Eğitim Bir Sen: Bir teklifimiz daha kazanıma dönüştü

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Memur-Sen Konfederasyonu olarak 3 ve 4. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerinde yer verdiğimiz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun da kazanıma dönüştürülmesi yönünde destek olup girişimlerde bulunduğu, sözleşmeli personelin izin haklarının kadrolu personelle eşitlenmesi teklifi, Resmi Gazete’nin bugün (21.08.2016) yayımlanan 30455 sayılı nüshasında yer alan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ile birlikte kazanıma dönüştü. Böylece, kamu personel sistemi içerisinde sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasında izin haklarına ilişkin farklılıklar ve bunun ürettiği mağduriyet giderilmiş oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilen 06.06.1978 tarih ve 7/18754 sayılı Bakanlar Kurulu eki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yapılan düzenlemeyle; doğum izni, süt izni, doğuma dayalı aylıksız izin, ölüm izni, evlilik izni, mazeret izni, refakat izni, evlat edinmeye dayalı izinler ile kadın personelin vardiyalı çalışmadan ve engelli personelin gece nöbetinden muafiyeti konularında 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen “sözleşmeli personel” statüsündeki kamu görevlilerinin “kadrolu/memur” statüsündeki kamu görevlileri ile aynı haklardan yararlanmaları sağlanmış oldu.

Memur-Sen’in çözüm odaklı ve fikri takip stratejiyle yürüttüğü sendikal mücadelenin bir sonucu olan bu düzenleme, gerek toplu sözleşme sürecinde gerekse KPDK toplantılarında konunun masaya taşınması ve gündeme alınması noktasında ortaya koyduğu ısrarın ürünüdür.

Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun daha etkin rol üstlenmesi ve kazanım üretme odaklı bir çalışma yönteminin belirlenmesi ve Kurul tarafından alt komisyonlar oluşturulması teklifimiz kapsamında oluşturulan alt komisyonlardan birinin çalışma konuları olarak, farklı statülerde görev yapan personelin izinlerinin eşitlenmesi, istihdam türü farklılığı gerekçe gösterilerek izin türleri, izin süreleri konusunda yapılan bütün farklıların ortadan kaldırılması, izinlerle ilgili yapılacak yasal ve idari düzenlemelerde “iş günü esası” uygulamasının hayata geçirilmesi, aylıksız izin, süt izni, refakatçi izni noktasında kurumlar arasındaki uygulama farklılıklarının ve kurumların kendilerine ait yönetsel düzenlemelerin oluşturduğu çelişkilerin giderilmesi olarak belirlenmiş ve alt komisyon toplantılarında ivedilikle yapılacak düzenlemeler arasında izin süreleri ve hakları konusundaki farklılığın giderilmesi olarak belirlenmişti.

Sözleşmeli personelin izin haklarıyla ilgili olarak Resmi Gazete’de yayımlanan değişikle;

a) Sözleşmeli personelin doğum izni, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta esas alınarak doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilecek şekilde düzenlendi.

b) Daha önce günde 1,5 saat olarak düzenlenen süt izni, memurlarda olduğu gibi doğum izninin bitiminden sonraki ilk 6 ay için 3 saat, ikinci altı ay için 1,5 saat olarak düzenlendi.

c) İki gün olan babalık izni 10 güne; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün olan ölüm izni 7 güne çıkarıldı.

d) Daha önce böyle bir hakkı bulunmayan sözleşmeli personelin diğer hallerdeki mazeret izni süresi de memurlar gibi 10 gün olarak düzenlendi.

e) Yine daha önce sözleşmeli personel için bulunmayan bir hak olarak evlat edinmeye dayalı izin hakkı sözleşmeli personel içinde düzenlendi ve evlat edinen sözleşmeli personele bu durumda 8 haftaya kadar evlat edinme izni getirildi.

f) Kadrolu personelin yararlandığı “bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin” şeklindeki refakat izni hakkından sözleşmeli personel de yararlanacak.

g) İzin haklarına ilişkin kazanımlara ilave olarak aynı düzenleme kapsamında; kadın personele tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesine ve engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesine ilişkin düzenleme yapılarak kadrolu/memur statüsü için öngörülen bir hak sözleşmeli personele de tanınmış oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyi, izin hakkı bağlamında sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasında sözleşmeli personel aleyhine mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin tekliflerimize olumlu cevap verilmesi olarak görüyor, izin hakları konusunda elde ettiğimiz bu kazanımları aynı zamanda sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin asli hedefimize bir adım daha yaklaşmak olarak da değerlendiriyoruz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol