Sendika Üyesine Manevi Tazminat Kararı

Sendikamız üyesinin görev yaptığı okulda norm fazlası olması nedeniyle gerçekleştirilen atama işlemlerinin iptali istemiyle açmış olduğumuz davalarda lehe kararlar alınmasına rağmen Mahkeme kararlarının uygulanmaması ve etkisiz bırakılması nedeniyle  6.000,00 TL manevi tazminatın yasal faiziyle ödenmesi talebiyle açmış olduğumuz davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 2018/2340 E., 2019/790 K. sayılı ve 10.04.2019 tarihli kararında, “…davacının, norm kadro fazlası olduğundan bahisle çeşitli defalar görevinden alınarak başka yere atamasının yapılması ve bu işlemlere karşı açtığı davalarda lehe yargı kararları bulunmasına rağmen, idarenin davacının görevine iade edilmesinden çok kısa bir süre sonra tekrar davacıyı norm kadro fazlası olarak değerlendirerek başka yere ataması gözönünde bulundurulduğunda, hakkında verilen yargı kararlarının biçimsel olarak uygulanması nedeniyle, davacının görevini yapamaz hale geldiği, bundan dolayı üzüntü ve elem duyduğu açıktır. Manevi tazminat, kişilerin mal varlığında meydana gelen azalmayı gidermeye yönelik bir tazmin aracı olmayıp manevi yönden duyulan acı ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeye yönelik manevi bir tatmin aracıdır. Olayın gelişimi ve sonucu ilgilinin durumu itibariyle uğradığı zarara karşılık takdir edilecek manevi tazminatın, manevi tatmin aracı olmasından dolayı zenginleşmeye yol açmayacak miktarda fakat idarenin olaydaki kusurunun niteliğini ve ağırlığını ifade edecek ölçüde saptanması zorunlu bulunmaktadır. Bu durumda, manevi tazminat ödenmesini gerektirecek şartların oluştuğu görüldüğünden, davacının dava konusu işlem nedeniyle duyduğu elem ve ızdırabın giderilebilmesi için 6.000,00-TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarelerce davacıya ödenmesi gerekmektedir.” denilerek,  6.000,00 TL manevi tazminat istemimizin kabulü ile dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol