Eğitim Bir Sen: Hafta sonuna denk gelen seminer günlerinde çalışan yöneticilere ücret ödenmelidir

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonu mesleki çalışma takvimi kapsamında 9 ve 10 Haziran 2018 tarihlerinde fiilen görev yapan ve/veya mesleki çalışmalara katılan eğitim kurumu yöneticilerine ücret ödenmesini talep ettik.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Çalışma Saatleri” başlıklı 99. maddesinde, “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir” hükümleri ile memurların çalışma saatleri tespit edilmiştir.

2006/11350 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6. maddesinin üçüncü fıkrasında ise, “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir” hükmü yer almaktadır.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonu mesleki çalışma takvimi kapsamında 9 ve 10 Haziran 2018 tarihlerinde hafta sonu olmasına rağmen mesleki çalışma gerçekleştirilmiş olup fiilen katılan öğretmenlere ilgili karar gereği ek ders ücreti ödenecektir. Ancak aynı tarihlerde eğitim kurumlarında bulunan ve mesleki çalışmalara katılan eğitim kurumu yöneticileri için herhangi bir ek ders ücreti ödemesi yapılmamaktadır.

Anayasanın “Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. maddesinde, “Hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı, angaryanın yasak olduğu? şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmaların? olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetlerin? ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmalarının, zorla çalıştırma sayılmayacağı”, “Ücrette adalet sağlanması” başlıklı 55 inci maddesinde, “Ücretin emeğin karşılığı olduğu? Devletin, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alacağı” hüküm altına alınmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 4. maddesinin ikinci fıkrasında, “Hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamayacağı” hüküm altına alınmıştır. Avrupa Sosyal Şartı’nın “Adil Bir Ücret Hakkı” başlıklı 4. maddesinde akit tarafların, adil bir ücret hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, “...Özel durumlara ilişkin istisnalar dışında, çalışanların fazla mesai karşılığında zamlı ücret alma hakkına sahip olduklarını tanımayı…” taahhüt edeceği düzenlenmiştir.

Bu nedenle, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonu mesleki çalışma takvimi kapsamında 9 ve 10 Haziran 2018 tarihlerinde fiilen görev yapan ve/veya mesleki çalışmalara katılan eğitim kurumu yöneticilerine bu hizmetlerinin karşılığı olarak ücret ödenmelidir.

Millî Eğitim Bakanlığı’na yaptığımız başvurunun metni için tıklayınız

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol