MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM GÖZÜYLE 2023 VİZYONUNUN BİR YILI

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 23 Ekim 2018 günü kamuoyuna açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu, mesleki ve teknik eğitim için de yeni bir yol haritası sunmaktadır. Yeni yol haritası sektöre duyarlı, ülkenin önceliklerine göre kendisini sürekli güncelleyen dinamik bir mesleki eğitim inşası öngörmektedir. Bu bağlamda mesleki eğitimde eğitim-üretim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Mesleki eğitim güçlendikçe, yükseköğretime olan talep de daha makul ve gerçekçi bir çerçeveye oturacaktır. Zira Türkiye eğitim sisteminin temel sorunlarından biri, yükseköğretime girişte yaşanan arz ve talep uyumsuzluğudur. 2023 Eğitim Vizyonu’ndan hareketle geliştirilen yeni yol haritası çerçevesinde belirlenen yedi ana hedef belirlenmiştir.

1) Mesleki eğitim programlarını güncellemek.
2) Mesleki eğitimde uygulama kapasitesini artırmak.
3) Mesleki eğitimin kalitesine yönelik izleme ve iyileştirme yapmak.
4) Mesleki eğitim verilen tüm alanlarda sektörle iş birliklerini güçlendirmek.
5) Mesleki eğitimde sektörün talepleri doğrultusunda yeni alanlarda eğitim seçeneği sunmak.
6) Mesleki eğitim yoluyla sosyal entegrasyon ve kamu diplomasisine katkı sağlamak.
7) Mesleki eğitim mezunlarının mezun oldukları alanlarda çalışmalarını teşvik etmek.

Bu hedeflerden gerçekleştirilen bazıları;

Mesleki ve teknik eğitim veren okullarda uygulamalı eğitimi güçlendiren döner sermaye kapsamında yapılan üretimin teşvik edilmesi amacıyla bu kapsamda yapılan üretimden yapılan %15’lik hazine kesintisi 28 Kasım 2018 tarihinde %1’e düşürülmüştür.

Ama bu bile okullardaki döner sermaye işlerinin piyasa ile rekabet gücünü arttırmamış ve herhangi bir gelişime katkı sağlamamış görünmektedir.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımları 9 Kasım 2018 tarihinde yapılan toplantıda MEB, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) birlikte değerlendirmiş ve yeni bir projede mutabık kalınmıştır. Proje kapsamında MEB’in İstanbul’da mesleki ve teknik eğitim verdiği okullardan her bir alanda en güçlü okullar birlikte belirlenmiş ve İTO ve İSO koordinasyonunda sektör temsilcileri ile eşleştirilmiştir. Proje kapsamında ilgili sektör temsilcisi, alan öğrencilerine burs desteği sağlayacak, öğrencilerin beceri, iş yeri ve staj uygulamaları sektörün himayesinde gerçekleştirilecek, müfredat sektörle birlikte sürekli güncellenecek, alan öğretmenlerinin mesleki gelişim eğitimlerine sektör destek verecek ve son olarak mezunların istihdamı sağlanacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da seçilen her bir okulun atölye ve donanım altyapısına destek vererek bu iş birliğine önemli bir katkı sağlayacaktır. Başlatılan bu projenin yaygınlaşması kapsamında, MEB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile mesleki eğitimin daha büyük ölçekte güçlendirilmesine yönelik atılacak adımları 11 Aralık 2018 tarihinde yapılan toplantıda birlikte değerlendirmiş ve İstanbul’daki projenin tüm illere yaygınlaştırılması hususunda mutabık kalınmıştır.

Ama maalesef bu protokoller şu ana kadar ciddi anlamda yürürlüğe girmemiş sadece birkaç kez PYK (Proje Yürütme Kurulları) toplanmış dişe dokunur kararlar alamamışlardır.
Hala bu okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerimizin durumları tam bir netlik kazanmamıştır.

Mesleki ve teknik eğitim veren okullarımız temrindik malzeme alma konusunda sıkıntı çekmekte ve alanlara ayrılan ücretler ciddi şekilde kesintiye uğramıştır.

Öğretmenlerin hizmetçi eğitim faaliyetleri ciddi anlamda kesintiye uğramıştır.

İlgili tüm taraflarla her düzeyde sahici iş birliği yapmak ve sektörün desteğini almak, mesleki eğitimin potansiyelini gerçekleştirmek ve mezunların istihdamını sağlayabilmek oldukça kritiktir.

Mesleki ve teknik eğitim veren okullarda yabancı uyruklu öğrencilerin entegrasyonu ve Özel eğitim sınıfları açılmış ama bu konuda bu kurumların öğretmenleri bu konularda bir hizmetçi eğitim çalışmasından geçirilmemişlerdir.

Şu an Mesleki eğitimin kalitesine yönelik sadece izleme yapılmaktadır. Bu anlamda gelişen her hangi bir iyileştirme görülmemektedir.

Sonuç olarak Mesleki ve Teknik Eğitim her yıl itibar ve öğrenci kaybetmeye devam etmektedir.

Ali ÖZGÜL
AES Mesleki ve Teknik Eğitim Komisyonu Başkanı
Ordu İl Başkanı
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner14

banner13