Mahkeme kararları, proje okulu yöneticilerinin görevlendirilmelerinde yönetmelik değişikliğini zorunlu kılıyor

Eğitim-Bir-Sen olarak, görevlendirme sonrası proje okulu olarak belirlenen okulunda dört yıllık yöneticilik görev süresi sona eren üyemizin tercihleri doğrultusunda yeniden görevlendirilme başvurusunun reddi üzerine açtığımız davada, mahkeme, aynı okulda görev süresinin bitiminin ardından yeniden görevlendirme hükümleri açısından bulunduğu okula görevlendirilmesinin dayanağı olan genel yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğuna hükmetti.

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, kararında, “görevlendirildiği tarihte özel proje okulu olmadığı, görevlendirilmesinin diğer eğitim kurumu yöneticiliklerinde olduğu gibi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca valilik oluru ile gerçekleştirildiği, söz konusu okulun 2018 yılında davacının göreve devamı sırasında Bakanlıkça özel proje okulu olarak belirlendiği ve özel proje okullarının yöneticilerinin tabi bulunduğu Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin yukarıda hükümlerine yer verilen ve davacının durumunda bulunan kişilerin görev sürelerinin bitimi hâlinde nasıl bir atama ve görevlendirme rejimine tabi tutulacağı hususunda geçiş dönemi düzenlemesini içeren geçici 1. maddesinin de yürürlükten kalkmış bulunduğu dikkate alındığında, davacının aynı okulda görev süresinin bitiminin ardından yeniden görevlendirme hükümleri açısından bulunduğu okula görevlendirilmesinin dayanağı olan genel yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğunun kabulünün gerektiği, aksi durumun davacının anılan okulda görevlendirildiği tarihte sonradan özel proje okulu kapsamına alınmamış bulunan başkaca eğitim kurumlarında görevlendirilmiş bulunan ve görev sürelerini tamamlayan yöneticilerle yöneticiliğe yeniden görevlendirilme hükümleri açısından farklı uygulamaya tabi tutulması sonucunu doğuracağı, bu durumun ise eşitlik ve adalet ilkesi ile de bağdaşmayacağı” gerekçesine yer verdi.

Daha önce de benzer bir konuda Eskişehir 2. İdare Mahkemesi aynı gerekçeyle aynı yönde karar vermişti. Mahkeme kararları göstermektedir ki, proje okullarında görevli bulunan eğitim kurumu yöneticilerine görevlendirme sürelerinin bitiminde kendi kurumlarına yeniden, diğer kurumlara ise ilk defa görevlendirme için başvuru hakkı tanınması konusunda ilgili yönetmeliklerde düzenleme yapılmalıdır.

Mahkeme kararı için tıklayınız

Anahtar Kelimeler:
Proje Okulu Yöneticileri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol