakımından zengindir.
(    ) Dengeli ve düzenli beslenme hastalıklara neden olur.
(    ) Mandalina, vitamin bakımından zengindir.

4-A SINIFI FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 
 1.DEĞERLENDİRME SINAVI

A) Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz.Doğru olanlara 
‘’D’’,yanlış olanlara ‘’Y’’koyunuz.
1….…….Canlıların taşlaşmış kalıntılarına fosil denir. 
2……..….Madenler,kayaçların değerli olanlarıdır.
3……..….Canlılar, Dünya’nın yer kabuğu denilen dış 
katmanında yaşarlar.
4………...Kayaçlar,yağmur,sıcaklık,rüzgar gibi olaylar 
sonucu ufalanarak parçalanırlar.
5……….…Fosil biliminin adı ‘’Arkeoloji’’dir.
6….……..Yer kabuğu okyanus ve deniz diplerinde diğer 
yerlere göre daha kalındır.
7……….…Yanardağlardan çıkan erimiş haldeki kayaçlar 
zamanla soğuyarak kayaçları oluşturur.
8………….Fosilleşme sadece kayaçlarda ve buzullarda 
görülür.
9……..……Dünya’da en çok ülkemizde çıkartılan maden 
‘’Bor ‘’dur.
10………….Madenlerin renginin birbirinden farklı 
olmasının sebebi yapısındaki ham maddelerdendir.
B) Aşağıdaki şemanın doğru çıkışı hangisidir?
 Madenler.ülkelerin en önemli 
 ekonomik değerlerinden biridir.
 D Y 
 
 
 D Y D Y 
D Y D Y D Y D 
 
 
C ) Tablodaki kelimeleri kullanarak boşlukları uygun 
şekilde doldurunuz.
(Doldurduktan sonra baştan sona okumayı 
unutmayın.)
canlı mineral kömür Ham madde
altın dış mermer uzun
1.) Yer kabuğu,Dünya’nın en …………….…..katmanıdır.
2. )Fosiller,uzun yıllar önce yaşamış…………………..türleri
Hakkında bize bilgi verir.
3.) Zonguldak ilimizde en çok ……………………madeni 
çıkartılır.
4)………….………… kayacın yapısını oluşturan maddedir.
5).Değerli bir maden olan ……………..……….aynı 
zamanda elektriği de iyi iletir.
6.) Bir fosilin oluşması için çok ……………………….yıllar
geçmesi gerekir.
7.) Özellikle mutfak,banyo ve tuvaletlerde 
rastladığımız maden……………………………….dir
8.) …………………………………………..madenlerin henüz 
işlenmemiş hallerine verilen addır.
 D) Bazı madenler ve kullanıldıkları yerler 
 verilmiştir.Doğru bir şekilde eşleştirerek 
 tabloya yazınız.

 1.Otomobil gibi çoğu kara taşıtının yakıtı olan 
 madendir. 
 2. Evlerde ısınmak amacıyla kullanılan madendir.
 3.Mutfak eşyaları yapımında ve kabloların içinde 
 elektriği iletmede kullanılır.
 4.Özelikle dayanıklı eşyaların yapımında kullanılır, 
 çok uzun süre açıkta kalırsa paslanır.
 5. Demir madeninin işlenmesiyle elde edilir.Pas- 
 lanmaz,dayanıklıdır,mutfak araç-gereçlerinde
 kullanılır.
 
 A.) Bakır B) Petrol C) Çelik 
 D) Kömür E) Demir 
 

Sıvı halde bulunan tek 
maden bor madenidir.
Jet ve uçakların yakıtı 
bor madenidir.
Altın,süs 
yapımında 
kullanılır.
Fosiller 
kısa 
zamanda 
oluşur.
Canlı ve 
cansız her 
şey fosil 
olabilir.
Bakır,elektriği 
ileten bir 
madendir.
E.) Çoktan seçmeli soruları dikkatlice okuyunuz,doğru 
cevabı yuvarlak içine alınız.

1.) Yer kabuğu ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Deniz ve okyanus diplerinde daha incedir. 
B) Canlıların yaşadığı katmandır.
C) Kırılmaz.
D) Dünya’nın en dış tabakasını oluşturur.
2.) Fosiller ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Oluşumu uzun yılları alır.
B) Böcek fosillerine özellikle ağaç reçinelerinde 
rastlanır.
C) Geçmişte yaşamış canlılar hakkında bize bilgi verir.
D) Fosil bilimine ‘’paleontolog’’denir.
3.) Madenler ve kullanıldıkları yerler 
eşleştirilmiştir.Hangi eşleştirme yanlış olmuştur?

A) Kömür: Isınma,yakacak
B) Bakır: Mutfak eşyası,elektrik
C) Cıva: Ev eşyası,ısınma
D) Bor:Deterjan,yakıt
4.’’) Bir kayaç,yağmur,sel,rüzgar,sıcaklık gibi 
etkenlerle değişime uğrar.’’ 
 Kayacın dönüşüm aşamaları hangi seçenekte 
sırayla verilmiştir?

 1-kum 2- çakıl 3-taş 4-kayaç 5-toprak 
A) 5-3-4-1-2 B) 4-3-2-5-1 
C) 1-2-3-4-5 D)4-3-2-1-5 
5. ) Serdar: ‘’Öğretmenim yer yüzünü oluşturan 
 kayaçlar nasıl meydana gelir?
Serdar’ın bu sorusuna öğretmenin cevabı hangi 
seçenekteki gibi olmalıdır?

A) Yanardağlardan erimiş halde çıkan lavların soğuyup 
katılaşmasıyla
B) Çöllerdeki kumların soğuyup katılaşmasıyla
C) Buzullardaki buz dağlarının zamanla 
parçalanmasıyla
D) Yeryüzündeki kum ve toprakların yağmur sularıyla 
ve diğer faktörlerle soğuyup katılaşmasıyla
6.) Aşağıdaki fotoğraflar hayvan fosillerine örnektir.Fotoğraflara bakarak hangi bilgi yanlış olur? 
A) Dünyamızın eski yaşamına ait bilgi verir.. 
B) O yerin özellikleri hakkında bilgi verir.
C) Canlıların kaç yıl önce yaşadığı hakkında bilgi verir.
D) Canlıların havayla temasları kesilmemiştir.
 
7.) Aşağıda verilen eşyalardan hangisi kayaçlardan elde edilmemiştir?
A) Demir çatal B) Mermer heykel
C) Tahta kaşık D) Bakır cezve
8.) Aşağıdaki fotoğrafta toprağın alt bölümleri gösterilmiştir.Bir paleontolog ( fosil bilimci ) bu 
toprağın ‘’B’’ kısmında bir kurbağa fosiline  rastlamıştır.Bu fosilin 13 milyon yıl öncesine ait  olduğu bilgisine ulaşılmıştır.
Buna göre;

I: Kurbağanın bulunduğu ‘’B’’ katmanında 13 milyon yıl  önce su bulunduğunu söyleyebiliriz. 
II: Eğer ‘’C’’kısmında fosil bulunsaydı bu kurbağadan 
daha yaşlı bir fosil olurdu.
III: Kurbağanın havayla teması kesildiği için fosilleştiği 
bilinmektedir. 
IV: ‘’A’’ tabakasında bir fosile rastlansaydı bu fosilin 20 
milyon yıl öncesine ait olması düşünülebilirdi..
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri 
yanlıştır?

A) Yalnız IV B) Hepsi C) I ve II D) II ve II

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol