EĞİTİM BİR SEN, SINAV TARTIŞMASI SON BULSUN

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin iki yıllık dönemde mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını,  anayasal ve demokratik haklarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini açıkladı. Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17 olmak üzere iki yıllık sürede toplamda yüzde 38 artırılmasını, ayrıca toplamda yüzde 6 da refah payı verilmesini ve mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşme’den kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için 600 TL seyyanen zam ile iyileştirilmesini istedi.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Ali Yalçın, toplu sözleşme hakkını, toplu sözleşme masasını ve toplu pazarlığı önemsediklerini vurgulayarak, “Toplu sözleşme; hak arama, hak alma, hakkı koruma, hakları artırma masasıdır. 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın kamu görevlisi emeklisini, aileleriyle birlikte 20 milyonu aşkın insanımızı doğrudan ilgilendiren ve etkileyen, sonuçları itibarıyla çiftçiyi, işçiyi, işsizi, sanayiciyi, esnafı, girişimciyi kısacası toplumun diğer kesimlerini de doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen sosyal politika aracı ve sosyal diyalog zeminidir. Toplu sözleşmenin öznesi insan, konusu insan emeği, yüklemi uzlaşmak, hedefi ise adalete ulaşmaktır. 2 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ilk oturumla birlikte, kamu işvereninden toplu sözleşme masasında, ekonomideki büyümeyi kamu görevlilerinin maaşlarına ve gelirlerine de yansıtarak, demokratik haklarını artırmak suretiyle kamu görevlilerine yeni Türkiye’yi yaşatacak, yasak ve sınırlamaları bitirerek kamu görevlilerinde ‘Güçlü Türkiye’yi somutlaştıracak, mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını iyileştirerek büyük Türkiye’yi ispatlayacak tavır ve teklifleri görmek istiyoruz” dedi.

Mutabakatsızlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşme’ye atıfta bulunan Yalçın, benzer bir olumsuz sonucun tekrarlanmaması adına, masada uzlaşma temelli bakışın hâkim olması gerektiğinin altını çizerek, hakkın teminine, teslimine ve adaletin tesisine fırsat verilmesi gerektiğini söyledi. Yalçın, salgın sürecinin neden olduğu küçülen ekonomi tehdidinin sona erme eğiliminde olduğunu belirterek, “6. Dönem Toplu Sözleşme de 6 ay sonra başlayacak 4 altı ayı kapsayacağı için, içinde bulunduğumuz anı değil, gelecek zamanı planlamadır” şeklinde konuştu.

51 maddede uzlaştık

6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde masada temsilci bulunduran diğer iki konfederasyona da toplu sözleşme sürecinde “Memur-Sen ile birlikte hareket etme” daveti yaptıklarının altını çizen Yalçın, “Davetimize olumlu cevap veren Kamu-Sen ile birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdik. Memur-Sen olarak, önceki toplu sözleşmelerde mutabakata vardığımız 40 maddeyi de kapsayacak şekilde 6. Dönem Genel Toplu Sözleşme’ye ilişkin hazırladığımız 51’i ortak, toplamda 91 maddeyi teklif olarak sunuyoruz. Öncelikle belirtmek isterim ki, toplu sözleşme metninin Memur-Sen’in teklifleri çerçevesinde oluşması hâlinde gelir dağılımında adaleti sağlama, istihdamda herkese güvence oluşturma, kariyer ve liyakat ilkelerine sadık kalma, emeğin hakkını ve hukukunu koruma, alın terinin karşılığını artırma, ekonomik büyümeyi maaşlara ve gelire yansıtma, 5. Dönem zararlarını tazmin etmeyi sağlama, kamuoyuna deklare edilen vaatleri yerine getirme, demokratik ve anayasal haklardaki sınırlamalardan kurtulma noktasında eksiksiz ve emsalsiz bir irade ve hukuk üretme imkânı kullanılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’in tekliflerinden öne çıkanlar

-Maaş ve ücretlerde enflasyon baskısı son bulmalıdır. 6. Dönem’de katsayılar toplamda yüzde 38 artırılmalı. Enflasyon farkı gerçekleştiği anda maaşlara yansıtılmalı. Ocak ayında ve tek seferde gerçekleştirilmek kaydıyla, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, iki yıllık sürede toplamda yüzde 38 artırılmasını istiyoruz. Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, enflasyon oranının maaş artışı oranını geçtiği aydan geçerli olmak üzere enflasyon farkı artışı yansıtılmalı, kamu görevlileri enflasyonun maaşı eriten etkisinden kurtarılmalı.

-Kamu görevlilerinin ekonomik büyümeye katkısı görülmeli ve iki yıl için toplamda yüzde 6 refah payı verilmeli. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 01.01.2022’de yüzde 3 ve 01.01.2023’te yüzde 3 olmak üzere toplamda yüzde 6 refah payı artışı yansıtılmalı.

-5. Dönem Toplu Sözleşme’nin zararları görülmeli, 600 TL seyyanen zamla kayıplar giderilmeli. Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, Hakem Kararıyla üretilen 5. Dönem Toplu Sözleşme’nin oluşturduğu maaş-gelir kaybını tazmin etmek amacıyla net 600 TL tutarında seyyanen zam yapılmalı.

-Ayrım yapılmadan, tüm kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlandırılmalı. Yardımcı Hizmetler Sınıfı da dâhil olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri yükseltilmeli, 3600 ek göstergenin yararlandırılanların kapsamı genişletilerek vaat yerine getirilmeli.

-Kıdem aylığında sınırlama kalkmalı, gösterge rakamı artmalı, kıdem aylığının hesabında esas alınan gösterge rakamı 100’e yükseltilmeli, 25 yıllık kıdem aylığı süre sınırlaması sona erdirilmeli.

-Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, kamuda sözleşmeli istihdama son verilmeli, kamu kurum ve kuruluşlarında (yerel yönetimler dahil) sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar, 31.01.2022 tarihine kadar memur kadrolarına geçirilmeli, kamuda sözleşmeli personel istihdam etme yanlışlığına son verilmeli.

-Vekil ebe/hemşire/imam olarak görev yapanlar ile usta öğretici, ücretli öğretmen, fahri öğretici ve benzeri nitelikteki görevleri yürütenler, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin uygulama esas alınarak kurumlarındaki pozisyon ve unvanlarına uygun memur kadrolarına atanmalı.

-Bayram üzerinden ötekileştirme hatasından vazgeçilmeli; Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, kamu görevlilerine de ödenmeli.

-Kamu görevlilerine maaş ve gelir kaybı yaşatan gelir vergisindeki matrah-oran sorunu çözülmeli,  kamu görevlilerinin yüzde 15 oranını aşan gelir vergisi kesintileri kamu işverenince tazmin edilmeli, taban aylıktan gelir vergisi kesilmemeli.

-Kamu görevlilerinin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye yükselmesine engel nitelikte sınırlamalar sona erdirilmeli, kadro-derece cetvelleri öğrenim durumu üzerinden düzenlenmeli.

-Doğum, ölüm, evlenme yardımı ödenekleri artırılmalı, 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere,

a) Doğum yardımı 1.800 TL’ye yükseltilmeli,

b) Ölüm Yardımındaki mevcut tutarların 2 katı ödenmeli,

c) Kamu görevlilerine 8.540 TL evlenme yardımı verilmeli.

-Giyecek ve yemek yardımı ödenekleri artırılmalı, kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılmalı.

a) 2022 yılı için 500 TL / 2023 yılı için 650 TL tutarında giyecek yardımı ödeneği verilmeli.

b) Kamu hizmeti birimlerine yemek servisi verilmesi esas olmalı, servis hizmetinin sağlanamadığı kurumlarda görev yapan personele yemek yardımı ödeneği aktarılmalı.

c) Kamu hizmet birimlerinde Kreş açılmalı, bunun mümkün olmadığı birimlerde görev yapan personele maaşlarıyla birlikte 980 TL Kreş Ödeneği ödemesi yapılmalı.

-Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri Genel İdare Hizmetleri Sınıfına aktarılmalı, bu hizmet sınıfı mevzuattan çıkarılmalı ve yürürlükten kaldırılmalı.

-Kamu görevlisi emeklileri, kamu görevlilerinin yararlandığı sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilmeli, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendika ile üyelik ilişkisini sürdürebilmeli. Emekli olduğu tarihte herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmayan emekli kamu görevlileri, en son görev yaptığı kurumun/kuruluşun dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmeli.

-Engelli aile bireyi olan kamu görevlileri ile engelli kamu görevlilerine, engelli bakım ücreti maaşlarıyla birlikte ödenmeli, günlük ve haftalık çalışma süreleri farklı belirleme imkânı verilmeli, yıllık 90 gün fiili hizmet zammı verilmeli, derece artışı 2 yılda bir gerçekleştirilmeli ve her 5 yılda bir ilave derece verilmeli, yeşil pasaporttan başkaca şart olmaksızın yararlanma imkanı getirilmeli, KDV ve ÖTV’den muaf tutulacak hususlar genişletilmeli ve pozitif ayrımcılık kapsamında sağlanması gereken bütün haklardan ivedilikle yararlanmaları temin edilmeli.

-Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere doğum sonrası ücretli izin süresi, 24 haftaya yükseltilmeli. Süt izni süresi yükseltilmeli, analık izninde ücret ödenmesi uygulaması benimsenmeli ve mobbinge karşı kadın kamu görevlilerini korumaya dönük mekanizmalar hayata geçirilmeli.

-Geçici personel (4/c) iken sözleşmeli statüye (4/b) geçen personelin mağduriyetleri giderilmeli, saygın iş ilkesi eksiksiz şekilde hayata geçirilmeli, 4/C iken 4/B’ye geçen personelin ek ödeme mağduriyetleri giderilmeli, mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenmek suretiyle yükseltilmeli, unvan konusundaki tepkilerinin gereği yerine getirilmeli, zorunlu emeklilik dayatmasına maruziyetleri bitirilmeli.

-Kovid-19 salgını sürecindeki hizmet sürelerinin tamamı fiili hizmet zammı kapsamında değerlendirilmeli, Kovid-19’a dayalı ölüm ve maluliyet halinde illiyet bağının varlığı esas kabul edilmeli, illiyet bağının yokluğuna ilişkin ispat yükümlülüğü sosyal güvenlik kurumuna yüklenilmeli, ölüm ve maluliyet halinde sağlanacak mali ve sosyal haklar ile özlük hakları noktasında genişletici yorum benimsenmeli, Kovid-19 sürecinde dönüşümlü, evden, kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma haklarından faydalandırılmayan personele, fiilen çalıştığı her gün için 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar (bugün itibariyle 90 TL) ödeme yapılmalı.

-Kamuda kariyer ve liyakat sistemi benimsenmeli, bu çerçevede görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik olarak gerçekleştirilmeli, sınavla atama yapılacak kadroların sayısı yükseltilmeli, unvan değişikliği sınavlarında baraj puanı uygulaması sona ermeli, boş kadro sayısından daha az başvuru olması durumunda sınavsız atama benimsenmeli, sözleşmeli personel ile idari hizmet sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği noktasında yaşadığı sıkıntılar ve yoksunluklar adalet, eşitlik ve ehliyet temelinde giderilmeli.

-Kamu görevlileri, siyaset (seçme-seçilme) hakkı, çalışma hakkı, örgütlenme ve toplu pazarlık ile grev hakkı toplantı ve gösteri yürüyüş, düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyeti, dini inanışlarının gereğini yaşama ve inanışı yayma hakkı ve bu kapsamda demokratik ve sendikal haklar noktasında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamalı. Kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde sendikal hakları kullanmasını temin amacıyla 4688 sayılı Kanun ve bağlı yasal ve yönetsel mevzuatta gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalı, örgütlenme hakkına ilişkin sınırlamalar kaldırılmalı, kolektif sendikal özgürlüğü yok sayan yasaklar ve eksikliklerden kurtarılmalı.  

-Sendikalı olmanın farkı yaşatılmalı, toplu sözleşme ikramiyesi artırılmalı. Toplu sözleşme ikramiyesi 1 Ocak 2022’de 450 TL’ye, 1 Ocak 2023’te 540 TL’ye yükseltilmeli, sendika üyesi olma tercihi desteklenmeli.

Eğitim-Bir-Sen 6. Dönem (2022-2023) Toplu Sözleşme teklifleri

-5. Dönem Toplu Sözleşme (2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları) hükümlerinin 2022-2023 yılları için de devamı,

-Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 2022 yılı için 1.750 TL, 2023 yılı için 2.250 TL olarak ödenmesi ve Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine ödenmesi,

-Geliştirme ödeneğinin ödenmesine 6. Dönem Toplu Sözleşme süresi boyunca (2023 yılı sonuna kadar) devam edilmesi,

-Öğretmenlerin ek gösterge rakamlarının 3600’e çıkarılması,

-Öğretmenlere ödenmekte olan eğitim-öğretim tazminatı oranlarının 30 puan artırılması,

-Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan öğretmenlere, görev yaptığı yere göre yüzde 10 ila yüzde 90 arasında değişen oranlarda ilave tazminat ödenmesi,

-Ek ders birim ücretlerine esas gösterge rakamının 140’tan 200’e yükseltilmesi,

-Şef kadrosunda bulunanların özel hizmet tazminatı oranlarında 50 puan artış yapılması,

-Şube müdürü kadrolarında bulunanların ek ödeme oranlarında 15 puan artış yapılması,

-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının özel hizmet tazminatı oranlarında 20 puan artış yapılması,

-VHKİ iken şef kadrolarına atananlarla daktilograf veya memur kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına atananların özlük haklarının eşitlenmesi,

-Eğitim kurumlarının yöneticilerinin haftada 6 saat olan aylık karşılığı ders görevlerinin isteklerine bırakılması,

-Ek ders ücretlerinin fiilen girilen ders saati sınırlaması olmaksızın yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 25, doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 40 oranında artırımlı ödenmesi,

-Ders yükünün belirlenmesinde genel tatil (1 Ocak, 1 Mayıs, 15 Temmuz) günlerine tekabül eden günlerde aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması,

-Halen her 10 ders saatine karşılık 1 saat olarak ödenmekte olan hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücretinin her 6 saate karşılık 1 saat olarak ödenmesi,

-Tüm öğretmenlerin aylık karşılığı ders yükünün haftada 15 saat olarak uygulanması,

-Eğitim kurumu yöneticilerine ödenmekte olan yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde artış yapılması,

-DYK haricindeki kurslar ile İYEP kurslarında görevli yönetici ve öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücretlerinin yüzde 100 artırımlı ödenmesi,

-Tam gün eğitim yapılan eğitim kurumlarında ve haftada birden fazla nöbet görevi verilmesi hâlinde nöbet ücretinin artırımlı ödenmesi,

-Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilmesi ve fiilen yapılan görev karşılığında ek ders ücreti ödenmesi,

-Belleticilik görevi verilen öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücretinin artırılması ve aylık sınırlamanın kaldırılması, eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri hâlinde belleticilik görevi verilmesi,

-Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerine, 2006/11350 sayılı Kararın 10. maddesi kapsamında ödenmekte olan ek ders ücretinin haftada 18 saat olarak uygulanması,

-Öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinin haftada 5 saat artırımlı ödenmesi,

-Yaz tatili ve ara tatil dönemlerinde tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda görevlendirilen rehberlik öğretmenlerine bu dönemde geçerli olmak üzere her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi,

-İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli memur ve hizmetlilere haftalık 40 saati aşan çalışmaları karşılığında fazla çalışma ücretinin beş katı artırımlı ödenmesi,

-Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmelere, danışman öğretmen ya da sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı haftalık 3 saat ek ders ücreti ödenmesi,

-Eğitimi kurumu yöneticilerinin muhakkiklik görevi karşılığında Harcırah Kanunu’nda müfettişler için öngörülen haklardan faydalandırılması,

-DYK kurslarında görev yapan memur ve hizmetlilere ödenmekte olan üç kat artırımlı fazla çalışma ücretinin beş kat artırımlı olarak ödenmesi; DYK haricindeki hafta sonu kurslarında ve İYEP kurslarında görevli memur ve hizmetlilere mesai saati harici ve hafta sonu çalışmaları karşılığı beş kat artırımlı fazla çalışma ücreti ödenmesi,

-8 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlara uzman öğretmen, 12 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlara başöğretmen için öngörülen özel hizmet tazminatı ödenmesi,

-Öğretmen kadrolarında bulunanların her 360 günlük çalışmaları için 72 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması,

-Yaygın eğitim kurumlarında görev yapan müdür yardımcılarına ve öğretmenlere nöbet görev ücreti ödenmesi,

-Genel idari izinli sayılanlar haricinde salgın hastalık veya doğal afetler sebebiyle idari izinli sayılan hâllerde ders ve varsa ek ders görevlerini yapılmış sayılarak karşılığı ücretlerin ödenmesi,

-Öğrencilerin derse katılmaması/gelmemesi hâllerinde ders görevi için hazır bulunan öğretmenlerin bahse konu ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığı ücretlerinin ödenmesi,

-Sözleşmeli öğretmenlere başarı, üstün başarı belgesi ve ödül verilebilmesinin sağlanması,

-Bakanlık uhdesindeki bir görevin yürütülmesi için geçici görevlendirilen öğretmenlerin, 18 saat yerine, görevlendirme tarihinde üzerlerinde bulunan ders ve ek ders görevi karşılığı ücretlerden yararlandırılması,

-Aralıksız eğitim yapılan eğitim kurumu ve sınıflarda görev alan okul öncesi öğretmenlerine, haftada 3 saati geçmemek üzere, ek ders ücreti ödenmesi,

-24 saat hizmet esasına göre faaliyet gösteren öğretmenevi ve akşam sanat okullarında, kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren yöneticilere, haftada 3 saati geçmemek üzere, ek ders ücreti ödenmesi,

-Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin görev verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren eğitim kurumu yöneticisi ile rehber personele, haftada 3 saati geçmemek üzere, ek ders ücreti ödenmesi,

-Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında fiilen görev yapan personelin, bu kurumlarda verilen öğle yemeğinden faydalandırılması,

-Ders dışı eğitim çalışmaları karşılığı ödenecek ek ders saati sayısındaki yüzde 5 sınırının yüzde 10’a çıkarılması,

-Üniversite akademik personeline ödenmekte olan üniversite ödeneği oranlarında 50 puan artış yapılması,

-Üniversite idari personelinin, öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlar için öngörülen geliştirme ödeneği oranlarıyla orantılı olarak geliştirme ödeneğinden faydalandırılması,

-Üniversite idari personeline yükseköğretim tazminatı ödenmesi,

-Üniversite ek ders ücreti gösterge rakamlarının yüzde 40 artırımlı uygulanması,

-Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için aranan asgari akademik teşvik puanı şartının uygulanmaması,

-Öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlara geliştirme ödeneğinin tam olarak ödenmesi,

-Üniversitelerde döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan idari personele de döner sermaye katkı payı ödenmesi,

-Üniversite idari personeline, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sınav görevlisi olarak görevlendirilebilme hakkı verilmesi,

-Araştırma görevlilerine daimî kadro tahsisi ve yeşil pasaport hakkı tanınması; 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kadrolarına atanması, 33/a kadrolarında sözleşme süresi sınırının kaldırılarak bunların daimî kadroya dönüştürülmesi,

-Üniversite idari personeline üniversiteler arasında merkezî olarak isteğe, mazerete bağlı ve karşılıklı yer değiştirme hakkı tanınması,

-Üniversite görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının YÖK veya ÖSYM tarafından bütün üniversiteleri kapsayacak ve bağlayacak şekilde merkezî olarak gerçekleştirilmesi,

-Doçent unvanının alındığı tarih itibarıyla halen doçent kadrolarına atanmamış ve 3. derecede bulunmayan doçentlerin, doçent kadrolarının sahip olduğu özlük haklarından faydalandırılması,

-Üniversite mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanların ücret ve tazminatlarının YÖK’te görev yapan mali hizmetler uzmanı kadroları için öngörülen ücret ve tazminat gösterge rakamları üzerinden ödenmesi,

-Üniversitelerde görev yapan idari personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan memurlara fazla çalışma ücretinin beş katı artırımlı ödenmesi,

-Kadroya geçirilen sözleşmeli personelin aylık ve ücretlerinin döner sermaye yerine üniversite bütçesinden ödenmesi.  

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol