TES: ÖYP’LİLERİN TALEBİMİZ DOĞRULTUSUNDA 33/A’YA ATAMALARI YAPILACAK

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Bilindiği üzere 01.09.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ek madde eklenmiş; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33/(a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olanların statüleri, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüştür.

Türk Eğitim Sen olarak Yükseköğretim Kanunu’nun 50. Maddesinin (d) fıkrasında yer alan statüde ; aynı program (ÖYP),  aynı unvan ve aynı görevlerde çalışan   araştırma görevlilerinin statülerinin  Anayasamızın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. Maddesi çerçevesinde Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesinin (a) bendine yer alan statüye dönüştürülmesi  hususunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan talepte bulunmuştuk.

Söz konusu talebimiz doğrultusunda 10 Mayıs 2018 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda 2547 sayılı Kanun’un 50/d statüsüne atanan araştırma görevlilerinin 33/a kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanmasına ilişkin önerge kabul edildi.

Söz konusu önerge; “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılan ve ek 30 uncu madde uyarınca 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

 a) Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan ancak doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,

 b) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla ilgili üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında yeniden atamaları yapılır.”  Şeklindedir.

Dolayısıyla Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33'üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri 50'nci maddenin (1)'inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılan ve ek 30'uncu madde uyarınca 33'üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanlara ilgili koşulları taşımaları halinde istihdam edilme hakkı verilmiş oldu.

Türk Eğitim Sen olarak ÖYP’li araştırma görevlilerinin kadroya atanmalarına ilişkin mücadelemiz hakkaniyet çerçevesinde başarıyla sonuçlanmıştır. Sendikamız her daim eşitlik, liyakat ilkeleri doğrultusunda hak aramaya devam edecektir.
 

YÖK’e yazımız için tıklayınız

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol