Mahkeme, il disiplin kurulu kararına uymayan disiplin amirine

Bir üyemize disiplin amiri tarafından verilen “uyarma” cezasıyla tecziye edilmesi işlemine karşı açtığımız davada, mahkeme, disiplin cezasının iptaline karar verdi.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, kararında, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ‘İtiraz’ başlıklı 135. maddesinin 4. fıkrası ile, itirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebileceği veya tamamen kaldırabileceği düzenlemesi karşısında, davacının 23.09.2016 tarihli dilekçe ile Diyarbakır İl Disiplin Kurulu Başkanlığı’na yapılan itiraz üzerine, Diyarbakır Valiliği/İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 11.11.2016 tarih, E.12743075 sayılı işlem ile, ‘Adı geçene uygulanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A-a maddesi gereğince uyarma cezası ile tecziyesine karşılık itirazın kabulüne, dosyanın Hani Kaymakamlığı’na havale edilmesine’ kararı verildiği, Hani Kaymakamlığı’nın ise, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu’nun kararını gözden geçirip, aynı disiplin cezası ile tecziyesine karar verdiği görülmektedir. Bu durumda, 657 sayılı Kanun’un 135. maddesi uyarınca Diyarbakır İl Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından itirazı kabul edilen davacının, Hani Kaymakamlığı’nca kararın gözden geçirilerek verilen cezayı hafifleteceği veya tamamen kaldırabileceği düzenlemesine uygun işlem tesis etmediği, herhangi bir gerekçe göstermeksizin aynı disiplin cezası ile tecziyesine karar verildiği görülmekle, dava konusu işlemde hukuki isabet görülmemiştir” gerekçesine yer verildi.

Mahkemenin kararında vurguladığı üzere, İl Disiplin Kurulu kararlarının, itirazın kabulü kararlarının disiplin amiri açısından bağlayıcı olacağı,  disiplin amirine verilen takdir hakkının yasanın özüne ve ruhuna uygun olarak kısıtlı kullanılabileceği, disiplin cezasının İl Disiplin Kurulu kararına rağmen disiplin amirince disiplin cezasının aynen kabul edilerek tekrar verilmesi hâlinde makul ve somut gerekçeye dayanması hukuki bir zorunluluktur. Aksi bir düşünce anlayışı Disiplin Kurullarını disiplin cezaları konusunda denetim merci yerine istişari bir organ haline getirecek ve yasayla kurulmuş bu itiraz mekanizmasını etkisiz ve işlevsiz bir hâle sokacaktır.

Öte yandan, “uyarma” cezası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirlenen en hafif disiplin cezası olması ve disiplin cezaları hiyerarşisinde kendinden daha alt bir disiplin cezası bulunmayışı karşısında, söz konusu cezaya karşı yapılan itirazın İl Disiplin Kurulu tarafından kabulü hâlinde artık devlet memuruna ceza verilemeyeceği açıktır.

Mahkeme kararı için tıklayınız

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner14

banner13