Danıştay: Araştırma Görevlisinin Görev Süresini Uzatmayan İşlemin Yürütmesini Durdurdu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2547 sayılı yasanın 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan bir üyemizin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 29.07.2015 günlü kararı uyarınca görev süresi sona erdirilmiştir. Bu kararda 2547 sayılı yasanın geçici 67. maddesinin ÖYP, 2547 sayılı yasanın 50/d ve 35. maddesi kapsamında araştırma görevlisi kadrolarında bulunanların lisansüstü öğretim sürelerinin hesaplanmasında uygulanmaması gerektiği belirtilmiştir.  Sendikamızın anılan kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 26.04.2017 gün ve E: 2017/231 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurmuştur.  Bu karar uyarınca bu üyemiz dahil ÖYP, 2547 sayılı yasanın 50/d ve 35. maddesi kapsamında araştırma görevlisi kadrolarında görev yapan, ancak anılan yürütme kurulu kararı uyarınca görev süresi sona erdirilenlerin görevlerine geri döndürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle üyemiz anılan Danıştay kararı uyarınca göreve iade edilmesi istemiyle ODTÜ Rektörlüğü’ne başvuruda bulunmuştur. Adı geçen rektörlük bu başvurunun 02.11.2017 günlü, 5761 sayılı yazıyla reddine karar vermiştir. Söz konusu yazıda anılan Danıştay kararı uyarınca Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın tüm devlet üniversitelerine gönderdiği 16.10.2017 tarihli yazısı esas alınmıştır. Bu yazıda anılan Danıştay kararı uyarınca 29.07.2015 günlü kararın 2547 sayılı yasanın geçici 67. maddesinin ÖYP, 2547 sayılı yasanın 50/d ve 35. maddesi kapsamında araştırma görevlisi kadrolarında bulunanların lisansüstü eğitim öğrencilik statülerinin hesaplarında uygulanmasına, 2547 sayılı yasanın geçici 67. maddesinin ÖYP, 2547 sayılı yasanın 50/d ve 35. maddesi kapsamında araştırma görevlisi kadrolarında bulunanların kadrolarında azami bulunma sürelerinin hesaplarında uygulanmaması biçiminde değiştirildiği belirtilmektedir. Bu işlem ve bu işlemin dayanağı olan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın 16.10.2017 yazısı anılan Danıştay kararının uygulanmaması niteliğinde olduğundan dava açılmış, bu davada Ankara 11. İdare Mahkemesi 08.02.2018 gün ve E: 2017/3387 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu kararın kaldırılması istemiyle ODTÜ Rektörlüğü’nün itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nce reddedilmiştir.

Alınan kararı görmek için tıklayınız.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner14

banner13