Ortaöğretim Kurumlarında Nakil Sorunu İçin MEB’ e Başvurduk

Merkezi sınav sistemiyle alım yapmayan ve ortaöğretim kurumlarının çoğunluğunu oluşturan liselerde nakiller, ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılmaktadır. Bu durum uygulamada sıkıntılara neden olmaktadır. Bu yılı baz alırsak ders yılı sonu 14 Haziran 2019’dur. Öğrenci bu tarihten üç hafta öncesine kadar yani 24 Mayıs 2019’a kadar nakil yaptırabilir. Bu tarihe yakın yapılan nakillerde öğrencilerin yazılı sınavlarını yapmak, sağlıklı bir biçimde performans ve proje ödevlerini ölçüp değerlendirebilmek mümkün olmamakta, öğretmenlerimiz büyük sıkıntı yaşamaktadır. Anadolu Eğitim Sendikası olarak konu üzerinde gerekli tedbirlerin alınarak yönetmeliğin değiştirilmesini Milli Eğitim Bakanlığından talep ettik.

Anadolu Eğitim Sendikası

Sayı :1302-19/5341 Tarih:28/05/2019
Konu: Ortaöğretim Kurumlarında Nakil Sorunu

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İlgi: a) 16/09/2017 Tarih ve 30182 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
b) 25/06/2001 Tarih ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu

Bilindiği üzere İlgi a) yönetmeliğinin 38. maddesinde 16.09.2017 ve 1.9.2018 tarihlerinde yapılan değişiklikler uyarınca ortaöğretim öğrencileri dönem bitimine üç hafta kalana kadar başka bir okula nakil yaptırabilmektedir. Merkezi sınav sistemiyle alım yapmayan ve ortaöğretim kurumlarının çoğunluğunu oluşturan liselerde nakiller, ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılmaktadır. 
Bu durum uygulamada sıkıntılara neden olmaktadır. Bu yılı baz alırsak ders yılı sonu 14 Haziran 2019’dur. Öğrenci bu tarihten üç hafta öncesine kadar yani 24 Mayıs 2019’a kadar nakil yaptırabilir. Bu tarihe yakın yapılan nakillerde öğrencilerin yazılı sınavlarını yapmak, sağlıklı bir biçimde performans ve proje ödevlerini ölçüp değerlendirebilmek mümkün olmamakta, öğretmenlerimiz büyük sıkıntı yaşamaktadır. Zira Mayıs ayının ilk ve iki haftasından itibaren öğretmenlerimiz son yazılılarına başlamakta, son performans ödevlerini ölçmektedir. Bu arada gerçekleşen nakiller bu ölçme ve değerlendirmeyi bilimsel ölçütlere göre yapmayı imkansız hale getirmektedir.

28/10/2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazetede nakil süreleriyle ilgili olarak “Aralık ve Mayıs ayları hariç olmak üzere” ibaresi varken sonraki iki yönetmelik değişikliğinde bu sürenin üç hafta öncesine kadar şeklinde değiştirilmesi, nakil süresinin uzatılıp şartların kolaylaşması öğrenciyi dilediği gibi hareket etmeye yöneltmiştir. Hatta öyle ki kimi okullarda bazı öğrenciler bu durumu suiistimal etmekte bir ay başka bir okula gidip diğer ay yeniden aynı okuluna nakil olarak gelebilmekte, her iki okulun öğretmenleri tarafından öğrenci belki de yeterince tanınmadan yazılı ve proje/performans eksiklikleri kapatılmaya çalışılmaktadır. Oysaki eğitim bir süreç işidir. Öğrencinin düzenli olarak takibi gerekir.

Buradan hareketle diyebiliriz ki; ortaöğretim kurumlarında Nakiller Aralık ve Mayıs aylarından ders yılının sonuna kadarki süre içinde yapılmamalıdır. Öğrenci ilişiğini kesip başka bir okula nakil gittikten sonra yeniden aynı okula dönmesinin önü kesilmelidir. Nakil esasları düzenlenirken yalnızca ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olmak gibi genel bir ölçüt yerine nakil gideceği okulun açacağı sınavda belirli bir başarı puanı tutturmak gibi önlemler geliştirilmelidir. Konu üzerinde çalışılması gerektiğini belirterek tarafımıza bilgi verilmesi hususunda;

Gereğini arz ederiz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol