AES: PDR ÖĞRETMENLERİNE VERİLEN İCAP GÖREVİ VE SORU HAZIRLAMA ANGARYA GÖREVLERİ İÇİN KARAR ALDIK

Anadolu Eğitim Sendikası olarak üyemiz PDR öğretmenleri için savcılıklar tarafından suça karışan çocuklar için yürütülen karakol soruşturmalarına istekleri dışında katılmama ve belirli branşlar için resen verilen soru hazırlama görevlerini yerine getirmeme eylem kararları aldık. Angarya olan, gönüllülük esasına dayanmayan, öğretmenlerimizin görev tanımında bulunmayan ve dinlenme hakkını engelleyen bu iş ve işlemleri gönüllü olmayan üyemiz öğretmenleri yerine getirmeyecektir.

SENDİKA KARARI:
Anadolu Eğitim Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Başkan Mehmet Alper ÖĞRETİCİ başkanlığında toplanarak;

1- PDR öğretmenlerine; suça karışan çocukların karakoldaki işlemleri sırasında resen görev verilmekte, mesai saatleri ve istekleri dışında icapçı(nöbetçi) olarak da sorumluluk yüklenmektedir.
Bu öğretmenlerimiz için yönetmeliklerde, suça karışan çocuklarla ilgili işlemlerde herhangi bir görevleri bulunmamaktadır.

PDR öğretmenlerinin özellikle mesai saatleri dışında Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda hükümlüye rehberlik etmek ve çocukların ifadesinin alınması işlemlerinde resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir. Ayrıca Anayasa’mızın 18. maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

Karakollardaki bu işlemlere; sosyal çalışmacı veya icapçı olarak isteği dışında çağrılan üyemiz öğretmenleri, sendikamızın aldığı karar doğrultusunda katılmayacak, bu konuda idareye dilekçe ile başvuruda bulunmaları,

2- MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2019 tarihli ve 15709213 sayılı yazısı ile pilot okullarda yapılması düşünülen ve belirli branşlarda soru hazırlaması öngörülen durumun gönüllülük esasına uygun yapılmadığı, resen görevlendirmelerin yapıldığı bilgisi tarafımıza ulaşmaktadır.

Gönüllülük esasına göre ve ücret karşılığında yapılması gereken görevin ilgili öğretmenlerimiz tarafından istemeleri halinde bu görevi yerine getirmemeleri,
Kararları alınmıştır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ:
………………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulunuzda PDR öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Tarafıma yazı ile veya telefonla bildirilecek olan karakol işlemlerine sosyal çalışmacı/icapçı olarak katılmam istendiği takdirde görev tanımımda bulunmadığından, angarya kapsamındaki iş ve işlemlere katılmayacağımı belirtmek isterim.
Sendikamın aldığı karar doğrultusunda angarya olarak nitelendirilebilecek karakol iş ve işlemlerine katılmamam için gereken idari tedbirlerin alınmasını talep etmekteyim.

İmza
Ad-Soyad
T.C. Kimlik no:
Telefon:
Adres:
EKLER: Sendika MYK Kararı

Anahtar Kelimeler:
PDR ÖğretmenleriAes

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol