Öğretmenin, sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada yürütmeyi durdurma

Sendikamız üyesi adına, sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2018/271 E. sayılı ve 14.03.2018 tarihli kararıyla dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kararın gerekçesin de ise; “..Olayda davacının ileri sürdüğü sağlık mazeretinin davalı idare tarafından kabul edildiği ancak uyuşmazlığın davacının tercih ettiği birimlere atanamamasından kaynaklandığı görülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükmünde, hizmet puanı üstünlüğünün tercihe bağlı yer değiştirmelerde aranacağı düzenlenmiş olmasına karşın mazerete dayanan atamalarda hizmet puanı üstünlüğünün aranacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Buna göre, davacının sağlık mazeretine dayalı atama talebinin, hizmet puanının yetersiz olduğundan bahisle reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, dava konusu işlemin sağlık mazeretine dayalı atanma talebi olması nedeniyle, telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği açıktır…” ibarelerine yer verilmiştir.

İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol