MEB'de Yönetmelik Değişikliği Yapıldı. İşte Yapılan Değişiklikte Dikkat Çeken Bölümler

14.8.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile eğitim kurumlarındaki rehberlik hizmetleri yeniden düzenlenmiştir.

Yeni yönetmelikteki en dikkat çeken değişiklik, rehber öğretmen/psikolojik danışmanların nöbet tutma zorunluluğunun kaldırılarak belleticilik görevlerinin isteklerine bırakılmasıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak, nöbet ve belleticilik görevi üstlenme zorunluluğunun kaldırılması çağrısı yapmış; eski yönetmeliğin bu yöndeki hükümlerini yargıya taşımış, konuyu 5. Dönem Toplu Sözleşme masasına ve Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu’na taşıyarak rehber öğretmen/psikolojik danışmanların nöbet ve belleticilik görevlerinin isteğe bağlı olması yönünde talepte bulunmuştuk. Sorunun bu şekilde nihai olarak çözümlenmiş olması memnuniyet vericidir.

Eski yönetmelikte geçen “rehberlik öğretmeni” ibaresi kaldırılarak, yeniden “rehber öğretmen” kavramına dönülmüş, bunun yanı sıra “psikolojik danışman” kavramı yönetmeliğe girmiş bulunmaktadır. Uzunca bir süredir okullarımızda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden birinci derecede sorumlu profesyonel personele ülkemizde verilen unvan “rehber öğretmen/rehberlik öğretmeni” olsa da, gerek yapılan işin içerik ve doğasının öğretmenlikten farklı olması gerekse psikolojik danışma hizmetlerinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de rehberlik hizmetlerinin önüne geçmesi, verildiği günden beri bu unvanı hep tartışılır kılmıştır. Bu çerçevede “psikolojik danışman” kavramının yönetmeliğe yeniden girmesi yerinde olmuş, böylece meslek mensuplarının beklentileri karşılanmıştır.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ilkeleri ve rehberlik hizmetlerinin ana çerçevesi, mesleki standartlara uygun şekilde yeniden ve daha ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Yine ilk defa okul rehberlik ve psikolojik danışma programının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi noktasında hükümler getirilerek, rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerinin eğitim kurumu bazında yerel ve özel nitelikte bireyselleşmesine kapı aralanmıştır.

Yeni yönetmelikle birlikte rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde bir program dâhilinde yürütülmesini ve raporlaştırılmasını, bu hizmetlerin Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personel tarafından yetki alanlarına göre elektronik ortamda izlenmesini sağlayan e-Rehberlik sistemi kurulacaktır.

Rehber öğretmen/psikolojik danışmanların hizmete ilişkin görevleri; gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetler olmak üzere üç başlık altında toplanarak, mesleki hizmet bileşenleri bağlamında yeniden ve daha ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların çalışma süreleri bir iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş saati olarak belirlenerek “iş saati” kavramı konusundaki belirsizlik giderilmiştir. Yine günlük çalışma saatleri eğitim kurumunun servis, ulaşım, özellik ve ihtiyaçlarına göre rehber öğretmen/psikolojik danışmanla iş birliğinde okul müdürlüğünce düzenlenecektir. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol