Görev yeri değişen sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödenmelidir

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, sözleşmeli öğretmenlerden görev yeri değişenlere sürekli görev yolluğu ödenmesi gerektiği noktasında genel bir yazının taşra teşkilatına gönderilmesini talep ettik.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 10. maddesinde, “Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar” sürekli görev yolluğu ödeneceği hükme bağlanmıştır.

06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesindeki “Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez” ibaresini iptal eden Danıştay 2. Dairesi’nin 26.12.2013 tarihli ve E:2009/140, K:2013/12270 sayılı kararında, “…temel ve asli fonksiyonları kamu hizmetini yürütmek olan kamu görevlileri, kamu hizmetinin iyi işlemesi için, ya kendi isteklerine dayalı olarak ya da re’sen kanunlarda yer alan kurallar çerçevesinde, yetkili idari makamlarca bulundukları yerden başka bir yere atanabilmekte, bu atamaya bağlı olarak da yeni görev yerlerinde göreve başlayabilmek için bazı giderler yapmak zorunda kalmaktadırlar. Yolluk ödemesi, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda bu hizmet için görevlendirilen kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan parasal ödemeyi içeren bir idari işlem olup, atama işlemi sonucunda görev yeri değişen kamu görevlisinin karşı karşıya kaldığı külfetin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle, Kanun koyucu tarafından bu külfetin kamuca karşılanması amacıyla yasal düzenlemeler yapıldığı, 29/03/2009 günlü, 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın 5. maddesi ile söz konusu Esaslar’a Ek 3. madde eklenerek, sözleşmeli personelin belirli şartları taşıması koşuluyla naklen atanmalarına yönelik düzenleme getirildiğine göre, görev yeri değişikliği nedeniyle kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanan külfetin kamuca karşılanması amacıyla sözleşmeli personele harcırah ödenmesi gerektiği…” ifade edilmiştir.

Harcırah Kanunu’nun “Tarifler” başlıklı 3. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, personel kanunlarına göre aylık alan kimselerin memur olduğu belirtilmiş olup, yukarıda mezkûr Danıştay kararında ise 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi uyarınca kamu personeli olarak istihdam edilen ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli olan sözleşmeli personelin, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 3. maddesi kapsamında memur sayıldıkları, belirli koşullarda naklen atamaya tabi oldukları ve naklen atanmaları halinde de sürekli görev yolluğu almaya hak kazanacakları hükmüne varılmıştır.

Bu nedenle, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4. maddesi uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenlerden görev yeri değişenlere 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 10. maddesi gereği sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir.

MEB'e gönderdiğimiz yazı için tıklayınız

Sözleşmeli öğretmen sürekli görev yolluğu talep dilekçesi

Diğer taraftan, üyelerimiz, görev yaptıkları okul müdürlükleri aracılığıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvurarak, görev yeri değişikliği sebebiyle kendilerine sürekli görev yolluğu ödenmesini talep etmelidirler.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al