Tematik Meslek Liselerine Öğretmen Ve Yönetici Atamalarının Yürütmesine Durdurma

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Olarak Eğitim ve Öğretim Yapacak Okulların Belirlenmesi, Yönetimi, Öğretmen Ataması, Yönetici Görevlendirmesi, Öğrenci Kayıt/Nakil ve Geçişlerine İlişkin Usul ve Esaslar’ın yürütmesi durduruldu.     

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nce ve 29 Mart 2017 günlü Bakanlık oluruyla, “Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Olarak Eğitim ve Öğretim Yapacak Okulların Belirlenmesi, Yönetimi, Öğretmen Ataması, Yönetici Görevlendirmesi, Öğrenci Kayıt/Nakil ve Geçişlerine İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlüğe konmuştur. Esaslarda bu eğitim kurumlarının da ‘proje okulu’ kapsamında olduğu düzenlenmiş, bu eğitim kurumlarına hiçbir duyuru ve başvuruya dayanmaksızın ve idarenin (sektör temsilcileri ile birlikte) tek taraflı olarak belirlediği öğretmenler arasından mülakatla öğretmen ve yönetici atanacağına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Esaslar, Anayasa’nın 128. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına aykırı olduğundan genel merkezimizce esasların iptali istemiyle dava açılmıştır.

Danıştay İkinci Dairesi’nin 26 Eylül 2017 gün ve E.2017/1304 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması istemimizin reddine karar verilmiştir.

Eğitim Sen, Danıştay İkinci Dairesi’nin söz konusu kararının kaldırılması istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 18 Ocak 2018 gün ve YD İtiraz No: 2017/1099 sayılı kararıyla itirazımızı kabul etmiş, Bakanlık oluruyla yürürlüğe konulan esasların yönetici atanması ve öğretmen görevlendirmesine ilişkin hükümlerinin tamamının yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, düzenlemenin esasına girmeden bunun ancak yönetmelikle yapılabileceğini belirterek Bakanlık oluruyla yürürlüğe konulan esasların yürütmesini durdurmuştur. Danıştay’ın bu kararı uyarınca esaslar uygulanamayacak, duyuru yapılmadan yapılmış olan bütün öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri iptal edilecektir. Çünkü tematik meslek liselerine öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesine ilişkin hükümlerinin tamamı açıkça hukuka aykırı bulunmuş ve yürütmesi durdurulmuştur. Bakanlıkça bu konuda ancak bir yönetmelik yürürlüğe konulabilecektir. Yürürlüğe konulacak yönetmelikte de benzer hükümlere yer verilmesi durumunda sendikamızca bir kez daha dava açılacaktır.

Kuşkusuz bu karar tematik meslek lisesi kurulamayacağı anlamına gelmemektedir. Ancak bu liseler proje okulu kapsamında değerlendirilecek ise bunun için bir yönetmelik çıkarılacak ve öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesi ancak bu yönetmeliğe göre yürürlüğe konacaktır.

Danıştay İkinci Dairesi’nin kararını görmek için tıklayınız.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararını görmek için tıklayınız.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol