Fen ve sosyal bilimler liseleri yönetici görevlendirme ve öğretmen atama sorunu çözüme kavuşturulmalıdır

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, öğretmen atama ve yönetici görevlendirme yönetmeliklerinde, bir yandan fen ve sosyal bilimler liselerinde halen mevcut veya atama şartını taşıyan öğretmenlerin kazanılmış haklarını gözeten diğer yandan bu eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmen ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir düzenlemenin yapılmasını talep ettik.

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin “Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine atama” başlıklı 29. maddesinde, “(1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanmak üzere başvuruda bulunan öğretmenler tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanır. (2) Adayların hizmet puanlarının eşitliği halinde, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday kura ile belirlenir” hükmü yer almaktayken, söz konusu hüküm Danıştay İkinci Dairesi’nin 24.05.2016 tarihli ve 2016/1149 E. sayılı dosyasında verilen yürütmenin durdurulması kararı sonrası uygulanamamaktadır.

Danıştay kararı sonrası düzenleme yapılamadığı gibi, çok sayıda fen ve sosyal bilimler lisesi de proje okulu statüsüne alınarak öğretmen atama usulü, 1.9.2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir hâle getirilmiştir.

Mevcut durumda fen ve sosyal bilimler liselerine öğretmen atanması süreci, iller bazında farklı uygulamaların yanında ücretli öğretmen istihdamı gibi geçici uygulamalara kapı aralamakta ve bu kurumlardaki öğretmen açığını gittikçe büyüyen bir sorun hâline getirmektedir. Aynı sorun, yönetici görevlendirme sürecine de yansımakta, yönetici görevlendirmede aranan genel ve özel şartlar, ilgili eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabilmeyi gözettiğinden söz konusu eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmede de sorunlar ve mağduriyetler yaşanmaktadır.

Diğer taraftan, yönetici görevlendirme sürecinin halen devam ediyor oluşu, öğretmen atama ve yer değiştirme sürecinin başlamasına kısa bir zaman kalması nedeniyle acil bir düzenleme yapmayı gerektirmektedir.

Bu nedenle, Bakanlıktan, öğretmen atama ve yönetici görevlendirme yönetmeliklerinde, bir yandan bu kurumlarda halen mevcut veya atama şartını taşıyan öğretmenlerin kazanılmış haklarını gözeten diğer yandan bu eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmen ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir düzenlemenin yapılmasını istedik.

Bakanlığa yazdığımız yazı için tıklayınız

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner14

banner13