AES: Ek Ders Ödemeleri Gelir Vergisinden Muaf Tutulmalıdır

Öğretmenlerin maaş olarak aldıkları ücretin yanında ek ders ödemelerine uygulanan gelir vergisine artı olarak üst vergi dilimi uygulamaları büyük bir külfet getirmektedir. Daha önceden gelir vergisinden muaf olan ek ders ödemeleri, ilk yasal düzenlemelerde olduğu gibi gelir vergisinden muaf tutulmalıdır. Toplu sözleşmelerde yetkili sendikaların iktidarlara şirinlik yapacağız diyerek görmezden geldiği konuda Anadolu Eğitim Sendikası olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru yaparak ek ders ödemelerinin gelir vergisinden muaf tutulmasını talep ettik.

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

Sayı :1195-19/5234 Tarih:19/03/2019
Konu: Ek Ders Ödemeleri Gelir Vergisinden Muaf Tutulmalıdır

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İlgi: a) 29/11/1968 Tarih ve 13064 Numaralı Resmi Gazetede yayınlanan 89 Seri No'lu 
Gelir Vergisi Genel Tebliği 
b) 04/01/1961 Tarih ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
c) 31/12/1960 Tarih ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
d) 05/03/1964 Tarih ve 439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek Ve Orta
Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri
İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun

Bilindiği üzere memurlar, yürürlükteki ilgi b ve ilgi c kanunlarına göre gelirlerine oranlanmış miktarda gelir vergisi ödemektedirler. Yine ilgili kanunlara göre gelirlere damga vergisi uygulanmaktadır. Ayrıca yürürlükteki kanunlara göre her yıl değişen oranlarda % 15’lik gelir vergisinin üstüne % 20’lik, % 27’lik, % 35’lik vergi dilimleri uygulanmaktadır. Öğretmenlerin maaş olarak aldıkları ücretin yanında ek ders ödemelerine uygulanan gelir vergisine artı olarak üst vergi dilimi uygulamaları büyük bir külfet getirmektedir.

Oysa ki yıllar önce bunun yanlışlığı vurgulanarak ek ders ödemelerinin gelir vergisinden muaf tutulmuş ve sadece damga vergisi uygulanmıştır. İlgi a’da yayınlanan vergi tebliğinde “Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okulların öğretmenlerine 439 sayılı Kanun gereğince okuttukları fazla dersler için ödenen ücretler, saat ölçüsüne göre hesaplanmaları sebebiyle gündelik sayılmış; öte yandan öğretmenlerin aylıkları 2 numaralı cetvel üzerinden vergilendirildiğinden ek ders ücretleri 4 numaralı cetvele sokularak -aylıklarla birleştirilmeksizin- vergilendirilmiştir.” Aynı tebliğde yazan kısma göre bu değiştirilmiştir. “Sayıştay Genel Kurulunca verilmiş olan 10/2/1968 gün ve 564159/17 sayılı kararla da, yukarıdaki husus doğrulanarak 439 sayılı Kanuna istinaden ödenmekte olan ek ders ücretlerinin aylık sayılması ve 2 numaralı cetvel üzerinden vergilendirilmesi içtihat olunmuştur.” Şeklinde bir ibare ile günümüze kadar gelinmiştir.

Öğretmenlerin ek ders ödemeleri özel bir kanuna dayandığı ibaresinden dolayı gelir vergisine konu edilmektedir. Aslında “Ek ders ödemeleri damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmaz” ibaresi ilgili kanunlara eklenerek düzeltilebilir ve öğretmenlerimizin faydasına bir çalışma yapılmış olur.
Gereğini arz ederiz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol